Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej. Prelekcja z okazji 18 lat PLP 26 marca 2011,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej. Prelekcja z okazji 18 lat PLP 26 marca 2011,"— Zapis prezentacji:

1 Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej. Prelekcja z okazji 18 lat PLP 26 marca 2011, Jacek Andrzej Rossakiewicz

2 Wielość cywilizacji jako fakt historyczny. Nauka o cywilizacjach Feliksa Konecznego: destrukcja i twórcze inspiracje. Mechanizmy kontrolne zarządzania cywilizacją duchowość, czyli rzeczywista intencja i cel. Władza informacyjna i finansowa ponad monteskiuszowskim trójpodziałem władzy na ustawowodawczą, wykonawczą, sądowniczą.

3 Oficjalne oparcie pieniądza na zasobach złota uprzywilejowało oprocentowany kredyt. Kredyt w rękach prywatnych stał się nowym sposobem emisji środków rozliczeniowych. Kreacja/emisja środków rozliczeniowych to produkcja biletów na dobra, która przysługuje producentom dóbr lub reprezentatywnej władzy.

4 Zgodnie z Konstytucją R. P. prawo to należy do NBP jednak po okresie transformacji ustrojowej jest to jedynie pusty zapis. Przyjęto praktykowany w świecie zachodnim zwyczaj emisji pieniądza przez banki prywatne, (korzystające z uprawnień należnych bankom centralnym). Ma to oficjalnie zapobiegać nadmiernej emisji i inflacji. Prowadzi jednak do sytuacji znacznie bardziej dramatycznej niż inflacja.

5 Wzrost ilości pieniądza to automatyczny wzrost zadłużenia społeczeństwa i państwa. Oprocentowanie powiększa dług prowadząc do hiperzadłużenia i stagnacji gospodarczej. Oprocentowanie to podstawowa przyczyna strukturalnej inflacji, zwalczanej za pomocą podniesienia stóp procentowych – czyli kolejnego impulsu inflacyjnego. Wzrost dysproporcji majątkowych w społeczeństwie.

6 Kult egocentryzmu (skrajny indywidualizm) zanik poczucia odpowiedzialności i norm społecznych: brak demokracji obywatelskiej i solidarności ludzkiej. Dominacja fałszu i ideologii w polityce i naukach społecznych, fałszywa nauka i pozorna kultura: tittytaintment - czyli wstrzymywanie rozwoju sił wytwórczych. Finansowe ubezwłasnowolnienie i depopulacja.

7 Spostrzeganie podatków od ludności jako głównej lub jedynej zasady finansowania budżetu państwa, z pominięciem podstawo- wej (konstytucyjnej) zasady emisyjnej: monetyzacji przyrostu dóbr: towarów i usług. Deficyt budżetowy jako efekt braku emisji i zaburzenia finansowej równowagi pomiędzy emisją i opodatkowaniem. Koncepcja potrzeb pożyczkowych państwa

8 Dobry interes nie polega na tym, aby za korzystną cenę sprzedać coś co się posiada, komuś kto chce to kupić, dobry interes to sprzedać za wygórowaną cenę coś, czego się nie posiada, komuś kto nie chce tego kupić. Punkt pierwszy to społeczna gospodarka rynkowa. Punkt drugi to prywatny odsetkowy system finansowy, oparty na kreacji (oprocentowanego) pieniądza dłużnego, zwanego potocznie kredytem. Po wyeliminowaniu emisji pieniądza jesteśmy skazani na pożyczki.

9 Wykorzystanie rozwoju tradycji ekonomicznej i wyprowadzenie równania emisji z finansowej ideologii Davida Ricardo. Oznaczenia w znanym równaniu: MV=PT M - pieniądz, P – ceny, T – towary na rynku V - obieg pieniądza (wielkość statystyczna) delta - przyrost Zamiast równania Ricardo: delta M = delta P (przy stałym T i V) Powstaje równanie emisji: deltaM = detlaT P/V Przyrost pieniądza M jest skorelowany ze wzrostem produkcji T i szybkością obrotu V, po to aby skonsumować wzrost gospodarczy, umożliwić zaopatrzenie oraz zysk, a także zachować istniejący poziom cen P.

10 Niniejszy Traktat [z Maastricht] wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są jak najbliżej obywateli. (TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, Tytuł I, Postanowienia wspólne, Artykuł A) Pozostaje realizacja zapisów konstytucyjnych i intencji zawartej w głównych zapisach Traktatu z Maastricht - aby prawo służyło człowiekowi i społeczeństwu.

11 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. (Biblia Warszawska, Ewangelia Jana 10:16) Wszystkie narody, mają swoje miejsca, ku którym zwracają swe modły. Gdziekolwiek obrócisz się, staraj się czynić wszystko to co uznasz najlepszem. Bóg was wszystkich kiedyś zgromadzi, nic nie ogranicza Jego władzy. (Koran, II, 143. tłum. Jan Murza Tarak Buczacki, Warszawa 1858).

12 Portal internetowy www.demokracja–finansowa.org.pl Artykuł ZASADA EMISJI PIENIĄDZA (zamiast obligacji), DF Nr 12 Materiały do konferencji: Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA. SZKOŁA WYŻSZA KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA. Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego (dostępne m. in. na http://www.demokracja-finansowa.org.pl/konferencje.html)http://www.demokracja-finansowa.org.pl/konferencje.html Dziękuję za uwagę! Jacek Andrzej Rossakiewicz


Pobierz ppt "Finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w świetle międzynarodowej polityki finansowej. Prelekcja z okazji 18 lat PLP 26 marca 2011,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google