Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz."— Zapis prezentacji:

1 2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz Dyrektor Zespołu Badań i Rozwoju Warszawa, 17.10.2008 r.

2 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN 1.425.08. 2008 08.09.2008 - wyczerpano alokację na rundę pilotażową105101 296 465,3670215 189 058,4300,00 4.125.08.2008 08.09.2008 - wyczerpano alokację roczną dla części badawczej (1.4)105189 297 934,0470215 189 058,4300,00 Otwarty nabór (łączny dla obu działań) zamknięto po 2 tygodniach, ze względu na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców i wyczerpanie alokacji n konkurs pilotażowy (mniejsza w porównaniu do innych działań) Wyniki naborów Warszawa, 17.10.2008 r.

3 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLN ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN 3.116.06.2008 31.07.2008 - wyczerpano alokację roczną15172 883 398,4510134 102 072,0500,00 3.316.06.2008 11.08.2008 - wyczerpano alokację roczną7599 691 918,205859 125 202,943298 500,00 Otwarte nabory zamknięto w ciągu 2 miesięcy, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. Wyniki naborów c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

4 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN 4.212.05.2008 27.06.2008 - wyczerpano alokację roczną94261 234 895,0185232 386 397,5155146 805 434,37 4.412.05. 200831.07.2008 zgodnie z RPK4926 341 395 551,924726 037 464 326,6000,00 Otwarty nabór 4.2 zamknięto w ciągu 1,5 miesiąca, ze względu na duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. W przypadku Działania 4.4 nabór zamknięto w terminie określonym w Regulaminie przeprowadzania konkursu. Wyniki naborów c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

5 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN 5.116.06.2008 Do wyczerpania alokacji rocznej649 708 037,00330 586 705,0000,00 5.216.06.2008Do wyczerpania alokacji1363 621 512,391155 291 855,0939 787 298,09 5.4 MSP16.06.2008 Do wyczerpania alokacji rocznej211 053 725,0015712 997,0010470 232,65 5.4 IOB16.06.2008Do wyczerpania alokacji1615 739 166,501513 841 166,5044 267 942,00 Nabory cieszą się mniejszym zainteresowaniem beneficjentów, wszystkie są wciąż otwarte. Wyniki naborów c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

6 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN 8.115.09. 2008 26.09.2008 - wyczerpano alokację roczną274119 572 549,9000,000 8.215.09. 2008 Do wyczerpania alokacji rocznej ale nie później niż do 15.10.20083816 203 621,1000,000 W dniu 26 września br. zamknięto nabór do 8.1 ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów i przekroczenie alokacji rocznej, w działaniu 8.2 nabór wciąż otwarty. Wyniki naborów c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

7 Podsumowanie Działa nie Alokacja EUR (% całkowitej alokacji)Alokacja PLN wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinanso wania w PLN 1.4(ok. 3%)30 000 000105101 296 465,3670215 189 058,4300,00 3.133 000 000 (30%)111 678 60015172 883 398,4510134 102 072,0500,00 3.315 000 000 (30%)50 506 5007599 691 918,205859 125 202,943 298 500,00 4.1--105189 297 934,04=1.4 00,00 4.250 000 000 (ok. 30%)172 820 00094261 234 895,0185232 386 397,5155 146 805 434,37 4.4426 000 000 (30%)1 441 669 2004926 341 395 551,924726 037 464 326,6000,00 Warszawa, 17.10.2008 r.

8 Działa nie Alokacja EUR (% całkowitej alokacji) Alokacja PLN wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinanso wania w PLN 5.116 688 000 (16%)-649 708 037,00330 586 705,0000,00 5.232 100 000 (100%)-1363 621 512,391155 291 855,093 9 787 298,09 5.4 MSP1 755 000 (5%)-211 053 725,0015712 997,0010 470 232,65 5.4 IOB3 900 000 (100%)-1615 739 166,501513 841 166,504 4 267 942,00 8.1(10%)123 646 000274119 572 549,9000,000 8.2(5%)73 876 0003816 203 621,1000,000 Raze m 11497 413 091 305,047396 778 699 781,1275 161 629 407,11 Podsumowanie c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

9 Dotychczas tylko w działaniu 4.2 zakończono ocenę merytoryczną: 65% wniosków zostało ocenionych pozytywnie (55 z 85 wniosków, które były poprawne pod względem formalnym). Spośród 55 wniosków- wszystkie zostały zatwierdzone przez IZ, w chwili obecnej trwa przygotowywanie umów o dofinansowanie. Ze strony PARP podpisano 13 umów, obustronnie zawarto 2 umowy. Zaawansowanie w podpisywaniu umów Warszawa, 17.10.2008 r.

10 W przypadku większości wdrażanych działań konkursy były zamykane w ciągu 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów i wyczerpanie alokacji rocznej (1.4-4.1, 3.1, 3.3, 4.2). Wyjątkiem są działania z Priorytetu V, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem (5.1, 5.2, 5.4). W przypadku działań 8.1 i 8.2 nabory ogłoszono 15 września br.: - w dniu 26 września br. zamknięto nabór do 8.1 ze względu na przekroczenie alokacji rocznej, - działanie 8.2: mniejsze zainteresowanie wśród beneficjentów. Podsumowanie Warszawa, 17.10.2008 r.

11 Niewielki procent wniosków nie przechodzi pozytywnie oceny formalnej – ok. 10 %, w związku z możliwością dokonywania uzupełnień. W większości działań trwa obecnie ocena merytoryczna, nie podpisano jeszcze umów. Następne nabory planowane są na początek 2009 r. W przypadku większości działań konieczna jest nowelizacja odpowiedniego rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy przez PARP (w toku). Podsumowanie c.d. Warszawa, 17.10.2008 r.

12 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl 12 Warszawa, 17.10.2008 r.


Pobierz ppt "2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google