Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz."— Zapis prezentacji:

1 2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz Dyrektor Zespołu Badań i Rozwoju Warszawa, r.

2 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN wyczerpano alokację na rundę pilotażową , ,4300, wyczerpano alokację roczną dla części badawczej (1.4) , ,4300,00 Otwarty nabór (łączny dla obu działań) zamknięto po 2 tygodniach, ze względu na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców i wyczerpanie alokacji n konkurs pilotażowy (mniejsza w porównaniu do innych działań) Wyniki naborów Warszawa, r.

3 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLN ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN wyczerpano alokację roczną , ,0500, wyczerpano alokację roczną , , ,00 Otwarte nabory zamknięto w ciągu 2 miesięcy, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. Wyniki naborów c.d. Warszawa, r.

4 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN wyczerpano alokację roczną , , , zgodnie z RPK , ,6000,00 Otwarty nabór 4.2 zamknięto w ciągu 1,5 miesiąca, ze względu na duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. W przypadku Działania 4.4 nabór zamknięto w terminie określonym w Regulaminie przeprowadzania konkursu. Wyniki naborów c.d. Warszawa, r.

5 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN Do wyczerpania alokacji rocznej , ,0000, Do wyczerpania alokacji , , , MSP Do wyczerpania alokacji rocznej , , , IOB Do wyczerpania alokacji , , ,00 Nabory cieszą się mniejszym zainteresowaniem beneficjentów, wszystkie są wciąż otwarte. Wyniki naborów c.d. Warszawa, r.

6 Działanie Data rozpoczęcia naboru Termin zakończenia i powód wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLN wyczerpano alokację roczną ,9000, Do wyczerpania alokacji rocznej ale nie później niż do ,1000,000 W dniu 26 września br. zamknięto nabór do 8.1 ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów i przekroczenie alokacji rocznej, w działaniu 8.2 nabór wciąż otwarty. Wyniki naborów c.d. Warszawa, r.

7 Podsumowanie Działa nie Alokacja EUR (% całkowitej alokacji)Alokacja PLN wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinanso wania w PLN 1.4(ok. 3%) , ,4300, (30%) , ,0500, (30%) , , , ,04=1.4 00, (ok. 30%) , , , (30%) , ,6000,00 Warszawa, r.

8 Działa nie Alokacja EUR (% całkowitej alokacji) Alokacja PLN wnioski złożone wnioski poprawne pod względem formalnym wnioski poprawne pod względem merytorycznym ilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinansowania w PLNilość wartość dofinanso wania w PLN (16%) , ,0000, (100%) , , , MSP (5%) , , , IOB (100%) , , ,00 8.1(10%) ,9000, (5%) ,1000,000 Raze m , , ,11 Podsumowanie c.d. Warszawa, r.

9 Dotychczas tylko w działaniu 4.2 zakończono ocenę merytoryczną: 65% wniosków zostało ocenionych pozytywnie (55 z 85 wniosków, które były poprawne pod względem formalnym). Spośród 55 wniosków- wszystkie zostały zatwierdzone przez IZ, w chwili obecnej trwa przygotowywanie umów o dofinansowanie. Ze strony PARP podpisano 13 umów, obustronnie zawarto 2 umowy. Zaawansowanie w podpisywaniu umów Warszawa, r.

10 W przypadku większości wdrażanych działań konkursy były zamykane w ciągu 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów i wyczerpanie alokacji rocznej ( , 3.1, 3.3, 4.2). Wyjątkiem są działania z Priorytetu V, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem (5.1, 5.2, 5.4). W przypadku działań 8.1 i 8.2 nabory ogłoszono 15 września br.: - w dniu 26 września br. zamknięto nabór do 8.1 ze względu na przekroczenie alokacji rocznej, - działanie 8.2: mniejsze zainteresowanie wśród beneficjentów. Podsumowanie Warszawa, r.

11 Niewielki procent wniosków nie przechodzi pozytywnie oceny formalnej – ok. 10 %, w związku z możliwością dokonywania uzupełnień. W większości działań trwa obecnie ocena merytoryczna, nie podpisano jeszcze umów. Następne nabory planowane są na początek 2009 r. W przypadku większości działań konieczna jest nowelizacja odpowiedniego rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy przez PARP (w toku). Podsumowanie c.d. Warszawa, r.

12 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony informatorium , , , Warszawa, r.


Pobierz ppt "2008 Stan realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Wójtowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google