Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
Gimnazjum Pakość Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości ID grupy: 96/72_P_G1 Opiekun: Ryszard Kuflewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie ? Semestr/rok szkolny: III/2010/2011

3 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Cechy, umiejętności i postawy człowieka przedsiębiorczego Co to znaczy być przedsiębiorczym: nie bać się trudności, podejmować nowe i nowatorskie działania, nie załamywać się niepowodzeniami, chcieć zdobywać wiedzę i nowych umiejętności, być otwartym na otoczenie, mieć zdolność do empatii, umieć ułożyć sobie relacje z innymi ludźmi, być asertywnym. Być przedsiębiorczym to tyle, co „wiedzieć jak żyć” i to realizować.

4 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Rola przedsiębiorczości w życiu człowieka Przedsiębiorczość odgrywa podstawową rolę sprawczą, inspirując i pobudzając nas do robienia rzeczy nowych i lepszych. Przedsiębiorczość, to nie tylko cecha naszej osobowości, wykształcenia, zdolności, charakteru, ale również umiejętności ponoszenia ryzyka. Przedsiębiorczość to również postawa, nastawienie, styl działania, myślenia i postępowania w poszukiwaniu nowych pomysłów, oraz wyzwań, to także gotowością do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji. Dlatego od przedsiębiorczości zależy nasza wszelka działalność. Na zawsze, działalność gospodarcza pozostanie związana z gospodarką rynkową, konkurencją oraz postępem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Istotą przedsiębiorczości jest szukanie nowych dziedzin działalności na bazie innowacji lub ich twórczego naśladownictwa. Człowiek przedsiębiorczy rozwija swój potencjał, realizuje swoje talenty, zdobywa świat, urzeczywistnia marzenia, osiąga ambitne cele, chwyta szanse i okazje, by przekształcić otaczającą rzeczywistość, polepszać jakość życia swojego, swojej rodziny, a w efekcie naszego państwa…

5 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Planowanie ścieżki kariery szkolnej Planowanie kariery szkolnej to oczywistość, przed którą stanie każdy absolwent gimnazjum. Jest to ważne ze względu na naszą przyszła karierę. Wiemy i jest już normą, że człowiek z różnych powodów zmienia miejsce pracy, zamieszkania i zawodu. Nawet kilkakrotnie w ciągu całego życia zawodowego. Trzeba tak zaplanować naukę aby w przyszłości nasza praca była nie tylko dającym zadowolenie źródłem finansowym lecz i miejscem zawodowej satysfakcji wynikającym z realizacji naszych osobistych pasji, zainteresowań i rozwoju. Kończąc gimnazjum musimy dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego – co będziemy robić po ukończeniu szkoły średniej i wyższej. Decydujemy o dalszej drodze kształcenia lub rychłym podjęciu pracy zawodowej. Podjęcie mądrej i trafnej decyzji nie jest łatwym zadaniem, stąd ogromnym bonusem są dla nas zajęcia w projekcie RPK.

6 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Zawody zaliczane do przedsiębiorczych – kompetencje: - znajomość języków obcych - umiejętność obsługi komputera - mobilność i elastyczność  - obserwacja rynku pracy i ustawicznego kształcenia się  - rozwój kompetencji społecznych i organizacyjnych  - posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego  - umiejętność prowadzenia samochodu, kto wie czy nie samolotu  doświadczenia zawodowego z udziału w różnego typu stażach i pracach w wolontariacie, w trakcie studiów, a nawet w liceum specjalizacji w określonej dziedzinie interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętności doświadczenie talent i zmysł organizacyjny

7 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Zawody zaliczane do przedsiębiorczych inżynierowie: budownictwa, telekomunikacji, ochrony środowiska, technolodzy, automatycy, biocybernetycy, elektronicy, informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń; mechatronicy – osoby łączące umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. biotechnicy i biotechnologowie - zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin bakterii, krzyżująca organizmy żywe, przygotowujące lekarstwa dla ludzi, nawozy do uprawy roślin czy pasze dla zwierząt nauczyciele języków obcych i tłumacze;

8 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Zawody zaliczane do przedsiębiorczych - ekonomiści i finansiści: księgowi, planiści, specjaliści budżetu, analizy kosztów, zarządzający finansami, statystycy doradcy zawodowi i personalni: specjaliści gospodarowania zasobami ludzkimi, rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy; wykwalifikowani specjaliści zajmujący się obsługą biznesu: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi, gospodarczy i pośrednicy handlowi; architekci, urbaniści, projektanci wnętrz i terenów zielonych teletutorzy: wykładowca telewizyjny, specjaliści od elearningu

9 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Relacje pracownik – pracodawca Zmiany, które zachodzą obecnie, prowadzą do powstawania wspólnoty interesów pracowników, właścicieli i kierownictwa. Tworzy się model stosunków pracy z niewielką ilością strajków czy innego rodzaju protestów, dlatego że pojawiające się problemy są stosunkowo wcześnie identyfikowane i rozwiązywane. W tego typu nowoczesnych relacjach partnerzy społeczni dostrzegają wzajemną od siebie zależność, co tworzy wspólnotę interesów. Obustronne zaangażowanie w problemy firmy, w utrzymanie się jej na rynku wynika ze świadomości, że w przypadku jej bankructwa wszyscy tracą pracę, a więc zarówno pracownicy, jak i kierownictwo. Czyżby koniec z roszczeniami, brakiem dyscypliny, łamaniem obowiązków?

10 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ocena własnych predyspozycji Najlepszą metodą jest analiza SWOT SWOT Pozytywne Negatywne Wewnętrzne Mocne Strony Słabe strony Zewnętrzne Nasze szanse Zagrożenia

11 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Źródła selekcjonowania i analizowania informacji Dawniej ludzie, mając ograniczony zakres wiedzy, mogli w prosty sposób analizować otaczającą ich rzeczywistość i wyciągnąć proste wnioski. Świat najzwyczajniej był czarno-biały. Poszerzanie wiedzy skutkowało, co najwyżej korektą poglądu. W efekcie, wiedzę stopniowo się poszerzało i korygowało. Wielu funkcjonuję tak i dziś. Ale mamy Internet oraz rozwinięte do granic aktywności media.

12 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Źródła selekcjonowania i analizowania informacji Stąd mamy trudniej. Zarzucani jesteśmy zbyt ogromną ilością informacji i różnorodnością źródeł. Zanim nauczymy się selekcjonować i budować własną wiedzę mamy nadmiar danych. I tak, z jednej strony nadmiar informacji, a z drugiej brak umiejętności selekcji i wyboru tego, co najważniejsze i najpotrzebniejsze.

13 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Źródła selekcjonowania i analizowania informacji Dlatego w nas tyle zagubienia, konkurencyjności których pokonanie staje się wyzwaniem. Jedni doceniają wiedzę samą w sobie i chcą się uczyć, by się rozwijać i wykorzystywać wiedzę, ale większość, chwyta pojedyncze pojęcia w przeświadczeniu wszechwiedzy. Niestety, bez umiejętnej selekcji i wyciągania wniosków wiedza ta jest dla nich bardziej szkodliwa niż pomocna. Staje się szumem informacyjnym, z którego nic nie wynika. Warto o tym wiedzieć.

14 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Źródła selekcjonowania i analizowania informacji Podstawą naszych właściwych zachowań przy wyborze szkoły, zawodu, a co za tym idzie kariery, staje się umiejętne, przemyślane, pozbawione emocji selekcjonowanie docierających do nas informacji, nie uleganie modom i powszechnej perswazji.

15 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta. Korzystając ze strony internetowej portalu „ankiety online” przeprowadziliśmy anonimową ankietę, informując o tym wcześniej naszych rówieśników w szkole, poprzez zaproszenie do udziału. Nasze badanie ograniczyło się do 8 pytań, bo na tyle pozawalał program. W ankiecie udział wzięło 24 respondentów. To stanowi ~ 8 % naszej szkolnej społeczności. Wynik rodzi pytanie o to, czy nasze koleżanki i koledzy w szkole doceniają pojęcie „być przedsiębiorczym” ?

16 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta Ankietowani:24 Płeć: Dziewczyny: 8 Chłopaków :16

17 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta Przyszła szkoła

18 Najchętniej wybierany zawód
K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie? Gimnazjum Pakość Ankieta Najchętniej wybierany zawód

19 Mniej chętniej wybierane zawody
K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie? Gimnazjum Pakość Ankieta Mniej chętniej wybierane zawody

20 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta Najbardziej lubię:

21 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta

22 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Ankieta Wyniki ankiety dały nam wiele do myślenia… Ale wszystkich Projektem RPK nie da się objąć.

23 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Miejscowy przykład przedsiębiorczości: Produkcja doniczek bylin na powierzchni 5 ha. W ofercie ponad 400 odmian bylin i traw.   Głównym kierunkiem produkcji są długie serie bylin okrywowych i rabatowych. 2 ha mateczników. W rezerwie jest przynajmniej Geranium Leymus, po kilkadziesiąt tysięcy Waldsteinia, Vinca i innych okrywowych. Ponad 20 lat eksportu roślin do Niemiec, Holandii i krajów Europy Wschodniej własnym transportem przez cały tydzień. Wszystkie formalnoœści fito i celne załatwia firma Pana Barcikowskiego, który jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich, a jego rośliny były nagradzane na wystawach międzynarodowych dla przykładu w Boskoop, Poznaniu, Warszawie.

24 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Wizyta u przedsiębiorcy

25 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Wizyta u przedsiębiorcy

26 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Niespodzianka przedsiębiorcy:

27 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie naszej prezentacji nie stanowi wielkiej trudności. Przynajmniej dla nas – uczestników Projektu RPK. Wiemy dobrze, że PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, to KONIECZNOŚĆ. Żeby być PRZEDSIĘBIORCZYM, trzeba mieć wiedzę, pomysł i odwagę podejmować WYZWANIA. Jeśli jako ludzie PRZEDSIĘBIORCZY sprostamy WYZWANIOM, to wtedy staniemy się MODNI…

28 K-73 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Gimnazjum Pakość Roger Buchholz Michał Ciechanowski Hubert Chmielewski Wiktor Filipiak Anna Heppner Kamila Kociniewska Agnieszka Kruk Artur Książek Marta Nowicka Joanna Pacholska Łukasz Reinke Fabian Sudoł Daria Szczepanek Dziękujemy za zainteresowanie 

29 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie ?
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości 96/72_P_G - Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie ? semestr III/2010/2011

30 Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość: moda, konieczność czy wyzwanie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google