Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 2009 roku W działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 2009 roku W działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 2009 roku W działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu.

2 Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu jest jednym z 11 Oddziałów Agencji na terenie Polski. Obejmuje swoim działaniem znaczną część województwa wielkopolskiego oraz miasto Sieradz (województwo łódzkie). 2 Podsumowanie działalności w 2009 roku

3 Na terenie działania Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu realizowane są dwa priorytetowe z punktu widzenia Sił Zbrojnych programy rządowe: w Poznaniu (Krzesiny) na samolot wielozadaniowy F-16 oraz w Powidzu na samolot transportowy Herkules C 130. 3 Podsumowanie działalności w 2009 roku

4 W Poznańskim Oddziale rok 2009 upływał pod znakiem działań zmierzających do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych i sukcesywnego zmniejszania liczby osób oczekujących na lokale mieszkalne. W związku z powyższym główne zamierzenia inwestycyjne naszego Oddziału skoncentrowane były na zabezpieczaniu zaplecza mieszkaniowego dla kadry. Na dzień 1.01.2009 roku na wydanie decyzji o prawie do zamieszkiwania w OREG WAM Poznań oczekiwało łącznie 833 żołnierzy zawodowych (w tym 592 w służbie terminowej), natomiast na koniec roku szacuje się, iż ta liczba wyniesie 683 żołnierzy (w tym 392 żołnierzy służby terminowej), co oznacza spadek o 18% w skali roku. 4 Podsumowanie działalności w 2009 roku

5 Oddział Regionalny w Poznaniu na początku października br. przekazał do użytkowania inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku mieszkalnego 48 – lokalowego przy ul. Dojazd 10 w Poznaniu. Część z tych lokali została przeznaczona na zakwaterowanie internatowe. Budowa tego budynku nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca z władzami wojskowymi, bowiem grunty pod inwestycję przekazało Agencji za zgodą MON Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. 5 Podsumowanie działalności w 2009 roku

6 Zakończenie tej inwestycji miało swój szczególny charakter, gdyż Oddział Regionalny oddał do użytku 700–ne mieszkanie w Poznaniu w ramach realizowanego od 1996 roku budownictwa mieszkaniowego i dokonywanych zakupów. 6 Podsumowanie działalności w 2009 roku

7 W planach Oddziału na 2009 rok było również pozyskanie w ramach budownictwa realizowanego przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kwatera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 260 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 19 budynkach położonych przy ulicach: Witolda Pileckiego, Józefa Żymierskiego, Melchiora Wańkowicza, Emila Fieldorfa w Poznaniu (Strzeszyn). 7 Podsumowanie działalności w 2009 roku

8 Pracownicy Działu Inwestycji Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu pełnili nadzór inwestycyjny nad budową Osiedla na Strzeszynie. 8 Podsumowanie działalności w 2009 roku

9 O zainteresowaniu kadry z Poznania lokalami na Strzeszynie świadczy również fakt, iż pierwszy etap inwestycji (74 mieszkania) został zadysponowany w ciągu 2 dni, natomiast większą część zasobu oddanego w ramach II etapu inwestycji (186 mieszkań) przekazano żołnierzom w ciągu jednego tygodnia. 9 Podsumowanie działalności w 2009 roku

10 Ponadto w celu zabezpieczenia rosnących potrzeb mieszkaniowych Oddział Regionalny WAM w Poznaniu wynajmował w ciągu roku od podmiotów zewnętrznych średnio 156 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na zakwaterowanie pełniących służbę w Poznaniu żołnierzy zawodowych z rodzinami. 10 Podsumowanie działalności w 2009 roku

11 Łącznie w latach 2008 – 2009 OREG wAM Poznań przekazał do zasiedlenia 502 lokale mieszkalne: w 2008 roku - 194 lokale mieszkalne, w 2009 roku – 308 lokali mieszkalnych (w tym 24 na potrzeby zakwaterowania internatowego). Pod koniec I kwartału 2010 roku planuje się oddanie do eksploatacji III etapu inwestycji na Strzeszynie, który zwiększy poznańską bazę mieszkaniową o kolejne 154 lokale mieszkalne. Dodatkowo w planach inwestycyjnych Oddziału na rok 2010 znalazła się budowa budynku mieszkalnego 24- lokalowego w Śremie przy ul. Żurawia 14. Będzie to trzecia z oddanych w tej lokalizacji inwestycji. 11 Podsumowanie działalności w 2009 roku

12 Starając się pomóc lokatorom mającym trudności w bieżącym regulowaniu należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, pracownicy Działu Windykacji są w stałym kontakcie z ośrodkami pomocy społecznej oraz urzędami miast i gmin przyznającymi dodatki mieszkaniowe. Nasz Oddział włączył się czynnie w realizację programu Mieszkajmy bez długów, który ma umożliwić osobom zadłużonym wyjście z trudnej sytuacji poprzez wybór odpowiedniego do ich możliwości finansowych programu wychodzenia z zadłużenia. W 2009 roku Oddział podpisał łącznie 113 umów rozkładających spłatę zadłużenia na raty na łączną kwotę 792.252,30 zł. 12 Podsumowanie działalności w 2009 roku

13 Dokonując podsumowania działalności Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu w 2009 roku nie sposób nie wspomnieć o spotkaniach środowiskowych z kadrą jednostek wojskowych stacjonujących na obszarze działania naszego Oddziału, w których czynnie uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału. Na zaproszenie dowódców jednostek pracownicy Oddziału brali udział również w kursach adaptacyjnych dla nowoprzyjętych do armii żołnierzy zawodowych. Nadal prawne aspekty zakwaterowania żołnierzy zawodowych cieszą się dużym zainteresowaniem kadry, w szczególności w kontekście planowanych zmian ustawy z dnia 22.06.1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (tj. z 2005 roku Dz. U. Nr 41, poz. 398, ze zmianami). Dlatego też mamy nadzieję, że wizyty pracowników WAM w poszczególnych garnizonach przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy kadry na temat przysługujących żołnierzom uprawnień. 13 Podsumowanie działalności w 2009 roku

14 Spotkania środowiskowe z kadrą jednostek wojskowych stacjonujących na obszarze działania Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu. 14 Podsumowanie działalności w 2009 roku

15 Chcielibyśmy podziękować dowódcom jednostek wojskowych za dotychczasową współpracę i ich czynne włączenie się w działania Agencji oraz za liczne zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach z żołnierzami i innych uroczystościach wojskowych. 15 Podsumowanie działalności w 2009 roku

16 Dyrekcja i pracownicy Oddziału w Poznaniu składają wszystkim serdeczne życzenia, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnym gronie, w ciepłej i pełnej wigilijnej magii atmosferze, a nadchodzący 2010 rok był rokiem realizacji wytyczonych celów i spełnionych marzeń. 16 Podsumowanie działalności w 2009 roku


Pobierz ppt "Podsumowanie 2009 roku W działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google