Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Kalisz, dnia 22-23.05.2006

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 2 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. przyjęta przez Radę Ministrów 4. 10. 2005 r. i obwieszczona przez MGiP w M.P. 22. 07. 2005 r. (rozdziały i załączniki)

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 3 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. I. DOKTRYNA POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI do 2025 r. 1.CELE, ZASADY, PRIORYTETY 2.ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ENERGETYCZNY

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 4 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. II. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 1.ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ PALIW I ENERGII 2.WIELKOŚCI I RODZAJE ZAPASÓW PALIW 3.ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWE I POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE 4.EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 5 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. 5.OCHRONA ŚRODOWISKA 6.WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 7.RESTRUKTURYZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE 8.KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 9.WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 6 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. ZAŁĄCZNIK 1. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ ZAŁĄCZNIK 2. WNIOSKI Z PRAC PROGNOSTYCZNO - ANALITYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 3. PRZELICZNIKI JEDNOSTEK ENERGETYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I POMOCNICZE

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 7 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Główne cele polityki energetycznej państwa – to zapewnienie: bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa ekologicznego kraju = ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej (wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja paliw i energii).

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 8 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: postęp w gospodarce oparty na idei zrównoważonego rozwoju, funkcjonowanie energetyki – mechanizm rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją,

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 9 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: integracja energetyki z UE oraz wypełnianie zobowiązań traktatowych RP, rozwój OZE i kogeneracji (w tym rozproszonej), autonomiczne wykonywanie zadań polityki energetycznej - administracja rządowa i samorządowa,

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 10 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: inspirowanie działań przedsiębiorstw energetycznych przez administrację publiczną, partnerstwo publiczno – prawne na szczeblu lokalnym i regionalnym (dystrybucja, OZE, kogeneracja rozproszona), realizacja zasady regulowanego Dostępu Strony Trzeciej – TPA,

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 11 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: właścicielski nadzór państwa nad podmiotami posiadającymi infrastrukturę przesyłową i przeładunkową, realizacja doktryny – przy otwartej kurtynie.

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 12 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) równoważenie struktury paliw pierwotnych, przy wykorzystaniu naturalnej przewagi zasobów węgla i zmniejszaniu obciążenia środowiska naturalnego, monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego i inicjowanie dywersyfikacji źródeł dostaw paliw i energii (gaz, ropa naftowa),

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 13 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) budowa konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu (UE, eliminowanie barier), redukcja kosztów funkcjonowania energetyki, racjonalne ceny paliw i energii dla odbiorców (wzrost efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu i zużycia energii),

14 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 14 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) wzmacnianie pozycji administracji samorządowej dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, modyfikacja promocji energii z OZE i kogeneracji oraz wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii,

15 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 15 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) równoważenie interesów odbiorców końcowych, przedsiębiorstw energetycznych, aktywne kształtowanie struktury organizacyjno- funkcjonalnej energetyki (narzędzia regulacyjne ustawy PE, różnorodna restrukturyzacją)

16 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 16 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 1. ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ PALIW I ENERGII Bezpieczeństwo i efektywność dostaw węgla kamiennego Utrzymanie udziału krajowego gazu ziemnego Pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną Utrzymanie znacznego udziału w rynku krajowych paliw ciekłych Umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło

17 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 17 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 2. WIELKOŚCI I RODZAJE ZAPASÓW PALIW Zarządzanie zapasami paliw ciekłych (90 dni) i opracowanie programu działań antykryzysowych na rynku naftowym Wdrożenie zasad funkcjonowania oraz organizacji systemu zapasów i magazynowania gazu ziemnego Kształtowanie odpowiedniej struktury zapasów węgla kamiennego i brunatnego

18 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 18 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 3. ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWE I POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej wraz z połączeniami transgranicznymi Tworzenie alternatywnych metod i kierunków dostaw importowanych paliw i energii Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej SN i nN (obszary wiejskie) i gazu ziemnego

19 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 19 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI Zmniejszenie energochłonności wyrobów w toku ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji Zwiększenie sprawności wytwarzania energii (kogeneracja, zasobniki ciepła, parowe bloki energetyczne na parametry nadkrytyczne, obiegi parowo – gazowe, wymiana nieefektywnych kotłów) Zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych (restrukturyzacja i przebudowa technologiczna gospodarki)

20 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 20 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI Zmniejszenie strat energii w przesyle i dystrybucji (KSE – linie WN ponad 110 kV na dalekie odległości) Wdrożenie systemu zarządzania popytem na energię (zachęty ekonomiczne do oszczędzania, kontynuacja procesu termomodernizacji budynków)

21 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 21 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (SO2, CO2, NOx, pył) Pełne dostosowanie źródeł energetycznego spalania do wymogów prawa ochrony środowiska (dyrektywy UE, protokoły z Kioto, Traktat o Przystąpieniu) Zmiana struktury nośników energii (OZE i paliwa C-H, biopaliwa, sprężony gaz ziemny i LPG) Stosowanie czystych technologii węglowych (węgiel = duża baza paliwowa w przyszłości CCT – np. zgazowanie)

22 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 22 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (SO2, CO2, NOx, pył) Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska przy wydobywaniu węgla (minimalizacja - wody zasolone, hałdy odpadów, degradacja walorów krajobrazowych) Ekologiczne paliwa ciekłe w transporcie drogowym (redukcja S, biokomponenty) Wdrożenie systemu handlu emisjami CO2, SO2, NOx (UE, limity emisji zanieczyszczeń dla Polski)

23 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 23 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 6. WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania OZE Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła (złom drewniany, uprawy energetyczne, odpady komunalne, przemysłowe i z produkcji zwierzęcej) Intensyfikacja wykorzystania małej energetyki wodnej

24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 24 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 6. WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Wzrost wykorzystania energetyki wiatrowej (bałtyckie farmy wiatrowe?) Zwiększenie udziału biokomponentów w rynku paliw ciekłych (UE) Rozwój przemysłu na rzecz OZE (urządzenia dla elektrowni wiatrowych dla kraju i na eksport)

25 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 25 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 7. RESTRUKTURYZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE Budowa konkurencyjnych rynków paliw i energii (eliminowanie barier rynkowych, monopole sieciowe – początkowo regulacja przez organy państwa, potem samoregulacja rynkowa) Kształtowanie warunków dla powstawania konkurencyjnych podmiotów na rynkach paliw i energii (restrukturyzacja sektora paliwowo – energetycznego, pionowe połączenia przedsiębiorstw) Stopniowe zmniejszanie bezpośredniego wpływu organów państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych (prywatyzacja – ograniczanie funkcji SP, strategiczna kontrola SP – tylko systemy przesyłowe i infrastruktura przesyłowa i przeładunkowa)

26 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 26 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 8. KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zapewnienie wkładu nauki polskiej do globalnego rozwoju technologii i ekonomii energetycznej – koncentracja na priorytetowe kierunki badań (OZE i technologie czystego węgla, poszukiwania nowych złóż surowców energetycznych) Sprawne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i menadżerskich (kogeneracja ciepła i energii elektrycznej na bazie biomasy, elektrownie wiatrowe i ogniwa paliwowe) Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach energetyki (racjonalne wykorzystywanie paliw i energii, konieczność uwzględniania w cenach paliw i energii kosztów ochrony środowiska, energetyka atomowa)

27 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 27 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Udział w pracach organów UE i z Rosją Współpraca w regionie Bałtyku i Grupie Wyszehradzkiej (stabilność reform, wspólny rynek i inwestycje zagraniczne) Współpraca bilaterlna z krajami sąsiedzkimi (bezpieczeństwo zaopatrzenia i dywersyfikacja dostaw paliw i energii)

28 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 28 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Promowanie budowy rynków z państwami Europy Wschodniej i Południowej oraz basenu Morza Kaspijskiego i Śródziemnego Współpraca z innymi krajami dla pozyskania środków z UE Udział Polski w realizacji wspólnej polityki UE i organizacji międzynarodowych (ŚOH, CEFTA, EFTA, Karta Energetyczna)

29 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 29 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Współpraca międzynarodowa dla dotrzymania ustaleń Protokołu z Kioto (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz handel emisjami) Udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

30 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 30 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Cele polityki energetycznej są prawidłowe i społecznie akceptowalne, jej realizacja wymaga ciągłego monitorowania Zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – zła struktura importu, nierzetelni dostawcy, niekorzystne ceny paliw oraz klauzule kontraktów Polityka koncesjonowania działalności przedsiębiorstw jest prawidłowa

31 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 31 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Kontynuować rozwiązania systemowe i prawne dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (internalizacja kosztów zewnętrznych generowanych przez energetykę) Wzrost efektywności energetycznej wynika ze wzrostu cen paliw i energii oraz z wykorzystania rezerw w zmianie zarządzania gospodarką (dalszy postęp wymaga działań stymulacyjnych – głównie inwestycji)

32 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 32 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Mimo postępu w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego nie rozwiązano problemów: wysokiego stanu zobowiązań, braku płynności finansowej oraz nadmiernego potencjału wytwórczego (kontynuacja restrukturyzacji) Sektor energetyczny - mała koncentracja i słabość ekonomiczna względem przedsiębiorstw na rynkach UE (obok konsolidacji poziomej rozważyć tworzenie bardziej efektywnych struktur kapitałowych)

33 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 33 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. WNIOSKI z PRAC PROGNOSTYCZNO - ANALITYCZNYCH – ZAŁĄCZNIK 2 Warianty prognozy rozwoju energetycznego kraju: Traktatowy, Podstawowy Węglowy, Podstawowy Gazowy i Efektywnościowy Do 2025 r. wzrost zużycia: energii finalnej o 48-55 %, energii pierwotnej o 41-50 % a energii elektrycznej o 80-93 %

34 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 34 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r. WNIOSKI z PRAC PROGNOSTYCZNO -ANALITYCZNYCH – ZAŁĄCZNIK 2 We wszystkich wariantach – wzrost zużycia gazu, poprawa efektywności energetycznej gospodarki, uruchomienie elektrowni atomowej ok. 2021 r., spełnione wymogi ekologiczne Uzgodnienie z KE dyrektywy 2001/80 w oparciu o KPRE – tylko warianty Podstawowe i Efektywnościowy są realistyczne i równie realne Rzeczywisty rozwój krajowej gospodarki paliwowo – energetycznej może być kombinacją trzech wariantów jw.


Pobierz ppt "1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google