Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” Komponent 3 „Plan zaopatrzenia w energię dla gmin” Kalisz, dnia 22-23.05.2006 Projekt „Edukacja na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” Komponent 3 „Plan zaopatrzenia w energię dla gmin” Kalisz, dnia 22-23.05.2006 Projekt „Edukacja na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” Komponent 3 „Plan zaopatrzenia w energię dla gmin”
Kalisz, dnia Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej

2 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
przyjęta przez Radę Ministrów r. i obwieszczona przez MGiP w M.P r. (rozdziały i załączniki) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

3 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
I. DOKTRYNA POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI do 2025 r. CELE, ZASADY, PRIORYTETY ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ENERGETYCZNY Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

4 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
II. DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ PALIW I ENERGII WIELKOŚCI I RODZAJE ZAPASÓW PALIW ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWE I POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

5 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII RESTRUKTURYZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

6 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
ZAŁĄCZNIK 1.      OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ ZAŁĄCZNIK 2.      WNIOSKI Z PRAC PROGNOSTYCZNO ANALITYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 3.      PRZELICZNIKI JEDNOSTEK ENERGETYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 4.      MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I POMOCNICZE Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

7 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Główne cele polityki energetycznej państwa – to zapewnienie: bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa ekologicznego kraju = ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej (wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja paliw i energii). Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

8 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: postęp w gospodarce oparty na idei zrównoważonego rozwoju, funkcjonowanie energetyki – mechanizm rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją, Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

9 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: integracja energetyki z UE oraz wypełnianie zobowiązań traktatowych RP, rozwój OZE i kogeneracji (w tym rozproszonej), autonomiczne wykonywanie zadań polityki energetycznej - administracja rządowa i samorządowa, Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

10 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: inspirowanie działań przedsiębiorstw energetycznych przez administrację publiczną, partnerstwo publiczno – prawne na szczeblu lokalnym i regionalnym (dystrybucja, OZE, kogeneracja rozproszona), realizacja zasady regulowanego Dostępu Strony Trzeciej – TPA, Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

11 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Doktryna polityki energetycznej - najistotniejsze zasady to: właścicielski nadzór państwa nad podmiotami posiadającymi infrastrukturę przesyłową i przeładunkową, realizacja doktryny – „przy otwartej kurtynie”. Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

12 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) równoważenie struktury paliw pierwotnych, przy wykorzystaniu naturalnej przewagi zasobów węgla i zmniejszaniu obciążenia środowiska naturalnego, monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego i inicjowanie dywersyfikacji źródeł dostaw paliw i energii (gaz, ropa naftowa), Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

13 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) budowa konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu (UE, eliminowanie barier), redukcja kosztów funkcjonowania energetyki, racjonalne ceny paliw i energii dla odbiorców (wzrost efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu i zużycia energii), Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

14 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) wzmacnianie pozycji administracji samorządowej dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, modyfikacja promocji energii z OZE i kogeneracji oraz wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

15 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
Główne priorytety i kierunki działań rządu na lata 2005–08 (do następnej aktualizacji doktryny) równoważenie interesów odbiorców końcowych, przedsiębiorstw energetycznych, aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej energetyki (narzędzia regulacyjne ustawy PE, różnorodna restrukturyzacją) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

16 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 1. ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ PALIW I ENERGII Bezpieczeństwo i efektywność dostaw węgla kamiennego Utrzymanie udziału krajowego gazu ziemnego Pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną Utrzymanie znacznego udziału w rynku krajowych paliw ciekłych Umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

17 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 2. WIELKOŚCI I RODZAJE ZAPASÓW PALIW Zarządzanie zapasami paliw ciekłych (90 dni) i opracowanie programu działań antykryzysowych na rynku naftowym Wdrożenie zasad funkcjonowania oraz organizacji systemu zapasów i magazynowania gazu ziemnego Kształtowanie odpowiedniej struktury zapasów węgla kamiennego i brunatnego Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

18 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 3. ZDOLNOŚCI TRANSPORTOWE I POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej wraz z połączeniami transgranicznymi Tworzenie alternatywnych metod i kierunków dostaw importowanych paliw i energii Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej SN i nN (obszary wiejskie) i gazu ziemnego Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

19 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI Zmniejszenie energochłonności wyrobów w toku ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji Zwiększenie sprawności wytwarzania energii (kogeneracja, zasobniki ciepła, parowe bloki energetyczne na parametry nadkrytyczne, obiegi parowo – gazowe, wymiana nieefektywnych kotłów) Zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych (restrukturyzacja i przebudowa technologiczna gospodarki) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

20 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI Zmniejszenie strat energii w przesyle i dystrybucji (KSE – linie WN ponad 110 kV na dalekie odległości) Wdrożenie systemu zarządzania popytem na energię (zachęty ekonomiczne do oszczędzania, kontynuacja procesu termomodernizacji budynków) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

21 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (SO2, CO2, NOx, pył) Pełne dostosowanie źródeł energetycznego spalania do wymogów prawa ochrony środowiska (dyrektywy UE, protokoły z Kioto, Traktat o Przystąpieniu) Zmiana struktury nośników energii (OZE i paliwa C-H, biopaliwa, sprężony gaz ziemny i LPG) Stosowanie czystych technologii węglowych (węgiel = duża baza paliwowa w przyszłości CCT – np. zgazowanie) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

22 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (SO2, CO2, NOx, pył) Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska przy wydobywaniu węgla (minimalizacja - wody zasolone, hałdy odpadów, degradacja walorów krajobrazowych) Ekologiczne paliwa ciekłe w transporcie drogowym (redukcja S, biokomponenty) Wdrożenie systemu handlu emisjami CO2, SO2, NOx (UE, limity emisji zanieczyszczeń dla Polski) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

23 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 6. WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania OZE Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła (złom drewniany, uprawy energetyczne, odpady komunalne, przemysłowe i z produkcji zwierzęcej) Intensyfikacja wykorzystania małej energetyki wodnej Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

24 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 6. WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Wzrost wykorzystania energetyki wiatrowej (bałtyckie farmy wiatrowe?) Zwiększenie udziału biokomponentów w rynku paliw ciekłych (UE) Rozwój przemysłu na rzecz OZE (urządzenia dla elektrowni wiatrowych dla kraju i na eksport) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

25 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 7. RESTRUKTURYZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE Budowa konkurencyjnych rynków paliw i energii (eliminowanie barier rynkowych, monopole sieciowe – początkowo regulacja przez organy państwa, potem samoregulacja rynkowa) Kształtowanie warunków dla powstawania konkurencyjnych podmiotów na rynkach paliw i energii (restrukturyzacja sektora paliwowo – energetycznego, pionowe połączenia przedsiębiorstw) Stopniowe zmniejszanie bezpośredniego wpływu organów państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych (prywatyzacja – ograniczanie funkcji SP, strategiczna kontrola SP – tylko systemy przesyłowe i infrastruktura przesyłowa i przeładunkowa) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

26 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 8. KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zapewnienie wkładu nauki polskiej do globalnego rozwoju technologii i ekonomii energetycznej – koncentracja na priorytetowe kierunki badań (OZE i technologie czystego węgla, poszukiwania nowych złóż surowców energetycznych) Sprawne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i menadżerskich (kogeneracja ciepła i energii elektrycznej na bazie biomasy, elektrownie wiatrowe i ogniwa paliwowe) Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach energetyki (racjonalne wykorzystywanie paliw i energii, konieczność uwzględniania w cenach paliw i energii kosztów ochrony środowiska, energetyka atomowa) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

27 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Udział w pracach organów UE i z Rosją Współpraca w regionie Bałtyku i Grupie Wyszehradzkiej (stabilność reform, wspólny rynek i inwestycje zagraniczne) Współpraca bilaterlna z krajami sąsiedzkimi (bezpieczeństwo zaopatrzenia i dywersyfikacja dostaw paliw i energii) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

28 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Promowanie budowy rynków z państwami Europy Wschodniej i Południowej oraz basenu Morza Kaspijskiego i Śródziemnego Współpraca z innymi krajami dla pozyskania środków z UE Udział Polski w realizacji wspólnej polityki UE i organizacji międzynarodowych (ŚOH, CEFTA, EFTA, Karta Energetyczna) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

29 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ do 2025 r. oraz ZADANIA WYKONAWCZE do 2008 r. 9. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Współpraca międzynarodowa dla dotrzymania ustaleń Protokołu z Kioto (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz handel emisjami) Udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

30 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Cele polityki energetycznej są prawidłowe i społecznie akceptowalne, jej realizacja wymaga ciągłego monitorowania Zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – zła struktura importu, nierzetelni dostawcy, niekorzystne ceny paliw oraz klauzule kontraktów Polityka koncesjonowania działalności przedsiębiorstw jest prawidłowa Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

31 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Kontynuować rozwiązania systemowe i prawne dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (internalizacja kosztów zewnętrznych generowanych przez energetykę) Wzrost efektywności energetycznej wynika ze wzrostu cen paliw i energii oraz z wykorzystania rezerw w zmianie zarządzania gospodarką (dalszy postęp wymaga działań stymulacyjnych – głównie inwestycji) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

32 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – Załącznik 1 Mimo postępu w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego nie rozwiązano problemów: wysokiego stanu zobowiązań, braku płynności finansowej oraz nadmiernego potencjału wytwórczego (kontynuacja restrukturyzacji) Sektor energetyczny - mała koncentracja i słabość ekonomiczna względem przedsiębiorstw na rynkach UE (obok konsolidacji poziomej rozważyć tworzenie bardziej efektywnych struktur kapitałowych) Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

33 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
WNIOSKI z PRAC PROGNOSTYCZNO -ANALITYCZNYCH – ZAŁĄCZNIK 2 Warianty prognozy rozwoju energetycznego kraju: Traktatowy, Podstawowy Węglowy, Podstawowy Gazowy i Efektywnościowy Do 2025 r. wzrost zużycia: energii finalnej o %, energii pierwotnej o % a energii elektrycznej o % Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.

34 Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.
WNIOSKI z PRAC PROGNOSTYCZNO -ANALITYCZNYCH – ZAŁĄCZNIK 2 We wszystkich wariantach – wzrost zużycia gazu, poprawa efektywności energetycznej gospodarki, uruchomienie elektrowni atomowej ok r., spełnione wymogi ekologiczne Uzgodnienie z KE dyrektywy 2001/80 w oparciu o KPRE – tylko warianty Podstawowe i Efektywnościowy są realistyczne i równie realne Rzeczywisty rozwój krajowej gospodarki paliwowo – energetycznej może być kombinacją trzech wariantów jw. Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/ Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 3: „Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” oraz środków budżetowych.


Pobierz ppt "Projekt „Edukacja na rzecz ochrony środowiska” Komponent 3 „Plan zaopatrzenia w energię dla gmin” Kalisz, dnia 22-23.05.2006 Projekt „Edukacja na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google