Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka"— Zapis prezentacji:

1 KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka

2 DOKUMENT ELEKTRONICZNY dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny tylko za pomocą techniki komputerowej

3 Podział dokumentów elektronicznych w zależności od metody dostępu do zawartych w nich danych i programów o dostępie lokalnym o dostępie zdalnym

4 Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym – przechowywane na nośniku fizycznym takim jak:
dysk twardy dyskietka kaseta dysk optyczny

5 Dokumenty elektroniczne o dostępie zdalnym
w sieci lokalnej w Internecie

6 DYSK OPTYCZNY – dysk, na którym dane zapisane są za pomocą techniki laserowej w różnych standardach, np.: CD-ROM Video-CD DVD-ROM DVD-Video Photo-CD

7 CD-ROM dysk optyczny służący do przechowywania dokumentów elektronicznych zawierających dużą liczbę danych lub rozbudowane programy, w tym: tekst, dźwięk, grafikę, film; odczytywany za pomocą stacji dysków

8 dokument posadowiony na nośniku fizycznym lub w sieci komputerowej, którego zawartość intelektualna i artystyczna przekazywana jest poprzez różne media (tekst, grafikę, dźwięk, obraz, animację, film). Sterowanie nim jest nieliniowe – użytkownik przy pomocy techniki komputerowej kontroluje kierunek i/lub charakter i sposób prezentacji programu. MULTIMEDIA INTERAKCYJNE

9 PN-N-01152-13: 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne
NORMA OPISU PN-N : 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne

10 ZAKRES NORMY Norma zawiera zasady sporządzania opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentów opublikowanych na nośnikach elektronicznych. Dokumenty elektroniczne dostępne zdalnie uważane są za opublikowane.

11 JEDNOSTKA OPISU dokument elektroniczny jednoczęściowy
dokument elektroniczny wieloczęściowy całość określona ilość części jedna część część dokumentu elektronicznego niesamoistna wydawniczo

12 PODSTAWA OPISU Jako podstawę opisu należy przyjąć przede wszystkim odtworzony dokument elektroniczny

13 ŹRÓDŁA OPISU źródła wewnętrzne ekran tytułowy główne menu
pierwsza wyświetlona informacja tekst, który pojawia się u góry każdego wielostronicowego dokumentu strona domowa inna wyświetlona informacja identyfikująca dokument

14 ŹRÓDŁA OPISU c.d. etykiety na stałe naklejone na nośnik fizyczny lub odbite na nim dokumentacja pojemniki inne dokumenty towarzyszące np. list wydawcy publikowane opisy dokumentów, np. w bibliograficznych bazach danych, przeglądach inne źródła

15 STREFY OPISU Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Strefa wydania Szczegółowe oznaczenie rodzaju i wielkości dokumentu Strefa adresu wydawniczego Strefa opisu fizycznego Strefa serii Strefa uwag Strefa międzynarodowego znormalizowanego numeru i sposobu uzyskania dokumentu

16 ELEMENT OPISU Tytuł właściwy Określenie typu dokumentu
Tytuł równoległy Dodatek do tytułu Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności Następne oznaczenie odpowiedzialności

17 ELEMENT OPISU Oznaczenie wydania
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania Dodatkowe oznaczenie wydania Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego wydania Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania

18 ELEMENT OPISU Oznaczenie rodzaju dokumentu
Oznaczenie wielkości dokumentu

19 ELEMENT OPISU Pierwsze miejsce wydania Następne miejsce wydania
Nazwa wydawcy Data wydania Miejsce sporządzenia kopii Nazwa sporządzającego kopię Data sporządzenia kopii

20 ELEMENT OPISU Określenie formy i liczby nośników fizycznych
Oznaczenie innych cech fizycznych Wymiary Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

21 ELEMENT OPISU Tytuł serii lub podserii
Dodatek do tytułu serii lub podserii Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii lub podserii Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii lub podserii ISSN serii lub podserii Numeracja w obrębie serii lub podserii

22 ELEMENT OPISU Uwagi Wymagania systemowe Tryb dostępu
Uwagi dotyczące poszczególnych stref opisu Inne uwagi

23 ELEMENT OPISU Międzynarodowy znormalizowany numer
Sposób uzyskania dokumentu

24 SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3
Dane Czcionki Dane graficzne Zapis muzyczny Dane liczbowe Dane odwzorowujące Dane kartograficzne Dane dźwiękowe Dane tekstowe Bibliograficzna baza danych Czasopismo elektroniczne

25 SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3 c.d.
Program Oprogramowanie aplikacyjne Program projektowania komputerowego Program zarządzania bazą danych Program wydawniczy Gra (Gry) Program arkusza kalkulacyjnego Procesor tekstu Oprogramowanie systemowe System operacyjny Język programowania Program wyszukiwawczy

26 SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3 c.d.
Dane i program Multimedia interakcyjne Usługi online

27 PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

28 PRZYKŁAD 1 Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym
ENCYKLOPEDIA multimedialna PWN [Dokument elektroniczny] / [red. prow. Piotr Senatorski]. – Edycja 1996, wersja – Multimedia interakcyjne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + Instrukcja Wymagania systemowe: komputer PC 486 DX2; 8MB RAM; system operacyjny Windows 3.1 PL lub następne; karta SVGA 1 MB rozdzielczość 800x600; karta dźwiękowa 16 bit; napęd dysków CD-ROM x4; głośniki. – Tyt. Z ekranu tytułowego. – Oznaczenie wyd. z ekranu tytułowego, oznaczenie wersji po wybraniu opcji „pomoc” PWN 004

29 PRZYKŁAD 2 Opis dokumentu elektronicznego wieloczęściowego o dostępie lokalnym - na jednym poziomie
MICROSOFT Word 97. Dysk 1-16 [Dokument elektroniczny]. – Uaktualnienie. – Procesor tekstu. – Redmond, Wash. : Microsoft, – 16 dyskietek ; 9 cm + Limited warranties ; 27 s. Wymagania systemowe: Komputer osobisty lub multimedial-ny 486 lub nowszy; 8 MB pamięci dla Windows NT Workstation; 8 MB dodatkowej pamięci do uruchomienia funkcji WordMail; MB miejsca na dysku twardym; 51 MB potrzebne dla instalacji standardowej; system operacyjny Microsoft Windows 95 w wersji dla Polski bądź PanEuropean lub Microsoft Windows NT Workstation 3.51 w wersji Service Pack 5 lub nowszy; stacja dysków 3,5” dużej gęstości; karta graficzna VGA lub karta Super VGA, zalecane 256 kolorów; mysz. – Tytuł z etykiety na dyskietce. – Oznaczenie wyd. na pojemniku. – Na dysku 1 tyt.: Program instalacyjny. – Seria Windows (32 bit)

30 PRZYKŁAD 3 Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie zdalnym
KOPERNIK, Mikołaj ( ) De revolutionibus [Dokument elektroniczny] : autograf : około / Mikołaj Kopernik. – Dane tekstowe. – Kraków : Neurosoft, cop – Tryb dostępu: Tyt. Z ekranu tytułowego. – Współwyd.: Dzieje autografu De revolutionibus Mikołaja Kopernika / Marian Zwiercan. – Wesja elektroniczna rps(u), oryg.: De revolutionibus orbium caelestium. Oryginał przechowywany w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, MS BJ – Tekst w jęz. łac., spis treści w jęz. pol., łac. i ang., praca współwyd. w jęz. pol. i ang.

31 PRZYKŁAD 4 Opis wydawnictwa ciągłego ukazującego się na bieżąco o dostępie lokalnym
SLOVENSKA Bibliografija [Dokument elektroniczny] / Narodna in univerzitetna knjiznica . – Bibliograficzna baza danych. – 1- . – Lubljana : Narodna in univerzitetna knjiznica, – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm + Slovenska Bibliografija : prirocnik ; 23 cm Wymagania systemowe: PC 386 SX ali ljsim; vsaj 4 MB pomnilnika, vsaj 2 MB prostora na trdem disku; operacijski sistem DOS 3.30; Windows 3.1; CD-ROM enoto. – Tyt. Z etykiety na dysku optycznym. – Niereg. – ISSN

32 PRZYKŁAD 5 Opis wydawnictwa ciągłego ukazującego się na bieżąco o dostępie zdalnym
EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 1 (kwiec. 1999)- . – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, – Tryb dostępu: /html. Tyt. z ekranu tytułowego. – Mies. – Czasopismo niekomercyjne, obejmuje swym zakresem wszelkie zagadnienia dotyczące bibliotek, każdy numer ma swój temat wiodący ISBN


Pobierz ppt "KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google