Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ TRWAŁY (sustainable development) jako rozwojowe przekraczanie granic wzrostu światowej społeczności (Ujęcie cybernetyczne) Lesław Michnowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ TRWAŁY (sustainable development) jako rozwojowe przekraczanie granic wzrostu światowej społeczności (Ujęcie cybernetyczne) Lesław Michnowski."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ TRWAŁY (sustainable development) jako rozwojowe przekraczanie granic wzrostu światowej społeczności (Ujęcie cybernetyczne) Lesław Michnowski

2

3 Proces życia systemu życia, w tym światowej społeczności, składa się z rozwoju oraz regresu. Jest on silnie nieliniowy (w tym wykładniczy, chaotyczny, katastroficzny) i nieodwracalny

4 ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr
ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [θ = θ(i)] I – poziom informacji światowej społeczności (ŚS) - wg N. Wienera; s – poziom entropii ŚS (j.w.); n – ilość elementów ŚS; q – jakość elementów ŚS; Θ – trwałość ŚS. Monitoring Dynamiczny (MD) – przetwarzanie danych statystycznych w prognozy ostrzegawcze i informację o jakości i dynamice oraz przyszłym przebiegu procesu życia ŚS, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg. Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu: `

5 Rozwijający się system życia - przechodząc przez fazy i etapy jego rozwoju - w wyniku przewagi dotyczącej go konstrukcji nad destrukcją, zwiększa poziom informacji, a wraz z tym, swą trwałość i jakość w nim życia

6 W warunkach wysoko rozwiniętej - i nadal niezbędnie intensywnie rozwijanej - nauki i techniki oraz wysokiej organizacyjnej inercji - czyli w Stanie Zmian i Ryzyka – (N.Wiener, B. Commoner, A.Toffler): rozwój trwały (TR) albo kryzys i globalna katastrofa

7 Główną przyczyną globalnego kryzysu brak zdolności – na domiar wyprzedzającego - eliminowania negatywnych skutków moralnej destrukcji dotychczasowych form życia, już niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia

8 A zatem konieczność odejścia – na rzecz rozwoju trwałego/bezkryzysowego – od cywilizacyjnego rozwoju cyklicznego – i kosztem środowiska – dokonywanego dotąd poprzez sukcesywne kryzysy lub upadki i budowę „na gruzach”…. F. Capra, Punkt zwrotny

9

10 Kryzys globalny skutkiem patologicznego przekroczenia przez światową społeczność dwu podstawowych granic jej wzrostu: - inercyjnej i - środowiskowej.

11 Dla ukształtowania zdolności trwałego rozwoju (Rio+20): W MIEJSCE DARWINIZMU SPOŁECZNEGO EKOHUMANIZM - niezbędny dla wprowadzenia światowej społeczności w stan dojrzałości, czyli zarówno wewnętrznej, jak i ZEWNĘTRZNEJ KONSTRUKTYWNOŚCI (aby środowisku więcej „dawać”, aniżeli się zeń „bierze”).

12 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój

13 Dla trwałego rozwoju konieczność strategicznego programowania wizyjnego/backcasting, w tym (1): 1. Antycypatywności, w tym feedforward. 2. Zastąpienia socjal-darwinistycznej rywalizacji ekohumanistyczną kooperacją Doprowadzania do dojrzałości społeczności w rozwoju opóźnionych. 4. W miejsce „inflacyjnego” stymulowania „eko-kosztownego” popytu, stymulowanie popytu „innowacyjnego”„ekospołecznie użyteczną deflacją”.

14 Dla trwałego rozwoju konieczność strategicznego programowania wizyjnego/backcasting w tym (2): Łączenia wzrostu gospodarczego z realnym wzrostem jakości życia Wiązania dostępu do bogactwa z ekospołeczną – zwłaszcza poznawczo-innowacyjną – użytecznością podmiotów życia społeczno-gospodarczego. 7. Kształtowania powszechnej mądrości. 8. Doprowadzenia do symbiozy w układzie: człowiek – przyroda.

15 MĄDROŚĆ zdolność: (1) – OBSERWOWANIA zdarzeń zachodzących w układzie:
podmiot życia społeczno-gospodarczego – środowisko (społeczno-przyrodnicze); (2) – ROZPOZNAWANIA procesów, których te zdarzenia dotyczą; (3) – PRZEWIDYWANIA przyszłego biegu tych procesów; (4) – ich POPRAWNEGO (współcześnie EKOHUMANISTYCZNEGO) WARTOŚCIOWANIA; (5) – WSPOMAGANIA procesów pozytywnych i PRZECIWSTAWIANIA się procesom negatywnym; (6) – wzajemnie wzbogacającego DZIELENIA SIĘ swym POZNAWCZO-INNOWACYJNYM DOROBKIEM z innymi podmiotami życia światowej społeczności.

16 Dziękuję za uwagę www. kte. psl. pl/ksiazlm. htm www. kte. psl
Dziękuję za uwagę

17 Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata – VISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOCIETY, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, ss. 256: . WIEDZA O PRZYSZŁOŚCI W PRZEZWYCIĘŻANIU GLOBALNEGO KRYZYSU (Wypowiedź w Komitecie Prognoz podczas dyskusji nt: Współczesny kryzys światowej gospodarki i jego implikacje dla rozwoju Polski), [w:\ Przyszłość Świat – Europa - Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", nr 2/2009: GLOBAL GOVERNANCE AND INFORMATION FOR THE WORLD SOCIETY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DIALOGUE AND UNIVERSALISM No. 11–12/2010, tekst opublikowany m.in. [w:] The Club of Rome, European Support Centre : . List (Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Innowacyjne Trwałego Rozwoju) do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, opublikowany m.in. [w:]: Przyszłość, Świat – Europa – Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, nr 2 (24), , .


Pobierz ppt "ROZWÓJ TRWAŁY (sustainable development) jako rozwojowe przekraczanie granic wzrostu światowej społeczności (Ujęcie cybernetyczne) Lesław Michnowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google