Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy A GENCJE ZATRUDNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy A GENCJE ZATRUDNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy A GENCJE ZATRUDNIENIA

2 A GENCJE ZATRUDNIENIA ŚWIADCZONE USŁUGI 1. POŚREDNICTWO PRACY. 2. DORADZTWO PERSONALNE. 3. PORADNICTWO ZAWODOWE. 4. PRACA TYMCZASOWA. Działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej WPIS DO KRAZ.

3 R EJESTRACJA AGENCJI ZATRUDNIENIA K RAJOWY R EJESTR A GENCJI Z ATRUDNIENIA www.kraz.praca.gov.pl www.kraz.praca.gov.pl w województwach rejestr prowadzony przez marszałka właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru.

4 A GENCJE ZATRUDNIENIA 2011 r. 329 agencji zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 105 wniosków o WPIS DO KRAZ. Wg sprawozdania z marca 2011 r. w roku 2010 wydano: 51 DECYZJI O WYKREŚLENIU Z KRAZ. 13 DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W SPRAWIE WYKREŚLENIA. 3 DECYZJE ODMAWIAJĄCE WPISU. Wpływ do DWUP z tytułu wydania certyfikatu – 19.800,00 PLN (dochód województwa).

5 A GENCJE ZATRUDNIENIA 2012 r. (stan na 30.06) 377 agencji zatrudnienia wg stanu na dzień 30.06.2012 r. 66 wniosków o WPIS DO KRAZ. Wg sprawozdania z marca 2012 r. w roku 2011 wydano: 11 DECYZJI O WYKREŚLENIU Z KRAZ. 11 DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W SPRAWIE WYKREŚLENIA. WSZCZĘTO 42 POSTĘPOWANIA O WYKREŚLENIE. Wpływ do DWUP z tytułu wydania certyfikatu – 14.600,00 PLN (dochód województwa).

6 D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA Dane za 2011 r. 329 podmiotów na Dolnym Śląsku, 158 usługi pośrednictwa pracy na terenie RP, 115 kierowanie do pracy za granicą, 125 świadczenie usług pracy tymczasowej, 102 świadczenie doradztwa personalnego, 65 świadczenie poradnictwa zawodowego.

7 D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – POŚREDNICTWO PRACY W KRAJU ZATRUDNIENIE LUB INNA PRACA ZAROBKOWA W 2011 r. - 36 623 osoby (16 % zarejestrowanych w agencjach), w tym: o 19 958 (54%) KOBIETY o 54,3% OSÓB W WIEKU 25-50 o 11,8% OSÓB W WIEKU 50+ 8.968 (24,4%) ZATRUDNIONYCH PRZEZ AGENCJE PODJĘŁO PRACĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY.

8 N AJBARDZIEJ POPULARNE ZAWODY NIE WYMAGAJĄCE KWALIFIKACJI: 5.177 - pracownicy przy pracach prostych, 3.563 - robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, 1.514 - robotnicy pomocniczy w budownictwie oraz zawody: kasjer i sprzedawca biletów, magazynier, operator innych urządzeń, kierowca operator wózków jezdniowych.

9 10.639 (4,6%) SKIEROWANYCH DO PRACODAWCÓW ZAGRANICZNYCH W 2011 r., w tym: 4.343 KOBIETY, 5.075 UMÓW NA OKRES DO 3 MIESIĘCY, 4.191 UMÓW NA OKRES OD 3 – 12 MIESIĘCY. D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – KIEROWANIE DO PRACY ZA GRANICĘ

10 NAJBARDZIEJ POPULARNE RYNKI PRACY: Niemcy (7.358 osób), Holandia (2.023 osoby), Francja (465 osób), Austria (273 osoby). INNE: Belgia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Republika Czeska, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – KIEROWANIE DO PRACY ZA GRANICĘ

11 KIEROWANIE PRACOWNIKÓW W CELU WYKONYWANIA PRACY TYMCZASOWEJ NA RZECZ I POD KIEROWNICTWEM PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA. ZADANIA SEZONOWE, OKRESOWE, DORAŹNE LUB TE, KTÓRE NALEŻĄ DO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – PRACA TYMCZASOWA

12 W 2011 r. 80.580 OSÓB (w tym: 43.557 KOBIET). 30.308 OSÓB – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY I UMOWA NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY (37,6% ogółu pracowników tymczasowych). D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – PRACA TYMCZASOWA

13 ZATRUDNIENIE W KRAJU – 97% (78.496) (głównie przy pracach prostych i pracach prostych w przemyśle). ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY ZAGRANICZNEGO – 3% (głównie pakowacze, monterzy konstrukcji budowlanych, robotnicy w branży budowlanej i robotnicy w przemyśle, pomoc i sprzątacze w hotelach). D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – PRACA TYMCZASOWA

14 Analiza zatrudnienia u pracodawcy. Wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów do pracy. Weryfikowanie kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji. W 2011 r.: 102 agencje prowadziło doradztwo, 1637 pracodawców skorzystało z usług doradztwa personalnego. D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – DORADZTWO PERSONALNE

15 D ZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA – DORADZTWO ZAWODOWE 2011r. Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego – 1822. Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych – 1763. Liczba osób korzystających z porad grupowych - 2681.

16 Podstawa prawna: nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725). Rozpoczęcie kontroli przez DWUP: luty 2011 r.: w 2011 r. – 22 agencje zatrudnienia, w 2012 r. – 34 agencje zatrudnienia. K ONTROLA AGENCJI ZATRUDNIENIA

17 O CENA AKTYWNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA DOBRE ROZPOZNANIE RYNKU. LICZNE KONTAKTY Z PRACODAWCAMI. CENNE UZUPEŁNIENIE DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA.

18 Z RÓŻNICOWANIE SPOSOBÓW POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW NA RÓŻNE STANOWISKA urzędy pracy ogłoszenia prasowe prywatne agencje i headhunters portale internetowe

19 Szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne dla agencji zatrudnienia i pracowników publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z usług agencji zatrudnienia (dot. m.in. obowiązków i uprawnień agencji pracy tymczasowej, zagadnień i kontroli inspekcji pracy, poprawności sporządzania sprawozdawczości). Spotkania informacyjne dla poszukujących pracy o korzystaniu z usług agencji zatrudnienia.

20 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wałbrzych 2012


Pobierz ppt "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy A GENCJE ZATRUDNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google