Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia fizyki dr Jerzy Kierul, pok. 113B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia fizyki dr Jerzy Kierul, pok. 113B"— Zapis prezentacji:

1 Historia fizyki dr Jerzy Kierul, pok. 113B www.jerzykierul.toya.net.pl

2

3 Dzisiejsza fizyka: od mikroświata...

4 po najdalszy wszechświat...

5 Epoki rozwoju Starożytna Grecja
Wieki ciemne oraz średniowiecze w Europie i równocześnie rozkwit nauki islamskiej Rewolucja naukowa XVII wieku Fizyka klasyczna: optyka falowa, elektromagnetyzm i termodynamika XX wiek: teoria względności i mechanika kwantowa oraz dalsze konsekwencje

6 Starożytność VII/VI w. p.n.e. filozofowie jońscy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes VI w. p.n.e. Pitagoras, harmonia dźwięków, geometria IV w. p.n.e. Eudoksos, pierwsza matematyczna teoria ruchu planet IV w. p.n.e. Platon, Timajos – spekulacje kosmologiczne

7 IV w. p.n.e. Arystoteles Całościowa wizja świata, dzieła Fizyka, O niebie i in.

8 Greckie nauki matematyczne
IV/III w. p.n.e. Euklides Geometria III w. p.n.e. Archimedes O pływaniu ciał i in.

9 Klaudiusz Ptolemeusz II w. n.e.
Almagest i Hipotezy planetarne, Optyka, Geografia

10 Mikołaj Kopernik O obrotach
karta rękopisu O obrotach, dzieło wydane drukiem w 1543 r.

11 Johannes Kepler Nowa astronomia 1609
Prawa ruchu planet po elipsach, najdokładniejsze tablice astronomiczne w dziejach.

12 Galileo Galilei Dialog o dwóch najważniejszych układach świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym, 1632 Rozmowy i dowodzenia w zakresie dwóch nowych nauk, 1638 prawa spadku swobodnego, równia pochyła itd..

13 Isaac Newton – wielka synteza
Matematyczne zasady filozofii przyrody, 1687 Optyka, 1704

14 Nowe nauki eksperymentalne: badania ciepła, elektryczności i magnetyzmu w XVIII w.
Lavoisier, Laplace 1783, kalorymetr Charles-Augustin Coulomb elektrostatyka i magnetostatyka waga skręceń

15 Początek XIX wieku – budowanie fizyki klasycznej
Pierre-Simon de Laplace Traktat o mechanice niebios 1815 Augustin Fresnel, początek pracy nad falową teorią światła 1820 Hans Christian Oersted, pole magnetyczne prądu 1826 Georg Simon Ohm, prawo przepływu prądu 1831 Michael Faraday, odkrycie indukcji elektromagnetycznej 1838 Friedrich Wilhelm Bessel, pomiar odległości gwiazdy Julius Robert von Mayer James Prescott Joule Hermann von Helmholtz zasada zachowania energii – I zasada termodynamiki 1850, 1854 Rudolf Clausius, William Thomson (późn. lord Kelvin) II zasada termodynamiki

16 James Clerk Maxwell 1873 Traktat o elektryczności i magnetyzmie
synteza optyki, nauki o elektryczności i magnetyzmie w jedną teorię prace nt. kinetycznej teorii gazów

17 Niespodziewane odkrycia końca XIX w.
1898 Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie odkrycie pierwiastków promieniotwórczych polonu i radu 1897 J.J. Thomson odkrycie elektronu

18 Początki fizyki kwantowej i teorii względności
1900 w pracy Maxa Plancka pojawia się stała zwana jego imieniem i założenie o kwantowaniu 1905 „cudowny rok” - Albert Einstein przedstawia szczególną teorię względności, teorię zjawiska fotoelektrycznego i ruchów Browna

19 Budowa atomu 1911 Ernest Rutherford, odkrycie jądra atomowego
1913 Niels Bohr objaśnia widmo atomu wydoru (model Bohra) Rutherford

20 Ogólna teoria względności
1915 teoria grawitacji Einsteina, najpiękniejsza teoria fizyki i jedna z najdokładniejszych

21 Powstanie mechaniki kwantowej 1925-26
P.A.M. Dirac Werner Heisenberg Erwin Schrödinger

22 Ucieczka galaktyk – Wielki Wybuch
1965 Arno Penzias, Robert Wilson, odkrycie mikrofalowego promieniowania tła Edwin Hubble 1929 odkrycie przesunięcia ku czerwieni

23 Model standardowy oddziaływań fundamentalnych
trzy oddziaływania: silne, słabe i elektromagnetyczne 1947 elektrodynamika kwantowa - R.P. Feynman, Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger 1964 kwarki - Murray Gell-Mann, George Zweig 1967 oddziaływania elektrosłabe – Abdus Salam, Steven Weinberg, Sheldon Glashow 1973 chromodynamika - Gell-Mann i in.


Pobierz ppt "Historia fizyki dr Jerzy Kierul, pok. 113B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google