Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA NAUKOWA „NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI” STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE DOROTA CZUDOWSKA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA NAUKOWA „NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI” STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE DOROTA CZUDOWSKA,"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA NAUKOWA „NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI” STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE DOROTA CZUDOWSKA, Piła

2

3 Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA powstała w 1994 roku z inicjatywy prof. Umberto Veronesi z Mediolanu. Działalność Koalicji ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat raka piersi i zdobycia poparcia kobiet z krajów europejskich w zakresie domagania się lepszej edukacji na temat raka piersi, odpowiednio przeprowadzanych badań przesiewowych, właściwego leczenia i zwiększonych funduszy na badania naukowe. EUROPA DONNA jest organizacją pozarządową, którą tworzą zrzeszone grupy kobiet z 45 krajów Europy. EUROPA DONNA reprezentuje interesy kobiet z krajów Europy odnośnie raka piersi przed władzami lokalnymi i krajowymi oraz instytucjami UE. EUROPA DONNA do realizacji swych celów stara się pozyskiwać lokalne i krajowe autorytety życia publicznego, współpracuje z rządami i instytucjami Unii Europejskiej.

4 ZAŁOŻYCIELE KOALICJI EUROPA DONNA
Prof. Umberto Veronesi Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie Gloria Freilich Pierwsza Prezydent Koalicji EUROPA DONNA Dr Alberto Costa Europejska Szkoła Onkologii

5 10 Celów EUROPA DONNA 1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2. Uświadomić kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia. 5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i w okresie późniejszym. 6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój. Domagać się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

6 Skala problemu Rocznie w 25 krajach Unii Europejskiej rak piersi diagnozowany jest u 331 392 kobiet, a ok umiera. (Source: Ferlay, J. et al. Ann Oncol 2007, 18 (3):581-92) Co 2,5 minuty zachorowuje jedna kobieta w krajach UE na raka, a co 6 minut jedna kobieta w krajach UE umiera. W Polsce rocznie zachorowuje na raka piersi ok kobiet, a ok.5000 umiera. Rak piersi jest pierwszą przyczyną zgonów kobiet przed 50-tym rokiem życia. Różnica w przeżywalności kobiet z rakiem piersi w UE wynosi ok. 16%

7 NASZA MISJA Zmniejszenie zachorowalności na raka piersi oraz ratowanie życia i zdrowia kobiet z chorobą nowotworową piersi.

8 Struktura Koalicji Zrzesza 45 krajów
EUROPEJSKIA KOALICJA DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA (EBCC) Zrzesza 45 krajów Siedziba: Mediolan Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez narodowych przedstawicieli (dialog elektroniczny, korespondencja, konferencje, gazeta). Polskie Forum EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA Zrzesza stowarzyszenia EUROPA DONNA z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla. Siedziba: Legnica Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez zjazdy delegatów, spotkania przewodniczących, konferencje, korespondencje, telefony, pocztę elektroniczną. Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Dębicy, Legnicy, Nowym Sączu, Pile i Przemyślu działają lokalnie i regionalnie.

9 Aktualna Prezydent EBCC EUROPA DONNA Ellen Verschuur z Holandii
Dyrektor biura EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie Susan Knox

10 Działania EBCC EUROPA DONNA
Szkolenia w Mediolanie - każdego roku w listopadzie dla 2 przedstawicielek kraju członkowskiego. Tematykę szkoleń i treść wykładów każdy uczestnik otrzymuje w obszernym skoroszycie. Informacje o raku piersi przedstawiane są w formie zrozumiałej dla wolontariuszy (najczęściej nie związanych z medycyną). Od 2001 do 2009 wzięło udział w szkoleniach 18 przedstawicielek ze stowarzyszeń EUROPA DONNA z Polski. W miesiącu listopadzie 2010 udział weźmie prezes ED - Piła oraz przedstawicielka ED - Przemyśl. Fotografia bokiem biuletynu żeby było widać grubość

11 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
Europejskie konferencje EUROPA DONNA. Odbywają się co 2 lata 1994r. - Mediolan 1995r. – Wiedeń 1997r. – Mediolan 1999r. – Paryż 2001r. – Mediolan 2003r. – Cypr 2005r. – Rzym 2007r. – Amsterdam 2009r. – Sztokholm We wszystkich konferencjach uczestniczyły delegatki Polskiego Forum ED (granty). Łącznie udział w konferencjach wzięło 35 osób ze stowarzyszeń i zarządu ED.

12 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
Współorganizowanie z międzynarodowymi naukowymi organizacjami medycznymi EORTC i EUSOMA Europejskich Konferencji pt. ”Rak Piersi”. Odbywają się co 2 lata a uczestniczy w nich kilka tysięcy słuchaczy. 1998r. – Florencja 2000r. – Bruksela 2002r. – Barcelona 2004r. – Hamburg 2006r. – Nicea 2008r. – Berlin 2010r. – Barcelona We wszystkich konferencjach uczestniczyły delegatki Polskiego Forum ED (grnty). Łącznie wzięło udział 19 osób.

13 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
Wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. Wydawanie materiałów Informacyjno-oświatowych.

14 Koalicja wydaje raz do roku własną gazetę „News Letter”
Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Koalicja wydaje raz do roku własną gazetę „News Letter” W krajach członkowskich w każdym numerze przedstawione są sprawozdania z działalności, nazwiska i adresy narodowych reprezentantów.

15 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
Wydanie główne „News Letter” uzupełniane jest często dodatkiem pt. „Aktualności”

16 Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim
Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Najważniejsze osiągnięcia polityczne: 2000r. – Strassburg – spotkanie przedstawicieli narodowych EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia PE. Na spotkaniu po raz pierwszy przedstawiono PE problem raka piersi w Europie. 2003r. – utworzenie EPGBC (Grupa Raka Piersi w Parlamencie Europejskim utworzona przez MEPs). Opracowanie standardów Breast Units. 2003r. – Rezolucja PE na temat raka piersi. Między innymi zobowiązuje ona wszystkie kraje Unii Europejskiej do prowadzenia skryningu mammograficznego dla kobiet w wieku lat. 2005r. – Komisja Zdrowia PE wydaje „Europejski przewodnik o jakości i bezpieczeństwie skryningu i diagnozy raka piersi”.

17 Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim
Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Bruksela – – Spotkanie narodowych reprezentantów. Z tej okazji oświetlono budynek Parlamentu Europejskiego na różowo.

18 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
– Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim 2006r. – Rezolucja „Rak Piersi w poszerzonej Unii Europejskiej”

19 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
– Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Strassburg – 25 października 2006 – Rezolucja „Rak Piersi w poszerzonej Unii Europejskiej” Rezolucja zaleca m .in wprowadzenie narodowych skryningów w nowych krajach Unii Europejskiej, - sporządzenie raportu na temat śmiertelności z powodu raka piersi w UE 25, - opracowanie specjalnych informacji dla młodych kobiet z rakiem piersi, - specjalizacje pielęgniarek w raku piersi, - utworzenie Breast Units w krajach UE do 2016r.

20 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
– Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim 2010 – Parlament Europejski przyjął Deklarację Nr 71/ w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej, opracowaną, popartą i promowaną przez EUROPA DONNA w ramach kampanii informacyjnej w PE.

21 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
– Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Bruksela 25 marzec 2009r – Deklaracja Nr 71/2009 Deklaracja wzywa do następujących czynności: Państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowego badania piersi, zgodnie z wytycznymi UE. Komisję do sporządzania raportu z postępów w realizacji badań przesiewowych- badań mammograficznych we wszystkich krajach UE co 2 lata. Komisję do wspierania badań przesiewowych i sprawdzenie, czy są przydatne dla kobiet powyżej 69 roku życia i poniżej 50. Państwa członkowskie do zapewnienia wielodyscyplinarnych zespołów specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2016 r., a Komisję do wydawania regularnych sprawozdań z postępu prac. Komisję do przedstawiania aktualnych, wiarygodnych statystyk na temat raka piersi i wspieranie rozwoju krajowych rejestrów raka. Komisję do opracowania protokołu certyfikacji dla jednostek specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2011 roku oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania. Przewodniczącego UE do przekazania oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich.

22 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
2008r. – ustanowienie 15 października dniem troski o zdrowie piersi - Breast Health Day, co oznacza Dzień Zdrowia Piersi

23 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.
Breast Health Day – Dzień Zdrowia Piersi 2009 „Więcej aktywności dzisiaj, to zdrowe piersi jutro” W 2009r. prowadzona jest kampania promocyjna w trzech językach: polskim, angielskim, francuskim. EBBC opłaciła firmę w Polsce odpowiedzialną za promocję w mediach.

24 Działania EBCC ED c.d. - Organizacja konferencji prasowych,
- Stałe, robocze kontakty zarządu EBCC EUROPA DONNA z członkami Grupy Raka Piersi w Parlamencie Europejskim – utworzona w 2003r, której celem jest opracowanie standardów Breast Units (EPGBC) i Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego, - Uczestniczenie w programach badawczych i naukowych, - Reprezentowanie Koalicji EUROPA DONNA na konferencjach naukowych związanych z rakiem piersi, - Współdziałanie z organizacjami pacjentów, - Organizacja spotkań narodowych reprezentantów, na których krótko prezentujemy działania EUROPA DONNA w krajach członkowskich z uwzględnieniem naszych potrzeb i planów. Od 2008 roku jest to osobny dzień. 2008 – Mediolan 2009 – Sztokholm 2010 – Mediolan

25 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Współpracuje Zarząd Polskiego Forum EUROPA DONNA we wszystkich działaniach Zarządu EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie.

26 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA we wszystkich konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Koalicji EBCC w Mediolanie. Łącznie w konferencjach od 1994 do 2010r w ramach przyznanych grantów, udział wzięło 71 osób z zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz stowarzyszeń członkowskich.

27 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia. Współorganizowanie posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu RP na temat profilaktyki raka piersi – Legnica, wrzesień 1999 r. Wyróżnienie Polskiego Forum EUROPA DONNA przez Zarząd Europejskiej Koalicji i możliwość prezentacji naszych doświadczeń na Europejskich Konferencjach EUROPA DONNA – Paryż, grudzień 1999 r., Cypr, listopad 2003 r. Zaproszenie i udział polskiej delegacji w pierwszym spotkaniu Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego – Strassburg, lipiec 2000 r.

28 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia. Wykład prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA na II Europejskiej Konferencji „Rak Piersi” pt. „Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem piersi w Polsce po roku 1989” – Bruksela 2000 r. Inicjatywa spotkania Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA z pełnomocnikiem ds. P.U.Z. i dyrektorami Regionalnych Kas Chorych na temat finansowania profilaktycznych badań mammograficznych – Warszawa, Ministerstwo Zdrowia, wrzesień 2001 r. Udział prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA w komitecie doradczym Europejskiej Konferencji „ Rak Piersi”- Barcelona 2001r., Hamburg 2004 r. i Berlin 2008 r.

29 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia c.d. Udział Stelli Kyrakides- prezydenta Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA w uroczystych obchodach 10-lecia Działalności EUROPA DONNA w Polsce – listopad 2004 r. Udział prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA w spotkaniu Narodowych Przedstawicieli z Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego. Bruksela- październik 2005r. Wydanie w języku polskim poradnika Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA „Paszport do Zdrowych Piersi”- marzec 2007 r.

30 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia c.d. Prezentacja prezesa Polskiego Forum ED na V konferencji „Diagnostyka i leczenie raka piersi” wykładu pt: Idea i zasady tworzenia Specjalistycznych Ośrodków Diagnostyczno Tereupatycznych Piersi w Unii Europejskiej (Breast Units). Czy będą takie w Polsce? Warszawa - Falenty – kwiecień 2007 r. Wykład prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA na VII Sesji Naukowo Szkoleniowej pt. Rola Europejskiej Koalicji w szerzeniu ideii Breast Units. Czy takie ośrodki powstaną w Polsce? Poznań – październik 2007r. Zaproszenie i udział przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Stowarzyszenia EUROPA DONNA Legnica w XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego III kadencji i wręczenie Apelu o utworzenie w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych. Wrocław-październik 2007r.

31 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia c.d. Wybór 10 krajów w tym Polski do wydania „ Krótkiego przewodnika jakości badań mammograficznych w narodowych językach. Mediolan 2007r. Udział Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP i wręczenie Apelu o poprawę jakości świadczeń medycznych w Polsce związanych z rakiem piersi, Warszawa -listopad 2009 r. Przeprowadzenie wśród polskich euro posłów kampanii w sprawie poparcia Deklaracji Parlamentu Europejskiego dotyczącej raka piersi ( Nr 71/2009 ) – Luty, marzec 2010 r. Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA na każdej międzynarodowej konferencji na temat raka piersi, której organizatorem lub współorganizatorem jest Europejska Koalicja EUROPA DONNA między innymi: Wiedeń, Mediolan, Hamburg, Nicea, Amsterdam, Sztokholm, Barcelona.

32 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Najważniejsze osiągnięcia c.d. Stały wzrost świadomości społecznej na temat raka piersi i dostępności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych we wszystkich regionach działania stowarzyszeń EUROPA DONNA. Większa wykrywalność – mniejsza umieralność.

33 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Lobbing polityczny w Polsce. Zaproszenie i udział przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Stowarzyszenia EUROPA DONNA Legnica w Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wręczenie Apelu o utworzenie w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych Październik 2007 Od lewej: Maria Zielińska, Józefa Czarna, Alina Jurczak, Przewodniczący Sejmiku prof. Leon Kieres, Dorota Ferfecka

34 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Lobbing polityczny w Polsce. Udział Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Prezesek Stowarzyszeń członkowskich ED w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP i wręczenie apelu o poprawę jakości świadczeń medycznych w Polsce związanych z rakiem piersi. Listopad 2009 Od lewej I rząd: Dorota Czudowska, śp. Senator Janina Fetlińska - zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem, EwaNiebudek, Bożena Kiemstowicz. II rząd: Maria Zielińska, Anna Mazur, Katarzyna Przyborowska, Alina Krzywoń, Alina Jurczak

35 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Wypełniamy wszystkie zadania statutowe Polskiego Forum EUROPA DONNA Kadencja co 4 lata. Zjazdy sprawozdawczo- wyborcze Delegatów w Legnicy. Coroczne Zjazdy Delegatów w miastach – siedzibach Stowarzyszeń członkowskich (XIII Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy w 2011r – Piła). Realizacja uchwał Zjazdu, bieżąca działalność, nowe projekty.

36 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Dębica, kwiecień 2008r.

37 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Legnica maj 2009r.

38 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Przemyśl czerwiec 2010r.

39 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Organizujemy konferencje naukowe Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 10-lecia EUROPA DONNA w Polsce, Legnica, listopad 2004

40 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Udział Stelli Kyrakides - prezydenta Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA w uroczystych obchodach 10–lecia działalności EUROPA DONNA w Polsce. Legnica listopad 2004r.

41 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Uczymy się same Obowiązkowe szkolenie w marcu 2007r. pt. „Jak prowadzić prelekcje na temat raka piersi”

42 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Dzielimy się wiedzą Prelekcje Zespół Szkół nr 2 Lubin. Prelekcja Aliny Jurczak i Ewy Niebudek pt. „Profilaktyka raka piersi” – maj 2008r.

43 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Dzielimy się wiedzą Wykłady Zespół Szkół Zawodowych Jawor. Wykład Doroty Czudowskiej „Mam haka na raka” – maj 2008r.

44 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Publikacje i ulotki Materiały promocyjne Polskiego Forum EUROPA DONNA

45 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Broszury informacyjno-oświatowe. Instrukcja o samobadaniu piersi. Paszporty do zdrowych piersi. Krótki przewodnik na temat Europejskich Wytycznych kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi. Zakładka. Krótki przewodnik jak dbać o swoje piersi – w przygotowaniu do druku.

46 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Promujemy materiały oświatowe na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, w czasie pikników, październikowych marszów, dożynek. Stoisko promocyjne z materiałami EUROPA DONNA IV Światowy Kongres Rodzin. Warszawa maj 2007r.

47 Działania EUROPA DONNA w Polsce
„Mammobus w Pile” – lipiec 2010r. Stoisko z materiałami EUROPA DONNA podczas dożynek. Piła - sierpień 2009

48 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Prezentujemy nasze osiągnięcia. Postery Przygotowujemy postery na każdą konferencję zagraniczną i Polską oraz postery będące kroniką naszej działalności.

49 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Prezentujemy nasze osiągnięcia. Postery Poster z okazji 15-lecia działalności EUROPA DONNA w Polsce

50 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Współpracujemy z mediami Warszawa Październik 2009r. – udział prezesa Forum Doroty Czudowskie j w ogólnopolskim programie TVP „Kawa czy herbata” na temat Raka piersi i Breast Health Day

51 Działania EUROPA DONNA w Polsce
Współpracujemy z mediami Udana akcja „Mammobus w Pile” – lipiec 2010r.

52 W różach dopisać nazwy miast
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONFERENCJA NAUKOWA „NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI” STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE DOROTA CZUDOWSKA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google