Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOROTA CZUDOWSKA, Piła 9.09.2010 KONFERENCJA NAUKOWA NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOROTA CZUDOWSKA, Piła 9.09.2010 KONFERENCJA NAUKOWA NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA."— Zapis prezentacji:

1 DOROTA CZUDOWSKA, Piła KONFERENCJA NAUKOWA NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE

2

3 Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA powstała w 1994 roku z inicjatywy prof. Umberto Veronesi z Mediolanu. Działalność Koalicji ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat raka piersi i zdobycia poparcia kobiet z krajów europejskich w zakresie domagania się lepszej edukacji na temat raka piersi, odpowiednio przeprowadzanych badań przesiewowych, właściwego leczenia i zwiększonych funduszy na badania naukowe. EUROPA DONNA jest organizacją pozarządową, którą tworzą zrzeszone grupy kobiet z 45 krajów Europy. EUROPA DONNA reprezentuje interesy kobiet z krajów Europy odnośnie raka piersi przed władzami lokalnymi i krajowymi oraz instytucjami UE. EUROPA DONNA do realizacji swych celów stara się pozyskiwać lokalne i krajowe autorytety życia publicznego, współpracuje z rządami i instytucjami Unii Europejskiej.

4 Prof. Umberto Veronesi Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie ZAŁOŻYCIELE KOALICJI EUROPA DONNA Dr Alberto Costa Europejska Szkoła Onkologii Gloria Freilich Pierwsza Prezydent Koalicji EUROPA DONNA

5 10 Celów EUROPA DONNA 1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2. Uświadomić kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. 4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia. 5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i w okresie późniejszym. 6.Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój. 8. Domagać się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej. 9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych. 10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

6 Skala problemu W Polsce rocznie zachorowuje na raka piersi ok kobiet, a ok.5000 umiera. Rak piersi jest pierwszą przyczyną zgonów kobiet przed 50-tym rokiem życia. Różnica w przeżywalności kobiet z rakiem piersi w UE wynosi ok. 16% Rocznie w 25 krajach Unii Europejskiej rak piersi diagnozowany jest u kobiet, a ok umiera. (Source: Ferlay, J. et al. Ann Oncol 2007, 18 (3):581-92) Co 2,5 minuty zachorowuje jedna kobieta w krajach UE na raka, a co 6 minut jedna kobieta w krajach UE umiera.

7 NASZA MISJA Zmniejszenie zachorowalności na raka piersi oraz ratowanie życia i zdrowia kobiet z chorobą nowotworową piersi.

8 Struktura Koalicji EUROPEJSKIA KOALICJA DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA (EBCC) Zrzesza 45 krajów Siedziba: Mediolan Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez narodowych przedstawicieli (dialog elektroniczny, korespondencja, konferencje, gazeta). Polskie Forum EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA Zrzesza stowarzyszenia EUROPA DONNA z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla. Siedziba: Legnica Przepływ informacji i koordynacja działań poprzez zjazdy delegatów, spotkania przewodniczących, konferencje, korespondencje, telefony, pocztę elektroniczną. Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Dębicy, Legnicy, Nowym Sączu, Pile i Przemyślu działają lokalnie i regionalnie.

9 Aktualna Prezydent EBCC EUROPA DONNA Ellen Verschuur z Holandii Dyrektor biura EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie Susan Knox

10 Działania EBCC EUROPA DONNA I.Szkolenia w Mediolanie - każdego roku w listopadzie dla 2 przedstawicielek kraju członkowskiego. Tematykę szkoleń i treść wykładów każdy uczestnik otrzymuje w obszernym skoroszycie. Informacje o raku piersi przedstawiane są w formie zrozumiałej dla wolontariuszy (najczęściej nie związanych z medycyną). Od 2001 do 2009 wzięło udział w szkoleniach 18 przedstawicielek ze stowarzyszeń EUROPA DONNA z Polski. W miesiącu listopadzie 2010 udział weźmie prezes ED - Piła oraz przedstawicielka ED - Przemyśl.

11 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Europejskie konferencje EUROPA DONNA. Odbywają się co 2 lata 1994r. - Mediolan 1995r. – Wiedeń 1997r. – Mediolan 1999r. – Paryż 2001r. – Mediolan 2003r. – Cypr 2005r. – Rzym 2007r. – Amsterdam 2009r. – Sztokholm We wszystkich konferencjach uczestniczyły delegatki Polskiego Forum ED (granty). Łącznie udział w konferencjach wzięło 35 osób ze stowarzyszeń i zarządu ED.

12 Współorganizowanie z międzynarodowymi naukowymi organizacjami medycznymi EORTC i EUSOMA Europejskich Konferencji pt. Rak Piersi. Odbywają się co 2 lata a uczestniczy w nich kilka tysięcy słuchaczy. 1998r. – Florencja 2000r. – Bruksela 2002r. – Barcelona 2004r. – Hamburg 2006r. – Nicea 2008r. – Berlin 2010r. – Barcelona Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. We wszystkich konferencjach uczestniczyły delegatki Polskiego Forum ED (grnty). Łącznie wzięło udział 19 osób.

13 Wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Wydawanie materiałów Informacyjno-oświatowych.

14 W krajach członkowskich w każdym numerze przedstawione są sprawozdania z działalności, nazwiska i adresy narodowych reprezentantów. Koalicja wydaje raz do roku własną gazetę News Letter Działania EBCC EUROPA DONNA c.d.

15 Wydanie główne News Letter uzupełniane jest często dodatkiem pt. Aktualności

16 Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Najważniejsze osiągnięcia polityczne: 2000r. – Strassburg – spotkanie przedstawicieli narodowych EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia PE. Na spotkaniu po raz pierwszy przedstawiono PE problem raka piersi w Europie. 2003r. – utworzenie EPGBC (Grupa Raka Piersi w Parlamencie Europejskim utworzona przez MEPs). Opracowanie standardów Breast Units. 2003r. – Rezolucja PE na temat raka piersi. Między innymi zobowiązuje ona wszystkie kraje Unii Europejskiej do prowadzenia skryningu mammograficznego dla kobiet w wieku lat. 2005r. – Komisja Zdrowia PE wydaje Europejski przewodnik o jakości i bezpieczeństwie skryningu i diagnozy raka piersi.

17 Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Bruksela – – Spotkanie narodowych reprezentantów. Z tej okazji oświetlono budynek Parlamentu Europejskiego na różowo.

18 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. – Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim 2006r. – Rezolucja Rak Piersi w poszerzonej Unii Europejskiej

19 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. – Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim Strassburg – 25 października 2006 – Rezolucja Rak Piersi w poszerzonej Unii Europejskiej Rezolucja zaleca m.in. - wprowadzenie narodowych skryningów w nowych krajach Unii Europejskiej, - sporządzenie raportu na temat śmiertelności z powodu raka piersi w UE 25, - opracowanie specjalnych informacji dla młodych kobiet z rakiem piersi, - specjalizacje pielęgniarek w raku piersi, - utworzenie Breast Units w krajach UE do 2016r.

20 2010 – Parlament Europejski przyjął Deklarację Nr 71/2009 w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej, opracowaną, popartą i promowaną przez EUROPA DONNA w ramach kampanii informacyjnej w PE. Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. – Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim

21 Bruksela 25 marzec 2009r – Deklaracja Nr 71/2009 Deklaracja wzywa do następujących czynności: Państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowego badania piersi, zgodnie z wytycznymi UE. Komisję do sporządzania raportu z postępów w realizacji badań przesiewowych- badań mammograficznych we wszystkich krajach UE co 2 lata. Komisję do wspierania badań przesiewowych i sprawdzenie, czy są przydatne dla kobiet powyżej 69 roku życia i poniżej 50. Państwa członkowskie do zapewnienia wielodyscyplinarnych zespołów specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2016 r., a Komisję do wydawania regularnych sprawozdań z postępu prac. Komisję do przedstawiania aktualnych, wiarygodnych statystyk na temat raka piersi i wspieranie rozwoju krajowych rejestrów raka. Komisję do opracowania protokołu certyfikacji dla jednostek specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2011 roku oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania. Przewodniczącego UE do przekazania oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich. Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. – Stałe kontakty z Parlamentem Europejskim

22 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. 2008r. – ustanowienie 15 października dniem troski o zdrowie piersi - Breast Health Day, co oznacza Dzień Zdrowia Piersi

23 Działania EBCC EUROPA DONNA c.d. Breast Health Day – Dzień Zdrowia Piersi 2009 Więcej aktywności dzisiaj, to zdrowe piersi jutro W 2009r. prowadzona jest kampania promocyjna w trzech językach: polskim, angielskim, francuskim. EBBC opłaciła firmę w Polsce odpowiedzialną za promocję w mediach.

24 Działania EBCC ED c.d. - Organizacja konferencji prasowych, - Stałe, robocze kontakty zarządu EBCC EUROPA DONNA z członkami Grupy Raka Piersi w Parlamencie Europejskim – utworzona w 2003r, której celem jest opracowanie standardów Breast Units (EPGBC) i Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego, - Uczestniczenie w programach badawczych i naukowych, - Reprezentowanie Koalicji EUROPA DONNA na konferencjach naukowych związanych z rakiem piersi, - Współdziałanie z organizacjami pacjentów, - Organizacja spotkań narodowych reprezentantów, na których krótko prezentujemy działania EUROPA DONNA w krajach członkowskich z uwzględnieniem naszych potrzeb i planów. Od 2008 roku jest to osobny dzień – Mediolan 2009 – Sztokholm 2010 – Mediolan

25 Działania EUROPA DONNA w Polsce Współpracuje Zarząd Polskiego Forum EUROPA DONNA we wszystkich działaniach Zarządu EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie.

26 Działania EUROPA DONNA w Polsce Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA we wszystkich konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Koalicji EBCC w Mediolanie. Łącznie w konferencjach od 1994 do 2010r w ramach przyznanych grantów, udział wzięło 71 osób z zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz stowarzyszeń członkowskich.

27 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia. Współorganizowanie posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu RP na temat profilaktyki raka piersi – Legnica, wrzesień 1999 r. Wyróżnienie Polskiego Forum EUROPA DONNA przez Zarząd Europejskiej Koalicji i możliwość prezentacji naszych doświadczeń na Europejskich Konferencjach EUROPA DONNA – Paryż, grudzień 1999 r., Cypr, listopad 2003 r. Zaproszenie i udział polskiej delegacji w pierwszym spotkaniu Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA z Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego – Strassburg, lipiec 2000 r.

28 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia. Wykład prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA na II Europejskiej Konferencji Rak Piersi pt. Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem piersi w Polsce po roku 1989 – Bruksela 2000 r. Inicjatywa spotkania Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA z pełnomocnikiem ds. P.U.Z. i dyrektorami Regionalnych Kas Chorych na temat finansowania profilaktycznych badań mammograficznych – Warszawa, Ministerstwo Zdrowia, wrzesień 2001 r. Udział prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA w komitecie doradczym Europejskiej Konferencji Rak Piersi- Barcelona 2001r., Hamburg 2004 r. i Berlin 2008 r.

29 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia c.d. Udział Stelli Kyrakides- prezydenta Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA w uroczystych obchodach 10-lecia Działalności EUROPA DONNA w Polsce – listopad 2004 r. Udział prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA w spotkaniu Narodowych Przedstawicieli z Komisją Zdrowia Parlamentu Europejskiego. Bruksela- październik 2005r. Wydanie w języku polskim poradnika Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA Paszport do Zdrowych Piersi- marzec 2007 r.

30 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia c.d. Prezentacja prezesa Polskiego Forum ED na V konferencji Diagnostyka i leczenie raka piersi wykładu pt: Idea i zasady tworzenia Specjalistycznych Ośrodków Diagnostyczno Tereupatycznych Piersi w Unii Europejskiej (Breast Units). Czy będą takie w Polsce? Warszawa - Falenty – kwiecień 2007 r. Wykład prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA na VII Sesji Naukowo Szkoleniowej pt. Rola Europejskiej Koalicji w szerzeniu ideii Breast Units. Czy takie ośrodki powstaną w Polsce? Poznań – październik 2007r. Zaproszenie i udział przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Stowarzyszenia EUROPA DONNA Legnica w XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego III kadencji i wręczenie Apelu o utworzenie w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych. Wrocław-październik 2007r.

31 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia c.d. Wybór 10 krajów w tym Polski do wydania Krótkiego przewodnika jakości badań mammograficznych w narodowych językach. Mediolan 2007r. Udział Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP i wręczenie Apelu o poprawę jakości świadczeń medycznych w Polsce związanych z rakiem piersi, Warszawa -listopad 2009 r. Przeprowadzenie wśród polskich euro posłów kampanii w sprawie poparcia Deklaracji Parlamentu Europejskiego dotyczącej raka piersi ( Nr 71/2009 ) – Luty, marzec 2010 r. Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA na każdej międzynarodowej konferencji na temat raka piersi, której organizatorem lub współorganizatorem jest Europejska Koalicja EUROPA DONNA między innymi: Wiedeń, Mediolan, Hamburg, Nicea, Amsterdam, Sztokholm, Barcelona.

32 Działania EUROPA DONNA w Polsce Najważniejsze osiągnięcia c.d. Stały wzrost świadomości społecznej na temat raka piersi i dostępności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych we wszystkich regionach działania stowarzyszeń EUROPA DONNA. Większa wykrywalność – mniejsza umieralność.

33 Działania EUROPA DONNA w Polsce Lobbing polityczny w Polsce. Zaproszenie i udział przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Stowarzyszenia EUROPA DONNA Legnica w Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wręczenie Apelu o utworzenie w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych Październik 2007 Od lewej: Maria Zielińska, Józefa Czarna, Alina Jurczak, Przewodniczący Sejmiku prof. Leon Kieres, Dorota Ferfecka

34 Działania EUROPA DONNA w Polsce Lobbing polityczny w Polsce. Udział Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i Prezesek Stowarzyszeń członkowskich ED w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP i wręczenie apelu o poprawę jakości świadczeń medycznych w Polsce związanych z rakiem piersi. Listopad 2009 Od lewej I rząd: Dorota Czudowska, śp. Senator Janina Fetlińska - zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem, EwaNiebudek, Bożena Kiemstowicz. II rząd: Maria Zielińska, Anna Mazur, Katarzyna Przyborowska, Alina Krzywoń, Alina Jurczak

35 Działania EUROPA DONNA w Polsce Wypełniamy wszystkie zadania statutowe Polskiego Forum EUROPA DONNA 1.Kadencja co 4 lata. Zjazdy sprawozdawczo- wyborcze Delegatów w Legnicy. 2.Coroczne Zjazdy Delegatów w miastach – siedzibach Stowarzyszeń członkowskich (XIII Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy w 2011r – Piła). 3.Realizacja uchwał Zjazdu, bieżąca działalność, nowe projekty.

36 Działania EUROPA DONNA w Polsce Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Dębica, kwiecień 2008r.

37 Działania EUROPA DONNA w Polsce Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Legnica maj 2009r.

38 Działania EUROPA DONNA w Polsce Delegatki X Zjazdu Polskiego Forum ED – Przemyśl czerwiec 2010r.

39 Działania EUROPA DONNA w Polsce Organizujemy konferencje naukowe Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 10-lecia EUROPA DONNA w Polsce, Legnica, listopad 2004

40 Działania EUROPA DONNA w Polsce Udział Stelli Kyrakides - prezydenta Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA w uroczystych obchodach 10–lecia działalności EUROPA DONNA w Polsce. Legnica listopad 2004r.

41 Działania EUROPA DONNA w Polsce Uczymy się same Obowiązkowe szkolenie w marcu 2007r. pt. Jak prowadzić prelekcje na temat raka piersi

42 Działania EUROPA DONNA w Polsce Dzielimy się wiedzą Prelekcje Zespół Szkół nr 2 Lubin. Prelekcja Aliny Jurczak i Ewy Niebudek pt. Profilaktyka raka piersi – maj 2008r.

43 Działania EUROPA DONNA w Polsce Dzielimy się wiedzą Wykłady Zespół Szkół Zawodowych Jawor. Wykład Doroty Czudowskiej Mam haka na raka – maj 2008r.

44 Działania EUROPA DONNA w Polsce Publikacje i ulotki Materiały promocyjne Polskiego Forum EUROPA DONNA

45 Działania EUROPA DONNA w Polsce 1.Broszury informacyjno-oświatowe. 2.Instrukcja o samobadaniu piersi. 3.Paszporty do zdrowych piersi. 4.Krótki przewodnik na temat Europejskich Wytycznych kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi. 5.Zakładka. 6.Krótki przewodnik jak dbać o swoje piersi – w przygotowaniu do druku.

46 Działania EUROPA DONNA w Polsce Promujemy materiały oświatowe na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, w czasie pikników, październikowych marszów, dożynek. Stoisko promocyjne z materiałami EUROPA DONNA IV Światowy Kongres Rodzin. Warszawa maj 2007r.

47 Działania EUROPA DONNA w Polsce Stoisko z materiałami EUROPA DONNA podczas dożynek. Piła - sierpień 2009 Mammobus w Pile – lipiec 2010r.

48 Działania EUROPA DONNA w Polsce Prezentujemy nasze osiągnięcia. Postery Przygotowujemy postery na każdą konferencję zagraniczną i Polską oraz postery będące kroniką naszej działalności.

49 Działania EUROPA DONNA w Polsce Prezentujemy nasze osiągnięcia. Postery Poster z okazji 15-lecia działalności EUROPA DONNA w Polsce

50 Działania EUROPA DONNA w Polsce Współpracujemy z mediami Warszawa Październik 2009r. – udział prezesa Forum Doroty Czudowskie j w ogólnopolskim programie TVP Kawa czy herbata na temat Raka piersi i Breast Health Day

51 Działania EUROPA DONNA w Polsce Współpracujemy z mediami Udana akcja Mammobus w Pile – lipiec 2010r.

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DOROTA CZUDOWSKA, Piła 9.09.2010 KONFERENCJA NAUKOWA NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google