Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła wolności gospodarczej Dominika Popiel. Źródła wolności gospodarczej Zawarcie umowy w Internecie Podział umów w Internecie Podpis elektroniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła wolności gospodarczej Dominika Popiel. Źródła wolności gospodarczej Zawarcie umowy w Internecie Podział umów w Internecie Podpis elektroniczny."— Zapis prezentacji:

1 Źródła wolności gospodarczej Dominika Popiel

2 Źródła wolności gospodarczej Zawarcie umowy w Internecie Podział umów w Internecie Podpis elektroniczny Prawo właściwe Świadczenie usług drogą elektroniczną Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Pieniądz elektroniczny

3 Art. 20 Konstytucji RP: Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na …wolności działalności gospodarczej. Art. 22 Konstytucji RP: Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Art. 6 1.Usdg: Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 2. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowana osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, warunków szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Źródła wolności gospodarczej

4 Zawarcie umowy w Internecie oferta elektroniczna zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej chwila złożenia oferty elektronicznej obowiązki przedsiębiorcy związane z zawarciem umowy w Internecie miejsce i chwila zawarcia umowy w postaci elektronicznej

5 Podział umów zawieranych w Internecie Podział umów ze względu na strony umowy: PP PK KK Konsument: 22 k.c. który za konsumenta uznaje osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6 Podział umów zawieranych w Internecie Podział na transakcje wg sposobu wykonania umowy: Transakcje bezpośrednie Transakcje pośrednie

7 Podpis elektroniczny Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r, (Dz. U. Nr 130, poz.1450 z późn. zm.) Art. 3 pkt 1 stanowi, iż podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

8 Prawo właściwe Wybór prawa przez strony umowy Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa Prawo właściwe według ustawy z 12 listopada 1965 prawo międzynarodowe Zasada państwa pochodzenia

9 Świadczenie usług droga elektroniczną Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) Usługodawca Usługobiorca Usługa świadczona droga elektroniczną

10 Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Umowy zawierane na odległość: Prawo do informacji w fazie poprzedzającej zawarcie umowy Ochrona prywatności Prawo do odstąpienia od umowy Termin odstąpienia Ustawowe wyłączenia prawa odstąpienia od umowy

11 Pieniądz elektroniczny Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy prawo bankowe, pieniądz elektroniczny stanowi wartość pieniężną będącą elektronicznym odpowiednikiem znaków pieniężnych, która: a. jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji b. jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość c. jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji d. jest wymieniana przez wydawcę na żądanie na środki pieniężne, e. jest wyrażona w jednostkach pieniężnych

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródła wolności gospodarczej Dominika Popiel. Źródła wolności gospodarczej Zawarcie umowy w Internecie Podział umów w Internecie Podpis elektroniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google