Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

2 Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) Do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu: ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych

3 Zdrowie publiczne Historycznie Zakres działań tradycyjnie rozumianego zdrowia publicznego był stosunkowo wąski i ograniczał się do problemów natury higienicznej i chorób zakaźnych Współcześnie Zakres działań jest bardzo rozległy i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty zdrowotności różnych zbiorowości

4 Definicja zdrowia publicznego (jedna z najbardziej zwięzłych lecz ujmująca istotę zagadnienia) Jest to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia poprzez organizacje zbiorowych wysiłków społeczeństwa

5 Inspekcja Sanitarna w Olkuszu realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: Higieny środowiska Higieny pracy w zakładach pracy Higieny procesów nauczania i wychowania Higieny wypoczynku i rekreacji Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku Higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

6 NADZÓR HIGIENY PRACY nadzór nad warunkami pracy w zakładach
nadzór nad warunkami pracy w zakładach prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych

7

8

9

10 Najczęściej występujące choroby zawodowe w powiecie olkuskim
w latach 2007 – 2012. Rodzaj choroby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 do ogólna liczba stwierdzonych chorób zawodowych  14  17  15 7  6 3 choroby narządu słuchu 6 2 8 1 choroby narządu głosu 4 choroby wywołane sposobem wykonywania pracy 6 * * 8 decyzji – 2 odwołania 1* * od decyzji wniesiono odwołanie

11 2011 r. choroby zakaźne: 1 przypadek gruźlica płuc,
Rodzaj choroby 2010 r. 2011 r. 2012 r. do r choroby narządu słuchu poz. 21 1 choroby narządu głosu poz.15 2 choroby wywołane sposobem wykonywania pracy poz , 19.5, 19.4 6 * * 8 decyzji – 2 odwołania 1 * *odwołanie od decyzji choroby zakaźne poz. 26 4 choroby nowotworowe poz.17 2010 r. choroby zakaźne: 2 przypadki gruźlica płuc, 2 przypadki borelioza 2011 r. choroby zakaźne: 1 przypadek gruźlica płuc, 2012 r. choroby zakaźne: 2 przypadki WZW typu C

12 Kontrole w zakładach pracy:
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dot. braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy: lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 liczba zakładów 13 17 22 19 21 11 20 braku oceny ryzyka zawodowego lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 liczba zakładów 3 9 20 14 12 6 w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 liczba zakładów 13 5 6 8 4

13 zły stan sanitarny pomieszczeń pracy
lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 liczba zakładów 3 9 12 15 13 5 6

14 NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY
prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych

15 W porównaniu do roku poprzedniego na terenie powiatu olkuskiego w 2012 roku zwiększyła się liczba zachorowań na: grypę i infekcje grypopodobne, krztusiec, płonicę, ospę wietrzną, wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe, boreliozę, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, WZW typu „C”, różę, salmonelozy. Mniej natomiast w stosunku do roku ubiegłego zgłoszono zachorowań na: inne bakteryjne zatrucia pokarmowe, gruźlicę.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Borelioza w powiecie olkuskim

28 Obowiązkowe szczepienia ochronne
Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 23 punkty szczepień ochronnych Wykonawstwo szczepień obowiązkowych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, dzieci i młodzieży do 19 roku życia na podstawie analiz WSSE w Krakowie powyżej średniej dla województwa małopolskiego

29 Bolesław, ul. Laskowska 4a 100 97,7 83,7 98,4 98,0 91,8
Rocznik 2012 2011 2010 2007 Rodzaj szczepienia WZW B 2+3x BCG DTP 3x Polio 2x Hib 3+4x MMR podst. 4x Hib podst. DT 5x Krztusiec CM „PROMED” Sp. z o.o. Bolesław, ul. Laskowska 4a 100 97,7 83,7 98,4 98,0 91,8 „MEDBUK” Sp. z o.o. Bukowno, ul. Zwycięstwa 9 88,5 61,5 92,1 99,0 90,1 NZOZ „ZDROWIE” S.C. Klucze, ul. Zawierciańska 14 90,9 99,3 57,3 90,4 98,7 85,5 COM„ESKULAP” S.C. Olkusz, ul .K.K Wielkiego 28 89,9 63,6 99,1 91,3 „ESKULAP” Sp. z o.o. Olkusz,ul. K K Wielkiego 64 85,6 63,3 91,1 92,0 96,0 99,2 97,6 „OLMED” Sp. z o.o. Olkusz, ul.Nałkowskiej1 93,5 98,6 93,4 99,7 92,7 94,1 NZOZ „SANA-MED.” S.C. Olkusz, ul.Buchowieckiego15a 63,0 97,4 MGCM „WOL-MED” Sp. z o.o. Wolbrom, ul. Skalska 22 95,1 99,5 64,0 94,6 99,02 95,6 99,6 85,1 SP ZOZ Trzyciąż 75,5 96,7 89,0 Średnia powiatu 92,4 99,8 63,7 99,9 99,4 94,5 98,2 89,6 Średnia wojewódzka 90,7 58,0 58,2 98,1 83,4 97,3 98,9 80,5

30 Rocznik 2006 2003 2002 2001 1999 1994 Rodzaj szczepienia DT 5x Krztusiec Polio 4x MMR MMR dziewczynki T – d 6 x T – d 7 x Centrum Medyczne PROMED, Bolesław, ul. Laskowska 4 a 100 96,9 93,6 54,0 „MEDBUK” Sp. z o.o., Bukowno, ul. Zwycięstwa 9 89,9 73,3 NZOZ”ZDROWIE” S.C., Klucze, ul. Zawierciańska 14 99,3 98,6 COM „ESKULAP” S.C., Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28 99,2 96,0 88,3 „ESKULAP” Sp. z o.o., Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64 96,5 99,0 95,1 „OLMED” Sp. z o.o., Olkusz, ul .Nałkowskiej 1 98,4 NZOZ „SANA-MED.” S.C., Olkusz, ul. Buchowieckiego 15a 97,8 94,0 MGCM „WOL-MED” Sp. z o.o., Wolbrom, ul. Skalska 22 98,8 92,0 SP ZOZ Trzyciąż Średnia powiatu 98,5 99,9 99,8 97,3 90,2 Średnia wojewódzka 95,4 95,3 99,7 98,7 99,1 90,3 81,6

31 Nadzór nad placówkami służby zdrowia. Szpitale.
Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 2 szpitale Szpitale posiadają programy dostosowania, pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dostateczny

32 Nadzór nad placówkami służby zdrowia Podmioty lecznicze pozostałe
Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dobry 11 podmiotów posiada programy dostosowania pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku

33 NADZÓR HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

34 Działalność kontrolno - represyjna w latach 2005-2012 sekcji NHŻ
Rok Ilość wydanych decyzji W tym unieruchomienia Ilość nałożonych mandatów karnych na kwotę Wnioski o ukaranie Zatrucia pokarmowe 2005 243 7 164/29400 - 4 2006 170 5 173/34350 2 2007 208 3 102/19300 1 2008 108 119/25350 9 2009 63 91/17400 2010 100 110/20750 10 2011 147 106/17650 14 2012 172 85/14450 6 RASFF lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 powiadomienia alarmowe ` 27 powiadomień alarmowych 8 powiadomień alarmowych 9 powiadomień alarmowych 18 powiadomień alarmowych 22 powiadomienia alarmowe

35 NADZÓR HIGIENY KOMUNALNEJ

36 Przekroczenia norm czystości mikrobiologicznej w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dane za lata Działania kontrolno - represyjne podejmowane w obszarze Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

37 Rok Liczba pobranych próbek wody do spożycia - ogółem Liczba próbek z przekro-czeniami Liczba urządzeń wodnych z nieprawidło-wościami Liczba i rodzaj wydanych decyzji administracyjnych Najczęściej przekraczane parametry norm czystości mikrobiologicznej 2005 394 41 16 1 decyzja - dot. zapewnienia właściwej jakości mikrobiologicznej wody w sieci wodociągowej wodociągu sieciowego - zakładowego oraz zezwalająca na korzystanie z wody pod warunkiem nie przekraczania parametru ogólnej liczby kolonii bakterii w 1ml wody w 220C po 72 h - powyżej 300 kolonii w wodzie z ww. wodociągu. ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 24 h w 370C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 72 h w 220C 2006 350 10 8 1 decyzja z terminem natychmiastowego wykonania, zarządzającą zakaz używania wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej w budynku mieszkalnym zaopatrywanym z wodociągu publicznego.

38 2007 - nowe rozporzą-dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 375 15 11 1 decyzja, dot. zakazu używania wody z sieci wodociągowej 2 budynków użyteczności publicznej oraz nakazująca podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm czystości mikrobiologicznej bakterie grupy coli, E. coli enterokoki 2008 277 13 -

39 2009 221 8 5 - bakterie grupy coli, E. coli enterokoki 2010 204 3 2 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej wodociągu publicznego oraz nakazujące podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm czystości mikrobiologicznej Enterokoki 2011 167 1 2012 251

40 Przekroczenia norm czystości fizyko - chemicznej w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. dane za lata Działania kontrolno - represyjne podejmowane w obszarze Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

41 Rok Liczba pobranych próbek wody do spożycia - ogółem Liczba próbek z przekro-czeniami Liczba urządzeń wodnych z nieprawidło-wościami Liczba i rodzaj wydanych decyzji administracyjnych Najczęściej przekraczane parametry norm czystości fizyko – chemicznej 2005 394 12 4 1 decyzja - dot. zapewnienia właściwej jakości chemicznej wody w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego oraz zezwalająca na wprowadzanie wody do sieci pod warunkiem nie przekraczania w niej zawartości żelaza – powyżej 0, 5 mg/ dm3. żelazo Mętność 2006 350 6 - mętność

42 2007 - nowe rozporzą-dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 375 23 10 3 decyzje – dot. warunkowej przydatności wody do spożycia: - 1 decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pod warunkiem nie przekraczania w niej wartości mętności powyżej 5,0 NTU w wodzie podawanej do sieci i w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu publicznego - 2 decyzje dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pod warunkiem nie przekraczania w niej wartości mętności powyżej 2,0 NTU oraz zawartości żelaza powyżej 0,5 mg/l w wodzie podawanej do sieci i w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego żelazo Mętność 2008 277 11 8 - mętność Mangan

43 2009 221 25 12 - żelazo mętność 2010 204 9 8 2011 167 16 azotany 2012 251 1 decyzja - zgoda na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu publicznego

44 NADZÓR HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

45 Stały nadzór sanitarny nad placówkami oświatowymi i podejmowane w związku z nim działania interwencyjne, przyczyniają się do zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenia warunków nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży powiatu olkuskiego.

46 Wydane decyzje administracyjne w placówkach nauczania i wychowania na przestrzeni lat 2005-2012

47 Szczególny nadzór nad placami zabaw dla dzieci oraz terenów rekreacyjno – sportowych przyczynia się do zwrócenia szczególnej uwagi dyrektorów placówek oraz władz samorządowych na profilaktykę dotyczącą chorób zakaźnych.

48 W ramach wzmożonej profilaktyki, w kontrolowanych szkołach ocenie poddawane są warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Jako właściwe uznano takie w których uczniowie mają dostęp do bieżącej ciepłej wody przy każdej umywalce, mydło w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowe, a także zapewniony właściwy stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury.

49 Egzekwowane przez ostatnie lata posiadanie przez placówki oświatowe mebli i sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty przyczyniło się do eliminacji mebli uszkodzonych oraz niedostosowanych do wzrostu uczniów

50 W wyniku systematycznych działań prowadzonych przez pion higieny dzieci i młodzieży, dotyczących nadzoru nad przeterminowanymi substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach, a także nad ich utylizacją, poprawie uległa sytuacja w zakresie gospodarki tymi środkami - na przestrzeni ostatnich lat wyeliminowano wszystkie przeterminowane substancje chemiczne gromadzone latami w szkolnych pracowniach.

51 Projekt Najzdrowszy Powiat Europy
Mamo zadbaj o siebie - EVENT z okazji Dnia Matki pod patronatem Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek

52

53

54

55 Nie daj się wypalić dopalaczom
czerwiec – październik 2010 r.

56

57 Bartosz Wywioł – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
Laureat konkursu plastycznego na plakat „Nie daj się wypalić dopalaczom” czerwiec 2010 r.

58

59

60

61

62

63

64 Światowy Dzień Rzucania Palenia 2012,
2 EVENT Jabłko zamiast papierosa

65

66

67

68

69 Zasady żywienia dzieci i młodzieży
Szkolenie i zajęcia warsztatowe dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków w placówkach nauczania i wychowania z terenu powiatu olkuskiego październik 2010 r.

70

71

72

73 Miasteczko zdrowia „Pomóż sobie i innym”
czerwiec 2010 r. parking przed Centrum Handlowym Echo w Olkuszu

74

75

76

77

78

79

80

81 Weekend ze zdrowiem - miasteczko zdrowia i rajd rowerowy wrzesień 2011 r.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Światowy Dzień Zdrowia 2011r.
Dbasz o zdrowie? – postaw na profilaktykę

93

94

95

96

97 Środowisko pracy wolne od dymu tytoniowego
lipiec – listopad 2009 r.

98

99

100

101

102 Środowisko pracy a zdrowie - Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy czerwiec 2010

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2011 r.
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

113

114

115

116 Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2011r
Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę Konkurs na znaczek dotyczący zakazu palenia

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2012r
Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę II edycja konkursu na znaczek dotyczący zakazu palenia

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139


Pobierz ppt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google