Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

2 Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) Do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu: ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowychoraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych

3 Zdrowie publiczne Historycznie Zakres działań tradycyjnie rozumianego zdrowia publicznego był stosunkowo wąski i ograniczał się do problemów natury higienicznej i chorób zakaźnych Współcześnie Zakres działań jest bardzo rozległy i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty zdrowotności różnych zbiorowości

4 Definicja zdrowia publicznego (jedna z najbardziej zwięzłych lecz ujmująca istotę zagadnienia) Jest to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia poprzez organizacje zbiorowych wysiłków społeczeństwa

5 Inspekcja Sanitarna w Olkuszu realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: Higieny środowiska Higieny środowiska Higieny pracy w zakładach pracy Higieny pracy w zakładach pracy Higieny procesów nauczania i wychowania Higieny procesów nauczania i wychowania Higieny wypoczynku i rekreacji Higieny wypoczynku i rekreacji Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku Higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne Higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

6 NADZÓR HIGIENY PRACY nadzór nad warunkami pracy w zakładach nadzór nad warunkami pracy w zakładach prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych

7

8

9

10 Rodzaj choroby do ogólna liczba stwierdzonych chorób zawodowych choroby narządu słuchu choroby narządu głosu choroby wywołane sposobem wykonywania pracy * * 8 decyzji – 2 odwołania 1* * od decyzji wniesiono odwołanie 22 Najczęściej występujące choroby zawodowe w powiecie olkuskim w latach 2007 – 2012.

11 Rodzaj choroby 2010 r r r. do r choroby narządu słuchu poz choroby narządu głosu poz choroby wywołane sposobem wykonywania pracy poz. 20.1, 19.5, * * 8 decyzji – 2 odwołania 1 * *odwołanie od decyzji 22 choroby zakaźne poz choroby nowotworowe poz r. choroby zakaźne: 2 przypadki gruźlica płuc, 2 przypadki borelioza 2011 r. choroby zakaźne: 1 przypadek gruźlica płuc, 2012 r. choroby zakaźne: 2 przypadki WZW typu C

12 lata liczba zakładów lata liczba zakładów lata liczba zakładów Kontrole w zakładach pracy: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dot. w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin braku oceny ryzyka zawodowego braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:

13 lata liczba zakładó w zły stan sanitarny pomieszczeń pracy

14 NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych

15 W porównaniu do roku poprzedniego na terenie powiatu olkuskiego w 2012 roku zwiększyła się liczba zachorowań na: grypę i infekcje grypopodobne, grypę i infekcje grypopodobne, krztusiec, krztusiec, płonicę, płonicę, ospę wietrzną, ospę wietrzną, wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe, wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe, boreliozę, boreliozę, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, WZW typu C, WZW typu C, różę, różę, salmonelozy. salmonelozy. Mniej natomiast w stosunku do roku ubiegłego zgłoszono zachorowań na: inne bakteryjne zatrucia pokarmowe, inne bakteryjne zatrucia pokarmowe, gruźlicę. gruźlicę.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Borelioza w powiecie olkuskim

28 Obowiązkowe szczepienia ochronne Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 23 punkty szczepień ochronnych Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 23 punkty szczepień ochronnych Wykonawstwo szczepień obowiązkowych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, dzieci i młodzieży do 19 roku życia na podstawie analiz WSSE w Krakowie powyżej średniej dla województwa małopolskiego Wykonawstwo szczepień obowiązkowych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, dzieci i młodzieży do 19 roku życia na podstawie analiz WSSE w Krakowie powyżej średniej dla województwa małopolskiego

29 Rocznik Rodzaj szczepienia WZW B 2+3x BCG DTP 3x Polio 2x Hib 2+3x WZW B 2+3x DTP 3+4x Polio 2+3x MMR podst. Hib 2+3x DTP 4x Polio 2+3x MMR podst. Hib podst. DT 5x Krztusi ec 5x Polio 4x CM PROMED Sp. z o.o. Bolesław, ul. Laskowska 4a 10097,783, , ,010091,8 MEDBUK Sp. z o.o. Bukowno, ul. Zwycięstwa 9 88,510061, ,110099, ,1 NZOZ ZDROWIE S.C. Klucze, ul. Zawierciańska 14 90,999,357, ,410098, ,5 COMESKULAP S.C. Olkusz, ul.K.K Wielkiego 28 89,910063, , ,3 ESKULAP Sp. z o.o. Olkusz,ul. K K Wielkiego 64 85,610063, ,1 92,091,196,099,297,699,292,0 OLMED Sp. z o.o. Olkusz, ul.Nałkowskiej1 93,598,063, ,6 93,499,798,610099,110092,7 94,1 NZOZ SANA-MED. S.C. Olkusz, ul.Buchowieckiego15a 96,099,263, ,1 97,499, ,4 MGCM WOL-MED Sp. z o.o. Wolbrom, ul. Skalska 22 95,199,564, ,0 94,699,0295,6 99,695,685,1 SP ZOZ Trzyciąż100 75, , ,0 Średnia powiatu92,499,863,7 99,999,4 94,599,498,299,899,399,889,6 89,9 Średnia wojewódzka90,799,558,058,258,099,798,198,083,498,193,599,297,398,980,5

30 Rocznik Rodzaj szczepienia DT 5x Krztusiec 5x Polio 4x MMR MMR dziewczynki T – d 6 x T – d 7 x Centrum Medyczne PROMED, Bolesław, ul. Laskowska 4 a100 96,910093,654,0 MEDBUK Sp. z o.o., Bukowno, ul. Zwycięstwa ,973,3 NZOZZDROWIE S.C., Klucze, ul. Zawierciańska , ,6100 COM ESKULAP S.C., Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 2899, ,088,3 ESKULAP Sp. z o.o., Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 6496, ,095,1 OLMED Sp. z o.o., Olkusz, ul.Nałkowskiej 198, ,095,1 NZOZ SANA-MED. S.C., Olkusz, ul. Buchowieckiego 15a100 97,894,0 MGCM WOL-MED Sp. z o.o., Wolbrom, ul. Skalska 2296, ,298,892,0 SP ZOZ Trzyciąż100 Średnia powiatu98,5 99,910099,897,390,2 Średnia wojewódzka95,495,3 99,798,799,190,381,6

31 Nadzór nad placówkami służby zdrowia. Szpitale. Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 2 szpitale Pod nadzorem PSSE w Olkuszu 2 szpitale Szpitale posiadają programy dostosowania, pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku Szpitale posiadają programy dostosowania, pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dostateczny Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dostateczny

32 Nadzór nad placówkami służby zdrowia Podmioty lecznicze pozostałe Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dobry Stan sanitarno-techniczny oceniony jako dobry 11 podmiotów posiada programy dostosowania pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku 11 podmiotów posiada programy dostosowania pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Olkuszu z ostatecznym terminem dostosowania obiektów do 31 grudnia 2016 roku

33 NADZÓR HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

34 Rok Ilość wydanych decyzji W tym unieruchomienia Ilość nałożonych mandatów karnych na kwotę Wnioski o ukaranie Zatrucia pokarmowe / / / / / / / / Działalność kontrolno - represyjna w latach sekcji NHŻ RASFF lata powiadomienia alarmowe ` 27 powiadomień alarmowych 8 powiadomień alarmowych 9 powiadomień alarmowych 18 powiadomień alarmowych 22 powiadomienia alarmowe

35 NADZÓR HIGIENY KOMUNALNEJ

36 Przekroczenia norm czystości mikrobiologicznej w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dane za lata Działania kontrolno - represyjne podejmowane w obszarze Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

37 Rok Liczba pobrany ch próbek wody do spożycia - ogółem Liczba próbek z przekro- czeniami Liczba urządzeń wodnych z nieprawidło -wościami Liczba i rodzaj wydanych decyzji administracyjnych Najczęściej przekraczane parametry norm czystości mikrobiologicznej decyzja - dot. zapewnienia właściwej jakości mikrobiologicznej wody w sieci wodociągowej wodociągu sieciowego - zakładowego oraz zezwalająca na korzystanie z wody pod warunkiem nie przekraczania parametru ogólnej liczby kolonii bakterii w 1ml wody w 22 0 C po 72 h - powyżej 300 kolonii w wodzie z ww. wodociągu. ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 24 h w 37 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 24 h w 37 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 72 h w 22 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 72 h w 22 0 C decyzja z terminem natychmiastowego wykonania, zarządzającą zakaz używania wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej w budynku mieszkalnym zaopatrywanym z wodociągu publicznego. ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 24 h w 37 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 24 h w 37 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 72 h w 22 0 C ogólna liczba kolonii bakterii w 1 ml wody po 72 h w 22 0 C

38 nowe rozporzą- dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznacz onej do spożycia przez ludzi decyzja, dot. zakazu używania wody z sieci wodociągowej 2 budynków użyteczności publicznej oraz nakazująca podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm czystości mikrobiologicznej bakterie grupy coli, bakterie grupy coli, E. coli E. coli enterokoki enterokoki bakterie grupy coli, bakterie grupy coli, E. coli E. coli enterokoki enterokoki

39 bakterie grupy coli, bakterie grupy coli, E. coli E. coli enterokoki enterokoki decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej wodociągu publicznego oraz nakazujące podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm czystości mikrobiologicznej bakterie grupy coli, bakterie grupy coli, E. coli E. coli Enterokoki Enterokoki bakterie grupy coli, bakterie grupy coli, E. coli E. coli

40 Przekroczenia norm czystości fizyko - chemicznej w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. dane za lata Działania kontrolno - represyjne podejmowane w obszarze Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

41 Rok Liczba pobrany ch próbek wody do spożycia - ogółem Liczba próbek z przekro- czeniam i Liczba urządzeń wodnych z nieprawidł o-wościami Liczba i rodzaj wydanych decyzji administracyjnych Najczęściej przekraczane parametry norm czystości fizyko – chemicznej decyzja - dot. zapewnienia właściwej jakości chemicznej wody w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego oraz zezwalająca na wprowadzanie wody do sieci pod warunkiem nie przekraczania w niej zawartości żelaza – powyżej 0, 5 mg/ dm 3. żelazo Mętność żelazo mętność

42 nowe rozporzą -dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznac zonej do spożycia przez ludzi decyzje – dot. warunkowej przydatności wody do spożycia: - 1 decyzja dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pod warunkiem nie przekraczania w niej wartości mętności powyżej 5,0 NTU w wodzie podawanej do sieci i w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu publicznego - 2 decyzje dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pod warunkiem nie przekraczania w niej wartości mętności powyżej 2,0 NTU oraz zawartości żelaza powyżej 0,5 mg/l w wodzie podawanej do sieci i w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego żelazo Mętność żelazo mętność Mangan

43 żelazo mętność mętność żelazo mętność azotany decyzja - zgoda na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie w sieci wodociągowej wodociągu publicznego żelazo mętność azotany

44 NADZÓR HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

45 Stały nadzór sanitarny nad placówkami oświatowymi i podejmowane w związku z nim działania interwencyjne, przyczyniają się do zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenia warunków nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży powiatu olkuskiego.

46 Wydane decyzje administracyjne w placówkach nauczania i wychowania na przestrzeni lat

47 Szczególny nadzór nad placami zabaw dla dzieci oraz terenów rekreacyjno – sportowych przyczynia się do zwrócenia szczególnej uwagi dyrektorów placówek oraz władz samorządowych na profilaktykę dotyczącą chorób zakaźnych.

48 W ramach wzmożonej profilaktyki, w kontrolowanych szkołach ocenie poddawane są warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Jako właściwe uznano takie w których uczniowie mają dostęp do bieżącej ciepłej wody przy każdej umywalce, mydło w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowe, a także zapewniony właściwy stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury.

49 Egzekwowane przez ostatnie lata posiadanie przez placówki oświatowe mebli i sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty przyczyniło się do eliminacji mebli uszkodzonych oraz niedostosowanych do wzrostu uczniów

50 W wyniku systematycznych działań prowadzonych przez pion higieny dzieci i młodzieży, dotyczących nadzoru nad przeterminowanymi substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach, a także nad ich utylizacją, poprawie uległa sytuacja w zakresie gospodarki tymi środkami - na przestrzeni ostatnich lat wyeliminowano wszystkie przeterminowane substancje chemiczne gromadzone latami w szkolnych pracowniach.

51 Projekt Najzdrowszy Powiat Europy Mamo zadbaj o siebie - EVENT z okazji Dnia Matki Mamo zadbaj o siebie - EVENT z okazji Dnia Matki pod patronatem Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek

52

53

54

55 Nie daj się wypalić dopalaczom czerwiec – październik 2010 r.

56

57 Bartosz Wywioł – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Laureat konkursu plastycznego na plakat Nie daj się wypalić dopalaczom czerwiec 2010 r.

58

59

60

61

62

63

64 Światowy Dzień Rzucania Palenia 2012, 2 EVENT Jabłko zamiast papierosa

65

66

67

68

69 Zasady żywienia dzieci i młodzieży Szkolenie i zajęcia warsztatowe dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków w placówkach nauczania i wychowania z terenu powiatu olkuskiego październik 2010 r.

70

71

72

73 Miasteczko zdrowia Pomóż sobie i innym czerwiec 2010 r. parking przed Centrum Handlowym Echo w Olkuszu

74

75

76

77

78

79

80

81 Weekend ze zdrowiem - miasteczko zdrowia i rajd rowerowy wrzesień 2011 r.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Światowy Dzień Zdrowia 2011r. Dbasz o zdrowie? – postaw na profilaktykę

93

94

95

96

97 Środowisko pracy wolne od dymu tytoniowego lipiec – listopad 2009 r. lipiec – listopad 2009 r.

98

99

100

101

102 Środowisko pracy a zdrowie - Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy czerwiec 2010

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2011 r. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

113

114

115

116 Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2011r Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę Konkurs na znaczek dotyczący zakazu palenia

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2012r Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę II edycja konkursu na znaczek dotyczący zakazu palenia

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139


Pobierz ppt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu olkuskiego w aspekcie działań i oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google