Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą wzbudziło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą wzbudziło."— Zapis prezentacji:

1

2 Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy. Pan Nyczaj ujął uczestników swoją spontanicznością, humorem i ciekawym sposobem przedstawienia swojej twórczości. Poeta recytował swoje wiersze, umiejętnie wykorzystał swój talent satyryczny bawiąc uczestników rozlicznymi anegdotami i dowcipami. Udowadniał, że warto mieć w życiu liczne ambitne pomysły, pasje i je systematycznie realizować.

3 Spotkanie z Kulturą

4

5

6 Dzień Niepodległości W dniu 11 listopada 2008r we Wrocieryżu odbyły się Uroczystości obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym dniu odprawiona była Msza Św. w intencji Narodu Polskiego o godzinie 12:00. Po Mszy odbył się przemarsz pododdziałów strażackich do remizy OSP we Wrocieryżu. Uroczystościom towarzyszyła prezentacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W naszym narodzie brakuje patriotyzmu, dlatego warto razem wspólnie kształtować tę cechę.

7

8

9

10 Świadectwo 21 listopada 2008r obył się wyjazd do kina do Kielc na film Świadectwo o Ojcu Św. Janie Pawle II. 21 listopada 2008r obył się wyjazd do kina do Kielc na film Świadectwo o Ojcu Św. Janie Pawle II. Uczestnicy poznali historię Karola Wojtyły. Historia jednego człowieka stała się historią naszego narodu i jego przemian. Życie Karola Wojtyły jest przykładem kształtowania postaw szacunku dla ojczyzny, wartości rodzinnych i bliźnich.

11

12

13

14 Spotkanie z Józefem Piłsudskim 26 listopada 2008 roku o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece w Michałowie odbyło się spotkanie Moja mała ojczyzna. Spotkanie poprowadził Pan Janusz Głombiński – mieszkaniec gminy Michałów, historyk z zamiłowania. Spotkanie mające na celu kultywowanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi regionu, rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych związanych z własną miejscowością, regionem i krajem. Kształtowanie postaw szacunku dla swojego regionu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów.

15

16

17

18 Andrzejki Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Zgodnie z naszą polską tradycją mieszkańcy gminy Michałów w szczególny sposób uczcili ten okres. Została zorganizowana zabawa integrująca naszą gminę zgodnie z andrzejkowymi zwyczajami. Nie zabrakło muzyki, tańców, smacznego poczęstunku i oczywiście wróżb.

19

20

21 6 grudnia Mikołajki w Szkole Podstawowej w Górach i świetlicy w Michałowie odbyło się spotkanie z Mikołajem. Tego dnia nie tylko Mikołaj rozdawał prezenty. Dzieci przygotowały niespodziankę dla Mikołaja w postaci występów artystycznych. Były wiersze, piosenki i wspólne zabawy.

22

23

24

25 JEST TAKI JEDEN DZIEŃ Odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu weekendowe spotkania Poznaj mnie Poznaj siebie finansowane z Programu Integracji Społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Janina Skotnicka etnograf z Muzeum Narodowego w Kielcach. którego celem było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych, kultywowanie tradycji Świąt.

26

27

28

29 BYĆ RAZEM Spotkanie opłatkowe Zorganizowany wieczór wigilijny dla społeczności lokalnej gminy Michałów wprowadził uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Spotkanie to przyczyniło się do wzmocnienia więzi emocjonalnych między społecznością, a zaproszonymi goścmi. Jest kontynuacją tradycji świątecznej oraz integracją środowiska lokalnego. Spotkania opłatkowe odbyły się w Sędowicach, Michałowie i Zagajowie.

30

31

32

33 Spotkanie opłatkowe w Zagajowie

34

35

36 Sylwester 31 grudnia 2008r odbył się Sylwester w Turze Dolnym w ramach projektu Weekendowe spotkania Poznaj mnie Poznaj siebie finansowanego z Programu Integracji Społecznej. W ostatnią noc mijającego roku, hucznie obchodziliśmy powitanie Nowego 2009 Roku. Wtedy to właśnie Stary Rok odchodzi w zapomnienie, a my pełni nadziei witamy Nowy.

37

38

39 Moja religia, a religia mojego sąsiada Tematem spotkania było Moja religia, a religia mojego sąsiada, które poprowadził ks. dr Zbigniew Trzaskowski – publicysta, dr nauk humanistycznych. Celem spotkania było wzmocnienie więzi i jedności wśród naszej społeczności niezależnie od wyznania, wymiana poglądów i akceptacja odrębności religijnej. Ksiądz Zbigniew przedstawił podstawy wiary chrześcijańskiej, judaizmu, islamu, buddyzmu.

40

41

42 Babcia Dziadek i Ja Chcąc podziękować za ich dobre serce, za ich cierpliwość została zorganizowana w dniach 20 - 21 stycznia 2009 r. "Wielka uroczystość" - tylko dla nich w Placówkach Oświatowych w Węchadłowie, Michałowie, Górach i Sędowicach. Celem głównym uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

43

44

45

46 Bezpieczna droga przez życie 12 lutego 2009r w Gimnazjum w Michałowie oraz w Gimnazjum w Węchadłowie odbyło się spotkanie: Bezpieczna droga przez życie- spotkanie mające na celu dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich używaniem, wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez sięgania po substancje psychoaktywne. Spotkanie poprowadził pedagog Jarosław Sołkiewicz, starał się przedstawić młodzieży fakty i stereotypy związane z alkoholem, narkotykiem i nikotyną, przedstawiał propozycje konstruktywnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi, mówienia NIE, czyli umiejętności odmawiania.

47

48

49

50 Zapusty 14 lutego w Węchadłowie odbyło się spotkanie podsumowujące karnawał. Tradycja zabaw karnawałowych przetrwała do naszych czasów. Wierni temu zwyczajowi pozostali m.in. mieszkańcy gminy Michałów (zarówno ci młodsi jak i starsi), którzy na zabawę czekali z dużą niecierpliwością. Celem uroczystości jest kształtowanie umiejętności, dobrej, wesołej i kulturalnej zabawy w grupie. Zachęcanie najmłodszych do brania udziału w konkursach i w tańcu, wywoływanie uczucia radości w związku z karnawałem i przebywaniem w grupie.

51

52

53 Kobieta wczoraj i dziś odbyło się spotkanie którego tematem było Kobieta wczoraj i dziś poprowadziła Pani Mirosława Młyńczak rolę kobiety w kulturze polskiej, która ulega zmianie na przestrzeni wieków, kobietę jako płeć piękną i jej zadanie jako łącznika pokoleń. Problemy współczesnej kobiety, zmaganie z codziennym życiem. Uświadomiła, jak ważną rolę, w różnych dziedzinach życia pełnią kobiety, zapoznała z osiągnięciami sławnych kobiet w historii Polski.

54

55

56

57 Dobre maniery Dla wytrwałych uczestników Weekendowych spotkań Poznaj mnie Poznaj siebie 29 marca został zorganizowany wyjazd do Kielc na spotkanie Dobre maniery. Spotkanie odbyło się w Restauracji Wiktoria.

58

59

60 Zwyczaje i obrzędy wielkanocne W ramach projektu została wyremontowana świetlica w Zagajówku. Odbyło się spotkanie, którego tematem były zwyczaje i obrzędy wielkanocne. W pierwszej części spotkania przybliżony został folklor i zwyczaje wielkanocne przez Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora. Druga część spotkania dotyczyła wykonywania ozdób wielkanocnych przez dzieci młodzież. Podczas spotkania można było nauczyć się komponowania stroików i palm wielkanocnych, a także zdobienia jaj różnymi technikami, co wzbudziło żywe zainteresowanie zebranych osób.

61

62

63 Konkurs na Palmę Wielkanocną uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje palmy każdy otrzymał słodki upominek. Celem spotkania było przekazywanie tradycji regionalnych, folkloru, pobudzenie inicjatyw kulturalnych mieszkańców poprzez podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji ludowej. Spotkanie połączyło w sobie wartości tradycji ludowej, Świąt Wielkanocnych i naszych lokalnych zwyczajów. W drugą część spotkania poprowadził Pan Michno Michał. Mieszkaniec wsi Zagajówek, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Tworzy obrazy olejne i akwarele. Są one dowodem fascynacji przyrodą, folklorem, obyczajowością, ludźmi. Opowiadał o malarstwie jako pasji, dla obecnych zwłaszcza młodzieży była to doskonała lekcja kształtująca własne charaktery.

64

65

66

67

68

69

70 Obrazy literackie Ponidzia W dniu 24 maja 2009 roku w świetlicy w Michałowie o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie z cyklu Poznaj mnie poznaj siebie poświęcone krainie nadnidziańskiej pt Obrazy literackie Ponidzia. Spotkanie połączone zostało z wernisażem obrazów autorstwa Pauliny Koziary – malarza amatora. Pokaz uświetniły piękne krajobrazy nadnidziańskie prezentowane za pomocą slajdów.

71

72

73 Moi przodkowie W gminnej bibliotece odbyło się spotkanie Moi przodkowie – wykopaliska archeologiczne w gminie Michałów. Spotkanie poprowadziła archeolog Kinga Ryba, której towarzyszył Dariusz Greń archeolog z Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Spotkanie miało na celu kultywowanie historii i poznanie własnych korzeni. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak żyli nasi przodkowie i mogli podziwiać wystawę wykopalisk

74

75

76 FESTYN RODZINNY 28 czerwca 2009r we Wrocieryżu odbył się Festyn Rodzinny połączony z koncertem Wspomnienie o Stanisławie Szczepanowskim, wielkim gitarzyście z Wrocieryża. W kościele pod wezwaniem Świętego Marcina odbył się koncert Krakowskiego Kwartetu Gitarowego z Krakowa. Występ uświetnił aktor Teatru Ludowego. Festyn odbył się na placu klubu Arizona min.występy dzieci i KGW.Swoją pasję do tańca i aktorstwa przedstawiły dzieci i młodzież z Gimnazjum w Węchadłowie, ze szkoły Podstawowej w Sędowicach i Górach oraz zespół Tęcza i Skrzaty z Michałowa.

77

78

79

80

81 Warsztaty filmowe odbyły pod kierunkiem Magdaleny Waligórskiej aktorki znanej m.in z filmu Ranczo. Na warsztatach uczestnicy poznali krok po kroku mechanizm powstawania filmu, dowiedzieli się jak powinien być napisany scenariusz filmowy, jak wyglądają przygotowania do produkcji.

82

83

84

85

86 Konkurs fotograficzny Gminna biblioteka ogłosiła konkurs fotograficzny pt Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Michałów. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

87

88

89 Jubileusz druhów w Zagajowie Podczas uroczystości naczelnik OSP Zagajów przedstawił historię powstania jednostki w Zagajowie. Kolejnym punktem było uhonorowanie odznaczeniami oraz listami gratulacyjnymi zasłużonych druhów a także osoby współpracujące na rzecz poprawy ochrony ppoż. i rozwoju OSP w Zagajowie.

90

91

92

93 Wycieczka do Bałtowa W Juraparku uczestnicy odbyli podróż w czasie poprzez okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Podziwiały największą atrakcję Parku, którą stanowią oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. W trakcie czasu wolnego korzystały z wielu atrakcji placu zabaw przygotowanych dla dzieci.

94

95

96

97 Dożynki Gminne - Węchadłów 2009 Święto Plonów posiada cechy pełne znaczenia i wyjątkowej symboliki. Najważniejszym elementem Dożynek był i nadal jest wspaniały wieniec uwity z dojrzałych kłosów zboża –to symbol plonów, urodzaju i ukoronowanie całorocznej pracy rolników.

98

99

100

101 Spotkanie z Markiem Zatorskim Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Obecnie członkowie zakonu zaangażowani są w działalność charytatywną na rzecz bezdomnych w domu opieki społecznej a także pomoc ubogim i chorym placówkach opiekuńczych.

102

103

104 W ramach programu odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą w świetlicy w Tomaszowie. Celem spotkania jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas.

105

106


Pobierz ppt "Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą wzbudziło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google