Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą” wzbudziło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą” wzbudziło."— Zapis prezentacji:

1 Program Integracji Społecznej – Weekendowe spotkania „Poznaj Mnie Poznaj Siebie”

2 Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą” wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy. Pan Nyczaj ujął uczestników swoją spontanicznością, humorem i ciekawym sposobem przedstawienia swojej twórczości. Poeta recytował swoje wiersze, umiejętnie wykorzystał swój talent satyryczny bawiąc uczestników rozlicznymi anegdotami i dowcipami. Udowadniał, że warto mieć w życiu liczne ambitne pomysły, pasje i je systematycznie realizować.

3 Spotkanie z Kulturą Odbyło

4

5

6 Dzień Niepodległości W dniu 11 listopada 2008r we Wrocieryżu odbyły się Uroczystości obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym dniu odprawiona była   Msza Św. w intencji Narodu Polskiego o godzinie 12:00. Po Mszy odbył się przemarsz pododdziałów strażackich do remizy OSP we Wrocieryżu. Uroczystościom  towarzyszyła prezentacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W naszym narodzie brakuje patriotyzmu, dlatego warto razem wspólnie kształtować tę cechę.

7

8

9

10 Świadectwo  21 listopada 2008r obył się wyjazd do kina do Kielc na  film „Świadectwo” o Ojcu Św. Janie Pawle II.  21 listopada 2008r obył się wyjazd do kina do Kielc na  film „Świadectwo” o Ojcu Św. Janie Pawle II.  Uczestnicy poznali historię Karola Wojtyły. Historia  jednego człowieka stała się  historią naszego narodu i jego przemian. Życie Karola Wojtyły  jest przykładem kształtowania postaw szacunku dla ojczyzny, wartości rodzinnych i bliźnich.

11

12

13

14 Spotkanie z „Józefem Piłsudskim” 26 listopada 2008 roku o godz
Spotkanie z „Józefem Piłsudskim” 26 listopada 2008 roku o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece w Michałowie odbyło się spotkanie „ Moja mała ojczyzna „ . Spotkanie poprowadził Pan Janusz Głombiński – mieszkaniec gminy Michałów, historyk z zamiłowania. Spotkanie mające na celu kultywowanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi regionu, rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych związanych z własną miejscowością, regionem i krajem. Kształtowanie postaw szacunku dla swojego regionu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów.

15

16

17

18 Andrzejki Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Zgodnie z naszą polską tradycją mieszkańcy gminy Michałów w szczególny sposób uczcili ten okres. Została zorganizowana zabawa integrująca naszą gminę zgodnie z andrzejkowymi zwyczajami. Nie zabrakło muzyki, tańców, smacznego poczęstunku i oczywiście wróżb.

19

20

21 6 grudnia Mikołajki w Szkole Podstawowej w Górach i świetlicy w Michałowie odbyło się spotkanie z Mikołajem. Tego dnia nie tylko Mikołaj rozdawał prezenty. Dzieci przygotowały niespodziankę dla Mikołaja w postaci występów artystycznych. Były wiersze, piosenki i wspólne zabawy.

22

23

24

25 „JEST TAKI JEDEN DZIEŃ” Odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu weekendowe spotkania Poznaj mnie Poznaj siebie finansowane z Programu Integracji Społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Janina Skotnicka etnograf z Muzeum Narodowego w Kielcach. którego celem było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych,  kultywowanie tradycji Świąt.

26

27

28

29 BYĆ RAZEM Spotkanie opłatkowe Zorganizowany wieczór wigilijny dla społeczności lokalnej gminy Michałów wprowadził uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Spotkanie to przyczyniło się do wzmocnienia więzi emocjonalnych między społecznością, a zaproszonymi goścmi. Jest kontynuacją tradycji świątecznej oraz integracją środowiska lokalnego. Spotkania opłatkowe odbyły się w Sędowicach, Michałowie i Zagajowie.

30

31

32

33 Spotkanie opłatkowe w Zagajowie

34

35

36 Sylwester 31 grudnia 2008r odbył się „Sylwester w Turze Dolnym” w ramach projektu Weekendowe spotkania „Poznaj mnie Poznaj siebie” finansowanego z Programu Integracji Społecznej. W ostatnią noc mijającego roku, hucznie obchodziliśmy powitanie Nowego 2009 Roku. Wtedy to właśnie Stary Rok odchodzi w zapomnienie, a my pełni nadziei witamy Nowy.

37

38

39 Moja religia, a religia mojego sąsiada Tematem spotkania było „Moja religia, a religia mojego sąsiada”, które poprowadził ks. dr Zbigniew Trzaskowski – publicysta, dr nauk humanistycznych. Celem spotkania było  wzmocnienie więzi i jedności wśród naszej społeczności  niezależnie od wyznania, wymiana poglądów i akceptacja odrębności religijnej. Ksiądz Zbigniew przedstawił podstawy wiary chrześcijańskiej,  judaizmu, islamu, buddyzmu.

40

41

42 Babcia Dziadek i Ja Chcąc podziękować za ich dobre serce, za ich cierpliwość została zorganizowana w dniach stycznia 2009 r. "Wielka uroczystość" - tylko dla nich w Placówkach Oświatowych w Węchadłowie, Michałowie, Górach i Sędowicach. Celem głównym uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

43

44

45

46 Bezpieczna droga przez życie
12 lutego 2009r w Gimnazjum w Michałowie oraz w Gimnazjum w Węchadłowie odbyło się spotkanie: „Bezpieczna droga przez życie”- spotkanie mające na celu dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich używaniem, wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez sięgania po substancje psychoaktywne. Spotkanie poprowadził pedagog Jarosław Sołkiewicz, starał się przedstawić młodzieży fakty i stereotypy związane z alkoholem, narkotykiem i nikotyną, przedstawiał propozycje konstruktywnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi, mówienia NIE, czyli umiejętności odmawiania.

47

48

49

50 Zapusty 14 lutego w Węchadłowie odbyło się spotkanie podsumowujące karnawał. Tradycja zabaw karnawałowych przetrwała do naszych czasów. Wierni temu zwyczajowi pozostali m.in. mieszkańcy gminy Michałów (zarówno ci młodsi jak i starsi), którzy na zabawę czekali z dużą niecierpliwością. Celem uroczystości jest kształtowanie umiejętności, dobrej, wesołej i kulturalnej zabawy w grupie. Zachęcanie najmłodszych do brania udziału w konkursach i w tańcu, wywoływanie uczucia radości w związku z karnawałem i przebywaniem w grupie.

51

52

53 Kobieta wczoraj i dziś odbyło się spotkanie którego tematem było „ Kobieta wczoraj i dziś” poprowadziła Pani Mirosława Młyńczak rolę kobiety w kulturze polskiej, która ulega zmianie na przestrzeni wieków, kobietę jako płeć piękną i jej zadanie jako łącznika pokoleń. Problemy współczesnej kobiety, zmaganie z codziennym życiem. Uświadomiła, jak ważną rolę, w różnych dziedzinach życia pełnią kobiety, zapoznała z osiągnięciami sławnych kobiet w historii Polski.

54

55

56

57 Dobre maniery Dla wytrwałych uczestników Weekendowych spotkań Poznaj mnie Poznaj siebie 29 marca został zorganizowany wyjazd do Kielc na spotkanie „Dobre maniery”. Spotkanie odbyło się w Restauracji „Wiktoria’’.

58

59

60 Zwyczaje i obrzędy wielkanocne W ramach projektu została wyremontowana świetlica w Zagajówku. Odbyło się spotkanie, którego tematem były zwyczaje i obrzędy wielkanocne. W pierwszej części spotkania przybliżony został folklor i zwyczaje wielkanocne przez Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora. Druga część spotkania  dotyczyła wykonywania ozdób wielkanocnych przez dzieci młodzież. Podczas spotkania można było nauczyć się komponowania stroików i palm wielkanocnych, a także zdobienia jaj różnymi technikami, co wzbudziło żywe zainteresowanie zebranych osób.

61

62

63 Konkurs na Palmę Wielkanocną uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje palmy każdy otrzymał słodki upominek . Celem spotkania było przekazywanie tradycji regionalnych, folkloru, pobudzenie inicjatyw kulturalnych mieszkańców poprzez podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji ludowej.  Spotkanie połączyło w sobie wartości tradycji ludowej, Świąt Wielkanocnych   i naszych  lokalnych zwyczajów. W drugą część spotkania poprowadził Pan Michno Michał. Mieszkaniec wsi Zagajówek, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Tworzy obrazy olejne i akwarele. Są one dowodem fascynacji przyrodą, folklorem, obyczajowością, ludźmi. Opowiadał o malarstwie jako pasji, dla obecnych zwłaszcza młodzieży była to doskonała lekcja kształtująca własne charaktery.

64

65

66

67

68

69

70 Obrazy literackie Ponidzia W dniu 24 maja 2009 roku w świetlicy w Michałowie o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie z cyklu „Poznaj mnie poznaj siebie” poświęcone krainie nadnidziańskiej pt „Obrazy literackie Ponidzia”. Spotkanie połączone zostało z wernisażem obrazów autorstwa Pauliny Koziary – malarza amatora. Pokaz uświetniły piękne krajobrazy nadnidziańskie prezentowane za pomocą slajdów.

71

72

73   Moi przodkowie W gminnej bibliotece odbyło się spotkanie Moi przodkowie – wykopaliska archeologiczne w gminie Michałów. Spotkanie poprowadziła archeolog Kinga Ryba, której towarzyszył Dariusz Greń archeolog z Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Spotkanie  miało na celu kultywowanie historii i poznanie własnych korzeni. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak żyli nasi przodkowie i  mogli podziwiać wystawę wykopalisk

74

75

76 FESTYN RODZINNY 28 czerwca 2009r we Wrocieryżu odbył się Festyn Rodzinny połączony z koncertem „Wspomnienie o Stanisławie Szczepanowskim, wielkim gitarzyście z Wrocieryża. W kościele pod wezwaniem Świętego Marcina odbył się koncert Krakowskiego Kwartetu Gitarowego z Krakowa. Występ uświetnił aktor Teatru Ludowego. Festyn odbył się na placu klubu Arizona min.występy dzieci i KGW .Swoją pasję do tańca i aktorstwa przedstawiły dzieci i młodzież z Gimnazjum w Węchadłowie, ze szkoły Podstawowej w Sędowicach i Górach oraz zespół Tęcza i Skrzaty z Michałowa.

77

78

79

80

81 Warsztaty filmowe odbyły pod kierunkiem Magdaleny Waligórskiej aktorki  znanej m.in z filmu Ranczo. Na warsztatach uczestnicy poznali krok po kroku mechanizm powstawania filmu, dowiedzieli się jak powinien być napisany scenariusz filmowy, jak wyglądają przygotowania do produkcji.

82

83

84

85

86 Konkurs fotograficzny Gminna biblioteka ogłosiła konkurs fotograficzny pt „ Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Michałów”. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

87

88

89 Jubileusz druhów w Zagajowie
Podczas uroczystości naczelnik OSP Zagajów przedstawił historię powstania jednostki w Zagajowie. Kolejnym punktem było uhonorowanie odznaczeniami oraz listami gratulacyjnymi zasłużonych druhów a także osoby współpracujące na rzecz poprawy ochrony ppoż. i rozwoju OSP w Zagajowie.

90

91

92

93 Wycieczka do Bałtowa W Juraparku uczestnicy odbyli podróż w czasie poprzez okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Podziwiały największą atrakcję Parku, którą stanowią oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. W trakcie czasu wolnego korzystały z wielu atrakcji placu zabaw przygotowanych dla dzieci.

94

95

96

97 Dożynki Gminne - Węchadłów Święto Plonów posiada cechy pełne znaczenia i wyjątkowej symboliki. Najważniejszym elementem Dożynek był i nadal jest wspaniały wieniec uwity z dojrzałych kłosów zboża –to symbol plonów, urodzaju i ukoronowanie całorocznej pracy rolników.

98

99

100

101 Spotkanie z Markiem Zatorskim Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Obecnie członkowie zakonu zaangażowani są w działalność charytatywną na rzecz bezdomnych w domu opieki społecznej a także pomoc ubogim i chorym placówkach opiekuńczych.

102

103

104 W ramach programu odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą w świetlicy w Tomaszowie. Celem spotkania jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas.

105

106


Pobierz ppt "Spotkanie z Kulturą Spotkanie poprowadził Stanisław Nyczaj – regionalny poeta, eseista, edytor i animator życia literackiego. Spotkanie z Kulturą” wzbudziło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google