Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława Kowalak Członek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława Kowalak Członek."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława Kowalak Członek Zarządu ARP SA

2 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 2 PLAN PREZENTACJI I. Dlaczego możliwość wsparcia projektów parków przemysłowych, naukowo- technologicznych oraz inkubatorów technologii w Polsce jest szansą rozwoju? II. Dlaczego ARP jest instytucją wdrażającą to działanie w ramach SOP WKP? III. Jakie są szanse i zagrożenia realizacji działania 1.3. SOP WKP? IV. Podsumowanie - spodziewane rezultaty

3 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 3 I. DLACZEGO MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA PROJEKTÓW PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH I INKUBATORÓW TECHNOLOGII W POLSCE JEST SZANSĄ ROZWOJU?

4 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 4 I.1. PARKI I INKUBATORY SĄ SZANSĄ WYKORZYSTANIA ZBĘDNEGO MAJĄTKU DO POWSTAWANIU NOWYCH FIRM Barierą powstawania i rozwoju przedsiębiorstw jest brak, albo wysoki koszt dostępu do odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej Uwolnienie znacznego majątku (tereny poprzemysłowe, budynki, urządzenia produkcyjne) w efekcie realizacji programów restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla kamiennego, przemysłu chemicznego, przemysłu obronnego, przemysłu farmaceutycznego oraz restrukturyzacji innych dużych firm daje szansę stworzenia odpowiedniej infrastruktury sprzyjającej lokowaniu się MSP

5 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 5 I.2. SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARNKÓW DLA ROZWOJU FIRM DAJE SZANSĘ BUDOWY INFRASTRUKTURY W PARKACH I INKUBATORACH Działanie 1.3. (ARP S.A.) Projekty doradcze Inwestycje w parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i inkubatory technologii Celem jest polepszenie przedsiębiorcom warunków prowadzenia działalności gospodarczej

6 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 6 I.3. PARK PRZEMYSŁOWY SZANSĄ DLA MSP Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład których wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt1 lit.a)

7 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 7 I.4. KORZYŚCI DLA MSP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE PARKU Obniżenie kosztów stałych działalności: transportu, użytkowania infrastruktury i eksploatacji majątku Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych Korzystania z usług pomocniczych, takich jak: doradztwo biznesowe, obsługa prawna i księgowa, transfer technologii Korzystanie z usług kooperacyjnych przez wykorzystanie zrestrukturyzowanego przedsiębiorcy Prawo do ubiegania się o pomoc z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

8 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 8 I.5. PARK TECHNOLOGICZNY - INSTYTUCJA PRZEPŁYWU WIEDZY Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości, wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsię- biorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nierucho- mości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt 1 lit.b)

9 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 9 I.6. INKUBATOR TECHNOLOGII DLA MSP Inkubator technologii to wyodrębniona budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii ( Źródło: SPO WKP Uzupełnienie programu s.277) Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunki lokalowe obsługę administracyjno-biurową firm doradztwo biznesowe (prawne, finansowe, patentowe itp.) promocję firm działających w inkubatorze dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym sprzyjające środowisko przedsiębiorców

10 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 10 ARP Nowa potrzeba Nowa możliwość techniczna Restrukturyzacja przedsiębiorstw w ramach programów sektorowych i ustaw specjalnych Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Parki Przemysłowe Parki Technologiczne Inkubatory Technologii I.7. PARKI I INKUBATORY- ELEMENTY SYSTEMU INNOWACJI

11 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 11 II. DLACZEGO ARP SA JEST INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ DZIAŁANIE 1.3. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURFEN- CYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP) ?

12 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 12 Spółka Akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa, działająca od 1991 M a swoją główną siedzibę w Warszawie oraz pięć oddziałów: Warszawa www.arp.com.pl Mielec Katowice Tarnobrzeg Krasiczyn Baranów Sandomierski II.1. KILKA INFORMACJI O ARP Misja ARP Wspomaganie transformacji polskich przedsiębiorców w efektywne podmioty, zdolne do działania w warunkach gospodarki rynkowej

13 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 13 II.2. ARP MA DOŚWIADZENIE W RESTRUKTURYZACJI Kluczowa rola ARP w restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki: –przemysłów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki: hutnictwo, stoczniowy, obronny, monitorowanie programu górnictwa –indywidualne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej

14 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 14 II.3. ARP WSPIERA ROZWÓJ REGIONALNY SKUPIAJĄC SIĘ NA ROZWOJU INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ Wykorzystanie infrastruktury po restrukturyzowanych i likwidowanych przedsiębiorcach, dla powstawania nowych firm dających miejsca pracy Rozwój infrastruktury instytucjonalnej służącej zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności w regionach Doskonalenie ARR i Spółek Zarządzających RPPiT jako organizacji opartych na wiedzy

15 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 15 Jasło Staszów Stalowa Wola Nowa Dęba Ożarów Maz Ożarów Maz.Tarnobrzeg Radom Gorlice Sanok Dębica MielecChełm II.4. ARP MA SUKCESY W ZARZĄDZANIU SPECJALNYMI STREFAMI EKONOMICZNYMI EURO_PARK WISŁOSAN Specjalna Strefa Ekonomiczna 3,8 tys. nowych miejsc pracy EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna 8 tys. miejsc pracy

16 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 16 II.5. ARP JEST AKCJONARIUSZEM 34 AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGGO Mielec Rzeszów Tarnów Kraków Bielsko-Biała Katowice Opole Wrocław Wałbrzych Jelenia Góra Łódź Leszno Zielona Góra Płock Włocławek Toruń Bydgoszcz Gorzów Wlkp. Koszalin Słupsk Gdańsk Elbląg Olsztyn Suwałki Łomża Ostrołęka Tarnobrzeg Kielce Częstochowa Nowa Ruda Jaworzno Konin Legnica Kleszczów 1) Dolnośląska ARR S.A. w Wałbrzychu 2) ARR AGROREG S.A. w Nowej Rudzie 3) Łódzka ARR S.A. 4) ARR MARR S.A. w Mielcu 5) ARR S.A. w upadł. w Elblągu 6) ARR ARES S.A. w Suwałkach 7) ARR S.A. w Częstochowie (działalność zawieszona) 8) ARR S.A. w Legnicy 9) Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach 10) TARR S.A. w Toruniu 11) ARR S.A. we Włocławku w likwidacji 12) ARR S.A. w Ostrołęce 13) ARR S.A. w Łomży 14) Świętokrzyska ARR S.A. w Kielcach 15) ARR S.A. w Koninie 16) ARR S.A. w Bielsku Białej 17) KARR S.A. w Koszalinie 18) Regionalna Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Lesznie 19) RAR S.A. w Płocku w likwidacji 20) Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie 21) Kujawsko-Pomorska ARR S.A. w Bydgoszczy 22) TARR S.A. w Tarnowie 23) TARR S.A. w Tarnobrzegu 24) ARR S.A. w Gorzowie Wielkopolskim 25) ARR ARREKS S.A. w Kleszczowie 26) Agencja Rozwoju Opolszczyzny S.A. w Opolu 27) Warmińsko-Mazurska ARR S.A. w Olsztynie 28) RARR S.A. w Rzeszowie 29) Pomorska ARR S.A. w Słupsku 30) Karkonoska ARR S.A. w Jeleniej Górze 31) ARR S.A. w Zielonej Górze 32) WARR S.A. we Wrocławiu 33) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku 34) Małopolska ARR S.A. w Krakowie

17 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 17 II.6. OBSZARY DZIAŁANIA ARP USTAWA O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDS. ZNACZĄCYCH DLA RYNKU PRACY SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLO- GICZNE SEKTOROWE PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PAKIET SPÓŁEK ARP CENTRUM INNOWACJI FIRE AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO

18 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 18 II.7. DOTYCHCZASOWA ROLA ARP W PROCESIE POWSTAWANIA PARKÓW Współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie utworzenia RPP Przekazanie know-how w zakresie organizacji i zarządzania obszarami przemysłowymi Pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na studia wykonalności i inwestycje w RPP Pomoc w organizacji zarządzania wybranymi RPP

19 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 19 II.8. NOWA ROLA ARP W SPO WKP Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (Instytucja Wdrażająca - PARP) Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP) Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (ARP SA) Działanie 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI) Działanie1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - MNiI) Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności msp poprzez doradztwo (PARP) Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (MGPiPS) Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności msp poprzez inwestycje (PARP) Działanie 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOSiGW)

20 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 20 ARP www.arp.com.pl Jednostki Zarządz. Działanie 1.3. SPO WKP Parki przemysłowe, technologiczne i inkubatory Inwestycje w infrastrukturę, doradztwo Ocena formalna Ocena techn.- ekonom Ocena meryto- ryczna Ranking MGPiPS II.9. ROLA ARP - PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW

21 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 21 ARP Jednostki Zarządz. Działanie 1.3. SPO WKP Parki przemysłowe, technologiczne i inkubatory Inwestycje w infrastrukturę, doradztwo Zawarcie umowy Monito- rowanie Sprawoz- dania Wnioski o refun- dację MGPiPS II.10. PO DECYZJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ (MGPiPS) - a także audyt, kontrola, promocja...

22 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 22 III. JAKIE SĄ SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM - 1.3. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM - W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURFEN- CYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP)?

23 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 23 Koszty inwestycji i doradztwa w zakresie Działania 1.3. (169,2 mln ) będą finansowane ze środków publicznych: - 75% kosztów kwalifikowanych projektu (126,9 mln ) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), - 25% kosztów kwalifikowanych projektu (42,3 mln ) ze środków publicznych krajowych (12,5%z budżetowych i 12,5% z samorządowych) III.1. SZANSE - KORZYSTNA STRUKTURA FINANSOWANIA - CAŁOŚĆ ŚRODKI PUBLICZNE Uwaga! To jest refundacja!

24 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 24 - 25% kosztów kwalifikowanych projektu z kredytu EBI (procedura w trakcie uzgodnień) - promesy banków (np. BISE analizuje pierwsze projekty) III.2. SZANSE - MOŻLIWOŚĆ PREFINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYCJNYCH

25 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 25 III.3. SZANSE - UŁATWIENIA ZE STRONY SAMORZĄDU DLA FIRM INWESTUJĄCYCH NATERENIE PARKÓW I INKUBATORÓW Samorząd Miasta i Gminy może podjąć uchwały przyznające firmom ulgi lub zwolnienia od podatków i opłat lokalnych Starosta może zrezygnować z podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste Samorząd może zapewnić środki na współfinansowanie inwestycji oraz wspomóc organizacyjnie jednostkę zarządzającą np. organizując one stop shop

26 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 26 III.4. ZAGROŻENIE - BRAK PROJEKTÓW brak liderów lokalnych problemy z finansowaniem jednostek zarządzających nie uzyskanie przez jednostki zarządzające kredytów na prefinansowanie inwestycji słabe zaangażowania samorządów

27 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 27 III.5. BEZ UDZIAŁU SAMORZĄDU - ZAGROŻENIE BRAKIEM DOSTĘPU DO POMOCY FINANSOWEJ Z DZIAŁANIA 1.3. SPO WKP Sfinansowanie przez samorząd 12,5% kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez spółkę zarządzającą parkiem przemysłowym, technologicznym lub inkubatorem technologii, w ramach działania 1.3 SPO WKP - stwarza szanse refundacji pozostałych 87,5% kosztów kwalifikowanych, ze środków publicznych (unijnych i krajowych) Dodatkowe punkty w ocenie projektu za udział samorządu (12 pkt na 100 możliwych)

28 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 28 IV. PODSUMOWANIE - SPODZIEWANE REZULTATY

29 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 29 IV.1. SPODZIEWANE REZULTATY SPO WKP W OBSZARZE DZIAŁANIA 1.3. stworzenie korzystnych warunków rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej, zwłaszcza przedsiębiorstw nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii powstanie nowych miejsc pracy: w jednostkach zarządzających, firmach działających w parkach i inkubatorach oraz ich otoczeniu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych

30 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 30 IV.1. SPODZIEWANE REZULTATY SPO WKP W OBSZARZE DZIAŁANIA 1.3. C.D. zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwamia sferą naukowo-badawczą wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

31 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 31 IV.2. INWESTOWANIE W INFRASTRUKTURĘ INSTYTUCJONALNĄ ZWIĘKSZA SZANSĘ TRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO Nowatorskie rozwiązania instytucjonalne są niezbędne do wykorzystania na skalę globalną procesów innowacyjnych i transferu technologii Innowacyjność gospodarki zależy nie tylko od tego jak funkcjonują poszczególne instytucje lecz przede wszystkim od tego jak te instytucje współpracują, wzajemnie na siebie oddziałują oraz współdziałają z otoczeniem, w systemie tworzenia i stosowania wiedzy

32 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 32 Zapraszamy p o składania wniosków o pomoc finansową w ramach działania 1.3. SPO WKP Zapraszamy podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, technologicznymi i inkubatorami technologii, np.: agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do składania wniosków o pomoc finansową w ramach działania 1.3. SPO WKP Informacja na ten temat ukaże się wkrótce na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. www.arp.com.pl


Pobierz ppt "AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława Kowalak Członek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google