Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. w dniach poprzedzających ferie/wakacje, zakończenie roku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. w dniach poprzedzających ferie/wakacje, zakończenie roku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. w dniach poprzedzających ferie/wakacje, zakończenie roku szkolnego.

3

4

5 Założenia wstępne – Od kilku lat w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obserwuje się niepokojące zjawisko nadmiernej absencji a wręcz puste ławki w dniach poprzedzających święta, ferie zimowe, wakacje letnie czy przed zakończeniem zajęć w klasach maturalnych. –Często traktuje się to jako zjawisko normalne, tolerowane przez rodziców i niediagnozowane przez szkoły w celu zmiany tej sytuacji. – Z mojej obserwacji i dokonywanych analiz frekwencji w naszym liceum wynika, że najniższa frekwencja uczniów jest przed zakończeniem zajęć w klasach III- po radzie klasyfikacyjnej i w kl. I i II przed wakacjami. –Często uczniowie, zamiast iść do szkoły, organizują sobie swoje zajęcia w nieformalnych grupach. Wiele osób z kręgów edukacyjnych twierdzi, że jest to problem ogólnopolski i raczej bardzo trudny do zwalczenia. Pozwalam sobie mieć w tym względzie inne zdanie. Sankcjonowanie tego zjawiska albo udawanie, że nie ma problemu, jest sprzeczne z zadaniami szkoły i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym.

6 Spostrzeżenia Wszystko być może będzie dobrze, dopóki w którejś ze szkół nie dojdzie do zdarzeń dramatycznych, bo np. w czasie zajęć szkolnych uczniowie, zamiast uczestniczyć w lekcjach, staną się sprawcami albo ofiarami wypadku samochodowego lub innych zdarzeń. Mówię o tym z troską i z chęcią zminimalizowania skutków tego negatywnego zjawiska. W naszym liceum od dwóch lat funkcjonuje Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. Integralną jego częścią jest wspólne opracowywanie oferty zajęć w ostatnich dniach nauki przed wakacjami przez Samorządy Klasowe, Samorząd Uczniowski, Wychowawców, Radę Pedagogiczną. Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły.

7 Baza szkoły Sala teatralna z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i sprzętem do projekcji filmów. Sale z tablicami interaktywnymi i sprzętem wideo Klub Absolwenta – Szkolna kawiarenka. Siłownia szkolna. Sala gimnastyczna. Dwa boiska do piłki nożnej i siatkowej. Urządzenia lekkoatletyczne z bieżnią tartanową Hala sportowa / do dyspozycji /

8 Cele główne programu Pobudzenie aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej, uczniów. Integracja społeczności szkolnej celem wspólnego i efektywnego rozwiązywania problemów. Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów. Poprawa bezpieczeństwa.

9 Formy działań i zajęć - I Prezentacje projektów naukowych i innych. Prezentacje teatralne uczniów. Przeglądy filmowe w wyznaczonych salach szkolnych. Lekcje na wybrane przez uczniów tematy, prowadzone przez wybranych nauczycieli / lub przez uczniów przygotowanych przez nauczycieli /. Spotkanie ze znanymi postaciami – naukowcami, burmistrzami, ludźmi kultury, twórcami etc Wyjścia do muzeów. Zwiedzanie wybranych zakładów pracy.

10 Formy działań i zajęć -II Zajęcia profilaktyczne przed wakacjami / bezpieczeństwo, niesienie pierwszej pomocy, zagrożenia etc /. Współzawodnictwo sportowe między klasami, drużynami –Dzień Sportu –finał – mecz Kadra –Uczniowie.Prezentacja wybranego kraju – np. w I LO im. KEN w Końskich - Dzień Grecki. Zajęcia rekreacyjne - rajdy piesze, wycieczki rowerowe -etc /w I LO jest Szkolny Klub Cyklistów Marik./ Wędrówki po mieście i okolicy - odkrywanie zabytków przeszłości i pomników przyrody. I wiele, wiele innych= wg pomysłów uczniów !!!

11 Szkolna Przyzwoitka

12 Harmonogram przedsięwzięć / propozycja / 1.Powołanie Zespołu programowego, przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców. Odpowiedzialni -Dyrektor + Przew. Zespołów Przedmiotowych. 2. Analiza frekwencji z poprzednich 3 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nieobecności uczniów w dniach poprzedzających zakończenie roku szkolnego i dokładna analiza przyczyn absencji np. poprzez ankiety klasowe- Wychowawcy klas –Zespół ewaluacyjny. 3.Spotkanie z SU przedstawienie programu, propozycji zmian w statucie szkoły - zatwierdzenie - Opiekunowie SU, Wicedyrektor.

13 Harmonogram przedsięwzięć -cd 4.Spotkanie z RR, przedstawienie programu, propozycji zmian w Statucie szkoły – zatwierdzenie -Przew. RR, Dyrektor. 5.Posiedzenie RP – modyfikacja programu - propozycje SU I RR, zmiany w Statucie szkoły –podjęcie Uchwały. RP, Dyrektor. 6.Ewaluacja programu - zestawienia frekwencji klasowych i szkolnej w dniach po wdrożeniu programu wnioski -Zespół ewaluacyjny-do 30 08 2014r.

14 Przewidywane efekty Integracja kadry pedagogicznej wokół rozwiązywania problemu nadmiernej absencji. Aktywniejsza i efektywniejsza współpraca Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Pobudzenie aktywności uczniów do pracy w grupach Pobudzenie aktywności twórczej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej uczniów i nauczycieli. Poprawa frekwencji uczniów. Poprawa bezpieczeństwa w szkole i zapobieganie zachowaniom niepożądanym uczniów poza szkołą w godzinach lekcyjnych

15 Dane kontaktowe Marian Jankowski Praca: I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich – tel. 41 372 31 08 /wtorki,środy/. Email: martadjan@gmail.commartadjan@gmail.com

16 Opracowanie Opracował: Marian Jankowski Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. w dniach poprzedzających ferie/wakacje, zakończenie roku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google