Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program przeciwdziałania nadmiernej absencji .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program przeciwdziałania nadmiernej absencji ."— Zapis prezentacji:

1 Program przeciwdziałania nadmiernej absencji .
w dniach poprzedzających ferie/wakacje , zakończenie roku szkolnego.

2

3

4 Założenia wstępne Od kilku lat w wielu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obserwuje się niepokojące zjawisko nadmiernej absencji a wręcz puste ławki w dniach poprzedzających święta, ferie zimowe, wakacje letnie czy przed zakończeniem zajęć w klasach maturalnych. Często traktuje się to jako zjawisko normalne , tolerowane przez rodziców i niediagnozowane przez szkoły w celu zmiany tej sytuacji. Z mojej obserwacji i dokonywanych analiz frekwencji w naszym liceum wynika, że najniższa frekwencja uczniów jest przed zakończeniem zajęć w klasach III- po radzie klasyfikacyjnej i w kl. I i II przed wakacjami. Często uczniowie, zamiast iść do szkoły, organizują sobie swoje zajęcia w nieformalnych grupach. Wiele osób z kręgów edukacyjnych twierdzi, że jest to problem ogólnopolski i raczej bardzo trudny do zwalczenia. Pozwalam sobie mieć w tym względzie inne zdanie. Sankcjonowanie tego zjawiska albo udawanie, że nie ma problemu, jest sprzeczne z zadaniami szkoły i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym.

5 Spostrzeżenia Wszystko być może będzie dobrze , dopóki w którejś ze szkół nie dojdzie do zdarzeń dramatycznych, bo np. w czasie zajęć szkolnych uczniowie , zamiast uczestniczyć w lekcjach, staną się sprawcami albo ofiarami wypadku samochodowego lub innych zdarzeń. Mówię o tym z troską i z chęcią zminimalizowania skutków tego negatywnego zjawiska. W naszym liceum od dwóch lat funkcjonuje Program przeciwdziałania nadmiernej absencji. Integralną jego częścią jest wspólne opracowywanie oferty zajęć w ostatnich dniach nauki przed wakacjami przez Samorządy Klasowe, Samorząd Uczniowski , Wychowawców , Radę Pedagogiczną. Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły.

6 Baza szkoły Sala teatralna z profesjonalnym nagłośnieniem , oświetleniem i sprzętem do projekcji filmów . Sale z tablicami interaktywnymi i sprzętem wideo Klub Absolwenta – Szkolna kawiarenka. Siłownia szkolna . Sala gimnastyczna. Dwa boiska do piłki nożnej i siatkowej. Urządzenia lekkoatletyczne z bieżnią tartanową Hala sportowa / do dyspozycji /

7 Cele główne programu Pobudzenie aktywności naukowej, kulturalnej , sportowej, uczniów. Integracja społeczności szkolnej celem wspólnego i efektywnego rozwiązywania problemów . Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów . Poprawa bezpieczeństwa.

8 Formy działań i zajęć - I
Prezentacje projektów naukowych i innych Prezentacje teatralne uczniów Przeglądy filmowe w wyznaczonych salach szkolnych Lekcje na wybrane przez uczniów tematy, prowadzone przez wybranych nauczycieli / lub przez uczniów przygotowanych przez nauczycieli /. Spotkanie ze znanymi postaciami – naukowcami, burmistrzami, ludźmi kultury , twórcami etc Wyjścia do muzeów Zwiedzanie wybranych zakładów pracy.

9 Formy działań i zajęć -II
Zajęcia profilaktyczne przed wakacjami / bezpieczeństwo, niesienie pierwszej pomocy, zagrożenia etc / Współzawodnictwo sportowe między klasami , drużynami –Dzień Sportu –finał – mecz Kadra –Uczniowie .Prezentacja wybranego kraju – np. w I LO im. KEN w Końskich - Dzień Grecki Zajęcia rekreacyjne - rajdy piesze , wycieczki rowerowe -etc /w I LO jest Szkolny Klub Cyklistów Marik./ Wędrówki po mieście i okolicy - odkrywanie zabytków przeszłości i pomników przyrody. I wiele , wiele innych= wg pomysłów uczniów !!!

10 Szkolna Przyzwoitka

11 Harmonogram przedsięwzięć / propozycja /
1.Powołanie Zespołu programowego , przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną , Radę Rodziców. Odpowiedzialni -Dyrektor + Przew. Zespołów Przedmiotowych. 2. Analiza frekwencji z poprzednich 3 lat , ze szczególnym uwzględnieniem nieobecności uczniów w dniach poprzedzających zakończenie roku szkolnego i dokładna analiza przyczyn absencji np. poprzez ankiety klasowe- Wychowawcy klas –Zespół ewaluacyjny. 3.Spotkanie z SU przedstawienie programu, propozycji zmian w statucie szkoły - zatwierdzenie - Opiekunowie SU, Wicedyrektor.

12 Harmonogram przedsięwzięć -cd
4.Spotkanie z RR , przedstawienie programu, propozycji zmian w Statucie szkoły –zatwierdzenie -Przew. RR , Dyrektor . 5.Posiedzenie RP – modyfikacja programu - propozycje SU I RR , zmiany w Statucie szkoły –podjęcie Uchwały. RP, Dyrektor . 6.Ewaluacja programu - zestawienia frekwencji klasowych i szkolnej w dniach po wdrożeniu programu wnioski -Zespół ewaluacyjny-do r.

13 Przewidywane efekty Integracja kadry pedagogicznej wokół rozwiązywania problemu nadmiernej absencji. Aktywniejsza i efektywniejsza współpraca Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Pobudzenie aktywności uczniów do pracy w grupach Pobudzenie aktywności twórczej , kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej uczniów i nauczycieli Poprawa frekwencji uczniów. Poprawa bezpieczeństwa w szkole i zapobieganie zachowaniom niepożądanym uczniów poza szkołą w godzinach lekcyjnych

14 Dane kontaktowe Marian Jankowski
Praca: I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich – tel. 41  /wtorki,środy/.

15 Opracował: Marian Jankowski
Opracowanie Opracował: Marian Jankowski Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Program przeciwdziałania nadmiernej absencji ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google