Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie przypisów bibliograficznych Dokumenty elektroniczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie przypisów bibliograficznych Dokumenty elektroniczne."— Zapis prezentacji:

1

2 Redagowanie przypisów bibliograficznych Dokumenty elektroniczne

3 NORMA Norma PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

4 DOKUMENT ELEKTRONICZNY dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej

5 DOKUMENTY DRUKOWANE A DOKUMENTY ELEKTRONICZNE Dokument elektroniczny może przypominać publikację drukowaną (wydawnictwo zwarte, wydawnictwo ciągłe, artykuł lub rozdział) cechy fizyczne właściwe publikacjom drukowanym nie zawsze występują w publikacjach elektronicznych (istnienie tomów, zeszytów i stronic jest konieczne w postaciach drukowanych, lecz nie elektronicznych)

6 ma swoją specyficzną postać: - program komputerowy - baza danych - pliki - rekordy istniejące w formie czytelnej dla komputera o dostępne w trybie online o na płycie CD-ROM o dyskietce o innym elektronicznym nośniku informacji

7 powstały nowe rodzaje dokumentów, które nie mają odpowiedników drukowanych: - grupy i listy dyskusyjne - bazy danych - strony WWW

8 Dokumenty elektroniczne dzielimy na: - zapisane na nośniku fizycznym – dostęp lokalny (dysk, CD-ROM, dyskietka) - nie zapisane na nośniku fizycznym – dostęp zdalny (Internet)

9 Dokumenty elektroniczne dostępne poprzez Internet mogą nie zawierać: - imion i nazwisk twórców - dat powstania dokumentów - nazwy miejsca, gdzie powstały albo - często zmieniają adres - znikają - ulegają znacznym zmianom

10 OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DO DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Podstawa opisu Kolejność elementów opisu Język i pisownia Transliteracja Skróty Wyróżnienia graficzne i interpunkcja Uzupełnienia i sprostowania

11 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OPISU poszczególne elementy opisu bibliograficznego przypisów bibliograficznych do dokumentów elektronicznych są bardzo podobne do przypisów bibliograficznych do dokumentów drukowanych kolejność ułożenia tych elementów może być jednak różna

12 Odpowiedzialność główna w elemencie Odpowiedzialność główna można podawać nazwę redaktora wtedy po nazwisku zaleca się podawanie w nawiasie okrągłym skrótu red. np.: Suchodolski Bogdan (red.) osoba (autor indywidualny) ciało zbiorowe (autor korporatywny)

13 Tytuł i dodatki do tytułu (np. podtytuł) Typ nośnika typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule zaleca się stosowanie następujących określeń: - [online] - [CD-ROM] - [dyskietka]

14 określając typ nośnika, można sprecyzować typ publikacji - [baza danych online] - [wydawnictwo ciągłe online] - [program komputerowy na dyskietce] - [poczta elektroniczna]

15 Odpowiedzialność drugorzędna Oznaczenie wydania określenia oznaczenia wydania: - wydanie - wersja - aktualizacja albo - wydanie przejrzane - kolejna aktualizacja (np. trzecia aktualizacja) jeżeli w dokumencie elektronicznym występuje więcej niż jedno oznaczenie wydania, należy podawać zarówno oznaczenie wydania, jak i np. wersji w kolejności podanej w źródle np. : wyd. 5, wersja 3.5 wyrażenia oznaczające wydania i ich kolejność porządkową należy skracać

16 Miejsce wydania (produkcji) w dokumentach elektronicznych dostępnych wyłącznie poprzez sieć dopuszcza się pomijanie miejsca wydania, jeżeli tego elementu nie można ustalić na podstawie innych informacji zawartych w źródle; w takich przypadkach należy jednak podawać lokalizację dokumentu w sieci np.: Dostępny w Internecie: http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/ Nazwa wydawcy (producenta) Rok wydaniahttp://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.htmlhttp://www.ap.krakow.pl/whk/

17 Daty (wydania, aktualizacji/nowelizacji, dostępu) datę wydania należy zapisywać tak jak podano w źródle, ale rok zawsze cyframi arabskimi daty mogą obejmować dzień, miesiąc, rok i czas dnia np.: 12 stycznia 2001; 14:04:28 EST lub 1997-01-01

18 Data wydania daty, które są znane, lecz nie występują w dokumencie ani w dokumentacji towarzyszącej zaleca się podawać w nawiasach kwadratowych jeżeli dokument elektroniczny ukazywał się przez pewien okres i jego ukazywanie się jest zakończone (baza danych, wydawnictwo ciągłe typu online), zaleca się podawanie dat początkowej i końcowej np.: styczeń 2000–grudzień 2001 jeżeli daty te nie występują na pierwszych ekranach lub w dokumentacji, zaleca się podawanie dat najwcześniejszej i najpóźniejszej pozycji w dokumencie, jeżeli te daty są znane

19 jeżeli dokument elektroniczny ukazuje się przez pewien okres i jego ukazywanie się nie jest zakończone, należy podać datę początkową uzupełnioną łącznikiem i jedną spacją np.: luty 2001-. jeżeli początkowej daty nie ma, zaleca się podawanie daty najwcześniejszej pozycji w dokumencie, jeżeli ta data jest znana jeżeli daty wydania nie można określić na podstawie źródła należy w jej miejsce wpisać datę copyright

20 jeżeli brak daty copyright i nie ma żadnych innych wiarygodnych wskazań dotyczących wydania dokumentu elektronicznego należy podać wyrażenie [data nieznana] jeżeli data wydania jest nieznana, w takich przypadkach należy podawać datę dostępu ujętą w nawiasy kwadratowe np.: [dostęp: 3 stycznia 2001] [dostęp: 2001-01-03]

21 Data aktualizacji / nowelizacji dokumenty elektroniczne mogą być aktualizowane lub nowelizowane pomiędzy wydaniami lub wersjami dokument można aktualizować w celu poprawienia błędów lub w innym celu związanym z eksploatacją nawet, jeśli został już zamknięty i nie dodaje się nowych rekordów należy po dacie publikacji podawać datę aktualizacji lub nowelizacji stosując wyrażenia podane w źródle np.: aktualizowany w styczniu 1997 lub znowelizowany 1 marca 1997

22 Data dostępu dokumenty online podlegające zmianom - w razie braku wiarygodnych dat w źródle lub dokumentacji, należy podawać datę, kiedy dokument był rzeczywiście przeglądany, ujmując ją w nawiasy kwadratowe datę dostępu należy poprzedzić wyrażeniem dostęp: np.: [dostęp: 5 marca 2001] [dostęp: 2001-03-05]

23 Seria Uwagi Opis fizyczny dokumentu elektronicznego zaleca się podawanie informacji opisującej format dokumentu lub liczbę i typ jednostek fizycznych związanych z dokumentem np.: 1 dysk optyczny (CD-ROM; 12 cm) Materiał towarzyszący można podawać informację o załączonych podręcznikach, kasetach dźwiękowych należy informację tę poprzedzić wyrażeniem Materiał towarzyszący: np.: Materiał towarzyszący: podręcznik

24 Wymagania systemowe zaleca się podawanie informacji dotyczących specyficznej marki i modelu komputera, na którym dokument ma być uruchomiony zaleca się podanie wielkości wymaganej pamięci zaleca się podanie nazwy i wersji systemu operacyjnego zaleca się podanie wymagań dotyczących oprogramowania zaleca się podanie rodzaju i cech wymaganych bądź zalecanych urządzeń peryferyjnych

25 zaleca się poprzedzanie informacji o wymaganiach systemowych wyrażeniem: Wymagania systemowe np.: Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowsze; przeglądarka Internet Explorer 4.0; karta graficzna; czytnik CD-ROM.

26 Częstotliwość publikacji zaleca się podawanie częstotliwości aktualizacji np.: aktualizacja tygodniowa aktualizacja roczna ciągle aktualizowany

27 Warunki dostępu należy podać lokalizację dokumentu w sieci np.Dostępny w Internecie: http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/ ISBN i ISSN http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.htmlhttp://www.ap.krakow.pl/whk/

28 ZASADY OPISU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Elektroniczne wydawnictwa zwarte Artykuły w elektronicznych wydawnictwach zwartych Elektroniczne wydawnictwa ciągłe – całość wydawnictwa ciągłego Artykuły w wydawnictwach ciągłych *

29 Elektroniczne wydawnictwa zwarte Budowa opisu – książka w Internecie: Autor/redaktor. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

30 Przykład: GASPARSKI, Wojciech (red.), DIETL, Jerzy (red.). Etyka biznesu w działaniu. [online]. Warszawa, 2001. [dostęp : 1 5 stycznia 2004]. Dostępny w Internecie: http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html. BRODZIAK, Andrzej. Gwiazdy i ty. [online]. [dostęp: 15 stycznia 2004]. Dostępny w Internecie: http://salve.slam.katowice.pl/KSIGWIAZDY.html http://ksiegarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html http://salve.slam.katowice.pl/KSIGWIAZDY.html

31 Budowa opisu – książka na płycie CD-ROM: Autor/redaktor. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. Data aktualizacji. Numer znormalizowany.

32 Przykład: KOPALIŃSKI, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231- 3. DĄBROWSKI, Mirosław (red.), OLKUŚNIK, Magdalena (red.). Egipt. [CD-ROM]. Kraków: Fogra Multimedia, 1999. *

33 Artykuły w elektronicznych wydawnictwach zwartych Budowa opisu – artykuł w wydawnictwie zwartym na płycie CD-ROM: Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. Data aktualizacji. Numer znormalizowany.

34 Przykład: Panteon bogów egipskich. W: Egipt. [CD-ROM]. Red. Mirosław D ąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

35 Budowa opisu – artykuł w wydawnictwie zwartym dostępny w Internecie: Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego. [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

36 Przykład: Wiosna Ludów (1848-1849). W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. [online]. 2004. [dostęp : 12 marca 2004]. Dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html. *http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html

37 Elektroniczne wydawnictwa ciągłe – całość wydawnictwa Budowa opisu – wydawnictwo ciągłe dostępne w Internecie: Tytuł wydawnictwa ciągłego. Typ nośnika. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

38 Przykład: Wiedza i Życie. [online]. Warszawa. 19 10 -. Ostatnia aktualizacja 17-11-2004 13:17. [dostęp: 20 l istopada 2004]. Miesięcznik. Dostępny w Internecie: http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,42477.html. ISSN 0137-8929 *http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,42477.html

39 Artykuły w wydawnictwach ciągłych Budowa opisu – artykuł w wydawnictwie ciągłym dostępny w Internecie: Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł wydawnictwa ciągłego. [Typ nośnika]. Wydanie (rok). Oznaczenie zeszytu/numeru. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

40 Przykład: BOREK, Piotr. Literatura staropolska w Internecie. W: Konspekt. [online]. 2001 nr 7. [dostęp : 12 lutego 2004]. Dostępny w Wor l d Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt. ISSN 1509-6726 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt

41 Opis publikacji istniejącej samoistnie w Internecie Budowa opisu: Autor.Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Przykład: SZULCZEWSKI, Grzegorz. Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego. [online]. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cebi.win.pl/texty/etyczna_ekonomia.doc. http://www.cebi.win.pl/texty/etyczna_ekonomia.doc

42 Opis wortalu Budowa opisu: Autor. Tytuł wortalu. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Przykład: AKADEMIA PEDAGOGICZNA (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/.http://www.ap.krakow.pl/whk/

43 Jeżeli do tych samych źródeł elektronicznych prowadzi czytelnika kilka ścieżek, należy wybrać najprostszą z nich


Pobierz ppt "Redagowanie przypisów bibliograficznych Dokumenty elektroniczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google