Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Każdy potrzebuje Mistrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Każdy potrzebuje Mistrza"— Zapis prezentacji:

1 Każdy potrzebuje Mistrza
o znaczeniu autorytetu w zawodzie nauczyciela Ewa Reimschussel

2 Plan gry Autorytet , rangi i siła Ranga w roli nauczyciela
definicje i rodzaje rang właściwości rang – świadomość rangi sygnały wysokiej i niskiej rangi Ranga w roli nauczyciela Funkcje rangi – zadania nauczyciela - obszar relacji - obszar zadań - obszar systemu Przydatne umiejętności Metody podnoszenia i zwiększania świadomości rangi

3 Rangi i siła Rangą nazywamy dowolną siłę lub władzę (niezależnie czy z niej korzystamy czy nie), którą posiadamy wobec innych osób lub grup. Im wyższa jest nasza ranga tym więcej mamy przywilejów i większy jest nasz autorytet postrzegany przez innych. Ranga nie odnosi się do bycia lepszym lub gorszym a wyłącznie do tego w jaki sposób jednostka jest postrzegana i traktowana przez inne osoby lub grupy.

4 Ranga bardzo wpływa na to, kim się jest, jak myślisz, jak się czujesz i jak się zachowujesz

5 Rodzaje rang Społeczna – to siła jaką dysponujesz z racji:
rasy, płci, wieku, zdrowia, zamożności, urody, orientacji seksualnej, religii, wykształcenia, znajomości języków, stylu komunikacji. Psychologiczna – jest to siła osobista, którą zdobywa się w trakcie życia. Jej źródłem może być: poczucie bezpieczeństwa, troska, bycie kochanym, samowiedza i praca nad sobą, przepracowanie kryzysów, cierpienie jeżeli w jego wyniku zwiększa się współczucie dla innych Ranga strukturalna – wynika ze struktury organizacji Ranga funkcji w grupie Ranga duchowa

6 Ranga społeczna – bycie w centrum kultury
Rasa Wiek Zamożność Płeć Miejsce zamieszkania Orientacja seksualna Wykształcenie, możliwość uczenia się Zdrowie Uroda Znajomość języków obcych

7 Ranga psychologiczna Niezależność Możliwość bycia w związku
Możliwość proszenia o pomoc Umiejętności psychologiczne np. komunikacyjne, negocjacyjne Odwaga, doświadczenie poradzenia sobie w krytycznej sytuacji Kontakt z ciałem Akceptowanie siebie, lubienie siebie Dawanie sobie prawa do różnych rzeczy np. przyjemności Budzenie się rano z ciekawością i radością życia Rangę psychologiczną można rozwijać

8 Ranga duchowa Ranga duchowa – siła, która bierze się z poczucia kontaktu z czymś wyższym, boskim, transcendentnym. Ranga duchowa jest niezależna od kultury, struktury rodziny czy społeczności. Poczucie, że Bóg Cię prowadzi i wspiera daje ogromną siłę, nawet w obiektywnie trudnych warunkach.

9 Właściwości rang Wszechobecność – rangi to fakt niezależnie od tego czy się zgadzamy czy nie, wiemy czy nie. Nieświadomość swojej wysokiej rangi (np. trudno dostrzec problem głodu jak się jest najedzonym). Cudza nieświadomość rangi jest irytująca dla innych osób. Sytuacyjność i relacyjność – poczucie własnej siły zależy od kontekstu, który bierzemy pod uwagę Każdy ma jakieś rangi.

10 Nieświadomość rangi Rangi nie widać w lustrze
- widzimy dobrze wyższą rangę u innych, nie widzimy swojej, - możesz ją poznać, jeżeli siedzisz zrelaksowana, a partner jest spięty. Kompleksy (niezałatwione, trudne historie) powodują, że mamy „zeza rangowego” w obszarze kompleksu a uwaga jest przykuta do tego aspektu sytuacji. Częstą przyczyną konfliktów jest nieświadomość rangi.

11 Nieświadoma ranga pojawia się w
podwójnych sygnałach (najczęściej niewerbalnych) I wywołuje konflikty - reagujemy na niespójność przekazu

12 Sygnały wyższej rangi Osoba siedzi oparta, zrelaksowana, na luzie, wygodnie Ma łatwość wypowiadania się i zabierania głosu Równowaga, spokój i ześrodkowanie Czucie się uprawnionym Dystans do rzeczywistości Wiara we własne uczucia i wewnętrzna prawda Skłonność do marginalizowania odczuć partnera „ nie bierz tego tak do siebie” itp. Decydowanie o swojej dostępności pod względem czasu, miejsca itp. Decydowanie o nastroju spotkania Decydowanie o stylu komunikacji Identyfikacja problemów po stronie partnera Pewność siebie, wysoka samoocena Postawa wyprostowana, gesty celowania, patrzenie w oczy

13 Sygnały i doznania w pozycji niższej rangi
Dostosowywanie się, potakiwanie, wodzenie za kimś wzrokiem, mówienie „tak’ („nie” w podwójnych sygnałach – siedzenie bokiem, skurcze, bóle, kaszel, uciekający wzrok) Bycie zmieszanym Wątpliwości, brak wiary w siebie, poczucie winy i zagrożenia, niska samoocena Komplementowanie, przymilanie się Sygnały leku – drżenie, pocenie się, niemożność spojrzenia komuś w oczy Tendencja do bycia emocjonalnym Trudności w obronie swojego stanowiska Czucie, że Twoje przeżycia są nieważne

14 Ranga nauczyciela - pochodzenie
Figura archetypowa (mistrz, nauczyciel, przewodnik) Różnica doświadczenia życiowego Różnica możliwości działania w przestrzeni społecznej Ranga strukturalna – urzędnik państwowy Ranga psychologiczna, wiedza, umiejętności Przeniesienie ważności rodzicielskiego wzorca Spotkanie góry z biedronką

15 Funkcje rangi nauczyciela
Relacje modelowanie relacji z różnicą rang potwierdzanie wartości, talentów, potencjału i możliwości osoby dbanie – dawanie uwagi, zaangażowanie bycie wzorem do naśladowania Zarządzanie procesem nauki (przekazywania wiedzy i umiejętności) trening umiejętności, monitorowanie i kontrola poziomu wiedzy Zarządzanie grupą nauczyciel liderem klasy – decyzje organizacyjne, odpowiedzialność świadomość ról i procesów grupowych ustanawianie zasad grupowych, co jest właściwe a co nie w naszej kulturze

16 Zadania w obszarze relacji
zobaczyć w dziecku potencjał i pokazać mu go tak, żeby ono też uwierzyło w siebie („on we mnie uwierzył i to zmieniło moje życie”) dawać uwagę i doglądać, angażować się osobiście widzieć osobę a nie swoje wyobrażenie – eksperyment z inteligentnymi dziećmi widzieć grę (maski gniewu) i nie tracić z oczu osoby przekazywać dziecku poczucie, że jest się cennym i ważnym dla grupy, społeczności, świata modelować komunikację w relacjach o dużej różnicy rang

17 Maski gniewu Dzieci jak nie chcą pracować to zaczynają grać w relacyjne gry, których celem jest przejęcie kontroli nad sytuacją Siłowe - agresja werbalna lub niewerbalna - banie się , reakcje lękowe Uwodzące - zakochiwanie się w nauczycielu - podlizywanie - przekupywanie - okazywanie posłuszeństwa , oddania i uległości

18 Jak można nie reagować a działać
Widzieć przynajmniej dwa sprzeczne sygnały w zachowaniu Widzieć lub czuć własne reakcje (inne niż lęk) Nie reagować – być w miejscu świadomości i działać z niego nie tracąc z oczu całej osoby

19 Widzieć potencjał – coachowanie
To czasami bardzo trudne Kim to dziecko jest, kim może być - zainteresowania - marzenia - idole, ważne osoby (widziane w pozytywnej wersji) - przeczucia Pomyśl o świecie, w którym to dziecko rozwinęłoby się w pełni – naprawdę zobacz w wyobraźni Jak uobecnić ten świat, jakie elementy można już teraz wprowadzić

20 Obszar zarządzania procesem uczenia– nauczyciel liderem klasy
Szef decyduje co trzeba zrobić żeby osiągnąć cel i bierze odpowiedzialność za całość Cel - wyrobienie umiejętności i przyzwyczajeń związanych z realizacją zadań: tzn. wyznaczanie celu, dążenie do realizacji, wytrwałość i dyscyplina Można mieć różne style zarządzania – który jest lepszy zależy od okoliczności: Wojna, kryzys – zarządzanie dyrektywne, autorytarne Pokój, zabawa – zarządzanie nastawione na współpracę , relacje i atmosferę

21 Trening Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy
Cel - wykonanie konkretnego zadania i osiągnięcie rezultatu końcowego (rezultaty podnoszą rangę i nastrój) można dbać o atmosferę, ale ostatecznie liczy się ilość powtórzeń

22 Sfera systemowa – poziom ról
Klasa jest grupą, w której pojawiają się role Nauczyciel jest w roli lidera (najwyższa ranga) W polu grupy występują: krytyk, błazen, kreatywny pomysłodawca, buntownik, gwiazda, rozjemca, umilacz itp. Pole grupy wyraża się poprzez role. Rola może się wyrażać przez różne osoby, jak usuniemy osobę ktoś inny podejmie rolę Jedna osoba może być w wielu rolach (osoby rozwijają się poznając różne role) System klasy można traktować jak pole sił gdzie działają prawa fizyki, np. każda akcja wywoła reakcję

23 Autorytet Różnica miedzy poddaniem się autorytetowi,
a nadużyciem polega na możliwości wyboru – w nadużyciu nie istniejesz, jak się poddajesz autorytetowi, istniejesz. Autorytet uczy ucznia być silnym, bycia autorytetem dla innych. Nadużywacz potrzebuje słabych, żeby samemu czuć się silnym i uczy słabości.

24 Jak zwiększać autorytet, podnosić i uświadamiać sobie rangę
Wizja roli nauczyciela Świadoma decyzja o byciu w tej roli (zyski, koszty) Intencja i wizja siebie w roli nauczyciela Kontakt z własną niezbywalną mocą Podnoszenie umiejętności: komunikacyjnych, dydaktycznych, merytorycznych Metaumiejętności – zmiana nastawienia do ludzi i problemów Rezultaty działań, osadzenie w życiu

25 Wizja uczenia Jakie było Twoje najpiękniejsze doświadczenie jako nauczyciela? Przypomnij sobie ten moment. Co było tak atrakcyjnego w tym doświadczeniu? Co myslałeś/łaś wtedy o życiu, ludziach i świecie? Jakie ideały wiązałaś/łeś wtedy z tym zawodem? Jaką miałaś/eś wtedy energię? Jakie pojawiają się obrazy i uczucia? Pozostań przez chwilę pod ich wpływem, zapisz jednym słowem esencję tego doświadczenia.

26 Mój nauczyciel – co on we mnie zobaczył
Kto był Twoim najlepszym nauczycielem? W jaki sposób uczył? Jakie miał ideały, podejście, metody? Co sprawiało, że uczył Cię tak łatwo? Jak Cię traktował? Zapisz jednym słowem to, co robiło z tej osoby kogoś specjalnego.

27 Definiowanie roli nauczyciela
Powiedz do partnera wyobrażając sobie, że tłumaczysz gościowi z księżyca, który nigdy nie słyszał o szkole Czym jest szkoła? Po co mamy szkoły? Co robisz w szkole? Jaka jest rola nauczyciela ? Jaka jest rola ucznia? Jaka jest rola rodziców? Jakie wartości są ważne dla Ciebie? Jak i czego chcesz uczyć? – jakiego sposobu życia, bycia z ludźmi, myślenia i odczuwania chcesz uczyć dzieci.

28 Ćwiczenie Wybierz sytuację, w której ktoś wymógł coś, czego nie chciałaś, zgodziłaś się ale masz poczucie przegranej. Zastanów się komu uległaś, jakiego rodzaju sile? jakiego rodzaju siłą dysponowała ta osoba, jak ona to zrobiła? Jaka wartość pozwalała tej osobie używać tego rodzaju siły? – wartość poza tą sytuacją (np. prawo do zaspokajania pragnień) Na chwilę zapomnij o sytuacji. Wyobraź sobie ducha tej wartości (personifikację), trochę o nim opowiedz, jaki jest? Stań się tym duchem – na chwilę, żeby go poznać poprzez bycie nim Naucz partnera tego zachowania. Podziękuj duchowi za naukę.


Pobierz ppt "Każdy potrzebuje Mistrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google