Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z asady pracy w zespole Z asady pracy w zespole Przygotowały: Antkowiak Natalia Fonk Karolina Nawrotek Zuzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z asady pracy w zespole Z asady pracy w zespole Przygotowały: Antkowiak Natalia Fonk Karolina Nawrotek Zuzia."— Zapis prezentacji:

1 Z asady pracy w zespole Z asady pracy w zespole Przygotowały: Antkowiak Natalia Fonk Karolina Nawrotek Zuzia

2 Co nazywamy zespołem? grupa ludzi wspólnie pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie;grupa ludzi wspólnie pracujących lub robiących coś w jakiejś dziedzinie; grupa rzeczy lub zjawisk stanowiących wyodrębnioną całość;grupa rzeczy lub zjawisk stanowiących wyodrębnioną całość; skupisko roślinne tworzące pewną całość;skupisko roślinne tworzące pewną całość; grupa objawów lub zaburzeń związanych z jakąś chorobą;grupa objawów lub zaburzeń związanych z jakąś chorobą; część urządzenia składającego się z elementów mająca określoną funkcję.część urządzenia składającego się z elementów mająca określoną funkcję.

3 Przykłady pracy zespołowej…

4 Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej? Wzrasta samo świadomość własnej wartościWzrasta samo świadomość własnej wartości Usprawnia się komunikacja interpersonalnaUsprawnia się komunikacja interpersonalna między członkami zespołu między członkami zespołu Poprawienie wzajemnych stosunków, zwiększenie zaufania względem siebiePoprawienie wzajemnych stosunków, zwiększenie zaufania względem siebie

5 Mniej pewni siebie członkowie zespołu uaktywniają sięMniej pewni siebie członkowie zespołu uaktywniają się Zwiększa się tolerancja na innych członków zespołuZwiększa się tolerancja na innych członków zespołu Wzrasta poczucie bezpieczeństwa, kontakty stają się mniej formalneWzrasta poczucie bezpieczeństwa, kontakty stają się mniej formalne

6 1. Podział ról i zadań Nie jest zbyt istotne dla integracji Nie jest zbyt istotne dla integracji i współpracy w zespole, czy podział i współpracy w zespole, czy podział zadań jest narzucany odgórnie czy dokona się samoistnie. Nie musi być on również niezmienny. Ważne natomiast jest, zadań jest narzucany odgórnie czy dokona się samoistnie. Nie musi być on również niezmienny. Ważne natomiast jest, żeby każdy członek zespołu otrzymał żeby każdy członek zespołu otrzymał określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać. określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać.

7 Każdy członek zespołu nie tylko Każdy członek zespołu nie tylko musi być przez pozostałych zaakceptowany, musi być przez pozostałych zaakceptowany, lecz sam musi zaakceptować swoją rolę lecz sam musi zaakceptować swoją rolę oraz udział w zespole. oraz udział w zespole. Umożliwi to efektywną pracę całego zespołu. Umożliwi to efektywną pracę całego zespołu.

8 Niejasny podział zadań lub słabe zrozumienie pełnionej funkcji obniży jakość pracy, może spowodować nieporozumienie i zniechęcenie. Powstają w skutek tego trudności ze wzajemną komunikacją, zastrzeżenia co do wzajemnych kompetencji itp.

9 Opisanie i podział funkcji, i obowiązków nie musi być przeprowadzony i obowiązków nie musi być przeprowadzony w sposób zbiurokratyzowany i autorytarny, ważne jest, aby istniała możliwość zmian w ramach ustaleń w grupie.

10 Przykład złej współpracy w zespole…

11 2. Cele działania zespołu Jeśli potrafimy wskazać taki punkt, do którego zmierza dany zespół i punkt ma wartość pozytywną dla większości członków, możemy sądzić, że zespół posiada CEL : Jeśli potrafimy wskazać taki punkt, do którego zmierza dany zespół i punkt ma wartość pozytywną dla większości członków, możemy sądzić, że zespół posiada CEL :

12 Im jaśniejszy był określony cel grupowy i sposób jego realizacji, tym chętniej jednostka pracująca w danym zespole wykonywała przydzielone jej zadania.

13

14 Im jaśniejszy jest cel i drogi do jego osiągania, tym mniej napięć przeżywa jednostka i mniej następuje uczuć wrogich

15

16 Im jaśniejszy jest cel tym jednostka czuje się bardziej związana z zespołem, tym samym rośnie atrakcyjność zespołu.

17

18 Im jaśniejszy jest cel i wyraźnie określony jest sposób jego osiągnięcia, w tym większym stopniu pracownicy spełniają polecenia zespołu.

19

20 CEL = WSPÓŁPRACA

21 3. Komunikacja międzyludzka Istotną przesłanką powstania Istotną przesłanką powstania i tworzenia zespołu jest dobra, wzajemna komunikacja jego członków, która jest nośnikiem zdarzeń. Umożliwia ona wzajemne wykorzystanie doświadczeń Umożliwia ona wzajemne wykorzystanie doświadczeń i wiedzy członków zespołu. i wiedzy członków zespołu.

22 Jednocześnie komunikacja jest instrumentem pracy zespołu, za pomocą którego analizuje się i rozwiązuje problemy, za pomocą którego analizuje się i rozwiązuje problemy, podejmuje decyzję i koordynuje prace w kierunku wyznaczonego celu.

23 Poza tym komunikacja jest tym instrumentem, który umożliwia rozpoznawanie Poza tym komunikacja jest tym instrumentem, który umożliwia rozpoznawanie i rozwiązywanie wewnętrznych problemów zespołu. Komunikacja służy też utrzymaniu kontaktów wewnątrz całego przedsiębiorstwa i pomaga różnym zespołom i pomaga różnym zespołom tworzyć sensowną całość w organizacji.

24 Jeśli komunikacja będzie utrudniona poprzez biurokratyczno - autorytarną lub sztywną, formalną strukturę organizacyjną, wówczas zagrożona będzie sprawność zespołu. będzie sprawność zespołu.

25 Komunikacja może dobrze funkcjonować wówczas, Komunikacja może dobrze funkcjonować wówczas, gdy zespół nie ogranicza się tylko do sporadycznych spotkań. gdy zespół nie ogranicza się tylko do sporadycznych spotkań.

26 Elementy dobrej komunikacji : -brak oficjalności - przyjazna atmosfera - przyjazna atmosfera - umiejętność wysłuchiwania innych - umiejętność wysłuchiwania innych - swoboda wyrażania poglądów - swoboda wyrażania poglądów - kreatywność - kreatywność

27 INFORMACJA O PRACY = ZADOWOLENIE Z PRACY

28 Praca, a wydajność zespołu? Coraz więcej organizacji wykorzystuje zespoły. Badania wykazują, że zespoły są czterokrotnie bardziej wydajne niż zwykłe grupy pracowników.

29 Ponadto zespoły znacznie usprawniają rozwój zawodowy człowieka, pozwalając na przyjmowanie do siebie ludzi Ponadto zespoły znacznie usprawniają rozwój zawodowy człowieka, pozwalając na przyjmowanie do siebie ludzi bez doświadczenia, którzy szybko i płynnie czerpią wiedzę od doświadczonych kolegów. Praca zespołowa jest wskazana szczególnie wówczas, gdy pojawiają się skomplikowane problemy, trudne decyzje i zadania.

30 Istota pracy zespołowej jest nie tylko ułatwienie pracy poprzez jej rozdzielenie, lecz wzrost efektywności jako skutek wyższej wydajności zespołu niż sumy wydajności poszczególnych pracowników.

31 Różne sposoby nawiązywania kontaktu…

32 Bibliografia: ole&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&aq=f&oq=http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=&um=1&sa=1&q=praca+w+zesp ole&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&aq=f&oq= Słownik Języka Polskiego, PWNSłownik Języka Polskiego, PWN


Pobierz ppt "Z asady pracy w zespole Z asady pracy w zespole Przygotowały: Antkowiak Natalia Fonk Karolina Nawrotek Zuzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google