Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Sami o sobie" Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Sami o sobie" Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez"— Zapis prezentacji:

1 "Sami o sobie" Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie Ostróda, 10 grudnia 2013r.

2 Celem głównym projektu „Sami o sobie” było wzmocnienie posiadanych
i nabycie nowych umiejętności wyrażania własnych poglądów i opinii w życiu społecznym, poprawa wizerunku oraz obrona praw i wolności 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3 tj. samodzielnego lub ze wsparciem występowania
Aby cel ten osiągnąć podjęto szereg działań zmierzających do tworzenia warunków rozwijania ruchu self-adwokatury tj. samodzielnego lub ze wsparciem występowania osób z niepełnosprawnością intelektualną we własnych sprawach. Działania prowadzone były poprzez rozbudzenie aktywności uczestników w dążeniu do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji społecznej, wyposażenie w niezbędną wiedzę, przygotowanie do występowania we własnych sprawach poprzez wyrażanie i prezentowanie własnych poglądów oraz aspiracji.

4 Projekt skierowano do uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: 15 osób z Ostródy 10 osób z Lubawy 10 osób z Morąga Realizacja trwa od maja do grudnia 2013r. dzięki dotacji otrzymanej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

5 Część działań była skierowana tylko do uczestników z Ostródy.
Były to: warsztaty interpersonalne, warsztaty z zakresu umiejętności społecznych niezbędnych rzecznikowi własnych praw, warsztaty z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku i promowania zdrowego stylu życia, warsztaty Makatonu, warsztaty dziennikarsko-fotograficzne, redagowanie gazetki pt. "Jesteśmy".

6 Warsztaty interpersonalne
Prowadząca: mgr Małgorzata Kwiecień-Gęca

7 W trakcie zajęć podejmowano następującą tematykę:
wzmacnianie poczucia własnej wartości, integracja grupy, współdziałanie z innymi ludźmi, skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, komunikacja międzyludzka, konstruktywne porozumiewanie się

8 Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych niezbędnych rzecznikowi własnych praw
Prowadzące: mgr Małgorzata Grzyb Sylwia Dzikowska

9 W trakcie warsztatów uczestnicy m.in.:
zdobywali wiedzę z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, umiejętności publicznego występowania i dyskutowania, kształtowali postawy asertywne, dyskutowali nt. ról społecznych, odpowiedzialności, poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem, poznali prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnościami, poznali tekst Konstytucji RP, treść Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, omawiali prawa i obowiązki obywatela Polski, rozmawiali nt. ubezwłasnowolnienia, poszerzyli wiedzę nt. self – adwokatury.

10 Warsztaty z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku i promowania zdrowego stylu życia
Prowadząca: mgr Agnieszka Warszawska Realizowane były poprzez: systematyczne zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (m.in. aerobik, nordic walking, gry i zabawy, zajęcia relaksacyjne), seminaria (m.in. zdrowa dieta, używki, dbanie o higienę).

11 Redagowanie gazetki pt. "Jesteśmy"
Zespół redakcyjny, który tworzą uczestnicy projektu pod kierunkiem pani Sylwii Dzikowskiej, przygotowuje dla self-adwokatów publikacje w tekście łatwym do czytania, z wykorzystaniem symboli graficznych Makatonu, opisuje działania projektu. Zaplanowano wydanie 3 numerów gazetki. Dwa z nich już powstały, ostatni zostanie zredagowany po naszej konferencji. Redakcja: Aleksandra Czapko Justyna Kudlak Marta Kosecka Paweł Łukasik Robert Korowacki Agnieszka Szostek Monika Nycz Karolina Micewicz

12 Warsztaty Makatonu Prowadząca: mgr Anna Gazda
Symbole w sposób graficzny przedstawiają pojęcia. Istnieją różne symbole. Ułatwiają one porozumiewanie się osobom, które mają problemy z mówieniem.

13 W trakcie zajęć uczestnicy nabyli umiejętność
Gesty są to ruchy, które oznaczają to, co chcemy przekazać. Jest dużo gestów, których używają ludzie. W trakcie zajęć uczestnicy nabyli umiejętność praktycznego wykorzystania graficznych znaków Makatonu, jako uzupełnienia tekstów łatwych do czytania.

14 Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne
Prowadzące: Barbara Chadaj-Lamcho – redaktor naczelna Gazety Ostródzkiej Sylwia Dzikowska Dzięki uprzejmości pani Redaktor uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób powstaje gazeta. Poznali fachową terminologię dziennikarską. Mieli także możliwość poznać nieco historii Gazety Ostródzkiej.

15 Uczestnicy przeprowadzili krótki rekonesans – miejsca użyteczności publicznej – czy są dla nas do zdobycia? Uczestnicy postanowili sprawdzić dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – w ten sposób powstał materiał, który został opublikowany w jednym z numerów „Gazety Ostródzkiej“.

16 W projekcie „Sami o sobie“ upowszechniano ideę ruchu self – adwokatów:
1. Zorganizowano pięciodniowe warsztaty szkoleniowe dla wszystkich 35 uczestników. 2. Zrealizowano mini warsztaty – po jednym w WTZ w Lubawie i w WTZ w Morągu. 3. Reprezentanci WTZ Ostróda wzięli udział w Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, pomagając w promocji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. 4. Ostródzcy self-adwokaci wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.

17 Warsztaty szkoleniowe
W trakcie zrealizowano: 1. warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, 2. warsztat prawny, 3. warsztaty decoupage, 4. zajęcia integracyjne.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Mini warsztaty w Lubawie

33 Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

34 Ponadto kadra projektu opracowała poradnik.

35 Jolanta Rodziewicz-Olszko
koordynator projektu


Pobierz ppt ""Sami o sobie" Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez"

Podobne prezentacje


Reklamy Google