Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasteczko jest najważniejszym ośrodkiem regionu Salzkammergut, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą "krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasteczko jest najważniejszym ośrodkiem regionu Salzkammergut, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą "krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein."— Zapis prezentacji:

1

2 Miasteczko jest najważniejszym ośrodkiem regionu Salzkammergut, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą "krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein Salzkammergut". Główną atrakcją jest karner znajdujący się w miejscowym kościele, gdzie można obejrzeć kolekcję czaszek podpisanych nazwiskiem i profesją zmarłego. Następną atrakcją jest cmentarzysko birytualne z epoki żelaza. W latach Johann Georg Ramsauer prowadził tam badania wraz z innym archeologiem Isidorem Engelem. Stanonowisko dało nazwę archeologicznej kulturze hallsztackiej.

3 Aggstein - ruiny zamku z XII wieku, na prawym brzegu Dunaju w dolinie Wachau w powiecie Melk, w Dolnej Austrii. Ruiny bij ą rekord w ś ród ogl ą dalno ś ci w całej Dolnej Austrii. W ci ą gu roku zamek jest odwiedzany przez około turystów. Zamek wygl ą da malowniczo, poło ż ony jest w pi ę knej okolicy. Bez w ą tpienia warto zajrze ć do niego podczas wypadu do Austrii.

4 Melk – miasto w Dolnej Austrii, leżące nad Dunajem. Od wschodu ogranicza krainę Wachau słynącą z uprawy winorośli. Melk jest też siedzibą władz okręgu o tej samej nazwie. Zamek w Melku był rezydencją Leopolda I Babenberga. Jego następcy wzbogacali ją o dalsze kosztowności i relikwie. *26 maja 1055 na zamku zmarł Wojciech Zwycięski, margrabia Austrii. *W 1089 r. stał się klasztorem benedyktynów, których margrabia Leopold II sprowadził z Lambach. Aż do dzisiaj wzgórze nieprzerwanie należy do zakonu. *W XII wieku istniała przyklasztorna szkoła, a w bibliotece gromadzono cenne manuskrypty. *W 1227 miasto uzyskało prawo urządzania jarmarków. *W XV wieku opactwo było głównym ośrodkiem średniowiecznych reform w chrześcijaństwie i utrzymywało ścisłe kontakty z myślicielami z uniwersytetu w Wiedniu. *W 1898 r Melk podniesiono do rangi miasta.

5 G ł ównymi atrakcjami turystycznymi miasta s ą : # klasztor Opactwa benedyktynów z okresu Baroku, po ł o ż ony na skarpie nad Dunajem # ko ś ció ł farny # dawny budynek poczty # dawna piekarnia # pa ł ac Schallaburg z okresu Renesansu

6 Baden położony jest 26 km na południe od Wiednia. Gorące źródła są tu znane od ok lat i tworzą gospodarczej podstawy lokalnych uzdrowisk. W 1480 cesarz Friedriech III przyznał prawa miastu Baden. Baden był także w czasach monarchii popularnym uzdrowiskiem i do dziś nie stracił swego uroku i chwały. Woda lecznicza, kultura, wino i ruletka były ważne już w przeszłości i dziś dominują dla wypoczynku w mieście, które oferuje i dobre warunki do wellness, wakacji dla zdrowia z zajęciami sportowymi, takimi jak golf, siatkówka plażowa, jazda na rowerze, tenis, squash, bowling, piłka nożna, piłka ręczna, itp..

7 Najwa ż niejsze atrakcje miasta: ^ Rathaus ^ Kurhaus ^ Kurpark Beethoven i Tempel ^ Stadttheater ^ Doblhoffpark z jeziorem i Rozariom ^ Kasyno ^ Römertherme ^ Stadtpfarrkirche ^ Haus der Kunst ^ Frauenbad ^ Kuranstalt Mariazellhof ^Kaiserhaus ^ Beethovenhaus.

8 Klasztor św. Piotra w Salzburgu – najstarszy, do dziś istniejący, klasztor benedyktynów na terenie niemieckojęzycznym. Założony przez św. Ruperta w 696 roku podczas jego podróży misyjnej w Alpach Południowych. W średniowieczu znany ze swej wyjątkowej szkoły pisarstwa. W XV wieku opactwo przyjęło tzw. Reformy z Melk, które miały na celu odnowienie życia klasztornego w Austrii. W roku 1622 z inicjatywy arcybiskupa Paris Graf von Lodron oraz dzięki klasztorom benedyktyńskim Salzburga, Szwajcarii, Bawarii i Austrii otworzono Benedyktyński Uniwersytet Salzburski, który był ściśle związany z opactwem św. Piotra aż do roku 1810, kiedy to uniwersytet zamknięto.

9 W roku 1926 dzięki staraniom opata Petrusa Karla Klotz otworzono Kolleg St. Benedikt, który przyczynił się do ponownego otworzenia Uniwersytetu Salzburskiego. W 1927 roku klasztor św. Piotra wzrósł do rangi arcyopactwa. W czasach nazistowskich wygnano mnichów z klasztoru, sam jednak budynek klasztorny pozostał. Po wojnie mnisi wrócili. Od 2009 roku zakonem kieruje arcyopat Bruno Becker. W klasztorze mieszka 22 mnichów (stan z listopada 2008 r.).

10 Zamek cesarski Hofburg powstał w XIV w. Początkowo pełnił role obronne. Najważniejszy okres w historii zamku to lata 1495–1519 r. W tym czasie zamek został przebudowany na późnogotycką rezydencję cesarza Maksymiliana I, który przeniósł tu swój cesarski dwór. W latach – powstały 3 dziedzińce: duży, mały i kuchenny. W latach Hofburg zyskał barokowy wygląd (m.in. powstały malowidła ścienne na dziedzińcach). W latach Maria Teresa Habsburg dokonała przebudowy zamku na styl rokokowy. Na jej cześć wybudowano kolumnę, na szczycie której znajduje się jej posąg. Rok 1918 przyniósł upadek monarchii Habsburgów. To wydarzenie kończy historię zamku jako miejsca o charakterze reprezentacyjnym. Zamek uznany został za jedną z trzech najważniejszych kulturalnych budowli Austrii obok wiedeńskich zamków Hofburg i Schönbrunn.

11 Cała zabudowa zamkowa obejmuje powierzchnię m², jednak apartamenty cesarskie (27 pokoi na 2. piętrze budynku) udostępnione do zwiedzania obejmują ok m². Są wśród nich m.in.: sala balowa (Riesensaal), sale reprezentacyjne (pokój Lothringer), kaplica zamkowa, sypialnie cesarskie, salony (różowy i biały), pokój cesarzowej Sisi (Rodellzimmer), pokój chiński, salon z biedermeierowską kolekcją mebli i wiele innych. W zamkowych pomieszczeniach (np. w sali balowej, gotyckiej i barokowej piwnicy, w kaplicach) oraz na dziedzińcach odbywają się różne imprezy kulturalne.

12 Jest to główna ś wi ą tynia diecezji Innsbruck w Austrii. Jest to pot ęż na, imponuj ą ca ś wi ą tynia posiadaj ą ca dwie wie ż e, dominuj ą ca nad północno-zachodni ą cz ęś ci ą zamku Hofburg w Innsbrucku. Katedra jest jednym z najpi ę kniejszych osi ą gni ęć architektury pó ź nobarokowej w budownictwie sakralnym, wzniesiona w latach na miejscu innej starszej ś wi ą tyni.

13 Nad ołtarzem jest umieszczony bardzo znany obraz Matka Boska Wspomożenia Wiernych namalowany przez Lukasa Cranacha Starszego. W katedrze tej można zobaczyć również: grób arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga, wykonany w roku 1620 i przez austriackiego mistrza Caspra Grasa. W czasie remontu w latach pod świątynią została wybudowana nowoczesna kaplica, służąca zwiedzającym wyłącznie do celów modlitewnych.

14 Zamek Ambras – położony poza centrum miasta zaliczany jest do najbardziej znaczących zabytków Innsbrucka. Swoje kulturalno- historyczne znaczenie zawdzięcza osobie arcyksięcia Ferdynanda II ( ). Bogate zbiory zamkowe obejmują: zbroje z kolekcji Ferdynanda II, przedmioty codziennego użytku, galerie portretów dynastii Habsburgów od Albrechta III ( ) do cesarza Franciszka II ( ) (dzieła Łukasza Cranacha, Antona Mora, Tycjana, van Dycka i Diego Velásqueza), zbiór dzieł sztuki z okresu późnego średniowiecza oraz salę hiszpańską.

15 Sala hiszpańska powstała w latach jako sala balowa. Ma 43 metry długości i jest jedną z najważniejszych sal wolnostojących okresu renesansu. Elementami szczególnej wartości są: bogato zdobione okna, 27 obrazów tyrolskich książąt, drzwi wejściowe oraz drewniane, częściowo pozłacane i intarsjowane kaseło.


Pobierz ppt "Miasteczko jest najważniejszym ośrodkiem regionu Salzkammergut, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą "krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein."

Podobne prezentacje


Reklamy Google