Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System opieki zdrowotnej w USA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System opieki zdrowotnej w USA"— Zapis prezentacji:

1 System opieki zdrowotnej w USA

2 Rynek usług zdrowotnych w USA
Wszystkie formy płatności za usługi zdrowotne; Zróżnicowany system ubezpieczeń; Wysokie standardy w medycynie; Znaczne nakłady finansowe; Mechanizmy wolnorynkowe.

3 Finansowanie opieki zdrowotnej USA
10% dochodu narodowego, Źródła finansowania: fundusze federalne, fundusze stanowe, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, opłaty wnoszone bezpośrednio przez pacjentów.

4 Medicare Program rządowy zapewniający ubezpieczenie zdrowotne dla osób po 65 r. ż. oraz cierpiących na wybrane choroby przewlekłe. Część A – usługi szpitalne i pielęgnacyjne, Szpitale - opłata za diagnozę; Lekarze – płatność za usługę; Część B – świadczenia ambulatoryjne, Finansowanie kosztów realnych + wkład własny pacjenta. Medicare NIE FINANSUJE: leków, stomatologii, okularów, pobytu w ośrodkach opieki długoterminowej. Pacjenci maja możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

5 Medicare - problemy Rosnące koszty usług zdrowotnych;
Nadmierne świadczenie usług; Oszustwa; Obciążenie kosztami szkolenia lekarzy rezydentów; Duży udział własny pacjentów; Nadmiernie rozbudowana administracja.

6 Medicaid Program finansowany przez poszczególne stany (podatki stanowe + podatki federalne) obejmujący osoby o niskich dochodach (federalny próg biedy) i pobierające zasiłki z pomocy społecznej w związku z trudną sytuacją materialną bądź trwałą niezdolnością do pracy. Pokrywa całkowicie koszty opieki zdrowotnej i koszty leków; W każdym hrabstwie jest wyznaczona jednostka opieki zdrowotnej (zazwyczaj szpital) świadcząca usługi w ramach programu; Pacjenci korzystający z opieki długoterminowej po wyczerpaniu własnych funduszy włączani są do programu.

7 Medicaid - problemy Niskie wynagrodzenia dla lekarzy prywatnych;
Przeciążenie jednostek mających kontrakt z Medicaid –-> ograniczony dostęp do świadczeń; Nadużywanie świadczeń przez pacjentów (symulowanie kalectwa i niezdolności do pracy); Rozbudowana biurokracja.

8 Inne rządowe programy opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna dla weteranów, Opieka zdrowotna dla żołnierzy sił zbrojnych oraz ich rodzin, Głownie lekarze stażyści i rezydenci, często obcokrajowcy; Znaczne dotacje federalne; Niższe - w porównaniu do ośrodków akademickich i prywatnych praktyk- wynagrodzenia lekarzy; Opieka zdrowotna dla personelu instytucji rządowych, Różne plany ubezpieczeniowe sponsorowane przez instytucje (prywatne ubezpieczenia i prywatna opieka zdrowotna); Atrakcyjne stawki dla lekarzy; Koszty własne pacjentów niewielkie; Jedne z najlepszych programów zdrowotnych na rynku amerykańskim.

9 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
40% udziału w finansowaniu opieki zdrowotnej, Często opłacane przez pracodawców, Różne formy ubezpieczeń: TRADYCYJNE – wpłata składek – pakiet świadczeń określony w umowie – wypłata bezpośrednio świadczeniodawcy na podstawie rachunku; KOMPLEKSOWE (zintegrowane) – pokrycie części kosztów opieki dla całej rodziny + częściowy wkład własny pacjentów. Około 15% obywateli USA nie ma żadnego ubezpieczenia zdrowotnego!

10 Zintegrowana opieka zdrowotna
Systemy opieki kierowanej polegają na zintegrowaniu finansowania i dostarczania usług zdrowotnych w jedną strukturę organizacyjną --> HMO (Health Maintenance Organization); Zadaniem HMO jest efektywne ekonomicznie prowadzenie kompleksowej opieki zdrowotnej; HMO zatrudniają kadrę medyczną i administrację lub podpisują kontrakty z niezależnymi praktykami lekarskimi i szpitalami; Zasada obniżania kosztów - lekarz pierwszego kontaktu kontroluje dostęp do kosztownych świadczeń specjalistycznych.

11 Kontrola jakości Kontrola jakości usług zdrowotnych odbywa się na wszystkich szczeblach, Prywatne praktyki kontrolowane są przez instytucje ubezpieczeniowe, a personel szpitali przez szpitalny wydział do spraw kontroli jakość usług; Komisja Wspólna Akredytacji Jednostek Opieki Zdrowotnej (JCAHO) – organizacja non- profit przyznaje akredytacje wymagane przez firmy ubezpieczeniowe; Narodowy Komitet Kontroli Jakości (NCQA) kontroluje instytucje ubezpieczeniowe; Usługi świadczone w ramach Medicare kontroluje instytucja rządowa – Administracja Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA); Ostateczną forma kontroli jest system prawny dający możliwość wytyczania licznych procesów sądowych.

12 Administracja opieki zdrowotnej
Zarządzają prawnicy i menadżerowie; Lekarze pełnią funkcje doradcze w administrowaniu; Na szczeblu rządowym zarządza Departament Zdrowia, na szczeblach stanowych Wydziały do Spraw Zdrowia; Administracja personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w szpitalach funkcjonują całkowicie oddzielnie; Prywatnymi praktykami zarządzają właściciele - głównie lekarze; Koszty administracyjne stanowią około 25% kosztów opieki medycznej w USA.

13 System ubezpieczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii

14 Narodowa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii NHS
Państwo przejmuje odpowiedzialność za zdrowie obywateli Źródło finansowania podatki ogólne i cześć odpłatności indyw. Powstał w 1948 model dobrze oceniany przez pacjentów i medyków

15 Podstawa funkcjonowania sytemu jest lekarz rodzinny
Realizuje 75 % wszystkich porad lekarskich ambulatoryjnych Kontrakt zawiera z NHS Gabinet ten świadczy usługi z zakresu drobnych zabiegów chir., zaspokaja część usług specjalistycznych Ciągłość opieki

16 Wady Czas oczekiwania na wizytę do kilku tygodni
Praktyka opłaca kompleksowa opiekę ambulatoryjną W kapitacji są środki na diagnostykę Osobna zapłata za koszty operacyjne Rosnące koszty leczenia Lekarze ogólni stanowią ok %

17 W Wielkiej Brytanii spotyka się kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi specjalistyczne w systemie NHS Restrykcyjna polityka NHS Niedobór personelu Ograniczony dostęp do niektórych świadczeń (nawet kilka miesięcy okres oczekiwania)

18 System ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.

19 Ubezpieczenia zdrowotne:
PAŃSTWOWE : Składka zależna od płacy brutto Wąski zakres świadczeń zdrowotnych 453 kasy chorych PRYWATNE : Składka niezależna od dochodów, lecz od profilu ryzyka Szeroki zakres świadczeń zdrowotnych

20 I KTO ZA TO ZAPŁACI ???

21 Model systemu zdrowotnego w Niemczech opiera się na czterech podmiotach: - państwie - kasach chorych - osobach ubezpieczonych - świadczeniodawcach.

22 Na 2007 rok, państwowe ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje następujące grupy osób: - Wszystkich pracowników z dochodem do € Studentów uczelni państwowych i uznanych przez państwo, do ukończenia 14-tego semestru lub 30 lat (z wyjątkami). - Osoby odbywające staże lub uczące się w szkole średniej - Emerytów, którzy przez ostatnią połowę życia zawodowego korzystali z państwowego systemu ubezpieczeń lub byli ubezpieczeni jako członkowie rodziny. - Bezrobotnych otrzymujących zasiłki (z wyjątkami).

23 Osoby zwolnione z obowiązku państwowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownicy z wyższymi dochodami Duchowni Nauczyciele szkół wyznaniowych Twórcy Urzędnicy państwowi

24 Składka na ubezpieczenie zdrowotne
50 % PRACODAWCA 50 % AUTOMATYCZNE POTRĄCENIE OD PŁACY BRUTTO PRACOWNIKA

25 Główne źródła finansowania : Główne źródło finansowania opieki zdrowotnej w Niemczech stanowią fundusze zgromadzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostałe źródła finansowania to ubezpieczenia prywatne, dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe oraz fundusze publiczne.

26 Zakres świadczeń : Leczenie medyczne i dentystyczne Leczenie szpitalne
Leki, opatrunki, sprzęt medyczny Zasiłek chorobowy Profilaktyka Szczepienie profilaktyczne

27 STATYSTYKI : 88% populacji – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
10% populacji – dobrowolne ubezpieczenia prywatne 2% populacji – opieka zapewniona przez państwo

28 Konkurencja między kasami chorych zgodna z prawami rynku prowadzi do:
ZALETY SYSTEMU: Konkurencja między kasami chorych zgodna z prawami rynku prowadzi do: Stabilizacji cen usług; Przeciwdziała nieuzasadnionym wzrostom kosztów; Narzuca potrzebę poprawy jakości świadczeń; Wprowadzania nowych produktów i ulepszania już istniejących.

29 Niemiecki system posiada wiele zalet i funkcjonuje bardzo dobrze.
Jednym z powodów jest fakt, że wzrost wysokości składki ubezpieczeniowej MUSI być jednocześnie przeprowadzony ze WZROSTEM płac, a nie tylko WZROSTEM kosztów świadczeń. Należy też zwrócić uwagę na zakres, jakość usług i dostępność do świadczeń, która jest znacznie lepsza niż w wielu krajach unii europejskiej.


Pobierz ppt "System opieki zdrowotnej w USA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google