Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r. POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r. POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r. POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r.

2 Powiat Grodziski – jeden z 379 samorządów powiatowych w Polsce i jeden z 42 powiatów na Mazowszu, w swoim obecnym kształcie utworzony został 1 stycznia 1999 roku, w rezultacie reformy samorządu terytorialnego. Położony jest w centralnej części Województwa Mazowieckiego, w odległości ok. 30 km na południowy zachód od Warszawy, w obszarze metropolitalnym. W jego skład wchodzi sześć jednostek samorządu gminnego: miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki, miasta: Milanówek i Podkowa Leśna oraz gminy: Żabia Wola, Jaktorów, Baranów. Rozwój gospodarczy Powiatu kształtują firmy polskie i z kapitałem zagranicznym działające w zakresie produkcji, usług i transportu oraz rolnictwo. Samorządy inwestują między innymi w modernizację dróg oraz infrastrukturę techniczną, posiadają tereny pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe.

3 Położenie Powiatu Grodziskiego na Mazowszu Miasta i Gminy Powiatu Grodziskiego

4 Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki… …to ponad 480 - letnia siedziba Powiatu. W przeszłości Grodzisk był podwarszawskim uzdrowiskiem, czego ślady można znaleźć w architekturze ulic centrum miasta. Przez ostatnie kilka lat gmina dynamicznie rozwija się gospodarczo, jest otwarta na inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe.

5 Milanówek… …miasto pięknie wtopione w zieleń, otwarte jest na tych, którzy szukają ciekawych terenów pod zabudowę indywidualną i przyjazną ekologicznie działalność produkcyjną i usługową.

6 Podkowa Leśna… …miasto – ogród, w całości uznane jest za obszar zabytkowy. Międzywojenne wille podkowiańskie wyróżniają się stylem nawiązującym do dworków polskich. Najczęściej zaprojektowane wraz z ogrodami.

7 Gmina Żabia Wola… …atrakcyjna ekologicznie, lasy - rezerwaty zajmują 1/5 jej powierzchni. Dysponuje gruntami z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe, z zakresu turystyki i jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

8 Gmina Jaktorów… …gmina rolnicza, gdzie grunty przeznaczone są m.in. pod inwestycje związane z przetwórstwem rolnym oraz pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe. Tu też powstają osiedla domów jednorodzinnych, a większe firmy lokalizują swoje zakłady.

9 Gmina Baranów… …typowo rolnicza, ale też otwarta na inwestycje przemysłowe i usługowe. Niewielkie zanieczyszczenie środowiska oraz bliskość aglomeracji warszawskiej i dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają warunki do przekształcania się gminy w bazę noclegowo – rekreacyjną.

10 BUDŻET POWIATU

11

12

13 Od kilku lat największe środki w budżecie Powiatu wydatkowane są na oświatę i wychowanie. Dla przykładu w roku 2007 było to aż 25 % rocznego budżetu, natomiast w roku 2008 aż 28 % budżetu. W znacznej części było to na remonty i modernizację placówek oświatowych, budowę boisk szkolnych oraz zakup wyposażenia szkół. Drugą dziedziną, pod względem wysokości nakładów finansowych, są zadania inwestycyjne na drogach i utrzymanie dróg. Było to 16 % budżetu w roku 2007, natomiast w roku 2008 14 % budżetu. Głównie była to modernizacja istniejących dróg i budowa nowych odcinków. Niewiele mniejsze środki przeznaczane są na opiekę społeczną, w tym na dotację dla domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Grodziskiego, na opiekę w rodzinach zastępczych, Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Milanówku oraz na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W przykładowym roku 2007 było to 8 % budżetu, zaś w 2008 – 10 %. Wydatki budżetu na poszczególne dziedziny życia 66 171 849 Transport i łączność10 541 625 Gospodarka mieszkaniowa1 207 585 Administracja publiczna6 999 498 Bezpieczeństwo publiczne i przecipożarowe3 702 425 Oświata i wychowanie16 899 402 Ochrona zdrowia13 076 582 Pomoc społeczna5 638 564 Pozostałe8 106 168 Wydatki budżetu na poszczególne dziedziny życia 74 888 854 Transport i łączność10 432 100 Gospodarka mieszkaniowa2 748 638 Administracja publiczna8 255 705 Bezpieczeństwo publiczne i przecipożarowe4 988 739 Oświata i wychowanie20 788 338 Ochrona zdrowia8 881 312 Pomoc społeczna7 626 833 Pozostałe11 167 189

14 STRAŻNICA PPSP

15 23 maja 2007 r., po kilku latach, najpierw starań by inwestycję wpisać w plan inwestycji finansowanych z budżetu państwa, a następnie po zakończeniu samego procesu inwestycyjnego, uroczyście oddano do użytku siedzibę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim. Nowoczesny w pełni wyposażony obiekt stworzył komfortowe warunki służby strażakom, zapewnił bezpieczeństwo mieszkańcom, jak również zmienił oblicze architektoniczne tej części miasta. Rozpoczęta jeszcze w 2000 r. budowa łącznie kosztowała 6.868.073 zł, z czego 5.679.500 zł to dotacja. Reszta środków pochodziła z budżetu Powiatu Grodziskiego. Strażnica PPSP w trakcie budowy…

16 Kolejne przedsięwzięcia, które od tamtego czasu poczyniono to: wykonanie wraz z montażem oznakowania w formie reklamy świetlnej budynku PSP - 30.000 zł, dostawa wraz z montażem stanowiska do mycia i naprawy węży - 13.000 zł, dostawa dźwignika hydraulicznego DHP-s10/650 - 2.500 zł, dostawa spawarki STB 225 - 7.000 zł, dostawa 2 sztuk stołów warsztatowych, wciągnika łańcuchowego, wózka jednobelkowego - 10.500 zł, dostawa pompy beczkowej - 2.600 zł, dostawa testera do badania masek i aparatów powietrznych - 11.000 zł. Jeden z Samochodów PPSP w Grodzisku Mazowieckim....i w momencie uroczystego oddania do użytku Fot. archiwum PPSP

17 SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZOWIECKIM SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZOWIECKIM

18 Priorytetową inwestycją, którą realizuje Starostwo Powiatu Grodziskiego jest Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Szpital Zachodni z lotu ptaka. Fot. archiwum szpitala

19 Budowa Szpitala jest inwestycją wieloletnią, finansowaną ze środk ó w pochodzących z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojew ó dzkiego. Rozpoczęta została w latach 80 – tych, następnie przerwana i wznowiona w 1996 roku. Trzy lata p ó źniej nadz ó r nad budową Szpitala przejął Powiat. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych: powiatowych i gminnych, Urzędu Marszałkowskiego Wojew ó dztwa Mazowieckiego oraz Dyrekcji Szpitala, w kwietniu 2003 roku plac ó wkę uruchomiono. Obecnie do dyspozycji pacjent ó w pozostają 304 ł ó żka, w tym 278 na oddziałach Szpitala, 11 na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i 15 na Stacji Dializ. Stacja Dializ Do dyspozycji pacjentów są: Oddział Wewnętrzny Oddział Ortopedii i Traumatologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Neurologiczny i Udarowy Oddział Chirurgiczny Oddział Kardiologiczny Oddział Urologiczny

20 W trakcie swojej działalności grodziski Szpital zdobył kilka certyfikatów i zajmował wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach. Wśród certyfikatów są: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, Certyfikat Systemu Jakości AQAP 2120:2003, Certyfikat Akredytacyjny, Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 1400:2005.

21 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZWANE W CIAGU 10 LAT ISTNIENIA POWIATU INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZWANE W CIAGU 10 LAT ISTNIENIA POWIATU

22 Łączna długość dróg powiatowych wynosi 182,6 km. Od momentu utworzenia powiatów w Powiecie Grodziskim zmodernizowane zostało 50,4 km dróg powiatowych. W ostatnim 10 –leciu pobudowane i zmodernizowane zostały następujące drogi: ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. na odc. od ul. Teligi do granicy Grodziska - wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej, droga Bronisławów - Wiskitki - wykonanie nawierzchni asfaltowej dł. 200 mb w miejscowości Pułapina w kierunku do Cegłowa, przebudowa centrum Żabiej Woli - wykonanie parkingu i chodników przy ulicach: Warszawskiej i Głównej, ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz. - odc. 712 mb, ul. Kościuszki w Milanówku - 2656 mb (całość drogi) droga Grodzisk – Siestrzeń - 6400 mb. (całość drogi) przebudowa drogi Książenice – Podkowa Leśna - odc. 1328 mb (od ronda w Książenicach do skrzyżowania z drogą Urszulin – Stara Wieś), przebudowa drogi od Siestrzeni do Ojrzanowa - odc. 5102 mb (do skrzyżowania z drogą na Zaręby), ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz. - wybudowany kanał deszczowy na odc. o dł. 837,5 - od ul. Warszawskiej do ul. Zacisze, droga Bronisławów - Szymanów - odc. 3330 mb - od miejscowości Regów do miejscowości Kaski, Droga w Maryninie, gmina Grodzisk Mazowiecki Fot. archiwum PZD Chodnik wzdłuż ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej

23 ul. Bałtycka w Grodzisku Maz. na odc. od ul. Zachodniej do Pl. Zygmunta Starego, ul. Jana Pawła w Podkowie Leśnej - odc. 1200 mb - od torów kolejki WKD do granicy miasta (całość drogi), ul. Nowowiejska i Kazimierzowska w Milanówku - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. od ul. Królewskiej w kierunku południowym, ul. Średnia w Milanówku na odc. od ul. Kazimierzowskiej do granicy Milanówka, droga Żabia Wola – Piotrkowice - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 1000 mb od skrzyżowania z drogą Bukówka – Skuły w kierunku miejscowości Kaleń, ul. Kwiatowa w Milanówku - wykonanie nawierzchni na odc. 900 mb, ul. Piotra Skargi w Milanówku na odc. od ul. Brzozowej do ul. Warszawskiej, droga Henryszew – Międzyborów odc. 1450 mb - od Międzyborowa w kierunku Henryszewa, droga Seroki – Gogolina - Jaktorów - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 450 mb - od miejscowości Kaski w kierunku miejscowości Gągolina, projekt i wykonanie remontu schodów na wiadukt w Milanówku, przebudowa drogi Grodzisk – Izdebno Kościelne – Boża Wola w miejscowości Izdebno Kościelne - odc. 660 mb. + wykonanie kanału deszczowego, Droga w Regowie, gmina Baranów w trakcie budowy - kładzenie nawierzchni Droga w Żelechowie, gmina Żabia Wola w trakcie budowy Fot. archiwum PZD

24 przebudowa drogi Bukówka – Skuły - odc. 240 mb, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej, remont drogi Chrzanów – Żuków – Czubin - odc. 1526 mb, remont nawierzchni asfaltowej ul. Dębowej w Milanówku - odc. 614 mb remont nawierzchni asfaltowej ul. Warszawskiej w Milanówku - odc.779 mb remont drogi Seroki – Baranów – Jaktorów na odc. 1344 mb. Przy drogach powiatowych usytuowane są chodniki o powierzchni 86746 m2. W ciągu ostatnich 10 lat wybudowano i wyremontowano chodniki przy drogach powiatowych o powierzchni 42.772 m2. ul. Nadarzyńska w Grodzisku Mazowieckim Fot. archiwum PZD

25 W ostatnim 10-leciu pobudowano i zmodernizowano chodniki przy następujących drogach: ul. Brwinowska w Podkowie Leśnej na odc. od ul. Orlej do torów kolejki WKD, ul. Piłsudskiego w Milanówku na odc. od ul. Królewskiej do ul. Okólnej (przy sklepie Biedronka), ul. Osowiecka w Adamowiźnie - na odc. od wjazdu do firmy BUDOKRUSZ do ul. Króliczej, ul. Kościuszki w Milanówku (na całej długości), droga we wsi Kaski przy szkole podstawowej i Kościele parafialnym, droga we wsi Boża Wola przy szkole podstawowej, droga we wsi Kłudno Stare - na odc. od drogi wojewódzkiej 579 w kierunku byłego wysypiska, droga we wsi Baranów - od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1517, ul. Nowowiejska i Kazimierzowska w Milanówku - od ul. Królewskiej do torów kolejki WKD, ul. Mazowiecka w Opypach - od ul. Gilewicza w kierunku południowym, droga we wsi Cegłów przy szkole podstawowej, ul. Warszawska w Żabiej Woli - na odc. od wiaduktu w Józefinie do centrum Żabiej Woli, droga we wsi Izdebno Kościelne w rejonie szkoły podstawowej - od drogi gminnej na Rozłogi do skrzyżowania z drogą gminną na Stanisławów, ul. Skokowskiego w Jaktorowie - na odc. od torów PKP do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Bud Zosinych, droga we wsi Budy Zosine - w rejonie cmentarza żołnierzy AK, ul. Główna w Żabiej Woli - od ul. Warszawskiej do ul. Jesionowej, ul. Jana Pawła w Podkowie Leśnej - od torów kolejki WKD do granicy miasta, ul. Średnia w Milanówku od ul. Kazimierzowskiej do torów WKD, droga we wsi Chlebnia i Zabłotnia - w rejonie bloków mieszkalnych, droga we wsi Urszulin - w rejonie bloków mieszkalnych, ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - od drogi wojewódzkiej ul. Okulickiego w kierunku Milanówka, ul. Bałtycka w Grodzisku Maz. - na odc. od ul. Zachodniej w kierunku torów PKP. ul. Kościuszki w Milanówku ul. Piotra Skargi w Milanówku

26 ul. Kazimierzowska w Milanówku ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej 2002 rok478 978,32 2003 rok1 580 904,94 2004 rok1 593 206,68 2005 rok4 785 939,46 2006 rok11 560 281,00 2007 rok7 924 932,00 2008 rok6 896 400,00 2009 rok12 500 002,00 Fot. archiwum PZD

27 OŚWIATA I WYCHOWANIE

28 Łączny koszt rozbudowy placówki zamknął się kwotą 2.280.000 zł. Do dyspozycji uczniów oddano: nowoczesną salę gimnastyczną wraz z zapleczem, sale dydaktyczne, gabinet rehabilitacyjny, lekarski, stołówkę i świetlicę, wraz z całkowitym wyposażeniem. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Sala gimnastyczna przy Zespole Sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. HIPOLITA SZCZERKOWSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

29 Gabinet rehabilitacyjny w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego. Podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego Klasa zespołu rewalidacyjno - wychowawczego

30 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim. - boisko sportowe wielofunkcyjne Boiska sportowe

31 - boisko do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy - boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej Zespół Szkół przy ul. Piasta 14 w Milanówku. - boisko sportowe do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią Zespół Szkół przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

32 Zespół Szkół przy ul. Wójtowskiej w Milanówku. - boisko do piłki ręcznej z torem wrotkarskim fot. Tomasz Ojrowski Remont auli w Zespole Szkół przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim

33 Wszystkie, Zespoły Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, posiadają w pełni wyposażone pracownie komputerowe.

34 Modernizacja kotłowni wykonana została we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski. Zakupiono autobus dla Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. - zakup, wartego ponad 340.000 zł, autobusu sfinansowany został za środki z budżetu Powiatu Grodziskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazane przez firmę Frito Lay. Pojazd wyposażony jest w podjazd i miejsca dla wózków inwalidzkich, pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera oraz antypoślizgową wykładzinę.

35 MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU

36 Od 1999 r. jest samorządową instytucją kultury Powiatu Grodziskiego. W swojej prawnej i organizacyjnej formie, jako wojewódzka instytucja kultury, utworzone zostało w 1984 r. Wyposażenie domu, poszczególnych jego pomieszczeń, nie stanowi zwartej, jednolitej stylowo kolekcji. Ekspozycja muzealna składa się z 7 w pełni zachowanych, autentycznych pomieszczeń mieszkalnych, wyposażonych w oryginalne, zabytkowe meble i przedmioty sztuki użytkowej. Pomieszczenia te znajdują się na parterze i I piętrze domu i połączone są holem wejściowym z bardzo piękną, drewnianą klatką schodową, łączącą oba te poziomy. Na poddaszu znajduje się duża sala wystaw czasowych oraz pracownie i dwa pokoje gościnne. Zgromadzone w Stawisku zbiory, dzieła sztuki, bogata biblioteka, obszerny zbiór wydawnictw nutowych, a przede wszystkim archiwum literackie, zbiory fotograficzne i druków ulotnych dziś stanowią ważny warsztat pracy dla biografów, historyków literatury i badaczy dziejów kultury narodowej, szczególnie ostatniego osiemdziesięciolecia.

37 Stawisko, poza funkcją muzealną, pełni rolę centrum kultury. Salon Iwaszkiewiczów, podobnie jak za życia pisarza, rozbrzmiewa muzyką i poezją. W sali wystawowej - na poddaszu - prezentują swoje prace artyści plastycy. Od 1994 r. odbywają się – organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk – cykle spotkań, min.:,,Dźwięk – Słowo – Obraz – Myśl,,,Akademia Myśli i Dźwięku, a od 2000 r. Festiwal,,Muzyczne Konfrontacje. Co roku organizowany jest Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza. Muzeum prowadzi również szeroką działalność edukacyjną. Są to min. lekcje muzealne. Gabinet pisarza Księgozbiór pisarza Pokój stołowy

38 Modernizacja kotłowni w siedzibie Starostwa. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim. Remont Budynków Starostwa przy ul. Kościuszki w Grodzisku Mazowieckim. Wykonanie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową w budynku Przychodni przy ul. Piasta 30 w Milanówku. Wymiana CO, remont gabinetów, remont sanitariatów w budynku Przychodni przy ul. Piasta 30 w Milanówku. Częściowa wymiana Stolarki okiennej na I i II piętrze budynku przy ul Dalekiej 11 A w Grodzisku Mazowieckim. Zakup i dostawa wraz z montażem Systemu Zarządzania Ruchem Interesantów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Rozpoczęte we wrześniu 2008 r. prace – w trakcie realizacji. Przebudowa wraz rozbudową pomieszczeń znajdujących się na I piętrze i w części na parterze budynku położonego przy ul. Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rozpoczęte we wrześniu 2008 r. prace – w trakcie realizacji. Częściowa wymiana stolarki okiennej na I piętrze, parterze i w piwnicach budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęte w październiku 2008 r. prace - w trakcie realizacji. INNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH Budynek A Starostwa z odnowioną elewacją

39 Powiat Grodziski, obok zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych, bądź dofinansowywanych z budżetu państwa, realizuje zadania współfinansowane przez Unię Europejską. Pierwszą inwestycją wykonaną przy udziale środków unijnych była,,Przebudowa drogi powiatowej Książenice - Podkowa Leśna o długości 1328 m. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Fot. archiwum PZD

40 Drugą był projekt pod nazwą,,Dofinansowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i kosztował 247.607 zł, z czego prawie połowa - 115.565 zł stanowiła dofinansowanie z Unii. W ramach projektu rozbudowana została sieć informatyczna Starostwa, wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz podpis elektroniczny. Informatyzacja Starostwa usprawniła jego funkcjonowanie wewnętrzne, a przede wszystkim przyspieszyła proces załatwiania spraw oraz dodatkowo podniosła poziom bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w Starostwie. W ramach rozbudowy sieci komputerowej do dyspozycji mieszkańców oddane zostały dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdującym się w siedzibie Starostwa przy ul. Kościuszki 30. Każdy mieszkaniec może na miejscu skorzystać z komputera bądź wydrukować niezbędne mu do załatwienia sprawy dokumenty, które zamieszczone są na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego. Może również przeglądać strony internetowe i zajrzeć do swojej skrzynki mailowej. Stanowiska komputerowe dla klientów Starostwa.

41 W roku 2008 wystąpił o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składając wnioski pod nazwą: Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie sprzedawca oraz wyrównanie szans na rynku pracy uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Wartość projektu wynosi 72.530,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 63.283,12 zł, zaś wkład własny Powiatu to 9.247,68 zł (12,75%). Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem - projekt realizowany będzie przy współpracy ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ZSTL nr 2 w Grodzisku oraz ZS nr2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Wsparciem objętych zostanie 220 uczniów kl. I i II techników. Celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności posługiwania się językami obcymi (angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim) uczniów szkół zawodowych w Powiecie Grodziskim do potrzeb rynku pracy. Wartość projektu wynosi 834.362 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 727.980,84 zł, zaś wkład własny Powiatu to 106.381,16 zł (12,75%). Realizowany będzie od 01.01.2009 do 28.02.2011 roku. Każdy inny – wszyscy równi - projekt realizowany będzie przy współpracy ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Wsparciem objętych zostanie 150 uczniów liceum ogólnokształcącego. Celem projektu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań (zajęcia dodatkowe z języków obcych, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, zajęcia medialno - informatyczne). Wartość projektu wynosi 289.314 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 289.314 zł. W przypadku tego projektu Powiat nie wnosi wkładu własnego. Realizowany będzie od 01.01.2009 do 28.02.2011 roku. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt realizowany jest przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jego wartość wynosi 328.165 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 293.708 zł, natomiast wkład własny Powiatu to 34.457 zł (10,5 %). Realizowany jest od 01.06.2008 do 31.12.2008 roku.

42 Praca Twoją przyszłością - projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest organizacja szkoleń, staży, przeznaczenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych. Wartość projektu wynosi 427.820 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 363.647 zł. Wkład własny Powiatu to 64 173 zł (15%). Realizowany jest od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku. Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym - projekt realizowany będzie przy współpracy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Wartość projektu wynosi 1.657.612,77 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 1.408.970,86 zł, zaś wkład własny to 248.641,91 zł (15%). Realizowany będzie od 04.05.2009 do 30.06.2010 roku. Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap I - projekt realizowany będzie przy współpracy Powiatowego Zarządu Dróg. Wartość projektu wynosi 9.256.768.69 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 7.868.253.39 zł. Wkład własny Powiatu to 1.388.515,30zł (15%). Realizowany będzie od 30.06.2009 do 31.12.2010 roku.

43 Rozumiejąc potrzeby osób niepełnosprawnych i ograniczenia, na jakie oni niejednokrotnie napotykają, władze Powiatu podjęły decyzję o przebudowie wejścia do swojej siedziby przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku. W ramach realizacji przedsięwzięcia przebudowano wejście z jednoczesną budową podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Aby zwiększyć komfort przemieszczania się po nim – wzdłuż podjazdu - zamontowano metalową barierkę. Koszty, wynoszące 33.000 zł, pokryte zostały w całości z budżetu Powiatu. Dzięki budowie podjazdu każdy mieszkaniec może osobiście załatwić swoją sprawę w Punkcie Obsługi Mieszkańców bez ograniczeń będących następstwem niepełnosprawności fizycznej. PRZEBUDOWA WEJSCIA DO SIEDZIBY STAROSTWA

44 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2 000 Istotna dla nas jest jakość świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu, dlatego też wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Dwukrotnie Powiat Grodziski wziął udział w ogólnopolskiej akcji,,Przejrzysta Polska, która miała na celu poprawę standardów jakości życia publicznego, pobudzanie aktywności obywatelskiej i promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach. Efekty towarzyszące to udoskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania oraz dążenie do wyeliminowania korupcji i innych negatywnych zjawisk w życiu publicznym. W oparciu o środki unijne wprowadziliśmy Elektroniczny Obieg Dokumentów w raz z podpisem elektronicznym.

45 Zadania powiatu z zakresu polityki rynku pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do głównych zadań należy: - rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, - wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, - aktywizowanie bezrobotnych, promowanie zatrudnienia. Liczba bezrobotnych na dzień 30 września w latach 2007 i 2008 Źródło: dane PUP Grodzisk Maz Liczba bezrobotnych w okresie 1999 – 2008 RYNEK PRACY

46 Przeciętna stopa bezrobocia w kraju, województwie oraz na obszarze powiatu grodziskiego według stanu na 30 czerwca 2007 r. i 2008 r. Źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Stopa bezrobocia w okresie 1999 – 2007 Źródło: dane MPiPS oraz PUP Grodzisk Maz

47 Na terenie Powiatu Grodziskiego działa wiele firm i instytucji publicznych. Pracodawcy poszukują pracowników wykorzystując różne formy rekrutacji takie jak internet, prasa, agencje pracy oraz zgłaszają oferty do Powiatowego Urzędu Pracy. Z analizy danych wynika, iż pracodawcy w ostatnich latach najczęściej poszukiwali: kierowców: ciągników siodłowych, autobusów, samochodów ciężarowych, sprzedawców, kasjerów, szwaczek, krawcowych, pracowników magazynowych, operatorów maszyn, pracowników produkcji, robotników w zawodach budowlanych (murarz, zbrojarz, dekarz, malarz), pracowników biurowych, księgowych, spedytorów, pracowników biurowych. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych jest coraz bardziej dostosowana do realiów lokalnego rynku pracy jak i zmieniających się oczekiwań pracodawców. Rynek pracy w ostatnich dwóch latach charakteryzuje się dużą ilością ofert pracy. W związku z tym absolwenci szkół mają większe szanse na podjęcie pracy. To pozytywnie przekłada się na znacząco niski procent absolwentów figurujących w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz., gdzie dla większości tych osób Urząd ma przygotowane propozycje odbycia stażu zgodnego z wykształceniem, predyspozycjami i umiejętnościami osób młodych. RYNEK PRACY A SZKOLNICTWO

48 WSPÓŁPRACA POWIATU GRODZISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I SAMORZĄDAMI WSPÓŁPRACA POWIATU GRODZISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I SAMORZĄDAMI

49 Podstawą działalności władz Powiatu Grodziskiego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i pobudzenia aktywności społecznej oraz dążenia do przejrzystości i transparentności działań jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, której ramy określa Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie, aktualizowanego każdego roku, Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój Powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi: współorganizując imprezy wpisane w coroczny Powiatowy Kalendarz Imprez o charakterze: - kulturalnym - sportowym - ekologicznym Dla przykładu na ww. imprezy w budżecie Powiatu Grodziskiego w roku 2008 przeznaczone zostało: w dziale kultura i sztuka – 60.000 zł w dziale kultura fizyczna i sport – 60.000 oraz 25.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Łącznie było to 145.000 zł Ponadto: Powiat wspiera różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia organizacji pozarządowych działających na jego terenie.

50 Bardzo dużą uwagę przywiązujemy r ó wnież do wsp ó łpracy z innymi samorządami, zar ó wno z terenu Powiatu Grodziskiego, jak i sąsiednimi. Największe efekty wsp ó łpraca ta przynosi przy realizacji inwestycji drogowych. Wśr ó d zadań zrealizowanych przez Powiat, na podstawie zawartych porozumień, przy udziale finansowym gmin są: I. Gmina Baran ó w 1. Budowa chodnik ó w przy szkołach podstawowych w ciągu dr ó g powiatowych np. drogi: w Bożej Woli, w Cegłowie, w Kaskach, w Baranowie. 2. Remont drogi Seroki – Baran ó w, na odc. Kaski – Pułapina i drogi Szyman ó w – Bronisław ó w, na odc. Reg ó w – Kaski. II. Gmina Jaktor ó w 1. Budowa chodnika w ciągu drogi - ul. Skokowskiego w Jaktorowie. 2. Przebudowa drogi Międzybor ó w – Henryszew. III. Gmina Grodzisk Mazowiecki 1. Przebudowa ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. (podbudowa, chodniki) 2. Budowa chodnik ó w w ciągu dr ó g powiatowych: - w Urszulinie, - ul. Nadarzyńska w Grodzisku Maz., - w Opydach, - w Chlebni, - w Starym Kłudnie. 3. Przebudowa drogi Grodzisk – Siestrzeń. 4. Przebudowa drogi Grodzisk Maz. – Cegł ó w (ul. Bałtycka w Grodzisku Maz.). IV.Gmina Milan ó wek 1. Przebudowa ul. Kościuszki. 2. Remont nawierzchni asfaltowych: - ul. Kazimierzowska i Nowowiejska, - ul. Kwiatowa, - ul. Warszawska, - ul. Piotra Skargi, 3. Przebudowa ul. Średniej

51 V. Gmina Podkowa Leśna 1. Przy przebudowie ul. Jana Pawła II. VI. Gmina Żabia Wola 1. Budowa chodnik ó w w ciągu dr ó g powiatowych: - ul. Warszawska (od wiaduktu w J ó zefinie do centrum Żabiej Woli), - ul. Gł ó wna, na odc. od Urzędu Gminy do ul. Osiedlowej. 2. Przebudowa drogi Siestrzeń – Ojrzan ó w. Zadania zrealizowane przez gminy przy udziale finansowym Powiatu Grodziskiego to: 1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojew ó dzkiej - ul. Okulickiego i powiatowej ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim. 2. Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej Ojrzan ó w – Księżak – Tarczyn. Inne źr ó dła finansowania realizowanych zadań: I. Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Mazowieckiego: - przy realizacji przebudowy drogi Grodzisk – Siestrzeń – Ojrzan ó w, - przy realizacji przebudowy drogi Seroki - Gągolina – Baran ó w – Jaktor ó w, - przy realizacji przebudowy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej, - przy realizacji przebudowy drogi Grodzisk – Izdebno Boża Wola – ul. Bałtycka w Grodzisku Mazowieckim. II. Wojew ó dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - Częściowo umarzalna pożyczka na budowę kanału deszczowego w ul. Nadarzyńskiej. III. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - przy realizacji przebudowy drogi Książenice – Podkowa Leśna.

52 ul. Kościuszki 30 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek : 9:00 – 17:00 wtorek, środa, piątek : 8:00 – 16:00 Telefon: (022) 724-18-33, 022-724-30-97 do 98 FAX: (022) 724-30-49 www.powiat-grodziski.plwww.bip.powiat-grodziski.pl e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl Starostwo Powiatu Grodziskiego


Pobierz ppt "POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r. POWIAT GRODZISKI 12 grudzień 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google