Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Szymańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Szymańska."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Szymańska

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010 - 2012

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010 - 2012 2010 r.2011 r.2012 r. FUNDUSZ ZASADNICZY292.944,- 1/108.626,-48.436,- DYDAKTYKA133.690,-126.000,- 189.526,- 189.526,- 5/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 834,157,- 3/ 1.110.874,- 2/ 939.817,- 4/ BADANIA WŁASNE52.230,-00 GRANTY495,945,-1.024.410,-634.730,- SPRZEDAŻ – PRZEMYSŁ1.079.000,-,-1.040.000,-930.713,- RAZEM2.887.966,-3.409.910,-2.714.786,- 1/ w tym 120.000,- dofinansowanie do remontu laboratorium chemii 2/ w tym około 21% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 37% rezerwy Dziekana 4/ w tym około 10,85% % rezerwy Dziekana 5/ w tym 25 000,- dofinansowanie JM Rektora, 28.436,- dofinansowanie z funduszu zasadniczego 1161,- dofinansowanie koła naukowego KONKRET, 6000,- dodatkowy dochód zlec. wew.

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010 - 2012

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010-2012 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010-2012 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantów 495.945,-1.024.410,-634.730,-2.960.070,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350303 Dr inż. W. Lorenc 2009-2011 Nośność zmęczeniowa ciągłych łączników otwartych. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu 345.945,-140.000,-0,-600.000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350310 Prof. H. Nowak 2010-2013 Termowizyjna identyfikacja cieplnych właściwości przegród budowlanych. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu 150.000,-136.300,-53.170,-350.000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350327 Prof. J. Hoła 2011-2013 Nowy nieniszczący sposób oceny przyczepności i odrywanie warstw w posadzkach betonowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu -42.900,-22.100,-65.000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350334 Prof. B. Hoła 2011-2013 System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu -287.300,-262.600,-549.900,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350341 Prof. J. Jasieńko 2011-2014 Innowacyjne metody modyfikacji przekrojów dźwigarów z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu -230.450,-101.500,-396.950,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350358 Prof. E. Hotała 2011-2013 Badania prototypowych lekkich silosów metalowych do składowania biomasy w elektrowniach. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu -182.000,-138.000,-320.000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 350365 Mgr inż. W. Misztal 2011-2014 Efektywność wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu widzenia konserwatorskiego. Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Ogółem wartość grantu -5.460,-57.360,-86.480,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

14 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Grant badawczy w ramach POIG Funduszu Europejskiego2010 - 2013 Grant badawczy w ramach POIG Funduszu Europejskiego 2010 - 2013 Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Koordynator Krajowy - Politechnika Łódzka Projekt: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Projekt: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie Koordynator z ramienia PWr. - Prof. dr hab. inż. Jan Bień Temat Badawczy TB 7.2. Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi Kierownik tematu badawczego z ramienia Instytutu Budownictwa - Dr hab. inż Henryk Nowak, prof. PWr.. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANT EUROPEJSKI Dr hab. inż. W. Lorenc Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ELEM Akronim ELEM Wartość ogółem 268.066,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANT EUROPEJSKI Dr hab. inż. W. Lorenc Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ECOBRIDGE Akronim ECOBRIDGE Wartość ogółem 205.508,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

17 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANT EUROPEJSKI Dr hab. inż. W. Lorenc Prefabrykowane trwałe belki zespolone z innowacyjnym połączeniem ścinanym. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim PRECO+ Akronim PRECO+ Wartość ogółem 135.833,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1004 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Mgr inż. Katarzyna Hamrol Enhance mechanical properties of timber engineered wood products and timber structures. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1101 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Assessment, reinforcement and monitoring Assessment, reinforcement and monitoring of timber structures. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 GRANTY WEWNĘTRZNE 2012 GRANTY Dziekańskie 2012

21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2012 Efektywność wzmacniania historycznych murów kamiennych przy użyciu innowacyjnych materiałów i technologii. Efektywność wzmacniania historycznych murów kamiennych przy użyciu innowacyjnych materiałów i technologii. Mgr inż. Witold Misztal 16.000,- GRANTY Dziekańskie 2012

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2012 Ocena efektywnosci wzmacniania wybranych, historycznych konstrukcji murowanych przy użyciu materiałów kompozytowych. Ocena efektywnosci wzmacniania wybranych, historycznych konstrukcji murowanych przy użyciu materiałów kompozytowych. Mgr inż. Krzysztof Raszczuk 16.000,- GRANTY Dziekańskie 2012

23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010 - 2012

24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010 - 2012 2010 r.2011 r.2012 r. KOSZTY (ZŁ)% % % PŁACE (administracja + sprzątające) 408.488 I2400.713,- I2340.530,- I2 205.473 AC212.051,- AC215,963,- AC 613.961,- 41,4 612.764,- 43,4 556.483,- 44,1 ENERGIA 373.540,- 25,2 334.098,- 23,7 416.918,- 33 AMORTYZACJA 367.775,- 24,8 331.282,- 23,5 170.108,- 13,5 ROZMOWY TELEFONICZNE 32.825,- 2,2 36.351,- 2,6 29.023,- 2,3 ŚRODKI CZYSTOŚCI 11.866,- 0,8 9.258,- 0,6 12.215- 1 WYWÓZ ŚMIECI + TRANSPORT 12.001,- 0,8 17.390,- 1,3 19.679,- 1,6 WYDATKI I-2 70.516,- 4,8 69.687,- 4,9 57.890,- 4,5 OGÓŁEM WYDATKI 1.482.484,- 100 1.410.830,- 100 1.262.316,- 100 LIMIT + ODPISY AMORTYZACYJNE 936.785,- 63,2 885.637,- 62,8 721.538,- 57,2 ŚRODKI WYPRACOWANE 457.228,- 30,8 435.821 30,9 504.702,- 40 BILANS - 88.471,- 6,0 - 89.372,- 6,3 - 36.076,- 2,8

25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2009-2012 BILANS = PRZYCHODY - WYDATKI (w zł )

26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2010-2012

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Lp. Rodzaj wydatków Kwota (zł) 1 Materiały biurowe i komputerowe, tusze i tonery do drukarek, normy. 13 010,- 2 Pozostałe materiały i drobne zakupy (wentylator, szklanki, dzbanki, czajniki, zamki, klamki, baterie itp.) 4 385,- 3 Usługi zewnętrzne - naprawy sterowania hydraulicznego, wózka widłowego, monitora, domofonów, drukarki, systemu alarmowego, nawilżacza, naprawa i konserwacja ksero, usługi kurierskie, reklama, audyt projektu 15 728,- 4 Drobne remonty i naprawy w ZKR PWr. 798,- 5 Catering, art. spożywcze, woda mineralna 11 563,- 6 Szkolenia, delegacje pracowników inż. techn. 1 577,- 7 Koszty audytu PCA 8 292,- 8 Usługi wew. Nadanie nr ISBN, nekrologi, wizytówki, koperty, kartki świąteczne itp. 2 537,- RAZEM: 57 890,- ROZLICZENIE WYDATKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2012

28 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH W ROKU 2012 ( w zł )

29 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 KOSZTY DYDAKTYKI INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2012

30 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2012 L.p.RODZAJ WYDATKÓWKOSZTY ( w zł ) 1 Opłaty członkowskie, akredytacyjne, licencyjne, aktualizacje oraz koszty audytów. 7 583 2Koszty związane z przewodami doktorskimi 2 320 3 Materiały do laboratoriów dydaktycznych (kruszywa, cementy, piasek, żwir, materiały chemiczne, art. elektryczne itp.) 8 461 4 Naprawy i konserwacje urządzeń laboratoryjnych oraz wzorcowanie urządzeń 69 779 5Szkolenia, konferencje8 648 6 Materiały biurowe i tusze do drukarek, części komputerowe, prenumerata, BHP 2 753 7 Aparatura oraz wyposażenie (destylatorka, elementy do montażu stanowiska badawczego-konstrukcji stalowej, kątownik, lampa do projektora, klucz udarowy) 30 179 8Usługi transportowe2 548 9 Usługi wewnętrzne (drukarnia PWr., remonty ) 15 276 10Pozostałe drobne wydatki7 473 RAZEM155 020

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2012 ( w zł )

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2012ORAZ REZERWY DYREKTORA

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Lp. Nazwa Kwota /zł/ 1 Dofinansowanie dydaktyki I-2 28.436,- R A Z E M 28.436,- Ś R O D K I D O S T Ę P N E 48.436,- B I L A N S B I L A N S + 20.000,- ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO 2012

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Rozliczenie Rezerwy Dyrektora ( wyodrębnionej z działalności statutowej ) ) Lp. Rodzaj kosztów Kwota (zł) 1 Usługi wew. (wyd. monografii) 6.940,- 2 Usługi zewnętrzne (wzorcowania maszyny wytrzymałościowej, naprawa komory klimatycznej) 14.562,- 3 Szkolenia i seminaria, konferencje 3.687,- 4 Aparatura (wiertarka, monitor) 15.732,- 5 Materiały (piasek, normy) 775,- 6 Delegacje krajowe (np. na szkolenia) 785,- 6 RAZEM 42.481,-

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W LATACH 2010-2012

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH 2010-2012 (w tys. zł)

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH 2010-2012 (w tys. zł) Znacznemu obniżeniu uległa wartość zleceń badawczych o około 50% w stosunku do roku 2011. Wartość pozostałych zleceń nieco wzrosła z 626 tys. w roku 2011 do 692 tys. w roku 2012

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH 2010-2012 (w szt.)

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH 2010-2012 (w szt.)

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW wszystkich zleceń realizowanych w 2012 roku ( w tys. zł)

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW ZLECEŃ BADANIA OBJĘTE AKREDYTACJĄ BADANIA OBJĘTE AKREDYTACJĄ

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – KOSZTY 2012 (w tys zł) Koszty 2012 Rodzaj kosztu Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem usługi zewnętrzne 30 - 3 konferencje 3 - - materiały 5 - 5 delegacje - 1 - usługi wew. - - - aparatura+ oprogramowanie - - - honoraria ( umowy o dzieło na prawach autorskich ) - - 156 fundusz bezosobowy ( umowy o dzieło bez praw autorskich ) - 2 18 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy naukowi - 13 365 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy laboratorium w tym akredytowanego - 7 46 Zwiększone wynagrodzenie pozostali pracownicy ( administracja ) - - 11 ZUS+ FP+ZFŚS 5 104 kszty bezpośrednie 38 27 697 koszty ogólne 3 85 koszty wydziałowe 6 97 zysk 1 36

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM PRZYCHODY 2012 (w tys. zł) PRZYCHODY 2012 (w tys. zł) Przychody 2012 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Sprzedaż ( kwota netto ) - 38 931 Przychód ( sprzedaż - koszty ogólne ) - 35 846

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS 2012 (w tys. zł) BILANS 2012 (w tys. zł) Bilans 2012 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) minus Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją minus Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem minus Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem Bilans ( przychód - koszty bezpośrednie) - 38 8 149

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS AKREDYTACJI 2012 (w tys. zł) BILANS AKREDYTACJI 2012 (w tys. zł) Przychody uzyskane w ramach zleceń minus z badaniami objętymi akredytacją minus koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) W kosztach nie ujęto - wydatków na utrzymanie bieżące, w tym: sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, telefony. - 30,-

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA ORAZ PRZEWODY DOKTORSKIE 2012

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Publikacje pracowników Instytutu w roku 2012 W roku 2012 ukazało się ogółem 148 publikacji, w tym m.in. - 3 monografie, podręczniki - 13 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 5 w ACME - 61 artykułów w pozostałych czasopismach z listy MNiSW - 3 referaty z konferencji zagranicznych punktowane w bazie Web of Science Szczegółowiej struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa została przedstawiona na poniższych wykresach. Struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa PWr

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 LOKALIZACJA PUBLIKACJI PUNKTOWANYCH WEDŁUG LISTY MNiSW

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE/ZAMKNIĘTE W ROKU 2012 Imię i nazwisko Temat pracy Data otwarcia/ zamknięcia przewodu Promotor Michał REDECKI Nośność stężonych poprzecznie, dwuteowych słupów stalowych ze skokową niesymetryczną zmianą przekroju. otwarcie 18.01.2012 Prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI Anna OSTRYCHARCZYK Analiza pracy statycznej i mechanizmów zniszczenia hybrydowych przekryć z drewna i stali w dziedzińcach założeń historycznych. otwarcie 18.01.2012 Prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO Monika KUCYPERA Ilościowa ocena cieplnych właściwości przegród budowlanych metodą termowizyjną. zamknięcie 23.05.2012 Dr hab. inż. Henryk NOWAK, prof. PWr. Katarzyna HAMROL Analiza cech fizycznych i mechanicznych drewna konstrukcji historycznych ze szczególnym uwzględnieniem wyników pomiarów rezystograficznych. otwarcie 27.06.2012 Prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO Mateusz MASZCZAK Badania stanów granicznych żelbetowych, cylindrycznych powłok silosów poddanych działaniu wybranych przypadków obciążeń. otwarcie 20.12.2012 1.Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI 2. Dr John Michael ROTTER, prof. School of Engineering

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 PRZEWODY DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2012 Imię i nazwiskoTemat pracyData obronyPromotor Piotr CHYLIŃSKI Analiza wpływu przerw organizacyjnych na koszt i czas realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problemu przepływowego. 25.01.2012 Dr hab. inż. Zdzisław HEJDUCKI, prof. PWr.

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 KONFERENCJE INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2012

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 ISCARSAH – ICOMOS International Scientifie Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage – International Council on Monuments and Sites – Wrocław 14 października 2012 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Stephen Kelley.

53 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 SAHC 2012 International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions – Wrocław 15-17 października 2012 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

54 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 COST Actions FP1004 Wrocław 2012 18-19 października 2012 r.

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 VIII Konferencja Naukowo- Techniczna Budownictwo w Energetyce – Szklarska Poręba 2012 15-18 maja 2012 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. nadzw. PWr..

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 XIV Konferencja Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Ciecze, Kominy Przemysłowe oraz Obiekty Hydrotechniczne - Karpacz 24-26 kwietnia 2012 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 XXVI Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska Wojanów 2012, 16-18 maja 2012r. Przewodniczący Komitetu Naukowego : Dr hab. inż. Henryk NOWAK, prof. nadzw. PWr.

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 2012

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe 19 osób, 22 referaty z tego w: z tego w: Republice Czeskiej- 10 referatów Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr Dr inż. Zygmunt Matkowski Dr inż. Andrzej Moczko Dr inż. Schabowicz Krzysztof Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. PWr. Mgr inż. Adelajda Pala Mgr inż. Łukasz Sadowski Mgr inż. Fabianiak Katarzyna, Afryce Południowej- 2 referaty Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Dr inż. Krzysztof Schabowicz, Mgr inż Łukasz Sadowski Niemczech - 2 referaty Prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław Dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr. Dr inż. Michał Musiał Włoszech - 2 referaty Prof. dr hab. Mieczysław Kamiński Dr inż. Andrzej Moczko

60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe z tego w / na: Austrii- 2 referaty Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Grzegorz Dmochowski Dr inż. Zygmunt Matkowski Dr inż. Jerzy Szołomicki Mgr inż. Mateusz Maszczak Węgrzech- 2 referaty Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr. Dr inż. Marek Sawicki Mgr inż. Maciej Morka USA- 1 referat Dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, prof. PWr. Rosji- 1 referat Dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, prof. PWr.

61 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Wyjazdy na zaproszenie partnerskich instytucji naukowych w celu wygłoszenia cyklu wykładów 2 wyjazdy HISZPANIA Universidad de Granada dr inż. Piotr Berkowski INDIE Indian Concrete Institute oraz Avantech Engineering Consortium dr inż. Moczko Andrzej

62 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych European Cooperation in Science and Technology (COST) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Architecural Heritage (ISCARSAH) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) dr inż. Moczko Andrzej

63 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Udział w realizacji Projektów Międzynarodowych 6 projektów, 14 wyjazdów Europejski Projekt COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz Mgr inż Katarzyna Hamrol Europejski Projekt COST FP1101 Assessment, reinforcement and monitoring of timber Structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz Europejski Program ERASMUS - Projekt CHESS2012 European Summer School on Construction History Dr inż. Berkowski Piotr, Dr inż. Moczko Andrzej, Mgr inż. Ewelina Kusa

64 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i StaliELEM Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu Dr hab. inż. Lorenc Wojciech Dr inż. Maciej Kożuch Dr inż. Sławomir Rowiński Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i StaliECOBRIDGE Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach Dr hab. inż. Lorenc Wojciech Dr inż. Maciej Kożuch Dr inż. Sławomir Rowiński Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i StaliGrant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i StaliPRECO+ Prefabrykowane trwałe belki zespolone z innowacyjnym połączeniem ścinanym Dr hab. inż. Lorenc Wojciech Dr inż. Maciej Kożuch Dr inż. Sławomir Rowiński

65 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych International Congress DOMES IN THE WORLD Fondazione Romualdo Del Bianco and University of Florence – Florencja, Włochy Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – członek Steering Committee Międzynarodowa Konferencja MuRiCo 2014 Universita di Bologna – Bolonia WłochyFlorencja, Włochy Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – członek Steering Committee

66 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Udział w zagranicznych szkoleniach Udział w zagranicznych szkoleniach 8 wyjazdów 8 wyjazdów w tym: 3 wyjazdy do Universita di Perugia (Włochy)3 wyjazdy do Universita di Perugia (Włochy) Dr inż. Łukasz Bednarz, Mgr inż. Witold Misztal, Mgr inż. Krzysztof Raszczuk 3 wyjazdy do Universita di Padova (Włochy) 3 wyjazdy do Universita di Padova (Włochy) Dr inż. Łukasz Bednarz, Mgr inż. Witold Misztal, Mgr inż. Krzysztof Raszczuk 2 wyjazdy do Lund University (Szwecja) 2 wyjazdy do Lund University (Szwecja) Mgr inż. Katarzyna Hamrol Dr inż. Tomasz Nowak

67 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Wizyty gości z zagranicy Wizyty gości z zagranicy łącznie 58 osób Międzynarodowe konferencje organizowane przez Instytut Budownictwa ISCARSAH – ICOMOS (14.10.2012) International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage – International Council on Monuments and Sites Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko W konferencji uczestniczyło 28 gości z 21 krajów

68 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012

69 Międzynarodowe konferencje organizowane Międzynarodowe konferencje organizowane przez Instytut Budownictwa cd. Joint Workshop of COST Actions FP 100 & FP 1101 (18-19.10.2012) Enhance Mechanical Properties of Timber, Engineering Wood Products and Timber Structures & Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures Komitet Organizacyjny : Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak W konferencji uczestniczyło 90 osób z czego 84 gości z zagranicy reprezentujących 22 kraje. Łączna liczba referatów 42, w tym 41 referatów zagranicznych.

70 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2012 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Szymańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google