Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SolidStandards Wdrażanie systemu zapewnienia jakości wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SolidStandards Wdrażanie systemu zapewnienia jakości wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 SolidStandards Wdrażanie systemu zapewnienia jakości wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 SolidStandards Kwiecień 2011 – Marzec 2014 Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliw z biomasy 2 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A. Patronat:

3 Zakres projektu Opracowanie materiałów szkoleniowych ułatwiających wdrożenie norm 35 szkoleń dla producentów, dostawców, odbiorców końcowych biomasy – ok. 700 uczestników Wdrożenie norm w 7 przedsiębiorstwach europejskich (1 wytwórca z Polski) Zebranie informacji od uczestników rynku na temat norm i przekazanie do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Komisji Europejskiej Hot-line – wsparcie dla producentów 3 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

4 Spółka została powołana z inicjatywy Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ w 2005 roku. CEL SPÓŁKI: 1. Kompleksowa organizacja rynku paliw energetycznych, w tym biopaliw, 2. Produkcja peletów z biomasy pochodzenia rolniczego, Produkcja biopaliw w postaci peletów ze słomy w liczbach: 2009 r. - 14 tys. ton/rok 2011 r. - 18 tys. ton/rok plan 2013 r. - 26 tys. ton/rok plan 2015 r. - 33 tys. ton/rok

5 Norma EN 14961 5 EN 14961-1:2010 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 1: Wymagania ogólne EN 14961-2:2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 14961-3:2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 14961-4:2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 14961-5:2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 5: Drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych EN 14961-6:2012 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 6: Pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych

6 Norma EN 15234 6 EN 15234-1:2011 Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 1: Wymagania ogólne EN 15234-2:2012Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 15234-3:2012 Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 15234-4:2012Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych EN 15234-5:2012Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 5: Drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych EN 15234-6:2012 Biopaliwa stałe. Zapewnienie jakości paliwa. Część 6: Pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych

7 Wdrażanie systemu jakości Studium wykonalności wdrażania systemu jakości w całym łańcuchu dostaw EN 15234 (zapewnienie jakości): budowa wewnętrznego systemu jakości w firmie identyfikacja sprzętu do kontroli analiza kosztów wdrożenia systemu jakości analiza korzyści z wdrożenia systemu EN 14961 (specyfikacja i klasyfikacja paliw) analiza parametrów fizycznych i chemicznych paliw Wdrażanie systemu zapewnienia jakości warsztaty w firmie wdrażającej normy dla innych firm 7 B AŁTYCKA A GENCJA P OSZANOWANIA E NERGII S.A.

8 EN 15234 Zapewnienie jakości w łańcuchu dostaw Typowy łańcuch dostaw pelet niedrzewnych 8 Pole Użytkownik Sprzedawca detaliczny Dystrybutor/ Importer Fabryka pelet Belowanie EN 15234, część 6 EN 15234, część 1 Surowiec Pelety Należy wziąć pod uwagę cały łańcuch dostaw: Dostawa surowca Produkcja Handel

9 EN 15234-6 Zapewnianie jakości - Procedura 9 Określenie wymagań dla paliwa Wybór odpowiednich środków Określenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (KPK) Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na jakość Opis procesu Ustalenie sposobów postępowania z materiałami nie spełniającymi wymagań Krok 1 Krok 3 Krok 6 Krok 5 Krok 4 Krok 2

10 Krok 1 – Określenie wymagań dla paliwa 10 Surowiec: słoma pszenicy, jęczmienia i rzepaku. Parametry peletów: -średnica - D08 (8mm ± 1mm, a długość od 10 do 30 mm), -wilgotność - M10 (10% wagowo w stanie roboczym), -zawartość popiołu - A10.0 (10% wagowo masy suchej), -wytrzymałość mechaniczna - DU95.0 (95% wagowo), -ilość frakcji drobnej - F5.0 (5% wagowo), -gęstość nasypowa - BD600 (600 kg/m 3 ), -wartość opałowa - Q minimum 14,5 MJ/kg.

11 SCHEMATY WSPÓŁPRACY Z PRODUCENTAMI BIOMASY WARIANT I MAGAZYN BUFOROWY HARMONOGRAMHARMONOGRAM DOSTAW DOSTAWHARMONOGRAMHARMONOGRAM DOSTAW DOSTAW PRODUCENT PRASOWANIE SŁOMY OPEC-BIO PRODUCENT PRASOWANIE SŁOMY MAGAZYNOWANIE TRANSPORT PO STRONIE OPEC-BIO PRODUCENT PRASOWANIE SŁOMY MAGAZYNOWANIE DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM WARIANT II WARIANT III KONTRAKTACJAKONTRAKTACJA TRANSPORT PO STRONIE OPEC-BIO

12 Aspekty jakościowe, które musi spełniać biomasa: Doświadczenie zdobyte w okresie działalności Spółki pokazało, iż najlepszym materiałem do produkcji biomasy jest słoma pszenna lub mieszanka słomy pszennej z rzepakową. Natomiast najmniej pożądanym surowcem okazało się siano, słoma jęczmienia oraz żyta.

13 Krok 2 – Opis procesu 13 Opis procesu (przed dostawą surowca) Czynniki wpływające na jakość (odpowiednik kroku 3) Krytyczne Punkty Kontroli (odpowiednik kroku 4) RM - raw material = surowiec Zbieranie słomy Belowanie słomy Magazynowanie posortowanej słomy na polu (magazyn główny) Transport do zakładu Działanie i ustawienia urządzeń Wpływ na właściwości surowca RMKPK 1: przed żniwami Kombajn Zanieczyszczenia Balociarka Trwałość balotów, wilgotność Warunki przechowywania Wilgotność Środek transportu Wilgotność, utrata surowca RMKPK 2: podczas zbioru RMKPK 3: po sprasowaniu RMKPK 4: podczas sortowania RMKPK 5: podczas załadunku RM1 RM2 RM4 RM3 Umowy z rolnikami 1. etap – na polu

14 Zbioru słomy dokonuje przede wszystkim we własnym zakresie przy wykorzystaniu własnego parku maszynowego.

15 15 2. etap – w zakładzie produkcyjnym Opis procesu (produkcja) Czynniki wpływające na jakość (Krok 3) KPK (krok 4) Odbiór surowca Przechowywanie w miejscu produkcji Mieszanie i rozdrabnianie Suszenie Mielenie Kondycjonowanie Peletyzacja Chłodzenie Przesiewanie Załadunek Zanieczyszczenia, wilgotność Warunki przechowywanie Wilgotność, zanieczyszczenia Trwałość, gęstość, wytrzymałość Sieczkarka, dobór surowca Suszarka (temperatura i czas) Wilgotność, trwałość, gęstość, wytrzymałość Młyn i sita Jednakowy rozmiar surowca Kondycjoner Wydajność prasy, wytrzymałość Rolki i matryce Wytrzymałość i wydajność Chłodnia Temperatura pelet, wilgotność SitaIlość drobnej frakcji Środek transportu Zanieczyszczenia, ilość drobnej frakcji KPK 1: dostawa surowca KPK 2: przed obróbką KPK 3: w trakcie mieszania KPK 4: po mieleniu KPK 5: po kondycjonowaniu KPK 6: w trakcie peletyzacji KPK 7: podczas chłodzenia KPK 8: po przesianiu KPK 10: podczas załadunku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Działanie i ustawienia urządzeń Wpływ na właściwości paliwa Przechowywanie 11 KPK 9: podczas przechowywania Warunki przechowywania Temperatura, wilgotność

16 Krok 3 - Identyfikacja czynników wpływających na jakość paliwa 16 NrKrok procesuDziałanie i ustawienia urządzeńWpływ na właściwości paliwa 1. etap – na polu RM1Zbieranie słomyWłaściwa wysokość cięcia słomy, właściwe zgrabianie słomy Zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu słomy kamieniami i glebą RM2Belowanie słomyWielkość bel, zagęszczanie słomyWpływ na trwałość bel, magazynowanie, koszty transportu i pracę szarpaka RM3Magazynowanie słomy w stogach na polu (magazyn główny) Zabezpieczenie przed opadami i ochrona przed podpaleniami Sortowanie bel słomy wg rodzaju i jakości (wilgotności) Zabezpieczenie przed nadmierną wilgotnością i utratą surowca. Wpływ na wydajność produkcji pelet. Ułatwia dostawę surowca do zakładu produkcyjnego RM4Transport do zakładuOchrona przed deszczem i śniegiem i utratą surowca Zabezpieczenie przed nadmierną wilgotnością i utratą surowca w trakcie transportu 2. etap – w zakładzie produkcyjnym 1Odbiór surowcaczystość i adekwatność środka transport oraz wilgotność Zanieczyszczenia mogą być przyczyną problemów w trakcie obróbki surowca, a także przy transporcie i spalaniu paliwa Podwyższona wilgotność powoduje konieczność suszenia surowca, ew. mieszania słomy suchej ze słomą o podwyższonej wilgotności, co podnosi koszty produkcji 2Przechowywanie surowca na placu zakładu Warunki przechowywaniaZbyt długie i niewłaściwe (bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi) magazynowanie powoduje obniżenie jakości słomy, może powodować jej zbytnie zawilgocenie do gnicia włącznie 3 Mieszanie i rozdrabnianie Właściwy dobór różnego rodzaju słomy w przypadku ich mieszania Właściwe proporcje słomy suchej do wilgotnej oraz różnych gatunków słomy wpływają na właściwości pelet: wytrzymałość, proces spalania 4SuszenieTemperatura i czasPodwyższona wilgotność powoduje wyższe koszty produkcji oraz limituje jej wielkość Wpływ wilgotności na trwałość pelet

17 Krok 3 - Identyfikacja czynników wpływających na jakość paliwa c.d 17 NrKrok procesuDziałanie i ustawienia urządzeńWpływ na właściwości paliwa 5MielenieStan młyna i sitJednakowy rozmiar ma wpływ na pracę suszarki i granulatorów 6KondycjonowanieIlość i temperatura wodyWydajność pras oraz wytrzymałość pelet 7PeletyzacjaGeometria otworów, stan rolek, temperatura Wydajność pras, wytrzymałość pelet oraz ilość drobnej frakcji 8ChłodzenieTemperaturaWytrzymałość pelet, wilgotność 9PrzesiewanieStan sit, ustawienia urządzeńFrakcja drobna oraz ilość zbyt długich pelet – wytrzymałość pelet 10PrzechowywanieWarunki przechowywania, temperaturaWytrzymałość pelet, wilgotność 11Załadunek Czystość i adekwatność środka transportu Zanieczyszczenia mogą być przyczyną problemów przy transporcie i spalaniu paliwa

18 Krok 4 – Krytyczne Punkty Kontroli 18 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (KPK) Krytyczne Punkty Kontroli to punkty w trakcie lub między poszczególnymi procesami, podczas których stosunkowo łatwo można ocenić poszczególne właściwości i najskuteczniej można wdrożyć działania na rzecz poprawy jakości.

19 Krok 4 – Krytyczne Punkty Kontroli 19 Nr KPKKrytyczny Punkt KontroliJak kontrolowaćCzęstotliwość kontroli RMKPK1przed żniwami (umowy z rolnikami na dostawy surowca) warunki umowy, trwałość umowy, harmonogram dostaw w celu zapewnienia właściwego zapasu słomy w zakładzie co roku RMKPK2podczas zbiorów słomykontrola wizualna, każde polekażdego dnia podczas zbiorów RMKPK3po sprasowaniukontrola wizualna, każde polekażdego dnia podczas belowania RMKPK4podczas sortowania i przechowywania kontrola wizualna każdej beli (ustawianie stogów rodzajowo i jakościowo pod względem wilgotności oraz zgodnie z przepisami p.poż.); (przykrycie – ochrona przed warunkami atmosferycznymi; monitoring – ochrona przed podpaleniami); pomiar wilgotności; każdego dnia podczas sortowania ciągle każda bela RMKPK5Podczas załadunkuKontrola wizualna; kontrola wilgotność i rodzaju pod kątem specyfikacji dostaw do produkcji Każda kostka podczas załadunku na pojazdy KPK1Dostawa surowcakontrola wizualna; pomiar wilgotności każda bela wyrywkowo, każdy transport KPK2Przed obróbkąkontrola wizualna; pomiar wilgotnościkażda bela KPK3Podczas mieszaniakontrola wizualnaciągle podczas mieszania KPK4Po mieleniukontrola wizualna; pomiar wilgotności (kontrola automatyczna) okresowo, raz na zmianę ciągle KPK5Po kondycjonowaniupomiar wilgotności (kontrola automatyczna)ciągle KPK6Peletyzacjakontrola wizualna i sensoryczna; kontrola automatyczna: temperatura, ciśnienie w układzie hydraulicznym granulatora, obciążenie silnika napędowego okresowo, co 1/2 godz. ciągle KPK7Podczas chłodzeniakontrola automatyczna (pomiar temperatury, podciśnienia i grubości warstwy peletu na taśmie) ciągle KPK8Po przesianiukontrola wizualna kontrola automatyczna (pomiar ilości powracającego odsiewu); pobranie i badanie próbek po każdej zmianie surowca i naprawie sprzętu co 1/2 godz. raz na zmianę (lub przy zmianie surowca) KPK9Podczas przechowywania w silosach kontrola automatyczna (temperatura, poziom pelet w silosie)ciągle KPK10Podczas załadunkukontrola wizualna środka transportu frakcja drobna: pobranie i badanie próbki podczas załadunku (ok. 7 x dziennie) raz na zmianę (lub przy zmianie surowca)

20 Krok 5 - Wybór odpowiednich środków zapewnienia jakości produktu 20 Pracownicy: podział obowiązków, instrukcje postępowania, szkolenia Obiekty i urządzenia: dostosowanie do wymaganej jakości paliwa, stan i ustawienia, okresowa konserwacja Jakość produktu: kontrola jakości, postępowanie w materiałami nie spełniającymi wymagań Punkty styczne dostawców i odbiorców w łańcuchu dostaw: umowy sprzedaży, kontrole, deklaracja produktu, rozpatrywanie reklamacji Dokumentowanie wszystkich powyższych działań

21 Krok 5 - Wybór odpowiednich środków zapewnienia jakości produktu 21 Certyfikat jakości peletu akredytowanego laboratorium OPEC Grudziądz cena ustalana jest za 1 GJ energii uzyskanej ze spalanej biomasy

22 Krok 5 – Dokumentacja - przykład 22 ZagadnienieDokument Ilość i pochodzenie przyjmowanego surowca (m.in. umowy dostawy, deklarację pochodzenia i źródła zgodną z normą EN 14961-1, tabela 1). Wyniki oględzin. Dziennik dostaw Plany transport surowca z magazynu głównego do zakładuCotygodniowe plany dostawy Proporcje mieszania surowców (zgodnie z zaleceniami szefa produkcji)Raporty z przebiegu zmiany oraz raport roczny Usterki w procesie produkcji (data, rodzaj usterki, środki podjęte w celu rozwiązania problemu, ilość i przeznaczenie pelet niespełniających wymagań) Książka ruchu + program komputerowy Większe naprawy i konserwacja, które mogły doprowadzić do zmiany właściwości pelet (data, jakie prace wykonano) Książka ruchu Szkolenia pracowników dotyczące czynników produkcji, które mogą wpływać na jakość produkowanych pelet (data, uczestnicy, zakres) Dokumentacja kadrowa Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracownikówZakres obowiązków + karta stanowiska Instrukcje pracownicze dla każdego stanowiska pracy w połączeniu z Krytycznymi Punktami Kontroli Zakres obowiązków + karta stanowiska Wyniki przeprowadzanych badańDziennik badań Procedury dotyczące postępowania z peletami niezgodnymiProcedura postępowania z peletami niezgodnymi Sprzedawane pelety (data, specyfikacja paliwa, ilość sprzedanych pelet, dane klienta, numer próbki, deklaracja produktu) Książka sprzedaży Reklamacje (data, ustalenia, podjęte działania)Dokumentacja reklamacji

23 Krok 6 - Ustalenie i udokumentowanie sposobów postępowania z surowcami i produktami nie spełniającymi wymagań 23 Jeżeli surowiec lub pelety nie spełniają wymagań jakościowych: niezgodna partia oddzielana od reszty o odpowiednich parametrach, dostosowywane parametry procesu (np. poprzez przesiewanie, dosuszanie, itp.) Wszystkie niezbędne informacje są dokumentowane. Jeżeli niezgodność produktu (powstała w trakcie dostawy) zostaje wykryta w momencie dostawy do odbiorcy - przygotowywany jest raport niezgodności i uzgodnienie metody postępowania z niezgodną partią z klientem. Przykład:

24 Deklaracja produktu 24 Deklaracja produktu powinna zawierać (przynajmniej) następujące informacje: Nazwę dostawcy i dane kontaktowe Formę handlową (zgodnie z EN 14961-1) Pochodzenie i źródło (zgodnie z EN 14961-1, Tabela1) Kraj/kraje (miejsca) pochodzenia Specyfikację właściwości (zgodnie z EN 14961-1 lub -6) Właściwości normatywne (Właściwości informacyjne) Czy surowiec poddano obróbce chemicznej (tak/nie) Podpis, data

25 EN 15234-6 Uproszczona deklaracja produktu 25 Deklaracja produktu sporządzona w oparciu o normę EN 14961-6 – pelety niedrzewne Dostawca: OPEC-BIO Sp. z o.o. Wielkość dostawy 3 tony Źródło: 2.1.1.2 Kraj: Polska (86-300 Gdańsk) Postać handlowa: Pelety Klasa lub rodzaj surowca Klasa B (słoma pszenicy) Średnica D06 D08 X Materiał poddano obróbce chemicznej Nie X Tak

26 Korzyści 26 Wyższa produktywność – lepsze wykorzystanie czasu pracy, mniejsza liczba przestojów w produkcji; Niższe koszty eksploatacji urządzeń – zwiększenie trwałości urządzeń, zmniejszenie częstotliwości wymiany elementów urządzeń wrażliwych na występowanie zanieczyszczeń w słomie (kamienie, piasek), mniejsza awaryjność urządzeń; Wyższy stopień wykorzystania automatyzacji pracy linii produkcyjnej; Możliwość pozyskania stałych i stabilnych odbiorców Stabilna jakość pelet, stabilna cena; Brak reklamacji i związanych z nimi kosztami. Zadowolenie klienta;

27 Regulacje krajowe 27 Ustawa Prawo energetyczne Rozporządzenie MG z dn.18 października 2012 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. § 6 ust. 7 rozporządzenia - w przypadku jednostki wytwórczej, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 6 tego przepisu, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego

28 Spalanie biomasy 28 Informacja nr 13 /2013 Prezesa URE w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE Informacja URE ws wydania świadectw pochodzenia dla jednostek spalających biomasę: Brak dokumentów potwierdzających pochodzenie drewna Zawartość substancji/frakcji/dodatków nie spełniających wymagań określonych w definicji biomasy wdrażanie kontroli pochodzenia dostaw w oparciu o normę PN-EN 15 234:1 Biopaliwa stałe – Zapewnienie jakości paliwa

29 Deklaracja produktu 29 Właściciel biomasy Producent biopaliwa= dostawca Odbiorca końcowy Właściciel biomasy Producent biopaliwa/ dostawca hurtownik Odbiorca końcowy dokumentacja źródła pochodzenia surowca dokumentacja źródła pochodzenia surowca deklaracja produktu

30 Kontakt 30 Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Tel.: 58-347-55-35 E-mail: bape@bape.com.pl


Pobierz ppt "SolidStandards Wdrażanie systemu zapewnienia jakości wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google