Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Departament Energii Jądrowej Planowane prace w DEJ w perspektywie do 2015 roku G. Krzysztoszek Sympozjum NCBJ, 28 czerwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań Jądrowych Departament Energii Jądrowej Planowane prace w DEJ w perspektywie do 2015 roku G. Krzysztoszek Sympozjum NCBJ, 28 czerwiec."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Departament Energii Jądrowej Planowane prace w DEJ w perspektywie do 2015 roku G. Krzysztoszek Sympozjum NCBJ, 28 czerwiec 2013 1

2 2 Departament Energii Jądrowej Zakład Energetyki Jądrowej (EJ1) Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA (EJ2) Zakład Techniki Reaktorów Badawczych (EJ3) Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

3 3 -Działania zakładów EJ2 i EJ3 ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji reaktora MARIA; -Eksploatacja reaktora realizowana jest w oparciu o umowę z MG; -Zakład EJ2 prowadzi bieżącą eksploatację reaktora; -Zakład EJ3 wspomaga Zakład EJ2 w utrzymaniu ruchu reaktora.

4 4 W ramach umowy wykonywane są następujące zadania: 1. Bieżąca obsługa reaktora. 2.Kontrola stanu materiałów i urządzeń technologicznych. 3.Wykonawstwo, remonty i naprawy w reaktorze. 4.Analizy bezpieczeństwa i pomiary w reaktorze. 5.Konwersja rdzenia reaktora. 6.Próbna eksploatacja niskowzbogaconych elementów paliwowych dla reaktora MARIA wykonanych w technologii rosyjskiej.

5 5 Bieżąca obsługa reaktora

6 6 Konwersja reaktora: -Polega na systematycznej wymianie wypalonych elementów paliwowych typu HEU na niskowzbogacone elementy typu LEU; -Po osiągnięciu wypalenia ok. 50% elementy paliwowe HEU zastępowane są świeżymi elementami paliwowymi typu LEU; -Pełna konwersja rdzenia zakończy się w I kw. 2014r.

7 7 7 Rys. 1. Konfiguracja rdzenia reaktora.

8 8 Aktualna konfiguracja rdzenia:

9 9 Dla zapewnienia ciągłości eksploatacji reaktora konieczne jest: -Posiadanie wymaganego zapasu paliwa jądrowego, -Utrzymanie wymaganego stanu technicznego układów technologicznych reaktora, takich jak: moderator berylowy, obiegi chłodzenia, system zasilania elektrycznego; -Posiadanie wymaganego personelu eksploatacyjnego.

10 10 Paliwo jądrowe: -w związku z konwersją reaktora mamy zapewnione dostawy niskowzbogaconego paliwa z Francji, -nowe paliwo typu LEU zapewnia ciągłość eksploatacji reaktora do 2017r, -od stycznia br. w reaktorze MARIA prowadzone są badania paliwa tyu LEU produkcji rosyjskiej, -Pozytywne wyniki badań pozwolą na zakupy paliwa również z Rosji. Moderator berylowy: -Rozpoczęta została systematyczna wymiana bloków berylowych (zakup z Kazachstanu – 2012-2014), -Nowe bloki berylowe poprawią efektywność wykorzystania paliwa jądrowego.

11 11 Obiegi chłodzenia reaktora: -Wymiana pomp w okresie czerwiec-sierpień 2013 w obiegu chłodzenia kanałów paliwowych (program GTRI), -Opracowanie projektu technicznego wymiany rurociągu ø 720 mm wtórnego obiegu chłodzenia – 2014 rok -Prefabrykacja elementów i wymiana rurociągu – 2015 rok.

12 12 System zasilania elektrycznego: -wymiana stacji transformatorów OPT-11 i OPT-12, -sukcesywna wymiana baterii akumulatorów 220V, 48V i 24V. Wypalone paliwo jądrowe: -wysokowzbogacone wypalone paliwo jądrowe zostało wywiezione do Federacji Rosyjskiej (program GTRI),(2010- 320 szt, 2012 – 60 szt). -następny transport – 2014 rok (44 szt), ostatni transport – 2016 rok (51 szt), -niskowzbogacone paliwo typu LEU będzie przechowywane w basenie technologicznym (poj. ok. 400 szt.)

13 13 Szkolenie personelu obsługi reaktora: -szkolenie personelu oparte jest na Krótko- i długookresowych planach szkolenia pracowników NCBJ związanych w eksploatacją reaktora MARIA, -w okresie styczeń – maj 2013 zakończony został pierwszy etap szkolenia nowych pracowników zgodnie z Harmonogramem szkolenia personelu eksploatacyjnego reaktora w 2013 roku, -na szczególną uwagę zasługuje szkolenie operatorów reaktora (ok. 2 lat).

14 14 Wykorzystanie reaktora: -napromienianie materiałów do produkcji radioizotopów (S, TeO 2, LU 2 O 3, Yb 2 O 3, Cu, KCl, SmCl 3 ) – OR Polatom, -napromienianie wysokowzbogaconych tarcz uranowych do produkcji Mo-99 – COVIDIEN, (2015r), -badania fizyczne na wylotach kanałów poziomych.

15 15 Badania w reaktorze: 1.Licencjonowanie niskowzbogaconych tarcz uranowych typu LEU do produkcji Mo-99: obliczenia fizyczne i cieplno-hydrauliczne, projekt techniczny nowego zasobnika do napromieniania, uzyskanie zgody Dozoru Jądrowego na napromienianie, napromienianie w reaktorze i wysyłka do przerobu w Petten. 2.Neutrony prędkie reaktora MARIA w służbie technologii termojądrowych: konwerter neutronów termicznych na 14 MeV, całkowita objętość załadowcza do 125 cm 3, eksploatacja do 4000 h rocznie, Widmo energetyczne neutronów zbliżone do widma ITER/DEMO

16 16 Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych - LPD Nadzór dozymetryczny i monitoring radiologiczny ośrodka jądrowego w Świerku -kontrola zagrożenia radiologicznego ośrodka jądrowego w Świerku, -ciągła kontrola radiologiczna wód uwalnianych do systemu kanalizacji sanitarnej, -kontrola wód deszczowo-drenażowych, -kontrola tła promieniowania gamma wokół ośrodka.

17 17 Akredytowane laboratorium wzorujące: -Laboratorium wykonuje wzorcowania aparatury dozymetrycznej wg poniższych akredytowanych procedur: G-1 – Procedura wzorcowania mierników dawki i mocy dawki promieniowania gamma, N-1 – Procedura wzorcowania mierników dawki i mocy dawki promieniowania neutronowego, P-1 – Procedura wzorcowania mierników skażeń powierzchniowych. - Nadrzędnym celem w Dziale Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej jest utrzymanie akredytacji.

18 18 Dział pomiarów skażeń: -Prowadzi pomiary skażeń wewnętrznych oraz pomiary skażeń środowiska, -W ramach dozymetrii skażeń wewnętrznych wykonywane są m.in. oznaczenia aktywności izotopów betapromieniotwórczych 90 Sr, 35 S, 32 P, 3 H -Dalsze prace nad opracowaniem i rozwojem metod pomiarowych stosowanych w akredytowanym laboratorium, -Wystąpienie o rozszerzenie akredytacji na pomiary skażeń wewnętrznych o pomiar aktywności plutonu w moczu, -Rozwój systemu monitoringu on-line ośrodka.

19 19 Prace badawczo-rozwojowe w LPD: - Projekty NCBiR: Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej; Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej; - Projekty NCN: Rekombinacyjny dawkomierz nowej generacji do oceny narażenia na stanowiskach pracy w polach promieniowania reaktorów i akceleratorów; Opracowanie mikrodozymetrycznego detektora rekombinacyjnego do dozymetrycznej analizy promieniowania reaktorowego.

20 20 Zakład Energetyki Jądrowej – EJ1 Działania długofalowe: - reaktory wysokotemperaturowe - HTRPL - akceptacja społeczna dla EJ - IPPA - Europejska platforma podmiotów zainteresowanych kogeneracją jądrową - NC2I-R - wspólne problemy konkurencyjnych projektów reaktorów IV-ej generacji - ESNII+, - zaawansowane metody oceny bezpieczeństwa (ASAMSA) – Extended PSA. Kontynuacja: - obsługa systemu RODOS, - prace zlecone z PAA.

21 21 Prace planowane: -Produkcja i wykorzystanie F-18 (współpraca z IChTJ), -Analiza możliwości recyklingu wypalonego paliwa z reaktora energetycznych LWR (PWR lub BWR) w reaktorach na neutronach prędkich, -Analizy fizyczne procesów wypalania transuranowców w reaktorze Allegro, -Badania uszkodzeń radiacyjnych w materiałach konstrukcyjnych rdzenia spowodowane neutronami prędkimi, -Badania procesów transmutacji transuranowców w wypalonym paliwie LWR w widmie neutronów prędkich.


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań Jądrowych Departament Energii Jądrowej Planowane prace w DEJ w perspektywie do 2015 roku G. Krzysztoszek Sympozjum NCBJ, 28 czerwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google