Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3 3 (stan na 30.10.2013r.) Liczba wniosków złożonych do SWM w ramach działania Małe Projekty

4 (stan na 30.10.2013 r.) Razem 4 342 wnioski

5 5 (stan na 30.10.2013 r.) Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach 2009-2013 w ramach działania Małe Projekty 220917109910511055

6 W ramach działania Małe projekty Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 1 582 umowy na łączną kwotę ok. 30 mln zł, w tym: na podstawie wniosków z 2009 r. –umów 94 na podstawie wniosków z 2010 r. –umów 422 na podstawie wniosków z 2011 r. –umów 487 na podstawie wniosków z 2012 r. –umów 494 na podstawie wniosków z 2013 r. – umów 85… (stan na 30.10.2013r.)

7 7 Liczba umów rozwiązanych: 2009 rok – 10 umów 2010 rok – 6 umów 2011 rok – 6 umów 2012 rok – 2 umowy (stan na 30.10.2013r.)

8 8 Wnioski niewybrane przez LGD do realizacji LSR w ramach wniosków złożonych do SWM na Małe Projekty

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

10 (stan na 30.10.2013 r.) Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2013 Odnowa i rozwój Razem 882 wnioski

11 11 (stan na 30.10.2013 r.) Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach 2009-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 16237201180

12 12 (stan na 30.10.2013 r.) W ramach działania Odnowa i rozwój wsi Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 461 umów na łączną kwotę ok. 91 mln zł, w tym: -na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów -na podstawie wniosków z 2010 r. – 183 umów -na podstawie wniosków z 2011 r. – 125 umowy -na podstawie wniosków z 2012 r. – 120 umów -na podstawie wniosków z 2013 r. –19 umów…

13 13 Pozostałe środki do wykorzystania w ramach PROW 2007-2013 337 039 538,32 – 200 054 955,30 = 136 984 583,02 zł 40,6 % środków do wykorzystania Limit środków na realizację Osi 4 razem z zadaniami dodatkowymi Kwota podpisanych umów na działania Osi 4

14 (stan na 30.10.2013 r.) Budżet na działanie Małe projekty: 58 366 562,31 zł Kwota podpisanych umów: 30 183 813,83 zł Zakontraktowane limity środków: 51,7 % Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła: 15 033 183,27 zł

15 (stan na 30.10.2013 r.) Budżet na działanie Odnowa i rozwój wsi: 137 983 471,62 zł Kwota podpisanych umów: 91 083 698,84 zł Zakontraktowane limity środków: 66,0% Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła: 42 728 772,58 zł

16 (stan na 30.10.2013r.) Budżet na działanie Wdrażanie projektów współpracy: 6 043 199,00 zł Kwota podpisanych umów: 2 581 502,57 zł Zakontraktowane limity środków: 42,7 %

17 (stan na 30.10.2013r.) Budżet na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 43 871 652,51 zł Kwota podpisanych umów: 9 446 549,00 zł Zakontraktowane limity środków: 21,5 %

18 (stan na 30.10.2013r.) Budżet na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 29 715 990,54 zł Kwota podpisanych umów: 12 087 179,91 zł Zakontraktowane limity środków: 40,7 %

19 Stan na dzień 30.10.2013 r. 59,4 % zakontraktowanych środków (podpisanych umów) w ramach Osi 4 Leader (łącznie z działaniem 431)

20 Zakontraktowane środki (z wyłączeniem działania 431) Stan na dzień 30.10.2013 r.

21 Terminy naborów organizowanych przez LGD w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

22 Zgodnie z § 3 pkt 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) Zakończenie operacji realizowanej w ramach małych projektów i złożenie wniosku o płatność ostateczną może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4a umowy ramowej (po aneksie) złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju może nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r. 30 czerwca 2015 r.

23 Wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy dla naborów wniosków planowanych do rozpoczęcia do dnia 31 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmował będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013 r.

24 Termin składania wniosku o płatność ostateczną w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

25 Zgodnie z § 2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.) Złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

26 26 Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 r.) § 4 pkt 2 Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana: 1) w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach; 2) w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy dotyczące realizacji projektu można składać do 31 grudnia 2013 r.

28 Efekty realizacji operacji w ramach działania małe projekty 28

29 Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Grzybowianki Beneficjent: Gmina Słubice Kwota dofinansowania: 17 332,00 zł

30 Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka Zakup historycznego umundurowania strażaka Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Budziska Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł

31 Festiwal Zbliżenia Kultur Beneficjent: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie Kwota dofinansowania: 12 198,09 zł

32 Beneficjent: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej Kwota dofinansowania: 21 707,49 zł Filharmonia dziecięca w Pałacyku

33 REMONT ŚWOETLIC WIEJSKICH DOTYCZĄCY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W SOŁECTWACH: SZONIEC, DĘBÓWKA, MOJNOWO Beneficjent: Gmina Lutocin Kwota dofinansowania: 21 692,80 zł

34 Stan na dzień 08.02.2013 r. § 8 pkt 1 Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na: 1) przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r., 2) realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Organizacja i promocja V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010 Beneficjent: Gmina Gozdowo Kwota dofinansowania: 18 131,00 zł

35 Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała Beneficjent: Muzeum Regionalne w Pułtusku Kwota dofinansowania: 7 472,90 zł

36 Beneficjent: Małgorzata Zembrzuska-Witczak Dofinansowanie: 15 685,06 zł Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej

37 Efekty realizacji operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 37

38 "Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - "Sanatorium" Rudka" Kwota pomocy: 302 729,00 zł Beneficjent: Gmina Mrozy

39 Beneficjent: Gmina Lutocin Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie

40 Beneficjent: Gmina Kadzidło Kwota dofinansowania: 211 963,00 zł Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic

41 Gmina Garwolin Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach Przed remontem Po remoncie Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Beneficjent: Gmina Baruchowo Kwota dofinansowania: 315 090,00 zł

42 Beneficjent: Gmina Kadzidło Kwota dofinansowania: 252 778,00 zł Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic.

43 przedpo Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu w Borkach Paduchach z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji Beneficjent: Gmina Wiśniew Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł

44 Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach – etap I Kwota dofinansowania: 459 786,00 zł Beneficjent: Gmina Maciejowice

45 45 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "2 Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google