Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR"— Zapis prezentacji:

1

2 Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR
Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 2

3 Liczba wniosków złożonych do SWM w ramach działania Małe Projekty
(stan na r.) 3

4 Razem 4 342 wnioski (stan na r.)

5 Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach 2009-2013 w ramach działania Małe Projekty
220 917 1099 1051 1055 (stan na r.) 5

6 na podstawie wniosków z 2009 r. –umów 94
W ramach działania „Małe projekty” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł umowy na łączną kwotę ok. 30 mln zł, w tym: na podstawie wniosków z 2009 r. –umów 94 na podstawie wniosków z 2010 r. –umów 422 na podstawie wniosków z 2011 r. –umów 487 na podstawie wniosków z 2012 r. –umów 494 na podstawie wniosków z 2013 r. – umów 85… (stan na r.)

7 Liczba umów rozwiązanych:
2009 rok – 10 umów 2010 rok – 6 umów 2011 rok – 6 umów 2012 rok – 2 umowy (stan na r.) 7

8 Wnioski niewybrane przez LGD do realizacji LSR w ramach wniosków złożonych do SWM na Małe Projekty
(stan na r.) 8

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

10 Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2013 Odnowa i rozwój
Razem 882 wnioski (stan na r.)

11 Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 16 237 201 180 (stan na r.) 11

12 W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 461 umów na łączną kwotę ok. 91 mln zł, w tym: na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów na podstawie wniosków z 2010 r. – 183 umów na podstawie wniosków z 2011 r. – 125 umowy na podstawie wniosków z 2012 r. – 120 umów na podstawie wniosków z 2013 r. –19 umów… (stan na r.) 12

13 Pozostałe środki do wykorzystania w ramach PROW 2007-2013
,32 – ,30 = ,02 zł 40,6 % środków do wykorzystania Limit środków na realizację Osi 4 razem z zadaniami dodatkowymi Kwota podpisanych umów na działania Osi 4 13

14 Budżet na działanie „Małe projekty”: 58 366 562,31 zł
Kwota podpisanych umów: ,83 zł Zakontraktowane limity środków: 51,7 % Do dnia r. Agencja Płatnicza wypłaciła: ,27 zł (stan na r.)

15 Budżet na działanie „Odnowa i rozwój wsi”: 137 983 471,62 zł
Kwota podpisanych umów: ,84 zł Zakontraktowane limity środków: 66,0% Do dnia r. Agencja Płatnicza wypłaciła: ,58 zł (stan na r.)

16 „Wdrażanie projektów współpracy”: 6 043 199,00 zł
Budżet na działanie „Wdrażanie projektów współpracy”: ,00 zł Kwota podpisanych umów: ,57 zł Zakontraktowane limity środków: 42,7 % (stan na r.)

17 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 43 871 652,51 zł
Budżet na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: ,51 zł Kwota podpisanych umów: ,00 zł Zakontraktowane limity środków: 21,5 % (stan na r.)

18 Kwota podpisanych umów: 12 087 179,91 zł
Budżet na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: ,54 zł Kwota podpisanych umów: ,91 zł Zakontraktowane limity środków: 40,7 % (stan na r.)

19 59,4 % zakontraktowanych środków (podpisanych umów) w ramach Osi 4 Leader (łącznie z działaniem 431)
Stan na dzień r.

20 Zakontraktowane środki (z wyłączeniem działania 431)
Stan na dzień r.

21 Terminy naborów organizowanych przez LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

22 Zgodnie z § 3 pkt 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) Zakończenie operacji realizowanej w ramach małych projektów i złożenie wniosku o płatność ostateczną może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4a umowy ramowej (po aneksie) złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” może nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r. 30 czerwca 2015 r.

23 Wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy dla naborów wniosków planowanych do rozpoczęcia do dnia 31 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmował będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013 r.

24 Termin składania wniosku o płatność ostateczną w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

25 nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
Zgodnie z § 2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.) Złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

26 Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”
26

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 r.) § 4 pkt 2 Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana:   1)   w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach;   2)   w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” dotyczące realizacji projektu można składać do 31 grudnia 2013 r.

28 Efekty realizacji operacji w ramach działania „małe projekty”
28

29 Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego „Grzybowianki”
Beneficjent: Gmina Słubice Kwota dofinansowania: 17 332,00 zł

30 „Zakup historycznego umundurowania strażaka”
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Budziska Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka

31 „Festiwal Zbliżenia Kultur’’
Beneficjent: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie Kwota dofinansowania: 12 198,09 zł

32 „Filharmonia dziecięca w Pałacyku”
Beneficjent: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej Kwota dofinansowania: ,49 zł

33 „REMONT ŚWOETLIC WIEJSKICH DOTYCZĄCY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W SOŁECTWACH: SZONIEC, DĘBÓWKA, MOJNOWO” Beneficjent: Gmina Lutocin Kwota dofinansowania: ,80 zł

34 2) realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia
§ 8 pkt 1 Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na:   1)   przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.,   2)   realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Organizacja i promocja „V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010” Beneficjent: Gmina Gozdowo Kwota dofinansowania: ,00 zł Stan na dzień r.

35 Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała
Beneficjent: Muzeum Regionalne w Pułtusku Kwota dofinansowania: 7 472,90 zł Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka

36 Beneficjent: Małgorzata Zembrzuska-Witczak Dofinansowanie:
„Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej”

37 Efekty realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
37

38 "Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - "Sanatorium" Rudka"
Kwota pomocy: ,00 zł Beneficjent: Gmina Mrozy

39 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”
Beneficjent: Gmina Lutocin Kwota dofinansowania: ,00 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”

40 Beneficjent: Gmina Kadzidło Kwota dofinansowania: 211 963,00 zł
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic”

41 „Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach”
Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Beneficjent: Gmina Baruchowo Kwota dofinansowania: 315 090,00 zł Po remoncie Przed remontem Gmina Garwolin

42 Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic. Beneficjent: Gmina Kadzidło Kwota dofinansowania: ,00 zł

43 Beneficjent: Gmina Wiśniew Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł
„Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu w Borkach Paduchach z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji” Beneficjent: Gmina Wiśniew Kwota dofinansowania: ,00 zł przed po

44 Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach – etap I
Kwota dofinansowania: ,00 zł Beneficjent: Gmina Maciejowice

45 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) , 45


Pobierz ppt "Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google