Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Rok Lasów 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Rok Lasów 2011"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Rok Lasów 2011
Warszawa, 30 września 2010

2 Geneza/ Przygotowania Sekretariatu FL ONZ
W rezolucji 61/193 z dnia 20 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasu i wezwało rządy (w ONZ) z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami, aby podjęli wysiłek, mające na celu podniesienie świadomości na wszystkich szczeblach w celu wzmocnienie zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń. Logo MRL 2011 Strona internetowa Inauguracja – IX Sesja FL ONZ (2-3 luty) z udziałem szefów państw i ministrów Seria znaczków pocztowych Film promocyjny do tłumaczenia na różne języki i emisji w telewizji Zaangażowanie ambasadorów lasów, do wzmacniania przesłań medialnych i przyciągania uwagi mediów Wiele innych działań opisanych na stronie internetowej w tym międzynarodowy festiwal filmowy, wystawy, konkursy dla ludzi sztuki itp..

3 Logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011

4 Logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011

5 Logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011
Wyjaśnienie projektu logo Projekt logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (Lasy 2011) służy przekazaniu przesłania "Lasy dla ludzi" podkreślając kluczową rolę ludzi w zakresie zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów na świecie. Ikonograficzne elementy projektu przedstawiają niektóre z wielu wartości lasów : lasy zapewniają schronienie dla ludzi i siedlisk dla różnorodności biologicznej, są źródłem pożywienia, lekarstwa i czystej wody, a także odgrywają istotną rolę w utrzymaniu stabilnego globalnego klimatu i środowiska. Wszystkie te elementy razem mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie, wszystkich 7 mld z nas.

6 Geneza/ Przygotowania Sekretariatu FL ONZ
Strona internetowa Międzynarodowego Roku Lasów (www.un.org/esa/forests) opracowywana przez Sekretariat FL ONZ zapewnia platformę online dla wszystkich materiałów informacyjnych związanych z obchodami. Będzie interaktywna. Międzynarodowe materiały promocyjne w tym: fotografie, wideo, audio, prezetnacje PowerPoint Kalendarz imprez krajowych i międzynarodowych inicjatyw związanych a MRL Portal dla mediów na którym będą umieszczane nowości o lasach, wycinki z prasy, broszury informacyjne Strona będzie bramą do stron internetowych wszystkich państw członkowskich MRL 2011

7 Europejska Strategia komunikacyjna
Zespół UNECE-FAO Forest Communicators Network zaproponował wspólną pan-europejska strategię komunikacji Na strategię składają się: Cele komunikacyjne Do każdego celu zostały opracowane kluczowe przesłania (key messages) Do każdego przesłania zaproponowano komunikaty wspierające (sub-messages)

8 Cele komunikacyjne MRL 2011
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich. Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, różnorodność biologiczną zapewniają miejsca pracy i zachowanie pięknego środowiska dla życia i wypoczynku człowieka a także wiele innych towarów i usług (również pochłanianie węgla).  Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii przez poprawę zrozumienia przez społeczeństwo odnawialności/zdolności odnawiania się lasów europejskich. 

9 Cel komunikacyjny 1 – przesłanie kluczowe
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich Przesłanie kluczowe 1 Lasy Europy stale powiększają swoją powierzchnię i poprawiają stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej prowadzonej od setek lat.

10 Cel komunikacyjny 2 – przesłanie kluczowe
Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, różnorodność biologiczną zapewniają miejsca pracy i zachowanie pięknego środowiska dla życia i wypoczynku człowieka a także wiele innych towarów i usług (również pochłanianie węgla). Przesłanie kluczowe 2 Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny w oparciu o zasadę trwałości w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców i dóbr oraz usług dostarczanych przez środowisko leśne z korzyścią dla nas wszystkich.

11 Cel komunikacyjny 3 – przesłanie kluczowe
Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii przez poprawę zrozumienia przez społeczeństwo odnawialności/zdolności odnawiania się lasów europejskich Przesłanie kluczowe 3 Wykorzystując surowiec drzewny dbamy o środowisko i wzbogacamy nasze codzienne życie.

12 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Przygotowanie głównych przesłań medialnych, logo, komunikatów prasowych spójnych dla jednostek LP i zainteresowanych lasami. Eksponowanie logo roku lasów oraz podstawowych przesłań w całej działalności informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej LP. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: NGO ekologicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, szkołami i uczelniami leśnymi, instytutami naukowymi w celu wprowadzenia wspólnej strategii komunikacyjnej. Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowego Roku Lasów połączone z Seminarium na temat „Polskie lasy i leśnictwo na tle lasów Europy i świata” z udziałem ekspertów ze świata nauki oraz mediów (konferencja prasowa). Kluczowym komunikatem jest informacja, że lasów na planecie Ziemia ubywa, ale lasów w Europie i Polsce przybywa, bo są użytkowane w sposób zrównoważony.

13 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Media Kontynuacja cyklu „Las bliżej nas” będzie to nasz własny „dziennik”, w którym będziemy relacjonowali m.in. nasze działania w ramach obchodów Roku Lasów Radio – współpraca z PR (umowa + Eko Radio), nawiązanie współpracy z rozgłośniami o największej liczbie radiosłuchaczy (np. RMF, ZET). Konkursy wiedzy dla słuchaczy nagrodą - płytą ze śpiewem ptaków lub filmem o lasach i ew. atrakcyjne pobyty rodzinne w leśniczówkach Prasa – informacje w prasie czytanej przez przeciętnego Kowalskiego (np. Fakt), wrzutki do gazet lokalnych, informacje atrakcyjne, przyciągające zainteresowanie o aktualnych problemach na styku las –społeczeństwo Prasa wewnętrzna i branżowa – artykuły specjalistyczne dla zainteresowanych Podpisanie patronatów medialnych nad obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, np. TVP 1 lub 2, TVP Regionalne, PR pr.1 inne.

14 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Internet: informacja na stronie Lasów – zakładka poświecona obchodom Międzynarodowego Roku Lasów (na tej stronie logo, przesłania medialne, identyfikacja wizualna, tłumaczenia ze stron ONZ i UN-ECE , co dzieje się w roku lasów w Europie i na świecie, biuro prasowe – informacje prasowe itp.) wortal edukacyjny e-ryś – gry i konkursy związane z rokiem lasów, media społecznościowe: zaangażowanie w przypadku konkretnych inicjatyw np. dni otwarte w ośrodkach edukacyjnych

15 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Edukacja: Edukacyjny autobus (dobrym pomysłem byłoby wykorzystanie nośności programu telewizyjnego i wykorzystanie dla całej akcji hasła „Las bliżej nas”), który wiosną (marzec-maj) i jesienią (wrzesień-listopad) 2011 r. będzie objeżdżał szkoły w całej Polsce. W każdej szkole wykłady itd., ale przede wszystkim prezentacja przygotowanego przez zespół (eksperci, aktorzy, animatorzy) multimedialnego show dla dzieciaków – filmy, prezentacje, drzewka, zwierzaki, gry i zabawy organizowane przez animatorów, konkursy. Drzewa dla pokoju – akcja współorganizowana przez LP i Klub Gaja Konkursy edukacyjne „Czysty Las” oraz „Young People in European Forests” – organizowane wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu i finansowane przez LP „Mój Las” – konkurs LP i SiTLiD

16 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Edukacja: Prowadzenie edukacji w Leśnych Kompleksach Promocyjnych Dni otwarte w ośrodkach edukacyjnych Wyprodukowanie książeczek dla dzieci i młodzieży (2 rodzaje) łamiących stereotypy odbierania lasów i leśnictwa Imprezy skierowane do ogółu społeczeństwa – w czasie imprez logo roku lasów i przesłanie Dni Lasu 2011 – centralne obchodzone w Warszawie połączone z i tzw. „Dni otwartych” w nadleśnictwach wokół dużych miast, polegających na zapraszaniu lokalnych społeczności w weekendy do ośrodków edukacji leśnej i na ścieżki edukacyjne LP Dzień Ziemi: z występami „leśnymi na scenie”, finał koncert znanego zespołu np. Dżem

17 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Imprezy skierowane do ogółu społeczeństwa – w czasie imprez logo roku lasów i przesłanie c.d. Cykliczne: Niezapominajka (koncert w Studio PR), konkurs „Bajarze z leśnej polany”, „Grzybobranie” w Nadleśnictwie Wyszków, „Jagodobranie” w Nadleśnictwie Celestynów Wystawa o polskich lasach w centrum Warszawy powiązana z show ulicznym (konkursy, koncerty, rozdawanie sadzonek itp.) Instalacja w wybranych popularnych galeriach handlowych w największych miastach Polski (przykładowo, Arkadia w Warszawie, Manufaktura w Łodzi, Stary Browar w Poznaniu)

18 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Kampanie: Kampania medialna „Czyste lasy na Mazowszu” – wielowątkowa kampania adresowana do rozmaitych grup docelowych (mieszkańcy przedmieść, rolnicy, turyści, władze samorządowe, przedsiębiorcy, media itp.) mająca na celu kształtowanie postawy szacunku dla zasobów leśnych i korzystania z nich w sposób kulturalny. Kompania medialna „Walory turystyczne polskich lasów” – ma na celu zachęcenie społeczeństwa do korzystania z walorów turystycznych lasów, ale w sposób umiarkowany i zgodny z prawem oraz uświadomienie opinii publicznej, że lasy państwowe są ogólnodostępne dla społeczeństwa i właściwie przystosowane do rekreacji. Targi: turystyczne, Hubertus, leśne, Poleko

19 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Materiały i gadżety zawierające główne przesłania (key messages) : Krótkie filmy przekazujący główne przesłania do umieszczenia na kanale filmowym youtube. Spot reklamowy – rok lasów Banery, elementy wystawowe, tablice – główne przesłania Popularne gadżety z logo MRL i LP, tj. długopisy, ołówki, cukierki, koszulki, czapeczki, parasole, w dużych nakładach rozdawane w czasie wszystkich imprez.

20 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Wydawnictwa promujące polskie lasy wykorzystywane w kampaniach i eventach: Kalendarz LP „Zielona Europa” – folder na temat lasów i gospodarki leśnej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem na tym tle lasów i leśnictwa w Polsce „Lasy Europy” i „Lasy Polski” – ulotki z podstawowymi danymi statystycznymi, wykresami, mapami itp. Folder (broszura) – ukazujący ideę zrównoważonego rozwoju, a na tym tle trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Temat broszury bezpośrednio wynika z celów, które przyświecały Zgromadzeniu Ogólnemu NZ, ustanawiającemu rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia uzgodnionych na poziomie międzynarodowym celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju. „Mój dom z drewna” - folder poświęcony drewnu – uniwersalnemu surowcowi i odnawialnemu źródłu energii Plakat na Dni Lasu Folder „Natura 2000 w polskich lasach”

21 Koncepcja obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Polsce
Inne Współpraca z biurami promocji miast i regionów . W czasie dużych imprez organizowanych przez nich promowanie logo MRL, logo LP oraz podstawowych przekazów o Lasach Pozyskiwanie elit kultury i innych grup społecznych o dużych możliwościach opiniotwórczych w celu zwiększania zasięgu oraz wzmocnienia siły przekazu przesłań zawartych w kluczowych komunikatach spójnej, europejskiej strategii komunikacyjnej na temat lasów. Konkurs artystyczny z dużą nagrodą – najlepsze zdjęcia, obrazy, filmy, scenariusze filmowe, muzyka i wszelkie inne formy sztuki, które przedstawić mają dzisiejsze polskie lasy.

22 Informacje prasowe – kilka informacji prasowych
Do wypracowania Przygotowanie głównych przesłań dla realizacji spójnej strategii komunikacyjnej Informacje prasowe – kilka informacji prasowych Wykaz większych imprez na terenie RDLP o dużym zainteresowaniu medialnym

23 Dziękuję za uwagę Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa tel , fax


Pobierz ppt "Międzynarodowy Rok Lasów 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google