Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

2 Wzrost planowanych wydatków po zmniejszeniu planu finansowego o ok. 46,16 mln zł tj. o 3,1 % w odniesieniu do 2012 roku (w roku 2012 w odniesieniu do 2011 roku wzrost – ok. 100 mln.)

3 UWAGA np. wzrost o 3,39% w SZP nie oznacza wzrostu umowy 2013 – zabezpieczenie OZW i innych nielimitowanych

4 Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013 Cel – zwiększenie i zrównoważenie dostępności do świadczeń na obszarze działania Oddziału Metoda – dostosowanie planu zakupu świadczeń do poziomu dostępności określonego: Wskaźnikiem liczby kontraktowanych świadczeń na populację ubezpieczonych w odniesieniu do średniej krajowej, wojewódzkiej

5 Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013 1.Określenie obiektywnych potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych, 2.Zdefiniowanie priorytetów regionalnych, 3.Ocena dostępności do świadczeń w odniesieniu do średniej krajowej, wojewódzkiej 4.Ocena jakościowa udzielanych świadczeń w ramach zawartych umów

6 Etapy planowania

7 Lista priorytetów regionalnych na 2013 rok

8 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA HOSPITALIZACJA

9 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA O. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH HOSPITALIZACJA

10 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA W O. CHIRURGII OGÓLNEJ HOSPITALIZACJA

11 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI

12 HOSPITALIZACJA HOSPITALIZACJA PLANOWA ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI

13 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – ŚWIADCZENIA W PORADNI OKULISTYCZNEJ

14 Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących AOS porady

15 Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących SZP oddziały

16 Elementy szczegółowego szacowania kontraktu dla świadczeniodawców Kontrakt 2013 = umowa 2012 wg stanu na 27.07.2012 + wyliczona kwota dodatku uwzględniająca wskaźniki jakościowe w danym rodzaju świadczeń ( struktura realizowanych świadczeń). Wynik nie może być wyższy niż maksymalny kontrakt wyliczony z haromonogramu pracy personelu jak również nie może przekroczyć prognozowanego wykonania.

17 Plan zakupu 2013 – istotne elementy Oceny jakościowa realizowanych świadczeń Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1.Wskaźnik zabiegowości w poradniach zabiegowych 2.Wskaźnik porad specjalistycznych wyższego rzędu 3.Wskaźnik porad udzielonych kobietom w ciąży fizjologicznej, 4.Powtarzalność porad 5.Wpływ JGP na wzrost realizacji procedur szpitalnych w ramach AOS W odniesieniu do średniej wojewódzkiej w danym zakresie 1.Potencjał świadczeniodawcy Leczenie szpitalne 1.Wskaźnik zabiegowości w oddziałach zabiegowych, 2.Udział przyjęć w trybie nagłym do wszystkich przyjęć, 3.Udział przyjęć w trybie planowym do wszystkich przyjęć, 4.Wskaźnik świadczeń nagłych do planu umowy, 5.Wskaźnik świadczeń ratujących życie, 6.Wskaźnik hemodializ w trybie nagłym 7.Średni czas leczenia w oddziałach zachowawczych 8.Procedury nielimitowane 9.Świadczenia o znaczeniu strategicznym dla województwa (kardiochirurgia, hematologia, neurochirurgia)

18 % rozkład grup zabiegowych w poradni chirurgii ogólnej 2012 r.

19 Przykłady poradni specjalistycznych realizujących ponad 95 % porad I typu

20 %rozkład wykonania grup zabiegowych w SZP w zakresie chirurgii ogólnej - hospitalizacja w 2012 r

21 Plan zakupu 2013 – istotne elementy Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1.Wskaźnik liczby łóżek zakontraktowanych do liczby łóżek zarejestrowanych, 2.Wskaźniki poradni/łóżek/miejsc wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w odniesieniu do 10/50/150 tys. mieszkańców, 3.Minimalny wskaźnik Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego co najmniej 3 przychodni/wojew., 4.Wskaźnik wg NPOZP w programie leczenia substytucyjnego. Rehabilitacja lecznicza 1.Fizjoterapia ambulatoryjna - procentowy udział rehabilitacji wykonywanej w warunkach domowych do wartości umowy, % udział kinezyterapii i fizykoterapii do rzeczywistego wykonania

22 JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ REHABILITACJA LECZNICZA Fizjoterapia ambulatoryjna- 2012 Liczba poradni ogółem126 Liczba poradni realizujących 3% Rehabilitacji domowej 55

23 % rozkład rehabilitacji domowej (>3% wartości umowy)

24 Nowe zamówienia - postępowania uzupełniające na rok 2013

25 Postępowania uzupełniające na rok 2013. nazwakod zakresunazwa zakresu liczba obszarów planowania dla danego zakresu Powód ogłoszenia postępowań uzupełniających na rok 2012 POZ01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 3 umowy do 31.12.2012 POZ01.0000.156.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 8 umowy do 31.12.2012 POZ01.0000.157.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 150 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 2 umowy do 31.12.2012 AOS02.1240.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII1 zwiększenie dostępności do świadczeń AOS02.1540.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ1 zwiększenie dostępności do świadczeń AOS 02.1060.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII 1Nowy zakres PSY04.1740.007.02LECZENIE UZALEŻNIEŃ1 zwiększenie dostępności dla uzależnionych od psychoaktywnych PSY04.2730.001.02LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)1 przyjęty priorytet - zwiększenie dostępności mamy aktualnie 3 zespoły dążenia do wskaźników NZ PSY04.4700.002.02 LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH 1 nowy zakres świadczeń REH05.1310.208.02FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA1 REH05.2300.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1 zwiększenie dostępności w ramach programu rehabilitacji chorych po mastektomii

26 Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d. kodnazwakod zakresunazwa zakresu liczba obszarów planowania dla danego zakresu Powód ogłoszenia postępowań uzupełniajacych na rok 2012 0407STM07.0000.217.02 ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI 1 nowy zakres - dotychczas nie kontraktowany - istnieje zapotrzebowanie ( dane migracyjne) 0407STM07.1820.152.10 PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI 1 nowy zakres - dotychczas nie kontraktowany - istnieje zapotrzebowanie ( dane migracyjne) 0411SOK11.0000.047.02ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH1 umowa do 31.12.212 - art. 161 B 0411SOK11.0000.049.02 LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ 1 nowy zakres świadczeń

27 Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d. Powód ogłoszenia kodnazwakod zakresunazwa zakresu 0401POZ01.0010.094.01ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0010.107.11ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0010.148.01TRANSPORT SANITARNY W POZ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0032.147.01ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0032.175.11ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0034.010.01ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0034.023.11ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0034.024.11ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0034.025.11 ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0041.139.01ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0401POZ01.0041.140.01 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0412ZPO12.2970.033.09ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE okres obowiązywania umów 31.12.2012 0412ZPO12.2971.033.09 ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0412ZPO12.2972.033.09ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ okres obowiązywania umów 31.12.2012 0412ZPO12.2973.033.09ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU okres obowiązywania umów 31.12.2012


Pobierz ppt "Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google