Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania"— Zapis prezentacji:

1 Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

2 Wzrost planowanych wydatków po zmniejszeniu planu finansowego
o ok. 46,16 mln zł tj. o 3,1 % w odniesieniu do 2012 roku (w roku 2012 w odniesieniu do 2011 roku wzrost – ok. 100 mln.)

3 UWAGA np. wzrost o 3,39% w SZP nie oznacza
wzrostu umowy 2013 – zabezpieczenie OZW i innych nielimitowanych

4 Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013
Cel – zwiększenie i zrównoważenie dostępności do świadczeń na obszarze działania Oddziału Metoda – dostosowanie planu zakupu świadczeń do poziomu dostępności określonego: Wskaźnikiem liczby kontraktowanych świadczeń na populację ubezpieczonych w odniesieniu do średniej krajowej, wojewódzkiej

5 Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013
Określenie obiektywnych potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych, Zdefiniowanie priorytetów regionalnych, Ocena dostępności do świadczeń w odniesieniu do średniej krajowej, wojewódzkiej Ocena jakościowa udzielanych świadczeń w ramach zawartych umów

6 Etapy planowania

7 Lista priorytetów regionalnych na 2013 rok

8 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA HOSPITALIZACJA

9 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA O. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH HOSPITALIZACJA

10 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA W O. CHIRURGII OGÓLNEJ

11 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI

12 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI
HOSPITALIZACJA PLANOWA ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

13 METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – ŚWIADCZENIA W PORADNI OKULISTYCZNEJ

14 Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących AOS porady

15 Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących SZP oddziały

16 Elementy szczegółowego szacowania kontraktu dla świadczeniodawców
Kontrakt 2013 = umowa 2012 wg stanu na wyliczona kwota dodatku uwzględniająca wskaźniki jakościowe w danym rodzaju świadczeń ( struktura realizowanych świadczeń) . Wynik nie może być wyższy niż maksymalny kontrakt wyliczony z haromonogramu pracy personelu jak również nie może przekroczyć prognozowanego wykonania.

17 Plan zakupu 2013 – istotne elementy
Oceny jakościowa realizowanych świadczeń Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Wskaźnik zabiegowości w poradniach zabiegowych Wskaźnik porad specjalistycznych wyższego rzędu Wskaźnik porad udzielonych kobietom w ciąży fizjologicznej, Powtarzalność porad Wpływ JGP na wzrost realizacji procedur szpitalnych w ramach AOS W odniesieniu do średniej wojewódzkiej w danym zakresie Potencjał świadczeniodawcy Leczenie szpitalne Wskaźnik zabiegowości w oddziałach zabiegowych, Udział przyjęć w trybie nagłym do wszystkich przyjęć, Udział przyjęć w trybie planowym do wszystkich przyjęć, Wskaźnik świadczeń „nagłych” do planu umowy, Wskaźnik świadczeń ratujących życie, Wskaźnik hemodializ w trybie nagłym Średni czas leczenia w oddziałach zachowawczych Procedury nielimitowane Świadczenia o znaczeniu strategicznym dla województwa (kardiochirurgia, hematologia, neurochirurgia)

18 % rozkład grup zabiegowych w poradni chirurgii ogólnej 2012 r.

19 Przykłady poradni specjalistycznych realizujących ponad 95 % porad I typu

20 %rozkład wykonania grup zabiegowych w SZP w zakresie chirurgii ogólnej - hospitalizacja w 2012 r

21 Plan zakupu 2013 – istotne elementy
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Wskaźnik liczby łóżek zakontraktowanych do liczby łóżek zarejestrowanych, Wskaźniki poradni/łóżek/miejsc wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w odniesieniu do 10/50/150 tys. mieszkańców, Minimalny wskaźnik Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego co najmniej 3 przychodni/wojew., Wskaźnik wg NPOZP w programie leczenia substytucyjnego. Rehabilitacja lecznicza Fizjoterapia ambulatoryjna - procentowy udział rehabilitacji wykonywanej w warunkach domowych do wartości umowy, % udział kinezyterapii i fizykoterapii do rzeczywistego wykonania

22 JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ REHABILITACJA LECZNICZA
Fizjoterapia ambulatoryjna- 2012 Liczba poradni ogółem 126 Liczba poradni realizujących 3% Rehabilitacji domowej

23 % rozkład rehabilitacji domowej (>3% wartości umowy)

24 Nowe zamówienia - postępowania uzupełniające na rok 2013

25 Postępowania uzupełniające na rok 2013 .
nazwa kod zakresu nazwa zakresu liczba obszarów planowania dla danego zakresu Powód ogłoszenia postępowań uzupełniających na rok 2012 POZ ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 3 umowy do ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 8 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 2 AOS ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 1 zwiększenie dostępności do świadczeń ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII Nowy zakres PSY LECZENIE UZALEŻNIEŃ zwiększenie dostępności dla uzależnionych od psychoaktywnych LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) przyjęty priorytet - zwiększenie dostępności mamy aktualnie 3 zespoły dążenia do wskaźników NZ LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH nowy zakres świadczeń REH FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM zwiększenie dostępności w ramach programu rehabilitacji chorych po mastektomii

26 Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d.
kod nazwa kod zakresu nazwa zakresu liczba obszarów planowania dla danego zakresu Powód ogłoszenia postępowań uzupełniajacych na rok 2012 0407 STM ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI 1 nowy zakres - dotychczas nie kontraktowany - istnieje zapotrzebowanie ( dane migracyjne) PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI 0411 SOK ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH umowa do art. 161 B LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ nowy zakres świadczeń

27 Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d.
Powód ogłoszenia kod nazwa kod zakresu nazwa zakresu 0401 POZ ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ okres obowiązywania umów ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK TRANSPORT SANITARNY W POZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ 0412 ZPO ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU


Pobierz ppt "Plan zakupu Świadczeń na 2013 rok- założenia do kontraktowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google