Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ogólnej sytuacji finansowej firmy metodą analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa REKOR PWSZ NYSA KIERUNEK – FINANSE i BANKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ogólnej sytuacji finansowej firmy metodą analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa REKOR PWSZ NYSA KIERUNEK – FINANSE i BANKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 Ocena ogólnej sytuacji finansowej firmy metodą analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa REKOR PWSZ NYSA KIERUNEK – FINANSE i BANKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ – FINANSE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI Autor: Małgorzata Ferenc Promotor: dr inż. Marek Wilimowski

2 AGENDA Charakterystyka firmy REKOR Analiza SWOT Analiza wskaźnikowa
Modele Du Pont`a, Altmana, A.Hołdy Ocena kondycji finansowej Firmy

3 CEL PRACY Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa REKOR

4 ZAWARTOŚĆ PRACY Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem Sprawozdania finansowe Charakterystyka firmy REKOR Ocena kondycji finansowej Firmy

5 Charakterystyka firmy REKOR
Przedmiot jej działalności Handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, Usługi handlowe w zakresie pośrednictwa, doradztwa, reklamy, marketingu, Działalność transportowa.

6 Analiza SWOT Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

7 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
Porównanie wskaźników przedsiębiorstwa ze wskaźnikami branży na podstawie spółek akcyjnych: Alma Artman Efekt Eldorado

8 Przykład porównania wskaźników Firmy z obliczonymi dla branży
Wskaźnik rentowności sprzedaży 0,57% 0,97% 1,54% 0,90% 3,11% 2,89% 1,36% 1,82% 2,73% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 2001 2002 2003 Rentowność sprzedaży netto ROS Branża handlowa ROS Rentowność sprzedaży brutto

9 DANE: 2003 Zysk netto: 2 675 400,00 Marża zysku: 1,54% Sprzedaż:
,00 Zwrot majątku: 9,15% Rotacja majątku: 5,96 Zwrot majątku Majątek: ,00 czystego: 46,80% Struktura kapitału: 80,45% Zobowiązania: ,00

10 Model Altmana Ze względu na to, że część wskaźników wykazywała niepokojące wartości i utrzymywała się na dużo niższym poziomie niż ich minimalna wartość odnosząca się do branży, wykonano analizę na podstawie Modelu Altmana. Z analizy tej wynika brak zagrożenia firmy „Bankructwem” .

11 Model A. Hołdy Ze względu na specyfikę działania przedsiębiorstw w Polsce model Altmana może nie w pełni być wiarygodnym narzędziem weryfikującym zagrożenie bankructwa. Dlatego przeprowadzono analizę weryfikującą zagrożenie bankructwem modelem polskiego naukowca A. Hołde. Drugi model wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej może tylko potwierdzić wnioski uzyskane na podstawie „Modelu Altmana” o braku zagrożenia upadłością.

12 Model Hołdy - siła wpływu wskaźników na wart. dyskryminującą – wart
Model Hołdy - siła wpływu wskaźników na wart. dyskryminującą – wart. wsk. razy jego udział 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 wsk. płynności bieżącej przychody ogółem z działalności / majątek ogółem 0,2 zadłużenie ogółem / suma bilansowa zyskowność majątku 0,1 średnia zadłużenie ogółem / suma bilansowa 0,0 2001 2002 2003

13 Model Hołdy - siła wpływu wskaźników na wart. dyskryminującą - wart
Model Hołdy - siła wpływu wskaźników na wart. dyskryminującą - wart. wsk. razy jego udział

14 Wnioski Wskaźniki zyskowności kształtują się znacznie lepiej niż odpowiedniki branżowe Negatywnie należy ocenić wskaźniki zadłużenia oraz płynności W badanym okresie należy uznać stopniową poprawę sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Ocena ogólnej sytuacji finansowej firmy metodą analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa REKOR PWSZ NYSA KIERUNEK – FINANSE i BANKOWOŚĆ SPECJALNOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google