Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjomikrobiologia Ewolucyjna Dominika Włoch-Salamon Zespół Genetyki Ewolucyjnej INoŚ UJ www.eko.uj.edu.pl/wloch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjomikrobiologia Ewolucyjna Dominika Włoch-Salamon Zespół Genetyki Ewolucyjnej INoŚ UJ www.eko.uj.edu.pl/wloch."— Zapis prezentacji:

1 Socjomikrobiologia Ewolucyjna Dominika Włoch-Salamon Zespół Genetyki Ewolucyjnej INoŚ UJ

2 Zachowania socjalne Photo by Z-Y. Huang. Photo: flickr/derekkeatsderekkeats Foto: D.W-S

3 Co jest czym: Definicje socjalne: - żywe organizmy - interakcje z innymi organizmami - zbiorowe współistnienie, niezależnie od ich świadomości i dobrowolności zachowanie: - działanie podejmowane przez organizmy, systemy lub podmiotów sztuczne - w związku z otoczeniem, - w odpowiedzi na różne bodźce (zewnętrze, wewnętrzne) - niezależne od świadomości i dobrowolności

4 Bacteria exhibit many social activities and they represent a model for dissecting social behavior at the genetic level. Therefore, we introduce the termsociomicrobiology.

5 Podejście mikrobiologów: wyjaśnienia proksymatywne - odkrywanie genetycznych i molekularnych podstaw zachowań mikroorganizmów - rozróżnienie między wpływem środowiska a determinacją genetyczną zachowań mikroorganizmów Podejście biologów ewolucyjnych: wyjaśnienia ultymatywne Jakie jest wpływ zachowań na przeżycie i dostosowanie organizmu? Wyjaśnienie: teoria ewolucji Darwina, teoria doboru krewniaczego, równanie Hamiltona MEDOTY KOMPLEMENTARNE i pomagają w lepszym całościowym zrozumieniu obserwowanych zjawisk Socjomikrobiologia – nowa nauka

6 wykrywania kworum (ang. quorum sensing) tworzenie biofilmu rozprzestrzenianie, (ang. dispersal) żerowanie i inne formy pozyskiwanie pożywienia wojna chemiczna – synteza toksyn pomoc w odkrywaniu nowych terapii anty - bakteryjnych i anty grzybiczych; zrozumienie zasad zachowań socjalnych; podstawa do badań biologii syntetycznej E.coliP.aeruginosa D.discoideumS.cerevisiae Socjomikrobiologia – nowa nauka

7 Dlaczego drobnoustroje - tworzą formy wielokomórkowe? - angażują się w zachowania gdzie współpracujące jednostki (obniżające swoje dostosowanie) mogą zostać wykorzystane przez oszustów (egoistów) którzy czerpią korzyści z współpracy bez płacenia kosztów? Socjomikrobiologia Ewolucyjna E.coliP.aeruginosa D.discoideumS.cerevisiae

8 1.Wady i zalety mikroorganizmów wykorzystywane w badaniach zachowań socjalnych 2.Podział zachowań socjalnych 3.Przykłady zachowań socjalnych mikroorganizmów: wyczuwanie kworum – (ang.quorum sensing) biofilmy produkcja dobr publicznych geny zielonej brody produkcja toksyn apoptoza - programowana śmierć jednokomórkowców PLAN dalszej części wykładu:

9 Cechy mikroorganizmów Niewielkie rozmiary (bakterie, drożdże, ameby) Duże zagęszczenie populacji Krótki cykl życiowy (szybkie tempo podziałów) Określone wymagania środowiskowe Możliwość długotrwałego przechowywania w stanie braku aktywności metabolicznej

10 Zsekwencjonowane fragmenty a często również całe genomy Możliwość stworzenia mutantów (delecje genów) nie wykazujących potencjalnie socjalnej cechy Cechy mikroorganizmów

11 c/b < r rb – c > 0 c – straty w dostosowaniu osobnika działającego altruistycznie, b – zyski w dostosowaniu krewniaka, r – współczynnik pokrewieństwa miedzy osobnikami (Hamilton, 1964). Wykład prof. Woyciechowskiego Teoria doboru krewniaczego Równanie Hamiltona

12 Dostosowanie (ang. fitness) – Pamiętajmy że: Koszty i korzyści są definiowane jako sukces reprodukcyjny (zwiększone dostosowanie całkowite) biologicznej jednostki (również pojedynczej komórki) Dostosowanie bezpośrednie - dostosowanie uzyskane dzięki własnej reprodukcji. Dostosowanie pośrednie (indirect fitness) –dostosowanie, które wzrosło u naszego krewnego dzięki naszemu wsparciu pomnożone przez współczynnik pokrewieństwa z krewnym. Dostosowanie całkowite/łączne = dostosowanie bezpośrednie + dostosowania pośrednie

13 Podział zachowań socjalnych (wg.Hamiltona) West, et al złośliwośćaltruizmnegatywny- samolubnemutualizmpozytywny+wpływ na aktora negatywny -pozytywny + wpływ na odbiorcę Koszty i korzyści są definiowane jako sukces reprodukcyjny (zwiększone dostosowanie całkowite) biologicznej jednostki (również pojedynczej komórki) = zachowania klasyfikowane na podstawie ich wpływu na całkowity sukces reprodukcyjny (dostosowanie całkowite)

14 kooperacja/ współpraca + West, et al złośliwośćaltruizmnegatywny- samolubnemutualizmpozytywny+wpływ na aktora negatywny -pozytywny + wpływ na odbiorcę Podział zachowań socjalnych (wg.Hamiltona)

15 WSPÓŁPRACA zachowania prowadzące do zysków (tj. wzrostu w dostosowaniu bezpośrednim osobników biorących udział w zachowaniu przewyższające poniesione koszty mutualizm/wzajemna korzyść 1. wspólny interes we współpracy 2. represja konkurencji - istnieje mechanizm egzekwowania współpracy lub usunięcie przewagi oszustów. -zachowania zmniejszające bezpośrednie dostosowanie aktora. (dobra publiczne) -mogą być wyjaśnione, jeśli współpraca jest skierowany do osobników, mających wspólne geny, czyli przez wzrost dostosowania pośredniego (kin selection lub rzadkie geny zielonej brody) Równanie Hamiltona altruizm

16 Pokrewieństwo pomiędzy aktorem i odbiorcą Why to die? Warunki ewolucji doboru krewniaczego Pokrewieństwo pomiędzy aktorem a losowym członkiem populacji > korzyści - wzrost dostosowania (mierzonej jako liczba kopii genu przekazywane z pokolenia na pokolenie. koszty > r x b > c Równanie Hamiltona:

17 Pokrewieństwo pomiędzy aktorem i odbiorcą Why to die? Warunki ewolucji doboru krewniaczego Pokrewieństwo pomiędzy aktorem a losowym członkiem populacji > korzyści - wzrost dostosowania (mierzonej jako własny liczba kopii genu przekazywane z pokolenia na pokolenie. koszty > r x b > c Równanie Hamiltona: 1. Ograniczone rozproszenie (lepkość populacji) 2. Rozróżnienie krewnych lub osobników mających wspólne geny (zielona broda)

18 1.Zalety mikroorganizmów w badaniach zachowań socjalnych 2.Przypomnienie podziału zachowań socjalnych 3.Przykłady zachowań socjalnych mikroorganizmów: Biofilmy Wyczuwanie kworum – (ang.quorum sensing) Dobra publiczne Geny zielonej brody Produkcja toksyn Apoptoza - programowana śmierć jednokomórkowców PLAN dalszej części wykładu:

19 Kiedy wszyscy pracują na wspólne dobro….

20 Biofilm to - społeczność mikroorganizmów (bakterii, drożdży, ameb, pierwotniaków) - utworzone na twardej powierzchni (zwykle na granicy faz), - zewnątrz otoczone wydzielaną śliską otoczką (polisacharydowa matriks) Biofilmy tworzone są jako odpowiedź na stres związany z niekorzystnym środowiskiem (np. obrona gospodarza, obecność antybiotyków) Co to jest biofilm?

21 Over 500+ biofilm species colonize the human mouth, causing tooth decay and gum disease. This image was taken by a scanning electron microscope. Source: University of Wisconsin- Madison, Department of Bacteriology (a) Early-stage Pseudomonas aeruginosa biofilm containing two strains, one labeled with cyan fluorescent protein and the other with yellow fluorescent protein.

22 Jak powstaje biofilm? Znaczenie kworum Wielogatunkowe biofilmy – przykład wzajemnej współpracy (mutualizm) kiedy substancje produkowane, przez jedne organizmy (np. resztki ang. by-products) stanowią pożywienie dla innych które z kolei produkują inne substancje….(wzajemność używania produktów resztkowych)

23 Jak powstaje biofilm? Znaczenie kworum Badania wczesnych kolonizatorów (ludzkich zębów i błony śluzowej jamy ustnej ) Streptococcus oralis i Actinomyces naeslundii sugerują że współpraca tych gatunków pozwala im rosnąć a nie mogą one przetrwać osobno.

24 Wyczuwanie kworum – zdolność mikroorganizmów do oceny liczebności populacji i odpowiednia do liczebności regulacja zachowania…synchronicznie!!!! Jak powstaje biofilm? Znaczenie kworum

25 Cykl: Wzrost pojedynczych komórek (emisja sygnału) – nagromadzenie sygnałów – synchronicznazmiana ekspresji genów (jedna zatrzymane inne wzmocnione) – synchroniczna produkcja nowych cząstek (np.matrix lub toksyn) – część pojedynczych komórek może się oderwać … i cykl zaczyna się od początku….

26 Lub …Przykład Vibrio fischeri … Znaczenie kworum Bonnie Bassler is a professor of molecular biology at Princeton University.

27 Odczuwanie kworum i synchroniczne reakcja jest niezwykle częste wśród bakterii… Wirulencja Bakterie wyczuwają jak dużo ich jest i wtedy staja się wirulentne…. Zablokowanie odczuwania kworum = nowy antybiotyk? Znaczenie kworum

28 WSPÓŁPRACA zachowania prowadzące do zysków (tj. wzrostu w dostosowaniu bezpośrednim osobników biorących udział w zachowaniu przewyższające poniesione koszty mutualizm/wzajemna korzyść 1. wspólny interes we współpracy biofilmy/odczuwanie kworum -zachowania zmniejszające bezpośrednie dostosowanie aktora. (dobra publiczne) -mogą być wyjaśnione, jeśli współpraca jest skierowany do osobników, mających wspólne geny, czyli przez wzrost dostosowania pośredniego (kin selection lub rzadkie geny zielonej brody) Równanie Hamiltona altruizm

29 Ale może być też inaczej…..jeden pracuje …a oszust też korzysta

30 Dobra publiczne są to produkty, które są kosztowne dla jednostki do produkcji, ale które zapewniają korzyści dla osobników w grupie lokalnej lub populacji dobra publiczne producent oszust

31 Siderofor (gr. nośnik jonów) – to związek chemiczny chelatujący jony żelaza, wydzielany przez niektóre mikroorganizmy. Jony Fe3+ mają bardzo małą rozpuszczalność w związku z czym nie mogą one być pobierane ze środowiska i wykorzystywane przez organizmy w sposób bezpośredni. Wydzielenie do środowiska sideroforów wiąże takie jony Fe3+ w kompleksy, które następnie mogą być pobrane do organizmu za pomocą mechanizmów transportu aktywnego dobra publiczne - siderofory

32 ferrichrom – Ustilago sphaerogena, enterobaktyna – Escherichia coli, bacillobaktyna – Bacillus subtilis, ferryoksamina B – Streptomyces pilosus, fusarynina C – Fusarium roseum, jersiniobaktyna – Yersinia pestis, wibriobaktyna – Vibrio cholerae), azotobaktyna – Azotobacter vinelandii, pseudobaktyna – Pseudomonas B 10, erytrobaktyna – Saccharopolyspora erythraea, piowerdyna – Pseudomonas aeruginosa dobra publiczne - siderofory Two strains of P. aeruginosain LB medium, showing the pigments of siderophores, which are extracellular molecules released by the bacteria to scavenge iron.

33 Dobra publiczne - Saccharomyces cerevisiae - inwertaza zewnątrzkomórkowa hydroliza sacharozy pozwala innym komórkom na korzystanie z glukozy i fruktozy Koschwanez et al. PLoS Bilogy 2011 Gen Suc2

34 Koszty i zyski produkcji dóbr publicznych West et all 2004 Nature

35 Co sprawia, że wspólne zachowania, takie jak produkcja dóbr publicznych (np. sideroforów) jest ewolucyjnie stabilna w odpowiedzi na ewentualną inwazję oszustów, którzy powstają poprzez migracje lub mutacje i mają wyższe dostosowanie bezpośrednie? Dobra publiczne public goods

36 Ograniczone rozproszenie (lepkość populacji) - wyjaśnia produkcję każdego publicznego dobra w sytuacji gdy produkowane jest w pobliżu, tam gdzie są krewni. Wzrost klonalny zapewnia otoczenie krewniaków

37 Dobra publiczne public goods - Produkcja siderforów - wysokie r – linie ciągłe - niskie r – linie przerywane - konkurencja globalna - konkurencja lokalna Proporcja współpracujących w populacji NATURE | VOL 430 | 26 AUGUST 2004 | Max tam gdzie wysokie r i populacja

38 Dostosowanie bezpośrednie producenta spada…ale dzięki lepkości populacji korzyści głównie odnoszą krewni dostosowanie całkowite wzrasta! dobra publiczne – przykład kooperacji!

39 Dostosowanie bezpośrednie producenta spada…ale dzięki lepkości populacji korzyści głównie odnoszą krewni dostosowanie całkowite wzrasta! A jeśli środowisko nie jest stałe? (brak lepkości populacji) dobra publiczne – przykład kooperacji!

40 Pokrewieństwo pomiędzy aktorem i odbiorcą Warunki ewolucji doboru krewniaczego Pokrewieństwo pomiędzy aktorem a losowym członkiem populacji > korzyści - wzrost dostosowania (mierzonej jako własny liczba kopii genu przekazywane z pokolenia na pokolenie. koszty > r x b > c Równanie Hamiltona: 1. Ograniczone rozproszenie (lepkość populacji) 2. Rozróżnienie krewnych (lub osobników niosących wspólne geny altruizmu

41 Ale jak rozróżnić krewnych? ……. Jak rozróżnić innych którzy też współpracują?

42 Dlaczego jednostki współpracujące nie są rozdarte i przejęte przez oszustów, którzy czerpią korzyści nie wnosząc nic do społeczności? William D. Hamilto n ( 1964 ) …. Hipoteza genu zielonej brody Richard Dawkins Samolubnym genie (1976). rozróżnianie altruistów

43 flokuliny HIPOTEZA: Osobniki współpracujące identyfikują się przez widoczny fenotyp (gen zielonej brody), kodowany przez gen plejotropowy zapewnia zachowanie współpracy bez względu na pokrewieństwo genetyczne Saccharomyces cerevisiae gen FLO1 Dictyostelium discoideum– gen csA rozróżnianie altruistów

44 Flocullins Dictyostelium discoideum – gen csA Film -

45

46 gen csA koduje białko adhezji komórkowej, pozwalając na formowanie wielokomórkowych owocnika osobniki agregujące wyłączają: osobniki csa- z agragatów.

47 Zmieszane osobniki typu dzikiego oraz mutanty z usuniętym csA (ciemne), które stanowiły trzonek i główkę

48 Flokuliny Saccharomyces cerevisiae - gen FLO1 Smukalla et al. 2008

49 Flokuliny umożliwiają zlepianie się komórek ze sobą Flokuliny FLO1; FLO5; FLO9; FLO10 Białka adhezyjne, flokuliny są niezbędne podczas tworzenia kolonii, biofilmu drożdży.

50 flokuliny umożliwiają przyczepianie się do powierzchni FLO10; FLO11 Flokuliny

51 komórki flokulujące produkują mieszankę polysacharydów blokującą przedostawanie się większych cząstek – zewnątrzkomórkową matrix flokuliny niezbędnę do tworzenia przeudostrzępek Flokuliny

52 EMC chroniła zwartą grupę komórek drożdży podczas zamrażania i rozmrażania, i przed gorącem i substancjami chemiczmi: alkoholem i leki przeciwgrzybicznymi. v v v Flokuliny

53 Flocullins Flokuliny Koszty? szczepy flokulujce lub tylko eksprymujące gen FLO1 rosną wolniej od mutantów ochrona wzrost FLO+ FLO-

54 Flocullins FLO1 przykład genu zielonej brody Mieszanie w równych proporcjach Flo + Flo - Smukalla et al Efekt Flo - są na granicy kolonii

55 Saccharomyces paradoxus Flocullins FLO1 przykład genu zielonej brody Saccharomyces cerevisiae Efekt: niezaleznie od pokrewieństwa Flo - są na granicy kolonii

56 Flocullins Czy rzeczywiście jest to gen zielonej brody? Fenotyp widoczny: białko powierzchniowe komórek kodowane przez geny FLO; zyski: ochrona komórek przed stresującym środowisku; Przeważnie chemiczny stres: 2 razy większe przeżycia obecności EtOH; i 100 krotnie dla amphoteryny B i nadtlenku wodoru Wzajemne rozpoznanie: ściśle chemiczne / mechaniczne Koszty: metaboliczny koszt produkcji białek, w normalnych warunkach wzrostu FLO + wzrost szczepów ponad 4 razy wolniej niż Flo -

57 Dwa przykłady genów zielonej brody wyjaśniające zachowania altruistyczne w kierunku nie spokrewnionych osobników (ale na pewno kooperujących)! – co w efekcie wpływa na wzrost dostosowania całkowitego osobników mających te same geny kooperacji !

58 WSPÓŁPRACA zachowania prowadzące do zysków (tj. wzrostu w dostosowaniu bezpośrednim osobników biorących udział w zachowaniu przewyższające poniesione koszty mutualizm/wzajemna korzyść 1. wspólny interes we współpracy biofilmy/odczuwanie kworum -zachowania zmniejszające bezpośrednie dostosowanie aktora. (dobra publiczne) -mogą być wyjaśnione, jeśli współpraca jest skierowany do osobników, mających wspólne geny, czyli przez wzrost dostosowania pośredniego (kin selection lub rzadkie geny zielonej brody) Równanie Hamiltona altruizm

59 1.Zalety mikroorganizmów w badaniach zachowań socjalnych 2.Przypomnienie podziału zachowań socjalnych 3.Przykłady zachowań socjalnych mikroorganizmów: Wyczuwanie kworum – (ang.quorum sensing) Biofilmy Dobra publiczne Geny zielonej brody Produkcja toksyn - złośliwośc Apoptoza - programowana śmierć jednokomórkowców PLAN dalszej części wykładu:

60 Produkcja toksyn: bakterie drożdże grzyby nitkowate orzęski Paramecium gąbki rośliny: jako aktywne metabolity <35% E.coli strains Produkcja toksyn - znane podstawy genetyczne % szczepów drożdży produkuje toksyny (Chao & Levin 1981) Photo D.W-S

61 Toksyny: chemiczna wojna mikroorganizmów 1. Produkcja toksyn jest kosztowna (obniża dostosowanie producenta), Wloch-Salamon et al R wrażliwyodpornykiller – produkuje toksyny 2. Toksyny eliminują całkowicie konkurentów o zasoby

62 Toksyny: chemiczna wojna mikroorganizmów 1. Produkcja toksyn jest kosztowna (obniża dostosowanie), Wloch-Salamon et al R wrażliwyodpornykiller – produkuje toksyny Czy jest to złośliwość? ( -, - ) czy altruizm? (-, +) ? A może coś innego?

63 Toksyczność: wojna chemiczna w mikrobów Structured Non - Structured Sukces (wzrost dostosowania) producentów toksyny zaobserwowano dla lepkich populacji gdzie zachowana była struktura populacji dzięki stałemu środowisku, i gdy początkowa liczebność killerów była odpowiednio duża Wloch-Salamon ESEB 2005 poster

64 Toksyczność: wojna chemiczna w mikrobów złośliwośćaltruizmnegatywny- samolubstwomutualizmpozytywny+wpływ na aktora negatywny -pozytywny + wpływ na odbiorcę West, et al produkcja toksyn – kolejny proces który należy rozpatrywać w aspekcie doboru krewniaczego, i dostosowanie całkowitego osobnika! - czy moża to być złośliwośc? Czy raczej samolubstwo?

65 1.Zalety mikroorganizmów w badaniach zachowań socjalnych 2.Przypomnienie podziału zachowań socjalnych 3.Przykłady zachowań socjalnych mikroorganizmów: Wyczuwanie kworum – (ang.quorum sensing) Biofilmy Dobra publiczne Geny zielonej brody Produkcja toksyn Apoptoza jednokomórkowców - programowana śmierć PLAN dalszej części wykładu:

66 Znaczenie apoptozy u wielokomórkowców (gdzie poziom komórki nie jest poziomem organizmu) PCD = komórki przeznaczone na śmierć; = komórki umierają zgodnie z planem = proces wymaga energii = powoduje zmiany ekspresji genów = może zostać zatrzymany do "punktu bez powrotu" Programowanej śmierci komórki (PCD) Nedelcu et al

67 Znaczenie procesu u jednokomórkowców (gdzie poziom komórki jest poziomem organizmu) PCD = komórki przenaczone na smierć; = komórki umierają zgodnie z planem = proces wymaga energii = powoduje zmiany ekspresji genów = może zostać zatrzymany do "punktu bez powrotu" Programowanej śmierci komórki (PCD) Nedelcu et al

68 Drożdżowe markery apoptozy Mutant Saccharomyces cerevisiae (cell division cycle gene) CDC48 wykazuje fenotyp apoptotyczny. Do chwili obecnej znane jest 19 genów związanych z drożdżową apotozą (SGD) Główne: MCA1 (mammalian caspases); AIF 1 (apoptosis inducing factor); NUC1 (mitochondrial nuclease) Biochemiczne i molekularne dane potwierdzają obecność PCD w drożdżach DNA fragmentation by TUNEL DNA fragmentation by DAPI

69 Obserwacje drożdżowej apoptozy

70 1.Czy umieranie może być lepszą strategią niż życie? 2.Kiedy?..... i dlaczego? 3.Kto korzysta z takiej śmierci? Po co umierać?

71 Występowanie apoptozy wyjaśniane przez korzyści: oszczędność substancji odżywczych usunięcie słabych, niezdrowych, sterylnych, komórek zmutowanych lub uszkodzonych ochrona "lepszych" komórek ułatwienia przystosowania się do nowych środowisk / zmian Why to die? Dlaczego komórki drożdży przechodzą apoptozę?

72 Why to die? Perspektywa ewolucyjna Czy PCD może być utrwalona/korzystna ewolucyjnie bez adaptacji na istniejącym poziomie (tj. komórki? A nie populacji?) Kiedy ten ekstremalny altruizm może być adaptacją?

73 Ukryte założenie: Aktywna (programowana) śmierć jednokomórkowców jest adaptacyjną cecha, która ewoluowała i jest utrzymywana przez dobór krewniaczy (kin selection)

74 Pokrewieństwo pomiędzy aktorem i odbiorcą Warunki ewolucji doboru krewniaczego Pokrewieństwo pomiędzy aktorem a losowym członkiem populacji > korzyści - wzrost dostosowania (mierzonej jako własny liczba kopii genu przekazywane z pokolenia na pokolenie. Koszty (ŚMIERĆ!!!!!) > r x b > c Równanie Hamiltona: 1. Ograniczone rozproszenie (lepkość populacji) 2. Rozróżnienie krewnych (lub osobników niosących wspólne geny altruizmu i preferencyjną bezpośrednią pomoc w ich kierunku.

75 1. Rozpoznanie krewnych brak danych w aspekcie apoptozy 2. Obecność struktury genetycznej populacji (lepkość populacji) hipoteza: brak danych eksperymentalnych łatwe do manipulowania w laboratorium, trudne do opanowania w przyrodzie mechanizmy promujące dobór krewniaczy

76 Why to die? Dane eksperymentalne EKSPERYMENT: deletions/mutation of the ACD gene (YCA1; glutaredoxin 2 ) WYNIK: Spadek dostosowania populacji Wzrost mutacji WNIOSKI: Apoptoza – pozwala na usunięcie uszkodzonych komórek Herker et al. 2004; Gomes et al. 2008

77 Why to die? Dane eksperymentalne EKSPERYMENT: deletions/mutation of the ACD gene (YCA1; glutaredoxin 2 ) WYNIK: Spadek dostosowania populacji Wzrost mutacji WNIOSKI: Apoaptoza – pozwala na usuniecie uszkodzonych komórek Efekty plejotropowe: Sama delecja powoduje: - spadek dostosowania osobników; -zwiększona liczba wolnych rodników -zwiększa tempo mutacji Herker et al. 2004; Gomes et al. 2008

78 wynika z niemożności stłumienia działania mitochondrialne wytwarzanych wolnych rodników (ROS) (wybuch oksydacyjny) Why to die? Hipoteza alternatywna Altruistyczne samobójstwo Apoptoza drożdży: or Znaczenie adaptatywne Brak znaczenia adaptatywnego ACD jest błędny cecha utrzymane jako produkt uboczny selekcji na prosurvival funkcji na poziomie indywidualnym LUB

79 złośliwośćaltruizmnegatywny- samolubstwomutualizmpozytywny+wpływ na aktora negatywny -pozytywny + wpływ na odbiorcę West, et al Programowana śmierć komórki (PCD)

80 PODSUMOWANIE Socjomikrobiologia to nowa gałąź nauki, łączy postępy mikrobiologii i teorię ewolucji …wiele jest do odkrycia Zapraszam do naszego zespołu! ZGE (drożdże)

81 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Socjomikrobiologia Ewolucyjna Dominika Włoch-Salamon Zespół Genetyki Ewolucyjnej INoŚ UJ www.eko.uj.edu.pl/wloch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google