Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej Podstawy ekonomiczne i prawne wykorzystania odnawialnych źródeł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej Podstawy ekonomiczne i prawne wykorzystania odnawialnych źródeł"— Zapis prezentacji:

1 www.ieo.pl Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej gwisniewski@ieo.pl@ieo.pl Podstawy ekonomiczne i prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wykład dla studentów i pracowników, 10.10.2013

2 www.ieo.pl Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii vs. światowe zużycie energii Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi (1,76 x 10 17 ) przekracza 30 tys. razy światowe, roczne zapotrzebowanie na energię

3 www.ieo.pl Odnawialne zasoby energii Wykorzystanie zasobów Technologia Zasób Ekonomika Procedury lokalizacyjne Planowanie Zrównoważone gospodarowanie Postęp technologicznyMechanizmy wsparcia Organizacja Jakość Opłacalność

4 www.ieo.pl Integracja działalności w obszarach : Badania i wdrożenia demonstracyjne Polityka i strategie regionalne Promocja i informacja Instytucje a rozwój energetyki odnawialnej Inwestor PARLAMENT POLITYKA I PROGRAMY ROZWOJOWE RZĄD KONSULTANCI/Agencje energetyczne Prawo Polityka Programy rozwoju Plany energetyczne Lokalne uwarunkowania inwestycyjne Informacje ogólne Informacje szczegółowe Studia wykonalności Projekt techniczny Inwestycje BADANIA I ROZWÓJ PROMOCJA I INFORMACJA LIDERZY LOKALNI KONSULTANCI SZKOŁY, MEDIA PUNKTY INFORMACYJNE PROJEKTANCI Servis Produkt Prototyp rynkowy Model techniczny Model matematyczny Pomysł techniczny BADANIA PODSTAWOWE BADANIA STOSOWANE INNOWCYJNE FIRMY INSTALATORZY SAMORZĄD TERYTORIALNY PRODUCENCI

5 OZE na świecie 2010 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl OZE dostarczają 17% energii końcowej w skali całego globu

6 OZE- E na świecie 2011 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl OZE-Elektryczne ( OZE-E ) stanowiły ok 50% wszystkich nowych inwestycji na świecie w 2011 r. (208 GW) Całkowita moc OZE-E w 2011 roku wynosiła 1 360 GW (+8%) Moc OZE-E bez energetyki wodnej - 390GW, wzrost o 24% w stosunku do 2010 Moc OZE-E przekroczyła 25% of całkowitej globalnej mocy zainstalowanej 20.3% energii elektrycznej na świecie zostało wyprodukowane z OZE-E

7 Wiodące technologie OZE-E na świecie źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl

8 Zestawienie nowych inwestycji OZE-E w UE na tle wszystkich inwestycji w wytwarzanie elektryczności w 2009 Źródło: JRC www.ieo.pl

9 Najważniejsze elementy nowej dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii 1.Po raz pierwszy w historii każdy członek UE dostał swój cel ilościowy na 2020 r, (UE-20% PL-15%), który jest celem obowiązkowym (prawnie wiążącym pod sankcją karną) 2.Rządy muszą przygotować Plany działań na rzecz OZE do 30/06/2010, pokazując szczegółowo jak zamierzają zrealizować swoje cele i wdrożyć dyrektywę prawnie do 5/12/20110 3.Są cele pośrednie, co 2 lata (2012, 2014, 2016, 2018), zmuszające rządy do raportowania postępów do KE. Cele pośrednie nie są obowiązkowe. 4.Wprowadzone będą powszechnie świadectwa pochodzenia zielonej energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) oraz biopaliw, tak aby sprzedawcy paliw transportowych mogli wykazać, że w 2020 r. sprzedali minimum 10% biopaliw 5.Osiągnięcie założonego 10% udziału biopaliw w paliwach transportowych związane musi być ze stosowaniem wysokosprawnych technologii (także napędów elektrycznych i wodorowych) oraz przestrzeganiem zasad zrównoważoności środowiskowej w całym łańcuchu, także na etapie produkcji biomasy. 6.Priorytet dostępu OZE do sieci elektroenergetycznych (wzmocnienie dotychczasowych przepisów: pełne koszty rozwoju sieci po stronie operatorów, promowanie inteligentnych sieci i magazynowania energii i wspieranie finansowe rozwoju sieci) oraz ciepłowniczych i gazowych (promocja biogazu) 7.Zielone ciepło (i chłód) po raz pierwszy jest promowane jako równoprawny element ogólnego celu na 2020 r; dodatkowo przewidziano specjalne wsparcie prawne poprzez zobowiązanie rządów do ustalenia przed 2015 r. w przepisach prawa budowlanego minimalnych wymagań co do udziału energii z OZE w pokryciu potrzeb energetycznych budynków. Dodatkowym instrumentem będą obowiązkowe kursy i certyfikaty dla instalatorów pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę. 8.Redukcja barier administracyjnych i prawnych dla OZE, usprawnienie procedur i ułatwienia dla przedsiębiorców.

10 2020 EU-27 efforts in Renewables 0% 2005 Cele dla krajów członkowskich na 2020 Źródło: DG ENER BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 49% 13% 16% 13% 30% 18% 25% 16% 18% 20% 23% 17% 13% 40% 23% 11% 13% 14% 34% 15% 31% 24% 25% 14% 38% 15% 10% 2.2% 9.4% 6.1% 17.0% 5.8% 18.0% 3.1% 6.9% 8.7% 10.3% 5.2% 2.9% 32.6% 15% 0.9% 4.3% 2.4% 23.3% 7.2% 20.5% 17.8% 16% 6.7% 28.5% 1.3% 39.8%

11 Jak będzie liczone osiągniecie 15% celu na 2020 dla Polski wg dyrektywy o promocji stosowania energii z OZE OZE C -zużycie (~produkcja) zielonego ciepła [TJ] OZE E -zużycie (~produkcja) zielonej energii elektrycznej [TJ] OZE B -zużycie (~produkcja ) biopaliw [TJ] OZE ZWW zużycie biomasy na potrzeby własne źródeł energii odnawialnej i energii wtórnej – energii pochodnej (np. ciepła do podgrzewanie wsadu w biogazowni ciepłem odzyskanym z silnika na biogaz) [TJ] FZE-finalne zużycie energii [TJ] PW -zużycie energii na potrzeby własne sektora energet. [TJ] S -straty paliw i energii na przesyle i dystrybucji [TJ] Pakiet stawia na efektywność w całej energetyce

12 EU-27 efforts in Renewables Krajowy Plan Działania – struktura produkcji energii z OZE w 2020

13 EU-27 efforts in Renewables Moc zainstalowana (energia elektryczna) wg. technologii OZE w Polsce wg. KPD

14 Produkcja ciepła wg. technologii OZE w Polsce wg. KPD

15 KPD – jakie technologie OZE będą się rozwijać?

16

17 Wdrożenie dyrektywy – Ustawa OZE 3 lata opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Obecnie obowiązujący system wsparcia OZE jest w kontynuacją systemu wprowadzonego w latach 2004/2005 w celu wdrożenia poprzedniej dyrektywy o promocji OZE, która obejmowała zobowiązania wyłącznie dla energii elektrycznej Ostatni oficjalny projekt ustawy OZE (zapowiadanej w KPD) z 5/10/2012 (rewizja systemu wsparcia, otwarcie możliwości dla energetyki prosumenckiej) Przyjęcie tzw. małego trójpaku (wrzesień 2013), poprzedzone skierowaniem przeciw Polsce skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (tzw. infringement) Koncepcja nowego systemu wsparcia, w formie aukcjoningu, zaprezentowana we wrześniu 2013 roku

18 www.ieo.pl Obowiązujący system wsparcia dla producentów energii z OZE w Polsce =+ System świadectw pochodzenia, zarządzany przez Towarową Giełdę Energii ŚP wydawane przez URE koncesjonowanym producentom energii z OZE

19 www.ieo.pl Zobowiązania ilościowe przedsiębiorstw energetycznych Podmioty zobowiązane – sprzedawcy energgii odbiorcom końcowym Brak gwarancji sprzedaży ŚP dla producenta energii, bezterminowość ŚP

20 www.ieo.pl Moc zainstalowana OZE w Polsce, 2005-2012, wg URE

21 www.ieo.pl Produkcja (TWh) energii elektrycznej z OZE 50% energii z OZE pochodzi ze współspalania Nadwyżki ŚP w sposunku do zobowiązań ilościowych

22 Rozwój rynku OZE-elektryczne vs KPD Projekt Ustawy o OZE – grudzień 2011

23 Wiodące technologie na rynku OZE w 2012r. przyrosty mocy, obroty i tempo wzrostu 2012/2011 Łączne obroty na rynku wiodących technologii OZE w 2012 roku - 9,1 mld zł

24 www.ieo.pl Konsekwencje dla rynku ŚP 2012 – 82% rynku w transakcjach pozasesyjnych, 2013 – 90%

25 Najważniejsze elementy systemu wsparcia w projekcie ustawy o OZE w wersji MG z dn. 4/10/2012 Źródło: opracowanie IEO www.ieo.pl Rodzaje OZE Stała cena zł/kWh '2013/14MikroinstalacjaMała instalacjaInstalacja OZE (duża) Wsp. korekcyjny ŚP '201310 kW40 kW50 kW75 kW100 kW200 kW500 kW1 MW5 MW10 MW20 MW50 MW przychody jedsnostkowe Energetyka wiatrowa lądowa0,950,651,200,90 ? morska 1,80 Biogaz rolniczy0,700,651,501,451,40 ze składowisk odpadów0,551,10 z oczyszczalni ścieków0,450,75 ? Biomasa współspalanie0,30 biomasa stała1,30 1,050,95 biomasa +CHP1,70 1,401,15 biopłyny1,15 Energetyka wodna 0,701,60 2,002,30 PV na budynkach1,301,152,85 2,45 wolnostojące1,151,102,75 Geotermia 1,20 wymagania admin. wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Wystarczy informacja do operatora z opisem instalacji, nie stanowi działałalności gospodarczej Potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, działalność gospodarcza Wymagana koncesja przyłaczenie do sieci wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Brak opłat przyłączeniowych, o ile mikroinstalacja ma moc mniejszą niż aktualnie wydane warunki przyłączena - tylko zgłoszenie u operatora Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej Pobierana jest pełna opłata przyłączeniowa

26 Mały trójpak Zmiany w Prawie Energetycznym, implementujące w sposób formalny dyrektywę 28/2009/WE Przeniesienie zapisów dyrektywy odnośnie certyfikacji instalatorów OZE, KPD i odpowiedzialności za jego wdrażanie, a także systemu zbierania danych statystycznych i monitoringu wdrażania KPD Wprowadzenie definicji mikroinstalacji Wprowadzenie ułatwień administracyjnych dla mikroinstalacji o mocach nie przekraczających aktualnej mocy przyłączeniowej posiadanej przez prosumenta: brak konieczności uzyskiwania koncesji i prowadzenia działalności gospodarczej, uproszczona procedura przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, brak opłaty przyłączeniowej Obowiązek zakupu energii wyprodukowanej z mikroinstalacji po cenie równej 80% średniej ceny energii z rynku konkurencyjnego z roku poprzedzającego (dyskryminacja względem dużych producentów) Brak istotnych zmian dla wielkoskalowych OZE elektrycznych, w szczególności działań naprawczych w stosunku do aktualnej sytuacji rynkowej

27 Mały trójpak – certyfikaty dla instalatorów OZE Art. 20g. 1. Osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwana dalej instalatorem, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej Prezesem UDT, o wydanie certyfikatu. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnego źródła energii: 1) kotłów i pieców na biomasę lub 2) systemów fotowoltaicznych, lub 3) słonecznych systemów grzewczych, lub 4) pomp ciepła, lub 5) płytkich systemów geotermalnych.

28 Mały trójpak – certyfikaty dla instalatorów OZE 3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który: b) Posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub 71 c) Posaida udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20u pkt 2, lub e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii; 3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 20p ust. 1 lub w art. 20v, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii; 4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego

29 Ilustracja wsparcia" dla mikroinstalacji OZE w Małym trojaku na przykładzie prosumenta korzystającego dotychczas z taryfy G11 Obrót -energia czynna całodobowazł/kWh0,2878 -opłata handlowazł/mc4,2900 Dystrybucja -składnik staly opłaty sieciowejzł/mc9,1200 -opłata przejściowazł/mc1,1300 -opłata dystrybucyjna zmienna całodobowazł/kWh0,1471 -opłata abonementowazł/mc0,5400 cena energii na rynku konkurencyjnym w 2012r.zł/kWh0,20136 mnożnik w projektu nowelizacji Prawa energetycznego i oczekiwane mnożniki 80%100%265%950% realny i oczekiwany przychod prosumenta ze sprzedaży energii do siecizł/kWh0,160,200,531,91 progi oplacalności róznych mikroinstalacji OZE :( mkrowiatrakPV Taryfa G11 z 2013 roku (RWE) Skutki ekonomiczne małego trójpaku dla mikroinstalacji OZE (10 kW, 70% potrzeby własne, 30%- eksport)

30 Koncepcja aukcjoningu Zaprezentowana we wrześniu 2013 roku Dla mikroinstalacji OZE utrzymanie przepisów małego trójpaku Ograniczenie wsparcia dla współspalania i zamortyzowanych instalacji energetyki wodnej Wprowadzenie dla nowych instalacji OZE (40 kW-1MW oraz 1 MW-50MW) systemu aukcyjnego (na dostawę określonego wolumenu energii po najniższej cenie) i cen gwarantowanych na wyicytowany wolumen energii Dla istniejących instalacji OZE – wybór pomiędzy pozostaniem w systemie ŚP a przejściem na aukcje Niejasna sytuacja prawna dokumentu, proponowane rozwiązania nie są przejrzyste i niedostatecznie szczegółowe.

31 www.ieo.pl Prognoza kosztów LCOE energii z OZE w zestawieniu z hurtową ceną energii. Źródło: Ekspertyza IEO dla Ministerstwa Gospodarki, 2013


Pobierz ppt "Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej Podstawy ekonomiczne i prawne wykorzystania odnawialnych źródeł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google