Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

2 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 1 1 Art 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U z późniejszymi zmianami Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

3 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
„Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów” 1 1 Art 207 kodeksu cywilnego Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

4 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Kwota zwrotu ,00 zł podlega podziałowi w stosunku do powierzchni lokalu Ogólna wielkość powierzchni całych zasobów Spółdzielni wynosi: ,42 m2 Kwota zwrotu ,00 zł należna do 1 m2 lokalu wynosi 3 zł W podziale na budynki, kwota ta zostaje podzielona następująco: Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

5 Przychód w roku na budynek
Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków budynek prz ulicy: m2 udział Przychód w roku na budynek 1 Harcerska 2 1 634,55 8,16% 4 903,55 2 Harcerska 4 1 878,85 9,39% 5 636,43 3 Harcerska 6 1 872,25 9,35% 5 616,63 4 Harcerska 8 1 878,33 9,38% 5 634,87 5 Harcerska 10 1 867,95 9,33% 5 603,73 6 Słowackiego 6 7 Dembińskiego 22 1 638,15 8,18% 4 914,35 8 Dembińskiego 24 2 668,60 13,33% 8 005,63 9 Zana 12 1 334,30 6,67% 4 002,82 10 60 Pułku Piechoty 17 1 311,39 6,55% 3 934,09 11 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 6 901,36 razem 20 019,42 100,00% 60 057,00 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

6 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

7 Przychody z tytułu odsetek bankowych
Przychód z tytułu odsetek bankowych w roku 2008 wyniósł: 1.907,73 zł brutto Podatek od dochodu z tytułu odsetek bankowych za 2008 rok wynosi w przybliżeniu: 362,47 zł Pozostała kwota netto wynosi w przybliżeniu: 1.546,25 zł Podlega podziałowi na poszczególne budynki: Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

8 Przychody z tytułu odsetek bankowych
budynek prz ulicy: m2 udział Przychody z tytułu odsetek bankowych na budynek 1 Harcerska 2 1 634,55 8,16% 126,25 2 Harcerska 4 1 878,85 9,39% 145,12 3 Harcerska 6 1 872,25 9,35% 144,61 4 Harcerska 8 1 878,33 9,38% 145,08 5 Harcerska 10 1 867,95 9,33% 144,28 6 Słowackiego 6 7 Dembińskiego 22 1 638,15 8,18% 126,53 8 Dembińskiego 24 2 668,60 13,33% 206,12 9 Zana 12 1 334,30 6,67% 103,06 10 60Pułku Piech 17 1 311,39 6,55% 101,29 11 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 177,68 razem 20 019,42 100,00% 1 546,25 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

9 Przychody z tytułu odsetek bankowych w podziale na budynki
Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

10 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu
Budynek Kwota brutto odsetek podatek dochodowy Kwota netto odsetek Harcerska 4 2 142,77 407,13 1 735,64 Harcerska 6 51,90 9,86 42,04 Harcerska 8 33,49 6,36 27,13 Harcerska 10 115,32 21,91 93,41 Słowackiego 6 21,18 4,02 17,16 Dembińskiego 22 1 230,63 233,82 996,81 Dembińskiego 24 360,13 68,42 291,71 Zana 12 1 131,57 215 916,57 60 PP 17 98,05 18,63 79,42 Bojanowskiego 1 338,28 64,27 274,01 razem 5 523,32 1 049,42 4 473,90 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

11 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu
Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

12 Przychody z tytułu najmu powierzchni dla NETIA w nieruchomości Harcerska 10 i Słowackiego 6 w 2008 roku Rozliczenie przychodu z tytułu powierzchni reklamowej NETIA za 2008 rok budynek m2 udział naliczenie na budynek podatek dochodowy wynik netto Harcerska 10 1 867,95 53,33% 1 173,30 222,93 950,37 Słowackiego 6 1 634,55 46,67% 1 026,70 195,07 831,63 razem 3 502,50 100,00% 2 200,00 418,00 1 782,00 Przychód budynków Harcerska 10 i Słowackiego 6 za 1 m2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,63 zł brutto i 0,51 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

13 naliczenie brutto na budynek naliczenie netto na budynek
Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej nieruchomości Harcerska 2-8 w 2008 roku budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 2 1 634,55 22,50% 2 946,65 560,00 2 386,65 Harcerska 4 1 878,85 25,87% 3 387,06 644,00 2 743,06 Harcerska 6 1 872,25 25,77% 3 375,16 641,00 2 734,16 Harcerska 8 1 878,33 25,86% 3 386,12 643,00 2 743,12 razem 7 263,98 100,00% 13 095,00 2 488,00 10 607,00 Przychód budynków Harcerska 2-8 za 1 m2 powierzchni mieszkalnej wynosi 1,80 zł brutto i 1,46 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

14 naliczenie brutto na budynek naliczenie netto na budynek
Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej Dembińskiego w 2008 roku budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Dembińskiego 22 1 638,15 38,04% 1 255,21 238,00 1 017,21 Dembińskiego 24 2 668,60 61,96% 2 044,79 389,00 1 655,79 razem 4 306,75 100,00% 3 300,00 627,00 2 673,00 Przychód budynków Dembińskiego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,77 zł brutto i 0,62 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

15 naliczenie brutto na budynek naliczenie netto na budynek
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 2 1 634,55 8,16% 8 005,96 1 521,00 6 484,96 Harcerska 4 1 878,85 9,39% 11 345,31 2 156,00 9 189,31 Harcerska 6 1 872,25 9,35% 9 222,11 1 752,00 7 470,11 Harcerska 8 1 878,33 9,38% 9 233,48 1 754,00 7 479,48 Harcerska 10 1 867,95 9,33% 7 070,36 1 343,00 5 727,36 Słowackiego 6 6 107,19 1 160,00 4 947,19 Dembińskiego 22 1 638,15 8,18% 7 556,30 1 436,00 6 120,30 Dembińskiego 24 2 668,60 13,33% 10 664,85 2 026,00 8 638,85 Zana 12 1 334,30 6,67% 5 261,54 1 000,00 4 261,54 60Pułku Piech. 17 1 311,39 6,55% 4 157,11 790,00 3 367,11 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 11 458,86 2 177,00 9 281,86 razem 20 019,42 100,00% 90 083,05 17 115,00 72 968,05 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

16 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki
Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

17 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m2 powierzchni w podziale na budynki budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie netto na m2 Harcerska 2 1 634,55 8,16% 3,97 Harcerska 4 1 878,85 9,39% 4,89 Harcerska 6 1 872,25 9,35% 3,99 Harcerska 8 1 878,33 9,38% 3,98 Harcerska 10 1 867,95 9,33% 3,07 Słowackiego 6 3,03 Dembińskiego 22 1 638,15 8,18% 3,74 Dembińskiego 24 2 668,60 13,33% 3,24 Zana 12 1 334,30 6,67% 3,19 60Pułku Piech. 17 1 311,39 6,55% 2,57 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 4,03 razem 20 019,42 100,00% 3,64 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

18 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m2 powierzchni w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

19 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości
budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 2 -8 7 263,98 36,28% 37 806,86 7 182,00 30 624,86 Harcerska 10 Slowackiego 6 3 502,50 17,50% 13 177,55 2 504,00 10 673,55 Dembińskiego 4 306,75 21,51% 18 221,15 3 462,00 14 759,15 Zana 12 1 334,30 6,67% 5 261,54 1 000,00 4 261,54 60 Pułku Piech. 17 1 311,39 6,55% 4 157,11 790,00 3 367,11 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 11 458,86 2 177,00 9 281,86 razem 20 019,42 100,00% 90 083,05 17 115,00 72 968,05 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

20 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości
Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

21 Harcerska 10 Slowackiego 6
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m2 powierzchni w podziale na nieruchomości Budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na m2 naliczenie netto na m2 Harcerska 2 -8 7 263,98 36,28% 5,20 4,22 Harcerska 10 Slowackiego 6 3 502,50 17,50% 3,76 3,05 Dembińskiego 4 306,75 21,51% 4,23 3,43 Zana 12 1 334,30 6,67% 3,94 3,19 60 Pułku Piech. 17 1 311,39 6,55% 3,17 2,57 Bojanowskiego 1 2 300,50 11,49% 4,98 4,03 razem 20 019,42 100,00% 25,29 3,64 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

22 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m2 powierzchni w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

23 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychody koszty wynik H.2a 0,00 1 611,64 -1 611,64 H.2 17 556,15 9 869,98 7 686,17 H.4 21 887,96 12 522,09 9 365,87 H.6 21 719,09 49 317,20 ,11 H.8 22 673,42 14 393,57 8 279,85 H.10 27 346,87 37 139,46 -9 792,59 SL.6 22 338,07 13 728,69 8 609,38 D.22 18 641,21 33 935,10 ,89 D.24 32 188,50 18 200,43 13 988,07 Z.12 12 990,50 14 183,84 -1 193,34 60PP 16 619,41 17 534,76 -915,35 B.1 23 564,98 24 018,77 -453,79 ,16 ,53 -8 929,37 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

24 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychody koszty wynik H. 2-8 83 836,62 86 102,84 -2 266,22 H. 10, Sl6 49 684,94 50 868,15 -1 183,21 D. Ogółem 50 829,71 52 135,53 -1 305,82 Z.12 12 990,50 14 183,84 -1 193,34 60PP 16 619,41 17 534,76 -915,35 B.1 23 564,98 24 018,77 -453,79 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

25 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

26 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku zużycia cieplika budynek cieplik podgrzanie zimnej wody suma przychodów przychody węzłami koszty wynik co Harcerska 2 32 724,00 10 336,00 43 060,00 ,88 ,26 -0,38 Harcerska 4 37 614,65 12 416,50 50 031,15 Harcerska 6 37 586,23 11 514,00 49 100,23 Harcerska 8 37 604,00 12 359,50 49 963,50 Harcerska 10 46 190,30 13 471,00 59 661,30 ,40 ,97 -0,57 Słowackiego 6 40 225,95 11 468,15 51 694,10 Dembińskiego 22 31 960,80 10 364,50 42 325,30 ,60 ,91 -0,31 Dembińskiego 24 52 064,80 19 579,50 71 644,30 Zana 12 27 236,30 8 075,00 35 311,30 35 309,17 2,13 60 PP 36 010,03 36 012,59 -2,56 Bojanowskiego 1 52 450,85 13 148,00 65 598,85 65 598,10 0,75 ,91 ,15 ,06 ,00 -0,94 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

27 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku wywozu odpadów stałych koszty kontenerami przychody koszt worków koszt z workami wynik z workami worki 7 484,99 H.2 17 878,66 29 029,68 2 641,76 20 520,42 -279,66 H.4 H.6 H.8 H.10 23 313,84 15 710,96 1 320,88 24 634,72 -134,84 SL.6 D.22 22 266,00 16 925,64 1 541,03 23 807,03 -6 881,39 D.24 Z.12 5 166,91 5 217,17 440,29 5 607,20 -390,03 60.PP 6 238,50 5 652,34 660,44 6 898,94 -1 246,60 B.1 9 757,82 8 786,30 880,59 10 638,41 -1 852,11 suma 92 106,72 81 322,09 ,63 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

28 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie eksploatacji nazwa Harcerska 2-8 Harcerska 10, Słowackiego 6 Dembińskiego Zana 60 Pułku Piechoty Bojanowskiego suma Udział w ogólnej powierzchni 36,29% 17,49% 21,51% 6,67% 6,55% 11,49% 100,00% koszty ,96 68 247,56 88 583,15 26 470,43 28 676,46 45 830,31 ,87 Przychody ,15 70 610,10 86 825,55 26 899,80 26 437,62 46 378,05 ,27 wynik -201,81 2 362,54 -1 757,60 429,37 -2 238,84 547,74 -858,60 udział do przychodów -0,14% 3,35% -2,02% 1,60% -8,47% 1,18% -0,21% Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

29 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku
Rozliczenie wyniku działalności operacyjnej całych zasobów Spółdzielni KOSZTY PRZYCHODY RÓŻNICA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI CO ,70 ,91 CW ,15 SUMA ,06 -129,64 ZW ,53 ,16 -8 929,37 SMIECI 92 106,72 81 322,09 ,63 suma k-tów oper. ,95 ,31 ,64 F.REM ,12 0,00 OGÓŁEM OPERAC. ,07 ,43 EKSPL. ,87 ,27 -858,60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 830,89 90 083,06 89 252,17 WYNIK SPÓŁDZIELNI ,83 ,76 68 549,93 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

30 Wynik z działalności w 2008 roku
Rozliczenie wyniku działalności całych zasobów Spółdzielni budynek powierzchnia w m2 przychód netto na nieruchomość przychód netto na nieruchomość z wyłączeniem dotacji wynik na eksploatacji wynik na wywozie odpadów stałych wynik na zimnej wodzie wynik na ciepliku wynik netto na nieruchomości z dotacją wynik netto na nieruchomości bez dotacji wynik netto na nieruchomości bez dotacji na 1 m2 Harcerska 2 -8 7 263,98 30 624,86 12 974,37 -201,81 -279,66 -2 266,22 -0,38 27 876,79 10 226,30 1,41 Harcerska 10 + Slowackiego 6 3 502,50 10 673,55 2 163,27 2 362,54 -134,84 -1 183,21 -0,57 11 717,47 3 207,19 0,92 Dembińskiego 4 306,75 14 759,15 4 294,17 -1 757,60 -6 881,39 -1 305,82 -0,31 4 814,03 -5 650,95 -1,31 Zana 12 1 334,30 4 261,54 1 019,72 429,37 -390,03 -1 193,34 2,13 3 109,67 -132,15 -0,1 60 Pułku Piech. 17 1 311,39 3 367,11 180,02 -2 238,84 -1 246,60 -915,35 -2,56 -1 036,24 -4 223,33 -3,22 Bojanowskiego 1 2 300,50 9 281,86 3 691,50 547,74 -1 852,11 -453,79 0,75 7 524,45 1 934,09 0,84 razem 20 019,42 72 968,05 24 323,05 -858,60 ,63 -7 317,73 -0,94 54 006,15 5 361,15 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

31 Zakończenie Dziękuję za uwagę Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski


Pobierz ppt "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google