Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

2 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 1 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski 1 Art 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2003.119.1116 z późniejszymi zmianami 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej

3 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów 1 1 Art 207 kodeksu cywilnego

4 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Kwota zwrotu 60.057,00 zł podlega podziałowi w stosunku do powierzchni lokalu Ogólna wielkość powierzchni całych zasobów Spółdzielni wynosi: 20.019,42 m2m2 Kwota zwrotu 60.057,00 zł należna do 1 m 2 lokalu wynosi 3 zł W podziale na budynki, kwota ta zostaje podzielona następująco:

5 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek prz ulicy:m2udział Przychód w roku na budynek 1Harcerska 21 634,558,16% 4 903,55 2Harcerska 41 878,859,39% 5 636,43 3Harcerska 61 872,259,35% 5 616,63 4Harcerska 81 878,339,38% 5 634,87 5Harcerska 101 867,959,33% 5 603,73 6Słowackiego 61 634,558,16% 4 903,55 7Dembińskiego 221 638,158,18% 4 914,35 8Dembińskiego 242 668,6013,33% 8 005,63 9Zana 121 334,306,67% 4 002,82 1060 Pułku Piechoty 171 311,396,55% 3 934,09 11Bojanowskiego 12 300,5011,49% 6 901,36 razem20 019,42100,00% 60 057,00

6 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

7 Przychody z tytułu odsetek bankowych Przychód z tytułu odsetek bankowych w roku 2008 wyniósł: 1.907,73 zł brutto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Podatek od dochodu z tytułu odsetek bankowych za 2008 rok wynosi w przybliżeniu: 362,47 zł Pozostała kwota netto wynosi w przybliżeniu: 1.546,25 zł Podlega podziałowi na poszczególne budynki:

8 Przychody z tytułu odsetek bankowych Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek prz ulicy:m2udział Przychody z tytułu odsetek bankowych na budynek 1Harcerska 21 634,558,16% 126,25 2Harcerska 41 878,859,39% 145,12 3Harcerska 61 872,259,35% 144,61 4Harcerska 81 878,339,38% 145,08 5Harcerska 101 867,959,33% 144,28 6Słowackiego 61 634,558,16% 126,25 7Dembińskiego 221 638,158,18% 126,53 8Dembińskiego 242 668,6013,33% 206,12 9Zana 121 334,306,67% 103,06 1060Pułku Piech 171 311,396,55% 101,29 11Bojanowskiego 12 300,5011,49% 177,68 razem20 019,42100,00% 1 546,25

9 Przychody z tytułu odsetek bankowych w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

10 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Budynek Kwota brutto odsetek podatek dochodowy Kwota netto odsetek Harcerska 42 142,77407,131 735,64 Harcerska 651,909,8642,04 Harcerska 833,496,3627,13 Harcerska 10115,3221,9193,41 Słowackiego 621,184,0217,16 Dembińskiego 221 230,63233,82996,81 Dembińskiego 24360,1368,42291,71 Zana 121 131,57215916,57 60 PP 1798,0518,6379,42 Bojanowskiego 1338,2864,27274,01 razem5 523,321 049,424 473,90

11 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

12 Przychody z tytułu najmu powierzchni dla NETIA w nieruchomości Harcerska 10 i Słowackiego 6 w 2008 roku Przychód budynków Harcerska 10 i Słowackiego 6 za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,63 zł brutto i 0,51 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie przychodu z tytułu powierzchni reklamowej NETIA za 2008 rok budynekm2udział naliczenie na budynek podatek dochodowy wynik netto Harcerska 101 867,9553,33% 1 173,30 222,93 950,37 Słowackiego 61 634,5546,67% 1 026,70 195,07 831,63 razem3 502,50100,00% 2 200,00 418,00 1 782,00

13 Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej nieruchomości Harcerska 2-8 w 2008 roku Przychód budynków Harcerska 2-8 za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 1,80 zł brutto i 1,46 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 21 634,5522,50% 2 946,65560,00 2 386,65 Harcerska 41 878,8525,87% 3 387,06644,00 2 743,06 Harcerska 61 872,2525,77% 3 375,16641,00 2 734,16 Harcerska 81 878,3325,86% 3 386,12643,00 2 743,12 razem7 263,98100,00% 13 095,00 2 488,00 10 607,00

14 Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej Dembińskiego w 2008 roku Przychód budynków Dembińskiego 22-24 za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,77 zł brutto i 0,62 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchni a w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Dembińskiego 221 638,1538,04% 1 255,21238,00 1 017,21 Dembińskiego 242 668,6061,96% 2 044,79389,00 1 655,79 razem4 306,75100,00% 3 300,00 627,00 2 673,00

15 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 21 634,558,16% 8 005,961 521,00 6 484,96 Harcerska 41 878,859,39% 11 345,312 156,00 9 189,31 Harcerska 61 872,259,35% 9 222,111 752,00 7 470,11 Harcerska 81 878,339,38% 9 233,481 754,00 7 479,48 Harcerska 101 867,959,33% 7 070,361 343,00 5 727,36 Słowackiego 61 634,558,16% 6 107,191 160,00 4 947,19 Dembińskiego 221 638,158,18% 7 556,301 436,00 6 120,30 Dembińskiego 242 668,6013,33% 10 664,852 026,00 8 638,85 Zana 121 334,306,67% 5 261,541 000,00 4 261,54 60Pułku Piech. 171 311,396,55% 4 157,11790,00 3 367,11 Bojanowskiego 12 300,5011,49% 11 458,862 177,00 9 281,86 razem20 019,42100,00% 90 083,05 17 115,00 72 968,05

16 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

17 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie netto na m 2 Harcerska 21 634,558,16% 3,97 Harcerska 41 878,859,39% 4,89 Harcerska 61 872,259,35% 3,99 Harcerska 81 878,339,38% 3,98 Harcerska 101 867,959,33% 3,07 Słowackiego 61 634,558,16% 3,03 Dembińskiego 221 638,158,18% 3,74 Dembińskiego 242 668,6013,33% 3,24 Zana 121 334,306,67% 3,19 60Pułku Piech. 171 311,396,55% 2,57 Bojanowskiego 12 300,5011,49% 4,03 razem20 019,42100,00% 3,64

18 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

19 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska 2 -87 263,9836,28% 37 806,867 182,00 30 624,86 Harcerska 10 Slowackiego 6 3 502,5017,50% 13 177,552 504,00 10 673,55 Dembińskiego 22 - 24 4 306,7521,51% 18 221,153 462,00 14 759,15 Zana 121 334,306,67% 5 261,541 000,00 4 261,54 60 Pułku Piech. 171 311,396,55% 4 157,11790,00 3 367,11 Bojanowskiego 12 300,5011,49% 11 458,862 177,00 9 281,86 razem20 019,42100,00% 90 083,05 17 115,00 72 968,05

20 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

21 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na m 2 naliczenie netto na m 2 Harcerska 2 -87 263,9836,28% 5,20 4,22 Harcerska 10 Slowackiego 6 3 502,5017,50% 3,76 3,05 Dembińskiego 22 - 24 4 306,7521,51% 4,23 3,43 Zana 121 334,306,67% 3,94 3,19 60 Pułku Piech. 171 311,396,55% 3,17 2,57 Bojanowskiego 12 300,5011,49% 4,98 4,03 razem20 019,42100,00% 25,29 3,64

22 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

23 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychodykosztywynik H.2a0,001 611,64-1 611,64 H.217 556,159 869,987 686,17 H.421 887,9612 522,099 365,87 H.621 719,0949 317,20-27 598,11 H.822 673,4214 393,578 279,85 H.1027 346,8737 139,46-9 792,59 SL.622 338,0713 728,698 609,38 D.2218 641,2133 935,10-15 293,89 D.2432 188,5018 200,4313 988,07 Z.1212 990,5014 183,84-1 193,34 60PP16 619,4117 534,76-915,35 B.123 564,9824 018,77-453,79 237 526,16246 455,53-8 929,37

24 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychodykosztywynik H. 2-883 836,6286 102,84-2 266,22 H. 10, Sl649 684,9450 868,15-1 183,21 D. Ogółem50 829,7152 135,53-1 305,82 Z.1212 990,5014 183,84-1 193,34 60PP16 619,4117 534,76-915,35 B.123 564,9824 018,77-453,79

25 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody

26 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia cieplika budynekcieplik podgrzanie zimnej wody suma przychodów przychody węzłami kosztywynik co Harcerska 232 724,0010 336,0043 060,00 192 154,88192 155,26-0,38 Harcerska 437 614,6512 416,5050 031,15 Harcerska 637 586,2311 514,0049 100,23 Harcerska 837 604,0012 359,5049 963,50 Harcerska 1046 190,3013 471,0059 661,30 111 355,40111 355,97-0,57 Słowackiego 640 225,9511 468,1551 694,10 Dembińskiego 2231 960,8010 364,5042 325,30 113 969,60113 969,91-0,31 Dembińskiego 2452 064,8019 579,5071 644,30 Zana 1227 236,308 075,0035 311,30 35 309,172,13 60 PP36 010,03 36 012,59-2,56 Bojanowskiego 152 450,8513 148,0065 598,85 65 598,100,75 431 667,91122 732,15554 400,06 554 401,00-0,94

27 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku wywozu odpadów stałych koszty kontenerami przychodykoszt workówkoszt z workami wynik z workami worki7 484,99 H.2 17 878,6629 029,682 641,7620 520,42-279,66 H.4 H.6 H.8 H.10 23 313,8415 710,961 320,8824 634,72-134,84 SL.6 D.22 22 266,0016 925,641 541,0323 807,03-6 881,39 D.24 Z.125 166,915 217,17440,295 607,20-390,03 60.PP6 238,505 652,34660,446 898,94-1 246,60 B.19 757,828 786,30880,5910 638,41-1 852,11 suma92 106,7281 322,097 484,9992 106,72-10 784,63

28 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie eksploatacji nazwa Harcerska 2-8 Harcerska 10, Słowackiego 6 Dembińskiego Zana 60 Pułku Piechoty Bojanowskiego suma Udział w ogólnej powierzchni 36,29%17,49%21,51%6,67%6,55%11,49%100,00% koszty146 643,9668 247,5688 583,1526 470,4328 676,4645 830,31404 451,87 Przychody146 442,1570 610,1086 825,5526 899,8026 437,6246 378,05403 593,27 wynik-201,812 362,54-1 757,60429,37-2 238,84547,74-858,60 udział do przychodów -0,14%3,35%-2,02%1,60%-8,47%1,18%-0,21%

29 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku działalności operacyjnej całych zasobów Spółdzielni KOSZTYPRZYCHODY RÓŻNICA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI CO 554 529,70 431 667,91 CW122 732,15 SUMA554 529,70554 400,06-129,64 ZW246 455,53237 526,16-8 929,37 SMIECI92 106,7281 322,09-10 784,63 suma k-tów oper.893 091,95873 248,31-19 843,64 F.REM168 165,12 0,00 OGÓŁEM OPERAC.1 061 257,071 041 413,43-19 843,64 EKSPL.404 451,87403 593,27-858,60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA830,8990 083,0689 252,17 WYNIK SPÓŁDZIELNI1 466 539,831 535 089,7668 549,93

30 Wynik z działalności w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku działalności całych zasobów Spółdzielni budynek powierzch nia w m2 przychód netto na nieruchomość przychód netto na nieruchom ość z wyłączenie m dotacji wynik na eksploat acji wynik na wywozie odpadów stałych wynik na zimnej wodzie wynik na ciepliku wynik netto na nieruchom ości z dotacją wynik netto na nierucho mości bez dotacji wynik netto na nieruchom ości bez dotacji na 1 m 2 Harcerska 2 -87 263,98 30 624,86 12 974,37-201,81-279,66-2 266,22-0,3827 876,7910 226,301,41 Harcerska 10 + Slowackiego 6 3 502,50 10 673,55 2 163,272 362,54-134,84-1 183,21-0,5711 717,473 207,190,92 Dembińskiego 22 - 24 4 306,75 14 759,15 4 294,17-1 757,60-6 881,39-1 305,82-0,314 814,03-5 650,95-1,31 Zana 121 334,30 4 261,54 1 019,72429,37-390,03-1 193,342,133 109,67-132,15-0,1 60 Pułku Piech. 171 311,39 3 367,11 180,02-2 238,84-1 246,60-915,35-2,56-1 036,24-4 223,33-3,22 Bojanowskiego 12 300,50 9 281,86 3 691,50547,74-1 852,11-453,790,757 524,451 934,090,84 razem20 019,42 72 968,05 24 323,05-858,60-10 784,63-7 317,73-0,9454 006,155 361,15

31 Zakończenie Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google