Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

2 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 1 Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski 1 Art 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U z późniejszymi zmianami 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej

3 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów 1 1 Art 207 kodeksu cywilnego

4 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Kwota zwrotu ,00 zł podlega podziałowi w stosunku do powierzchni lokalu Ogólna wielkość powierzchni całych zasobów Spółdzielni wynosi: ,42 m2m2 Kwota zwrotu ,00 zł należna do 1 m 2 lokalu wynosi 3 zł W podziale na budynki, kwota ta zostaje podzielona następująco:

5 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek prz ulicy:m2udział Przychód w roku na budynek 1Harcerska ,558,16% 4 903,55 2Harcerska ,859,39% 5 636,43 3Harcerska ,259,35% 5 616,63 4Harcerska ,339,38% 5 634,87 5Harcerska ,959,33% 5 603,73 6Słowackiego ,558,16% 4 903,55 7Dembińskiego ,158,18% 4 914,35 8Dembińskiego ,6013,33% 8 005,63 9Zana ,306,67% 4 002, Pułku Piechoty ,396,55% 3 934,09 11Bojanowskiego ,5011,49% 6 901,36 razem20 019,42100,00% ,00

6 Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

7 Przychody z tytułu odsetek bankowych Przychód z tytułu odsetek bankowych w roku 2008 wyniósł: 1.907,73 zł brutto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Podatek od dochodu z tytułu odsetek bankowych za 2008 rok wynosi w przybliżeniu: 362,47 zł Pozostała kwota netto wynosi w przybliżeniu: 1.546,25 zł Podlega podziałowi na poszczególne budynki:

8 Przychody z tytułu odsetek bankowych Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek prz ulicy:m2udział Przychody z tytułu odsetek bankowych na budynek 1Harcerska ,558,16% 126,25 2Harcerska ,859,39% 145,12 3Harcerska ,259,35% 144,61 4Harcerska ,339,38% 145,08 5Harcerska ,959,33% 144,28 6Słowackiego ,558,16% 126,25 7Dembińskiego ,158,18% 126,53 8Dembińskiego ,6013,33% 206,12 9Zana ,306,67% 103, Pułku Piech ,396,55% 101,29 11Bojanowskiego ,5011,49% 177,68 razem20 019,42100,00% 1 546,25

9 Przychody z tytułu odsetek bankowych w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

10 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Budynek Kwota brutto odsetek podatek dochodowy Kwota netto odsetek Harcerska ,77407, ,64 Harcerska 651,909,8642,04 Harcerska 833,496,3627,13 Harcerska 10115,3221,9193,41 Słowackiego 621,184,0217,16 Dembińskiego ,63233,82996,81 Dembińskiego 24360,1368,42291,71 Zana , ,57 60 PP 1798,0518,6379,42 Bojanowskiego 1338,2864,27274,01 razem5 523, , ,90

11 Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

12 Przychody z tytułu najmu powierzchni dla NETIA w nieruchomości Harcerska 10 i Słowackiego 6 w 2008 roku Przychód budynków Harcerska 10 i Słowackiego 6 za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,63 zł brutto i 0,51 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie przychodu z tytułu powierzchni reklamowej NETIA za 2008 rok budynekm2udział naliczenie na budynek podatek dochodowy wynik netto Harcerska ,9553,33% 1 173,30 222,93 950,37 Słowackiego ,5546,67% 1 026,70 195,07 831,63 razem3 502,50100,00% 2 200,00 418, ,00

13 Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej nieruchomości Harcerska 2-8 w 2008 roku Przychód budynków Harcerska 2-8 za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 1,80 zł brutto i 1,46 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska ,5522,50% 2 946,65560, ,65 Harcerska ,8525,87% 3 387,06644, ,06 Harcerska ,2525,77% 3 375,16641, ,16 Harcerska ,3325,86% 3 386,12643, ,12 razem7 263,98100,00% , , ,00

14 Przychody z tytułu najmu powierzchni handlowej Dembińskiego w 2008 roku Przychód budynków Dembińskiego za 1 m 2 powierzchni mieszkalnej wynosi 0,77 zł brutto i 0,62 zł. netto Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchni a w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Dembińskiego ,1538,04% 1 255,21238, ,21 Dembińskiego ,6061,96% 2 044,79389, ,79 razem4 306,75100,00% 3 300,00 627, ,00

15 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska ,558,16% 8 005, , ,96 Harcerska ,859,39% , , ,31 Harcerska ,259,35% 9 222, , ,11 Harcerska ,339,38% 9 233, , ,48 Harcerska ,959,33% 7 070, , ,36 Słowackiego ,558,16% 6 107, , ,19 Dembińskiego ,158,18% 7 556, , ,30 Dembińskiego ,6013,33% , , ,85 Zana ,306,67% 5 261, , ,54 60Pułku Piech ,396,55% 4 157,11790, ,11 Bojanowskiego ,5011,49% , , ,86 razem20 019,42100,00% , , ,05

16 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

17 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie netto na m 2 Harcerska ,558,16% 3,97 Harcerska ,859,39% 4,89 Harcerska ,259,35% 3,99 Harcerska ,339,38% 3,98 Harcerska ,959,33% 3,07 Słowackiego ,558,16% 3,03 Dembińskiego ,158,18% 3,74 Dembińskiego ,6013,33% 3,24 Zana ,306,67% 3,19 60Pułku Piech ,396,55% 2,57 Bojanowskiego ,5011,49% 4,03 razem20 019,42100,00% 3,64

18 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na budynki Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

19 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na budynek podatek naliczenie netto na budynek Harcerska ,9836,28% , , ,86 Harcerska 10 Slowackiego ,5017,50% , , ,55 Dembińskiego ,7521,51% , , ,15 Zana ,306,67% 5 261, , ,54 60 Pułku Piech ,396,55% 4 157,11790, ,11 Bojanowskiego ,5011,49% , , ,86 razem20 019,42100,00% , , ,05

20 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

21 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Budynek powierzchnia w m2 udział powierzchni naliczenie brutto na m 2 naliczenie netto na m 2 Harcerska ,9836,28% 5,20 4,22 Harcerska 10 Slowackiego ,5017,50% 3,76 3,05 Dembińskiego ,7521,51% 4,23 3,43 Zana ,306,67% 3,94 3,19 60 Pułku Piech ,396,55% 3,17 2,57 Bojanowskiego ,5011,49% 4,98 4,03 razem20 019,42100,00% 25,29 3,64

22 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 roku, na 1 m 2 powierzchni w podziale na nieruchomości Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski

23 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychodykosztywynik H.2a0, , ,64 H , , ,17 H , , ,87 H , , ,11 H , , ,85 H , , ,59 SL , , ,38 D , , ,89 D , , ,07 Z , , ,34 60PP16 619, ,76-915,35 B , ,77-453, , , ,37

24 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody Przychodykosztywynik H , , ,22 H. 10, Sl , , ,21 D. Ogółem50 829, , ,82 Z , , ,34 60PP16 619, ,76-915,35 B , ,77-453,79

25 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia zimnej wody

26 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku zużycia cieplika budynekcieplik podgrzanie zimnej wody suma przychodów przychody węzłami kosztywynik co Harcerska , , , , ,26-0,38 Harcerska , , ,15 Harcerska , , ,23 Harcerska , , ,50 Harcerska , , , , ,97-0,57 Słowackiego , , ,10 Dembińskiego , , , , ,91-0,31 Dembińskiego , , ,30 Zana , , , ,172,13 60 PP36 010, ,59-2,56 Bojanowskiego , , , ,100, , , , ,00-0,94

27 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku wywozu odpadów stałych koszty kontenerami przychodykoszt workówkoszt z workami wynik z workami worki7 484,99 H , , , ,42-279,66 H.4 H.6 H.8 H , , , ,72-134,84 SL.6 D , , , , ,39 D.24 Z , ,17440, ,20-390,03 60.PP6 238, ,34660, , ,60 B , ,30880, , ,11 suma92 106, , , , ,63

28 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie eksploatacji nazwa Harcerska 2-8 Harcerska 10, Słowackiego 6 Dembińskiego Zana 60 Pułku Piechoty Bojanowskiego suma Udział w ogólnej powierzchni 36,29%17,49%21,51%6,67%6,55%11,49%100,00% koszty , , , , , , ,87 Przychody , , , , , , ,27 wynik-201, , ,60429, ,84547,74-858,60 udział do przychodów -0,14%3,35%-2,02%1,60%-8,47%1,18%-0,21%

29 Wynik z działalności operacyjnej w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku działalności operacyjnej całych zasobów Spółdzielni KOSZTYPRZYCHODY RÓŻNICA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI CO , ,91 CW ,15 SUMA , ,06-129,64 ZW , , ,37 SMIECI92 106, , ,63 suma k-tów oper , , ,64 F.REM ,12 0,00 OGÓŁEM OPERAC , , ,64 EKSPL , ,27-858,60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA830, , ,17 WYNIK SPÓŁDZIELNI , , ,93

30 Wynik z działalności w 2008 roku Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Rozliczenie wyniku działalności całych zasobów Spółdzielni budynek powierzch nia w m2 przychód netto na nieruchomość przychód netto na nieruchom ość z wyłączenie m dotacji wynik na eksploat acji wynik na wywozie odpadów stałych wynik na zimnej wodzie wynik na ciepliku wynik netto na nieruchom ości z dotacją wynik netto na nierucho mości bez dotacji wynik netto na nieruchom ości bez dotacji na 1 m 2 Harcerska , , ,37-201,81-279, ,22-0, , ,301,41 Harcerska 10 + Slowackiego , , , ,54-134, ,21-0, , ,190,92 Dembińskiego , , , , , ,82-0, , ,95-1,31 Zana , , ,72429,37-390, ,342, ,67-132,15-0,1 60 Pułku Piech , ,11 180, , ,60-915,35-2, , ,33-3,22 Bojanowskiego , , ,50547, ,11-453,790, , ,090,84 razem20 019, , ,05-858, , ,73-0, , ,15

31 Zakończenie Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ Przychodów i kosztów na wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul Harcerska 2a Autor: mgr Sławomir Jędrzejewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google