Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 SZKOLENIE SZKOLENIE Tworzenie partnerstw Prowadzący: Elżbieta Szymanik CIECHANÓW marzec – kwiecień 2007

2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Idea partnerstwa- idea czy konieczność? Idea partnerstwa- idea czy konieczność? - ekonomia społeczna w Polsce / XIX w, banki ludowe, różne formy spółdzielczości- łączenie celów gospodarczych z celami społecznymi- nadrzędność celów społecznych / - ekonomia społeczna w Unii Europejskiej – zgodna z założeniami Strategii Lizbońskiej w obszarach: spójności społecznej, pełnego zatrudnienia, walki przeciw biedzie i wykluczeniu społecznemu, demokracji uczestniczącej i zrównoważonego rozwoju

3 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Idea partnerstwa Idea partnerstwa -zaufanie i mobilność społeczna jako klucz do dobrobytu -cechy partnerstwa: prymat celów partnerskich przed zyskiem, dobrowolne członkowstwo, demokratyczna kontrola, solidarność społeczna, wzajemna odpowiedzialność, akceptacja społeczna

4 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Podstawy prawne tworzenia partnerstw: Podstawy prawne tworzenia partnerstw: KONSTYTUCJA Dyrektywy UE ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym /z dnia 28 lipca 2005 r/ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa Prawo o stowarzyszeniach ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawa o zatrudnieniu socjalnym ustawa o pomocy społecznej programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe, mechanizmy ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa przepisy odrębne / przepisy podatkowe, ustawa o finansach publicznych /

5 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Rodzaje partnerstw: Rodzaje partnerstw: publiczno-publiczne publiczno-prywatne publiczno- społeczne prywatno- społeczne spółdzielnia jako szczególny rodzaj partnerstwa inne

6 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Rola ngo w tworzeniu partnerstw: Rola ngo w tworzeniu partnerstw: Organizacje pozarządowe to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia / art. 3, pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/

7 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Rodzaje organizacji pozarzadowych: Rodzaje organizacji pozarzadowych: - Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych - Fundacja to instytucja realizująca cele społeczne nie mające charakteru działalności gospodarczej, które w akcie fundacyjnym ustalił fundator - Inne- ułomne organizacje pozarządowe

8 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wyłączenia: -partie polityczne -związki zawodowe i organizacje pracodawców -samorządy zawodowe -fundacje, których jedynym fundatorem jest SP lub jst / 3 wyjątki / -fundacje utworzone przez partie polityczne -s-ki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej -podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / organizacje kościelne, stowarzyszenia jst /

9 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Warunki uznania organizacji pozarządowej jako organizacji pożytku publicznego: -nie są podmiotami wyłączonymi -prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa -działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych / art. 4 / - działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe -całość dochodów przeznacza na działalność statutową -posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli / nadzoru -przejrzystość działań -wyodrębnienie działalności odpłatnej inieodpłatnej -podmioty kościelne – modyfikacja przez art. 21

10 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Biuro ROEFS: 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 tel./fax.: 0 23 672 57 41, e-mail: roszefs-ciechanow@frdl.org.pl Kierownik projektu Marta Piecychna marta.piecychna@frdl.org.pl Specjalista ds. informacji Dorota Bandurska dorota.bandurska@frdl.org.pl Biuro Lidera: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10 tel.: 0 22 322 84 00 fax.: 0 22 322 84 10 www.frdl.org.pl Asystent projektu Natalia Falender natalia.falender@frdl.org.pl Biuro partnera: Fundacja Gospodarcza 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8 Statystyka dotycząca ngo: Statystyka dotycząca ngo: - 45 891- stowarzyszeń - 7 210- fundacji - 14 000- OSP - 3 524- komitety rodzicielskie, koła łowieckie, komitety społeczne - 17 113 – związków zawodowych - 15 244 – kościoły i związki wyznaniowe - 5 515 – organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, partie polityczne / na podstawie szacunków z kwietnia 2004 roku około 110 000 podmiotów /

11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Obszary działalności partnerskiej -pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji -działalność charytatywna -podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej -ochrona i promocja zdrowia -działania na rzecz osób niepełnosprawnych -promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych -działania na rzecz równych praw -promocja przedsiębiorczości

12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Obszary działalności partnerskiej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - nauka,edukacja, oświata, wychowanie - wypoczynek dzieci i młodzieży - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekologia - przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezpieczeństwo publiczne -upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

13 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Obszary działalności partnerskiej -działania wspomagające rozwój demokracji, swobody obywatelskie -pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych -upowszechnianie i ochrona praw konsumentów -działania na rzecz integracji europejskiej -rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami -promocja wolontariatu

14 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Definiowanie celów w ramach partnerstwa: - uwiarygodnienie społeczne celów - wykorzystanie analizy SWOT -wykorzystanie innych danych -dobre praktyki Koordynacja działań lokalnych partnerów: -zachowanie reprezentacji -dialog społeczny -demokracja uczestnicząca

15 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Umowa jako podstawowy dokument partnerstwa: -strony umowy partnerskiej -cel partnerstwa -obowiązki partnera wiodącego / lidera projektu / -zadania i obowiązki innych partnerów projektu -plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego -zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie -zasady podejmowania decyzji w partnerstwie -sposób monitorowania i kontroli projektu

16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Źródła finansowania przedsięwzięć partnerskich a)źródła krajowe: - finanse publiczne: budżet państwa, budżety jst, środki specjalne - środki ngo - środki prywatne b) źródła z UE: - programy operacyjne - inicjatywy wspólnotowe - mechanizmy

17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Ograniczenia prawne wynikające z różnych ustaw: -Ustawa o finansach publicznych -Ustawa Prawo zamówień publicznych -prawo unijne

18 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z EFS: - partnerstwo może być zawiązane tylko z podmiotami będącymi uprawnionymi beneficjentami-projektodawcami w ramach odpowiednich Działań - na etapie składania wniosku beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa jednoznacznie określająca reguły partnerstwa

19 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Dobre praktyki realizacji projektów współfinansowanych z EFS : - Akademia Przedsiębiorczości - Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych - Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie

20 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Akademia Przedsiębiorczości- współpraca z PUP i MIR Działanie 2.5 – ZPORR – Promocja Przedsiębiorczości Projektodawca- Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie Beneficjenci Ostateczni- osoby odchodzące z rolnictwa, młodzież nie zarejestrowana jako bezrobotna, zwalniani z zakładów pracy chcący założyć własną działalność gospodarczą / 30 osób / Formy wsparcia: szkolenie, wsparcie pomostowe, doradztwo biznesowe dla powstałej firmy, dotacja inwestycyjna Cel projektu- aktywizacja zawodowa osób zagrożonych bezrobociem przez stworzenie szansy uruchomienia własnej działalności gospodarczej, wsparcie finansowo- doradcze 28 nowopowstałych podmiotów

21 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych- współpraca z TWK Działanie 1.4 – SPORZL- Integracja zawodowa i społeczna ON Instytucja Wdrażająca- PFRON, Projektodawca- Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie Beneficjenci Ostateczni- pracownicy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi / 200 osób / Formy wsparcia- warsztaty integracyjne, szkolenia i ćwiczenia, wizyty studyjne w ZPCH i WTZ Cel projektu: podwyższenie lub nabycie przez BO kwalifikacji i umiejętności pozwalających na doskonalenia pracy z ON i ich rodzinami,zwiększenie poczucia odpowiedzialności u BO za sprawy ON, zmiana postaw wobec ON

22 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie- współpraca trzech samorządów Działanie 2.3- ZPORR- Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Projektodawca- Samorząd Gminy Czernice Borowe Beneficjenci ostateczni- rolnicy i domownicy odchodzący z rolnictwa mieszkający na terenie gmin Czernice Borowe, Przasnysz i Grudusk / 30 osób / Formy wsparcia- szkolenia ogólne i specjalistyczne, opieka nad osobami zależnymi, porady psychologa i doradcy zawodowego Cel projektu- uzyskanie nowych kwalifikacji oraz umiejętności ułatwiających BO swobodne wejście na rynek pracy

23 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Regionalny Ośrodek Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google