Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42."— Zapis prezentacji:

1 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Podstawowe informacje o Projekcie Tytuł Projektu: Zawód Informator Turystyczny Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki Numer i nazwa Działania: 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Polsce Numer i nazwa Poddziałania: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

3 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Podstawowe informacje o Projekcie Numer konkursu POKL/I/8.1.1/09 Podmiot zlecający realizację Projektu Urząd Marszałkowski w Łodzi Podmiot realizujący Projekt: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Okres realizacji Projektu 01 października 2009r. – 30 września 2010r. Miejsce realizacji Projektu: Łódź Piotrków Trybunalski

4 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Finansowanie Budżet Projektu 344 055,92 zł Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DLA UCZESTNIKÓW – CYKL SZKOLEŃ BEZPŁATNIE!

5 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Cele Projektu Główny cel Projektu: Dostosowanie kwalifikacji 40 osób pracujących do zmieniających się potrzeb rynku przez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji oczekiwanych przez gospodarkę Regionu Łódzkiego. Cele szczegółowe: Wzrost wiedzy, Nabycie kwalifikacji w zawodzie Informatora Turystycznego Wsparcie rozwoju turystyki w Regionie Łódzkim Wzmocnienie Regionu Łódzkiego do obsługi ruchu turystycznego Zwiększenie zdolności osób pracujących po 45 roku życia do utrzymania aktywności zawodowej na rynku pracy

6 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Korzyści Nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu wymaganego od informatora turystycznego Nabycie umiejętności obsługi turysty w punkcie it Poznanie wiadomości dot. Rynku turystycznego w Regionie Łódzkim Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy Wzrost umiejętności posługiwania się zawodowym językiem angielskim Nabycie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych Podniesienie umiejętności organizacyjnych Wzrost umiejętności pracy w zespole Poznanie wiadomości o rynku turystycznym w Regionie Łódzkim Zwiększenie motywacji do pracy Podniesienie poziomu samooceny

7 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Adresaci Projektu Projekt skierowany był do osób, które: Ukończyły 18 rok życia (w tym 50% ukończyło 45r. życia) Wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło Posiadają minimum wykształcenie średnie Posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej Posiadają znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym Są zainteresowane pracą w rozwijającej się branży turystycznej Mieszkają na terenie województwa łódzkiego Dobrowolnie przystępują do Projektu poza miejscem i godzinami pracy Szukają wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu Chcą zdobyć nowe kwalifikacje, aby utrzymać się na rynku pracy

8 Promocja projektu Publiczna kampania promocyjno – informacyjna Ogłoszenia w prasie lokalnej oraz Internecie Druk i dystrybucja plakatów i ulotek Stworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi www.informatorturystyczny.edu.pl

9 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Spotkania informacyjne W październiku oraz listopadzie 2009r. przeprowadzono 6 spotkań informacyjnych: 4 spotkania w Łodzi 2 spotkania w Piotrkowie Tryb. PO KAMPANI INFORMACYJNO PROMOCYJNEJ W PRASIE, RADIO ORAZ INTERNECIE, A TAKŻE PO SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZGŁOSIŁO SIĘ PONAD 130 OSÓB

10 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Spotkania rekrutacyjne W listopadzie 2009r. przeprowadzono 5 spotkań rekrutacyjnych (3 w Łodzi, 2 w Piotrkowie Tryb.), podczas których doradcy zawodowi, przedstawiciele szkoły językowej oraz przedstawiciel ROTWŁ oceniali przydatność zawodową i interpersonalną kandydata pod kątem grupy docelowej projektu. W spotkaniach rekrutacyjnych udział wzięło łącznie 76 osób.

11 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Dokumenty beneficjenta projektu Podczas spotkań informacyjnych uczestnik wypełniał Formularz zgłoszeniowy Podczas spotkań rekrutacyjnych uczestnik wypełniał: Umowę uczestnictwa w kursie Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Test kwalifikacyjny z języka angielskiego Test z obsługi komputera Test samooceny

12 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Warunek ukończenia kursu Warunkiem ukończenia kursu oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji w zawodzie Informatora Turystycznego było uczestnictwo w 80% zajęć.

13 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Zakres Projektu 26 jednodniowych zjazdów, 240 godzin szkoleń, a w tym: 144 godziny szkoleń teoretycznych, w tym zajęcia z zakresu: Historii regionu łódzkiego Geografii i poznania atrakcji turystycznych województwa Architektury Systemu it w Polsce i w województwie Organizacji pracy biura it Obsługi klienta Zastosowania komputera i Internetu w pracy biura it Wiedzy o rynku turystycznym, produkcie turystycznym Pierwszej pomocy medycznej 64 godziny konwersatorium z branżowego języka angielskiego 32 godziny szkoleń zawodowych w terenie

14 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Realizacja Projektu Zajęcia odbywały się w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim Zajęcia odbywały się w weekendy Zajęcia odbywały się w 20 osobowych grupach Uczestnikom zapewniono 2 przerwy kawowe oraz lunch podczas zjazdu Zajęcia poprowadziła wykształcona i doświadczona kadra Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe (w tym podręczniki do nauki branżowego języka angielskiego) Przeprowadzono egzamin z nabytej w trakcie kursu wiedzy Przeprowadzono egzamin z branżowego języka angielskiego Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy oraz konwersatorium z branżowego języka angielskiego

15 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Realizacja Projektu Wydano wielostronicowy folder opisujący sylwetki absolwentów projektu: FOLDER"ZAWÓD INFORMATOR TURYSTYCZNY" Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt 24.IX.2010r., Spała Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy oraz konwersatorium z branżowego języka angielskiego

16 Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42 663-77-33, Koordynator projektu: Tomasz Koralewski, tkoralewski@rotwl.pl kontakt@informatorturystyczny.edu.pl // www.informatroturystyczny.edu.pl // Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę Tomasz Koralewski Koordynator Projektu kontakt@informatorturystyczny.edu.pl


Pobierz ppt "Biuro projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź telefon: (+48) 42 663-77-33, fax: (+48) 42."

Podobne prezentacje


Reklamy Google