Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 1 WYKŁAD 2 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 1 WYKŁAD 2 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia."— Zapis prezentacji:

1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 1 WYKŁAD 2 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia terenu

2 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 2 2. Pomiary urządzeń nadziemnych 1. Pomiary urządzeń naziemnych 3. Pomiary urządzeń podziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia terenu Poprzedni wykład

3 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 3 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Normy PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1, PN-EN-50423-1 Odległość budynku od linii napowietrznych wysokiego napięcia zależy przede wszystkim od tego pod jakim napięciem są przewody i łatwopalności materiałów budowlanych. W płaszczyźnie poziomej:linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl. 3m, linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. 4,9m. W pionie: linia napowietrzna o napięciu do 1kV odl. 2.5m (płaski dach) 1m (dach spadzisty), linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl. 5,2m linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. 6,5m. Dla celów: Inwentaryzacji geodezyjnej (GESUT) Inwentaryzacji branżowej Określenie odległości od obiektów Inne (np. przejazd dźwigu pod linią energetyczną)

4 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 4 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przęsło – część linii napowietrznej zawarta pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi Rozpiętość a – pozioma odl. między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych Zwis f – odl. pionowa między przewodem, a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu, w środku rozpiętości przęsła Spad b – pionowa odl. pomiędzy punktami zawieszenia tego samego przewodu w przęśle pochyłym Mimośród m – w przęsłach pochyłych; odl. najniższego punktu przewodu od środka przęsła Dewilacja d – największa odl. łuku krzywej zwisania od jego cięciwy, mierzona prostopadle do cięciwy Cięciwa c – odcinek łączący punkty zawieszenia przewodu

5 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 5 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar linii napowietrznych BezpośredniePośrednie - za pomocą łat - za pomocą tarcz celowniczych - metodą drgań wymuszonych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU - wcięcie kątowe - metoda trygonometryczna

6 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 6 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar bezpośredni za pomocą łat

7 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 7 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar bezpośredni za pomocą tarcz celowniczych

8 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 8 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Szarpnięcie linką (wzbudzenie fali) i pomiar czasu od wyjścia fali do powrotu Metoda drgań wymuszonych

9 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 9 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda trygonometryczna

10 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 10 2. Pomiary urządzeń nadziemnych GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Wcięcie w przód (pionowo)

11 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 11 a. odkrytych b. zakopanych (zastosowanie wykrywaczy) - wykrywacze elektroniczne - metody geofizyczne - metody izotopowe - metody termalne Metoda indukcyjna Metoda galwaniczna 3. Pomiary urządzeń podziemnych Metoda georadarowa GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

12 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 12 Pomiary urządzeń podziemnych - georadar GPR GROUND PENETRATING RADAR Metoda geofizyczna - stosowanie fal radiowych o częstotliwościach 10 - 2000MHz do pomiarów geologicznych warstw przypowierzchniowych i lokalizacji obiektów antropogenicznych pod powierzchnią ziemi. GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

13 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str.13 Pomiary urządzeń podziemnych - georadar PRACE INŻYNIERSKIE Lokalizacja podziemnej infrastruktury technicznej np. rurociągów, kabli, pozostałości fundamentów, pustek. GEOTECHNICZNE Badania: tam ziemnych, płaszczyzn poślizgowych skarp, tuneli, lokalizacja poziomu wód gruntowych, OCHRONA ŚRODOWISKA Lokalizacja: zasięgu skażeń, podziemnych składowisk odpadów. ARCHEOLOGICZNO - KONSERWATORSKIE Poszukiwania archeologiczne, lokalizacja uszkodzeń obiektów. MILITARNE Lokalizacja niewybuchów, min. Zastosowania georadaru w gospodarce i badaniach: GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

14 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 14 Pomiary urządzeń podziemnych - georadar ZALETY METODY Lekka, przenośna aparatura Metoda nieniszcząca Szybki dostęp do wyników (w porównaniu z innymi metodami geofizycznymi) Dobra lokalizacja poszukiwanych obiektów Zadowalająca rozdzielczość pomiaru WADY METODY Zasięg głębokościowy silnie zależy od własności elektrycznych ośrodka (dobrze przewodzący ośrodek - brak pomiaru). Musi być wystarczający kontrast własności elektrycznych pomiędzy obiektem poszukiwań a otoczeniem. Interpretacja danych może być subiektywna (bardzo ważne duże doświadczenie w analizach). GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

15 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str.15 Metoda georadarowa Zasada działania: wysłanie impulsu elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości a następnie pomiar odbitej fali Minimalne wielkości wykrywanych obiektów w zależności od częstotliwości pracy anten pomiarowych Częstotliwość pracyMin. średnica 200 MHz5 cm 400 MHz2,5 cm 600 MHz1,25 cm GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

16 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 16 Metoda georadarowa GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

17 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 17 Metoda georadarowa GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

18 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 18 Metoda georadarowa Lokalizacja rur Lokalizacja zbrojenia GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

19 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 19 Metoda georadarowa Lokalizacja zbrojenia GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Rury gazowe

20 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 20 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zintegrowane systemy pomiarowe

21 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 21 Wykrywacze elektroniczne GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Klasyfikacja ze względu na: Metodę pomiaru: - przyrządy do pomiaru galwanicznego - przyrządy do pomiaru indukcyjnego, - przyrządy do pomiaru galwanicznego lub indukcyjnego, - przyrządy do pomiaru galwanicznego i indukcyjnego,. Przeznaczenie: - do określenia trasy przewodów podziemnych, -do określenia trasy i głębokości, - do wykrywania podziemnych włazów i osprzętu, - do lokalizacji uszkodzeń rurociągów, - do wykrywania przewodów w ścianach budynków. Klasa wykrywacza: · wykrywacze klasy I – posiadają moc wyjściową generatora nie mniejszą od 20 W, napięcie wyjściowe od 1 do 200 V i współczynnik wzmocnienia obwodu odbiorczego nie mniejszy niż 10 000, · wykrywacze klasy II – charakteryzują się mocą generatora do 20 W, napięciem wyjściowym od 1 do 200 V oraz współczynnikiem wzmocnienia nie mniejszym od 2000, · wykrywacze klasy III – które posiadają moc wyjściową generatora do 2 W. W tej klasie wyróżnia się także przyrządy do lokalizacji elementów metalowych znajdujących się pod powierzchnią ziemi jak: pokrywy, głowice, miny itp.

22 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 22 Wykrywacze elektroniczne GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Parametry: 1.Częstotliwość 2.Moc 3.Czułość 4.Dokładność 5.Rozdzielczość Budowa: Nadajnik, który składa się najczęściej z : - generatora z układem sterującym, - źródła zasilania, - anteny do sprzężenia indukcyjnego - kabli i sond uziemiających do sprzężenia galwanicznego. Odbiornik, który składa się z: - wzmacniacza ze źródłem zasilania, - anteny odbiorczej, - słuchawek.

23 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 23 Zasada działania wykrywaczy elektronicznych Wzbudzenie sygnału Zmiana natężenia sygnału met. minimum sygnału met. maksimum sygnału GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

24 GEODEZJA INŻYNIERYJNA r=5-20m Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 24 Wyznaczenie położenia przewodu GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

25 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 25 Wyznaczenie głębokości przewodu GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU

26 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 26 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Dynatel 2273M Geopilot S CV

27 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 27 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Easy Rx/TXDIGISYSTEM - Leica

28 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 28 Literatura M Gałda E. Kujawski S. Przewłocki : Geodezja i miernictwo budowlane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983 K. Bramorski J. Gomoliszewski M. Lipiński: Geodezja miejska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU S. Przewłocki : Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2000 E. Neufert : Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2003 M. Sołtys :Wykrywacze elektromagnetyczne i ich zastosowanie do geodezyjnej inwentaryzacji przewodów podziemnych. Skrypty uczelniane nr 672. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków J. Karczewski: Zarys metody georadarowej. Wydawnictwo Akademia Górniczo- Hutniczej. Kraków 2007

29 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 29 Zapraszam na kolejny wykład GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU


Pobierz ppt "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta wykład 2 Str. 1 WYKŁAD 2 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google