Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiary sieci uzbrojenia terenu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiary sieci uzbrojenia terenu"— Zapis prezentacji:

1 Pomiary sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁAD 2 Pomiary sieci uzbrojenia terenu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 1

2 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia terenu Poprzedni wykład 1. Pomiary urządzeń naziemnych 2. Pomiary urządzeń nadziemnych 3. Pomiary urządzeń podziemnych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 2

3 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Dla celów: Inwentaryzacji geodezyjnej (GESUT) Inwentaryzacji branżowej Określenie odległości od obiektów Inne (np. przejazd dźwigu pod linią energetyczną) Normy PN-75-E : 1998, PN-EN , PN-EN Odległość budynku od linii napowietrznych wysokiego napięcia zależy przede wszystkim od tego pod jakim napięciem są przewody i łatwopalności materiałów budowlanych. W płaszczyźnie poziomej: linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl.≥ 3m, linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. ≥ 4,9m. W pionie: linia napowietrzna o napięciu do 1kV odl. 2.5m (płaski dach) 1m (dach spadzisty), linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl. ≥ 5,2m linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. ≥ 6,5m. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 3

4 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Przęsło – część linii napowietrznej zawarta pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi Rozpiętość a – pozioma odl. między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych Zwis f – odl. pionowa między przewodem, a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu, w środku rozpiętości przęsła Spad b – pionowa odl. pomiędzy punktami zawieszenia tego samego przewodu w przęśle pochyłym Mimośród m – w przęsłach pochyłych; odl. najniższego punktu przewodu od środka przęsła Dewilacja d – największa odl. łuku krzywej zwisania od jego cięciwy, mierzona prostopadle do cięciwy Cięciwa c – odcinek łączący punkty zawieszenia przewodu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 4

5 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar linii napowietrznych Bezpośrednie Pośrednie za pomocą łat za pomocą tarcz celowniczych - metodą drgań wymuszonych wcięcie kątowe metoda trygonometryczna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 5

6 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar bezpośredni za pomocą łat dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 6

7 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar bezpośredni za pomocą tarcz celowniczych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 7

8 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Metoda drgań wymuszonych Szarpnięcie linką (wzbudzenie fali) i pomiar czasu od wyjścia fali do powrotu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 8

9 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Metoda trygonometryczna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 9

10 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Wcięcie w przód (pionowo) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 10

11 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 3. Pomiary urządzeń podziemnych a. odkrytych b. zakopanych (zastosowanie wykrywaczy) Metoda indukcyjna - wykrywacze elektroniczne Metoda galwaniczna - metody geofizyczne Metoda georadarowa - metody izotopowe - metody termalne dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 11

12 GROUND PENETRATING RADAR
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary urządzeń podziemnych - georadar GROUND PENETRATING RADAR Metoda geofizyczna - stosowanie fal radiowych o częstotliwościach MHz do pomiarów geologicznych warstw przypowierzchniowych i lokalizacji obiektów antropogenicznych pod powierzchnią ziemi. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 12

13 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary urządzeń podziemnych - georadar Zastosowania georadaru w gospodarce i badaniach: PRACE INŻYNIERSKIE Lokalizacja podziemnej infrastruktury technicznej np. rurociągów, kabli, pozostałości fundamentów, pustek. GEOTECHNICZNE Badania: tam ziemnych, płaszczyzn poślizgowych skarp, tuneli, lokalizacja poziomu wód gruntowych, OCHRONA ŚRODOWISKA Lokalizacja: zasięgu skażeń, podziemnych składowisk odpadów. ARCHEOLOGICZNO - KONSERWATORSKIE Poszukiwania archeologiczne, lokalizacja uszkodzeń obiektów. MILITARNE Lokalizacja niewybuchów, min. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str.13

14 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary urządzeń podziemnych - georadar ZALETY METODY Lekka, przenośna aparatura Metoda nieniszcząca Szybki dostęp do wyników (w porównaniu z innymi metodami geofizycznymi) Dobra lokalizacja poszukiwanych obiektów Zadowalająca rozdzielczość pomiaru WADY METODY Zasięg głębokościowy silnie zależy od własności elektrycznych ośrodka (dobrze przewodzący ośrodek - brak pomiaru). Musi być wystarczający kontrast własności elektrycznych pomiędzy obiektem poszukiwań a otoczeniem. Interpretacja danych może być subiektywna (bardzo ważne duże doświadczenie w analizach). dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 14

15 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda georadarowa Zasada działania: wysłanie impulsu elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości a następnie pomiar odbitej fali Minimalne wielkości wykrywanych obiektów w zależności od częstotliwości pracy anten pomiarowych Częstotliwość pracy Min. średnica 200 MHz 5 cm 400 MHz 2,5 cm 600 MHz 1,25 cm dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str.15

16 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda georadarowa dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 16

17 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda georadarowa dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 17

18 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda georadarowa Lokalizacja rur Lokalizacja zbrojenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 18

19 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Metoda georadarowa Lokalizacja zbrojenia Rury gazowe dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 19

20 GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU
Zintegrowane systemy pomiarowe dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 20

21 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Wykrywacze elektroniczne Klasyfikacja ze względu na: Metodę pomiaru: - przyrządy do pomiaru galwanicznego - przyrządy do pomiaru indukcyjnego, - przyrządy do pomiaru galwanicznego lub indukcyjnego, - przyrządy do pomiaru galwanicznego i indukcyjnego,. Przeznaczenie: - do określenia trasy przewodów podziemnych, do określenia trasy i głębokości, do wykrywania podziemnych włazów i osprzętu, - do lokalizacji uszkodzeń rurociągów, - do wykrywania przewodów w ścianach budynków. Klasa wykrywacza: · wykrywacze klasy I – posiadają moc wyjściową generatora nie mniejszą od 20 W, napięcie wyjściowe od 1 do 200 V i współczynnik wzmocnienia obwodu odbiorczego nie mniejszy niż , · wykrywacze klasy II – charakteryzują się mocą generatora do 20 W, napięciem wyjściowym od 1 do 200 V oraz współczynnikiem wzmocnienia nie mniejszym od 2000, · wykrywacze klasy III – które posiadają moc wyjściową generatora do 2 W. W tej klasie wyróżnia się także przyrządy do lokalizacji elementów metalowych znajdujących się pod powierzchnią ziemi jak: pokrywy, głowice, miny itp. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 21

22 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Wykrywacze elektroniczne Parametry: Częstotliwość Moc Czułość Dokładność Rozdzielczość Budowa: Nadajnik, który składa się najczęściej z : - generatora z układem sterującym, - źródła zasilania, - anteny do sprzężenia indukcyjnego - kabli i sond uziemiających do sprzężenia galwanicznego. Odbiornik, który składa się z: - wzmacniacza ze źródłem zasilania, - anteny odbiorczej, - słuchawek. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 22

23 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zasada działania wykrywaczy elektronicznych Wzbudzenie sygnału Zmiana natężenia sygnału met. minimum sygnału met. maksimum sygnału dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 23

24 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Wyznaczenie położenia przewodu r=5-20m dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 24

25 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Wyznaczenie głębokości przewodu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 25

26 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Geopilot S CV Dynatel 2273M dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 26

27 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Easy Rx/TX DIGISYSTEM - Leica dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 27

28 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Literatura K. Bramorski J. Gomoliszewski M. Lipiński: Geodezja miejska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973 M Gałda E. Kujawski S. Przewłocki : Geodezja i miernictwo budowlane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983 E. Neufert : Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo „Arkady”. Warszawa 2003 S. Przewłocki : Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2000 M. Sołtys :Wykrywacze elektromagnetyczne i ich zastosowanie do geodezyjnej inwentaryzacji przewodów podziemnych. Skrypty uczelniane nr 672. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków J. Karczewski: Zarys metody georadarowej. Wydawnictwo Akademia Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 28

29 Zapraszam na kolejny wykład
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zapraszam na kolejny wykład dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 2 Str. 29


Pobierz ppt "Pomiary sieci uzbrojenia terenu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google