Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt KLIMADA Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Prof.dr hab. Maciej Sadowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt KLIMADA Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Prof.dr hab. Maciej Sadowski."— Zapis prezentacji:

1 Projekt KLIMADA Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Prof.dr hab. Maciej Sadowski

2 Podstawy realizacji Projekt jest realizowany w latach 2011-2013 przez IOS-PIB na zlecenie Ministra Środowiska i finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BIAŁA KSIĘGA Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania. KOM(2009) 147 1.04.2009 – stworzenie do końca 2011 r. rzetelnej bazy wiedzy o zagrożeniach i skutkach związanych ze zmianami klimatu, najbardziej narażonych regionach UE i najskuteczniejszych praktykach adaptacji; – uwzględnienie problematyki adaptacji w głównych obszarach polityki UE/krajowej – instrumenty finansowe – wspieranie działań na szczeblu międzynarodowym Strategia Adaptacji w UE

3 Stanowisko Rządu 10 marca 2010 Cel: Opracowanie strategii adaptacji przez odnośne sektory oraz resorty (Ministerstwa) Szacunek kosztów i korzyści wprowadzania działań adaptacji w sektorach,…, zostanie opracowany przez właściwe sektory koordynacja przez Ministra Środowiska. Ministerstwa, które będą zaangażowane w opracowanie strategii dla sektorów to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej oraz Srodowiska.

4 Organizacja Komitet Sterujacy – Ministerstwa I instytucje centralne 7 zespołów realizacyjnych – eksperci – Identyfikacja zjawisk klimatycznych majacych negatywny wpływ – Identyfikacja ekspertyz i ocena kosztów Uzgodnienie miedzyresortami zakresu strategii Informacje okresowe dla KSE

5 Kierownicy zespołów wykonawców (16+1) Prof. Dr hab. M.Sadowski (IOS-PIB – koordynacja i prowadzenie Dr hab. H. Lorenc (IMGW-PIB) – klimat wspolczesny Dr M. Liszewska (ICM-UW) –scenariusze klimatu Dr M.Bukowski (IBS) –scenariusze makroekonomiczne Dr M. Osuch (IGF PAN)- zasoby wodne Prof. Dr hab. J.Kindler (PW) – gospodarka wodna Dr inż. J. Kozyra (IUNG-PIB) – rolnictwo Prof. Dr hab.K.Rykowski (IBL) – leśnictwo Dr hab. G. Różynski (IBW)- strefa wybrzeża Prof.dr hab. P.Tryjanowski (UP Poznan)- bioroznorodność Dr hab. B. Rymsza (ITB)- budownictwo Dr hab.B.Rymsza (IBDiM) – transport Prof.dr hab.J.Lewandowski (PW)- energetyka Dr inż. P. Olszewski(GIG) – gornictwo Prof. Dr hab. M.Degórski/ dr B.Degorska (IGiPZ PAN) –gospodarka przestrzenna i miasta Prof. Dr hab. K. Błażejczyk (IGiPZ PAN) – zdrowie Dr A.Kalinowska (UW) – edukacja i informacja

6 Schemat opracowania końcowego Drugi etap do r 2070-2100 Cele i zadania dokumentu. Podstawy działań adaptacyjnych. Ocena aktualnych i przewidywanych zmian klimatu do końca XXI w. w oparciu o scenariusze zmian klimatu w skali globalnej i europejskiej oraz krajowej i regionalnej, scenariusze społeczno-ekonomiczne dla Polski do roku 2070 i wnioski dla adaptacji. Wpływ zmian klimatu, wrażliwość i adaptacja do zmian: rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne i gospodarka wodna, bioróżnorodność i ekosystemy, strefa wybrzeża i gospodarka morska, energetyka, budownictwo, transport, górnictwo, miasta, gospodarka przestrzenna, społeczności lokalne, zdrowie, turystyka i rekreacja. Nadzwyczajne zagrożenia. Horyzontalne aspekty adaptacji. Ocena zagrożeń i korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Zgodność działań adaptacyjnych z priorytetami adaptacji w UE. Obserwacje i system ostrzegania. Badania naukowe. Edukacja i informacja. Wytyczne do przyszłych polityk sektorowych i regionalnych i wykaz proponowanych kierunkowych działań adaptacyjnych

7

8 Założenia ogólne Dwie cześci – Do r 2070 – wizja – Do r 2020 zgodnie z nowa perspektywa finansowa Ocena – Aktualnego klimatu – Oczekiwanych zmian klimatu – Wrażliwości sektorów – Kosztów obecnych strat – Działań adaptacyjnych i ich kosztów – Monitoringu wdrażania działań

9 Scenariusze makroekonomiczne

10 Scenariusz wzrostu dochodu narodowego

11 Scenariusz demograficzny

12 Klimat aktualny-opady

13 Liczba dni upalnych (T max 30 o C) w Polsce

14

15 Scenariusze zmian klimatu Model regionalnyReferencjeModel globalnyReferencje 1 RM5.1 Radu et al, 2008 ARPEGE http://www.cnrm.meteo.fr/ gmgec/arpege/arpege.htm l 2 DMI-HIRHAM5 Christensen et al 2007 ARPEGE 3 MPI-M-REMO Jacob 2001, Jacob et al, 2001 ECHAM5 http://www.mpimet.mpg.de /en/wissenschaft/modelle/ echam/echam5.html 4 KNMI-RACMO2 Meijgaard et al, 2008 ECHAM5 5 SMHIRCA Kjellström et al, 2005 BCM Furevik et al 2003 6 DMI-HIRHAM5 Christensen et al 2007 BCM 7 METO-HC_HadRM3Q0 Collins et al, 2006 HadCM3Q0 http://www.metoffice.gov.u k/research/modelling- systems/unified- model/climate- models/hadcm3 8 ETHZ-CLM Böhm et all, 2006 HadCM3Q0

16 Klimat aktualny- temperatura

17 Oczekiwane zmiany temperatury

18 Długość okresu wegetacyjnego

19 Wybrane charakterystyki klimatu do r 2070 WrocławŁodzSuwałki 2001-20102061-20702001-20102061-20702001-20102061-2070 Średnia roczna temperatura [ o C] 9.010.98.310.27.19.1 Ld z T min < 0 o C 99691037312288 Ld z T max > 25 o C 396035532439 L stopniodni T < 17 o C 310625823340278637483117 Sezon wegetacyjny (w dniach z T > 5 o C ) 253285235268216250 Max opad dobowy [mm] 28.930.824.425.225.625.9 Najdłuższy okres (dni z p < 1mm) 202521272024 Najdłuższy okres wilgotny (dni z p >1mm) 787788 Ld z pokrywa śnieżna 6737834710565

20 Potrzeby wodne kraju

21 Potrzeby wodne rolnictwa

22 Różnica miedzy zasobami wodnymi i potrzebami w wojewodztwach (scenariusz średni )

23 Strefa wybrzeża

24 Zmiany częstości indeksów pogodowych wiosny dla pszenicy jarej do r 2100

25 Koszty usuwania skutkow bezpośrednie i pośrednie łącznie ok. 90 mld zl w l 2001-2011

26

27

28 Koszty adaptacji ok 82 mld zl.

29 Działania adaptacyjne 86 dzialań adaptacyjnych zostalo zidentyfikowane przez ekspertow i resorty. Pogrupowane sa w pięciu blokach – Działania prawne i polityczne – Techniczne I organizacyjne – Edukacja i i zwiekszanie śwaidomosci – Badania naukowe – Monitoring i informacja Zidentyfikowane na okres do r 2030. Dalsze zależą od wdrozenia

30 Monitoring Klimatu Wpływu Wdrażania działań- Projekt Rozporzadzenia Parlamentuw sprawie monitoringu GHG Okresowe przeglady (co 5 lat)

31 Wnioski (1) Zmiany klimatu sa już obserwowane i będą się nasilać szczególnie w drugim okresie Najbardziej wrażliwe sa: – Zasoby wodne (powodzie i deficyt wody, wzrost temperatury wody) – Rolnictwo (deficyt wody, choroby i szkodniki, infrastruktura wiejska) – Strefa wybrzeża (degradacja klifow i plaż, zasolenie wod podziemnych, zmiany bioroznorodnosci w morzu) – Miasta (zanieczyszczenie powietrza, wzrost zachorowań, podtopienia, ograniczanie zieleni)

32 Wnioski (2) Konieczne tworzenie lokalnych i regionalnych planów zapobiegania zjawiskom ekstremalnym (nie tylko do powodzi) w ramach planów zarządzania kryzysowego Uruchomienie monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt KLIMADA Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Prof.dr hab. Maciej Sadowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google