Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z-1 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z-1 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO"— Zapis prezentacji:

1 Z-1 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
Wrocław, 2011

2 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
Kierownik Zakładu Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła

3 PRACOWNICY ZAKŁADU

4 Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
Kierownik Zakładu Budownictwa ogólnego Z-1, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, kierownik Akredytowanego Laboratorium Badawczego w Instytucie Budownictwa Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące konstrukcji i materiałów budowlanych zastosowania sztucznych sieci neuronowych w budownictwie

5 Dr inż. Ryszard Antonowicz
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne inżynierskie konstrukcje drewniane modelowanie konstrukcji przy użyciu MES przepływ materiału sypkiego w silosach

6 Dr inż. Tomasz Gorzelańczyk
asystent Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące materiałów i konstrukcji budowlanych akustyczne metody badań

7 Dr inż. Adam Klimek Dane kontaktowe: Obszary zainteresowań naukowych:
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne murowane i drewniane konstrukcje zabytkowe obciążenia i konstrukcje silosów

8 Dr inż. Zygmunt Matkowski
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące badania wilgotności materiałów i obiektów budowlanych hydroizolacje

9 Dr inż. Andrzej Moczko Dane kontaktowe:
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne nieniszcząca diagnostyka konstrukcji budowlanych mechanika kompozytów betonowych

10 Dr inż. Piotr Pietraszek
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące konstrukcje drewniane remonty obiektów budownictwa ogólnego

11 Dr inż. Krzysztof Schabowicz
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące materiałów i konstrukcji remonty obiektów budownictwa ogólnego mykologia budowlana sztuczna inteligencja

12 Dr hab. inż. Bohdan Stawiski
adiunkt Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące ultradźwiękowe badania jakości betonów i zapraw

13 mgr inż. Łukasz Sadowski
asystent Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania nieniszczące materiałów i konstrukcji budowlanych akustyczne metody badań

14 mgr inż. Adelajda Pala Dane kontaktowe:
doktorant Dane kontaktowe: tel. (71) Obszary zainteresowań naukowych: budownictwo ogólne badania wilgotności materiałów i obiektów budowlanych sztuczne sieci neuronowe

15 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ZAKŁADU

16 Obszary działalności naukowo-badawczej Zakładu
Badania materiałów i konstrukcji, diagnostyka i nowe technologie w remontach obiektów budownictwa ogólnego. Nieniszczące badania konstrukcji murowych i betonowych w obiektach budownictwa ogólnego. Mechanika niszczenia betonów zwykłych i specjalnych, z wykorzystaniem metod akustycznych. Zastosowania sztucznej inteligencji w budownictwie. Nieniszcząca identyfikacja cech wytrzymałościowych betonów zwykłych i specjalnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Badania wilgotności materiałów i elementów budowlanych. Nieniszcząca identyfikacja wilgotności murów ceglanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Badania efektywności wymuszonego osuszania zawilgoconych murów ceglanych. Ocena przydatności i skuteczności metod wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgotnościowych w obiektach budownictwa ogólnego, w tym w zabytkowych. Analizy obliczeniowe wg Eurokodów konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie.

17 Posiadana wybrana aparatura do badań nieniszczących
Aparatura do badań ultradźwiękowych Aparatura do badań ultradźwiękowych jest przydatna do badania elementów z betonu w celu określenia ich wytrzymałości na ściskanie, rozkładu tej wytrzymałości na grubości danego elementu, wykrywania pustek powietrznych, głębokości pęknięć, itp.

18 Aparatura typu pull-out i pull-off
Aparatura typu pull-out i pull-off jest stosowana do badania elementów z betonu, okładzin, posadzek, warstw ocieplenia ścian budynków, w celu określenia ich wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na odrywanie na odrywanie, przyczepności.

19 Impulse Response Impact-Echo
Aparatura badawcza impulse response wykorzystywana jest do szybkiego „przeszukiwania” dużych powierzchni betonowych i do zgrubnego lokalizowania rejonów wadliwych. Impact-Echo Aparatura Impact-Echo jest stosowana do badania elementów z betonu w celu określenia ich grubości, wykrywania niezagęszczonego betonu, pustek powietrznych i rozległych wad - delaminacji.

20 Tomograf ultradźwiękowy
Tomograf ultradźwiękowy przystosowany do badania elementów z betonu w celu określenia grubości, wykrywania pęknięć, wtrąceń, pustek powietrznych i innych miejsc, które mogą być albo puste albo wypełnione cieczą lub materiałem, który różni się gęstością od otaczającego go betonu, jak również posiada inne fizyczne i mechaniczne własności.

21 Aparatura do badań sklerometrycznych
Aparatura do badań sklerometrycznych stosowana jest do określania jednorodności struktury betonu, szacowania wytrzymałości na ściskanie, monitorowania narastania w czasie wytrzymałości betonu i zapraw. Urządzenia do pomiaru wilgotności Nieniszczące pomiary wilgotności realizowane są w celu oceny stopnia zawilgocenia materiałów i elementów budowlanych, w obiektach budownictwa ogólnego, w tym obiektach zabytkowych. Aparatura do badań elektromagnetycznych Aparatura do badań elektromagnetycznych jest przydatna do badania rozkładu zbrojenia, grubości otuliny i średnicy prętów zbrojeniowych w elementach betonowych.

22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKŁADU

23 Oferta Zakładu dla gospodarki obejmuje:
kompleksowe badania i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, badania laboratoryjne i "in situ" materiałów i elementów budowlanych, badania nieniszczące materiałów i konstrukcji, ekspertyzy techniczne i projekty budynków murowanych, budynków o szkielecie drewnianym, budynków żelbetowych prefabrykowanych i monolitycznych, wzmacnianie budynków i konstrukcji murowanych, drewnianych oraz żelbetowych systemowych, ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie robót wykończeniowych, w tym między innymi pokryć dachowych, izolacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, tynków i posadzek, pomiary dokładności wykonania, metodą metryczną i geodezyjną, dowolnych obiektów budowlanych, a także równości wykonania tynków, podłóg, ścian, ugięć stropów, itp. projekty zabezpieczeń przeciwwilgociowych i termorenowacji obiektów budownictwa ogólnego, oraz obiektów zabytkowych, doradztwo techniczne, nadzory i odbiory robót, mieszczące się w zakresie budownictwa ogólnego.

24 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

25 Hoła J.: Naprężenia inicjujące i krytyczne a destrukcja naprężeniowa w betonie ściskanym. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 76, Seria: Monografie nr 33, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2000. Gudra T., Stawiski B.: Non-destructive strength characterization of concrete using surface waves. NDT & E international, vol. 33 no. 1, 2000. Czarnecki L., Moczko A. i inni: Beton wg normy PN-EN 206-1: komentarz. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. L. Czarneckiego. Polski Cement, Kraków, 2004. Hoła J., Schabowicz K.: Methodology of neural identification of strength of concrete. ACI Materials Journal vol. 102, nr 6. Hoła J., Schabowicz K.: New technique of nondestructive assessment of concrete strength using artificial intelligence. NDT & E International, 38 (4), 2005. Schabowicz K., Stawiski B., Klimek A.: Untersuchungen der gerissenen Deckenplatten. Beton- und Stahlbetonbau. Jg 101, H. 7, 2006.

26 Hoła J., Schabowicz K.: Nondestructive elastic-wave tests of post-tensioned concrete girders in road bridge. e-Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics [Dokument elektroniczny] vol. 13, nr th World Conference on Nondestructive Testing. Shanghai, China. Hoła J., Matkowski Z., Schabowicz K., Sikora J., Wójtowicz S.: New method of investigation of rising damp in brick walls by mean of impedance tomography. e- journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics [Dokument elektroniczny] vol. 13, nr th World Conference on Nondestructive Testing. Shanghai, China. Hoła J., Pietraszek P.: Budynki o konstrukcji drewnianej, rozdz. 2 w Budownictwo ogólne, t.4. Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009. Stawiski B.: Ultradźwiękowe badania betonu i zapraw głowicami punktowymi. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 92, seria Monografie Nr 39, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie wydawnictwo Edukacyjne , Wydanie czwarte poprawione, Wrocław 2010.

27 Hoła J. , Sikora J. , Filipowicz S. , Matkowski Z. , Nita K
Hoła J., Sikora J., Filipowicz S., Matkowski Z., Nita K., Schabowicz K. i in.: New Tomographic Method of Bricwork Damp Identification. Collective work. Scientific editors J. Hoła, S. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010. Hoła Jerzy, Schabowicz Krzysztof: State-of-the-art non-destructive methods for diagnostic testing of building structures - anticipated development trends. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2010, vol. 10, nr 3. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie wydawnictwo Edukacyjne , Wydanie drugie poprawione, Wrocław 2011. Gorzelańczyk T. : The effect of moisture content on the failure of self-compacting concrete under compression, as assessed by means of acoustic methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering vol. XI, nr 1. Hoła Jerzy, Sadowski Łukasz, Schabowicz Krzysztof: Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings with acoustic methods. Automation in Construction vol. 20, nr 7.


Pobierz ppt "Z-1 ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google