Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Technik pszczelarz Technik żywienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Technik pszczelarz Technik żywienia."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Technik pszczelarz Technik żywienia i gospodarstwa domowego Liceum ogólnokształcące - klasa europejska - klasa jeździecka Gimnazjum Powiatowe Szkoły policealne: - Policealne Studium Pszczelarskie, - Policealna Szkoła Rolnicza, - Policealna Szkoła Żywienia i Gospodarstwa Domowego - Policealna Szkoła Informatyczna Technikum Uzupełniające kształcące w zawodzie technik rolnik

5 Ogółem w szkole uczy się 700 uczniów Zatrudniamy 61 nauczycieli (w tym 26 nauczycieli dyplomowanych) Szkoła posiada: pasiekę dydaktyczną licząca 180 rodzin pszczelich 120 hektarowe gospodarstwo rolne

6 Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych: Zespół Pieśni i Tańca APIS zespół tańca nowoczesnego zespół instrumentalno-wokalny Klub Europejski Koło Misyjne chórek szkolny Szkolna Internetowa Gra Giełdowa Koło Spożywców Koło Pszczelarskie

7

8

9 ORGANIZUJEMY PRAKTYKI ZAWODOWE:ORGANIZUJEMY PRAKTYKI ZAWODOWE: –pszczelarskie –rolniczo-pszczelarskie –hotelarsko-żywieniowe UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH EDUKACYJNYCHUCZESTNICZYMY W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH –wymiana młodzieży –upowszechnianie wiedzy i doświadczeń UMOŻLIWIAMY STAŻE DLA ABSOLWENTÓWUMOŻLIWIAMY STAŻE DLA ABSOLWENTÓW Współpracujemy z zagranicą:

10

11

12 Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg EN-PN ISO 9001:2001

13 Dyrektor Główna Księgowa Wicedyrektor d/s gospodarczych i marketingu Kierownik CKP, pełnomocnik SZJ Kierownik Internatu Kierownik Gospodarczo - administracyjny Wicedyrektor d/s Pedagogicznych Zastępca Kierownika Gospodarczo - administracyjnego Starszy specjalista d/s Kadr Referat księgowości Sekretariat uczniowski Komisja rekrutacyjno - promocyjna Sekretariat d/s Kształcenia Praktycznego Administrator sieci - informatyk Komisja d/s egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych Komisja Przedmiotów Zawodowych Zespół Wychowawczy Pracownicy Obsługi Referat Gospodarczy Pasieka i Gospodarstwo Szkolne Sekretariat Komisja d/s Egzaminów gimnazjalnych Komisja przedmiotów ogólnokształcących Komisja d/s wychowawczych i stypendialnych Pedagog szkolny Biblioteka Świetlica szkolna Komisja auditów wewnętrznych – zespół mierzenia jakości pracy szkoły Komisja d/s Egzaminów maturalnych Zespół przedmiotów humanistycznych Zespół języków obcych Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Zespół wychowania fizycznego Zespół przedmiotów żywieniowych Zespół przedmiotów pszczelarskich Zespół przedmiotów informatycznych BHP Stanowisko nieetatowe Zespół przedmiotów ekonomicznych SZJ wdrożony jedynie w zakresie procesu kształcenia, że w pasiece Stworzyliśmy schemat organizacyjny Szkoły

14 Zdefiniowaliśmy procesy opracowaliśmy procedury

15 Absolwenci otrzymują certyfikat o ukończeniu szkoły, która stosuje System Zarządzania Jakością wg normy EN-PN ISO 9001:2001

16 Innowacja pedagogiczna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa jeździecka

17 Dlaczego jeździectwo? W roku 2008 postanowiliśmy otworzyć w liceum ogólnokształcącym klasę sportową wprowadzając autorski program nauczania wychowania fizycznego z jazdy konnej Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną: –120 hektarowe gospodarstwo rolne, –52 konie w tym 30 do treningów, –2 stajnie, –Kryta ujeżdżalnia

18 Dlaczego jeździectwo? Jesteśmy jedyną publiczną szkołą w Polsce o takim profilu Niż demograficzny skłonił do poszukiwania atrakcyjnych kierunków kształcenia Moda na sporty ekskluzywne

19 Realizatorzy Instruktor nauki jazdy konnej Nauczyciele wychowania fizycznego

20 Adresaci - Beneficjenci Adresaci - Beneficjenci Realizacja innowacji od 2008 do 2011roku Uczniowie liceum ogólnokształcącego Klasa sportowa - jeździectwo Klasy maksymalnie 20 osobowe Młodzież chcąca realizować się twórczo

21 Założone i zrealizowane efekty Założone i zrealizowane efekty Klasa pierwsza- Podstawy skutecznego jeździectwa. Umiejętność bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć z końmi, ocenianie ich stanu psychoemocjonalnego. Umiejętność samodzielnej jazdy na ujeżdżalni. Umiejętność pokonywania pojedynczych przeszkód. Umiejętność jazdy w terenie.

22 Założone i zrealizowane efekty Założone i zrealizowane efekty Klasa druga- Szkoła skoków Klasa druga- Szkoła skoków Umiejętność prowadzenia treningu konia skoczka. Umiejętność prowadzenia konia na parkurze o wysokościach do 100cm, uczestnictwo w zawodach

23 Założone efekty Założone efekty Klasa trzecia- Szkoła ujeżdżaczy Umiejętność układania młodych koni- przygotowywania ich do bezpiecznego użytkowania wierzchowego. Umiejętność prowadzenia treningu młodego konia zakończonego startem na nim w zawodach w skokach.

24 Założone efekty Założone efekty Nabywane umiejętności pozwalają na: bezpieczną jazdę konno na ujeżdżalni i w terenie, prowadzenie treningu konia, także młodego, startowanie w zawodach jeździeckich w skokach, uzyskiwanie odznak jeździeckich, zdobywanie licencji sportowych

25 Założone efekty Założone efekty Po zakończeniu kształcenia nabyte umiejętności pozwalają na: dalsze kształcenie (np.: Uniwersytet Przyrodniczy, wydział Hodowla Koni i Jeździectwo /wstępny egzamin praktyczny z jazdy konnej/, AWF, fizjoterapia – hipoterapia, prowadzenie własnej działalności gospodarczej - agroturystyka), kontynuowanie kariery sportowej, samodzielne trenowanie młodych koni, uzyskiwanie uprawnień instruktorskich, podjęcie pracy w charakterze opiekuna/ujeżdżacza koni.

26 Uzyskane efekty Ze względu na specyfikę jeździectwa uczeń staje się: Odpowiedzialny –dba o bezpieczeństwo swoje, grupy, powierzony koń, sprzęt; Systematyczny –praca nad sobą i koniem (opuszczonych zajęć nie da się nadrobić w domu); Opanowany –umie uspokoić, wyciszyć emocje konia; Stanowczo – cierpliwy –koń nieustannie sprawdza kompetencje swojego kierowcy; Sprawny –dba o sprawność fizyczną w tym o gibkość i równowagę

27 Międzyszkolna Liga Jeździecka Cykliczne Rajdy Konne (wrzesień każdego roku) Wyścigi konne w dniu św. Huberta – Biegi Hubertusa

28 Wprowadzając System Zarzadzania Jakością wkroczyliśmy na drogę ciągłego doskonalenia Dziękuję z uwagę Bożena Stępień

29


Pobierz ppt "Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Szkoła prowadzi kształcenia w następujących kierunkach Technik pszczelarz Technik żywienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google