Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogactwo wód w Polsce Spis treści Woda Wody w Polsce Wody przybrzeżne Rzeki w Polsce Charakterystyka rzek a.-- b.-- c.-- Główne rzeki Opady w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogactwo wód w Polsce Spis treści Woda Wody w Polsce Wody przybrzeżne Rzeki w Polsce Charakterystyka rzek a.-- b.-- c.-- Główne rzeki Opady w Polsce."— Zapis prezentacji:

1

2 Bogactwo wód w Polsce

3 Spis treści Woda Wody w Polsce Wody przybrzeżne Rzeki w Polsce Charakterystyka rzek a.-- b.-- c.-- Główne rzeki Opady w Polsce Mapa opadów Jeziora a.-- b.-- Największe jeziora Polski Wody podziemne a.-- b.-- Mapa wód podziemnych Wody podziemne zmineralizowane Bagna i torfowiska Organizmy żyjące w polskich wodach a.-- b.-- Czystość wód w Polsce Diagram czystości wód w Polsce Mapa czystości wód w Polsce

4 Woda występuje w przyrodzie w różnych postaciach tj. stanach skupienia są trzy stany skupienia: stały (lodowce), lotnym (para wodna, chmury) oraz ciekły (morza, oceany, rzeki) nieustannie krąży w przyrodzie zmieniając swoje stany skupienia wchodzi w skład organizmów żywych jest niezbędna do życia zwierząt i roślin można śmiało powiedzieć, że woda jest podstawą życia na Ziemi

5 Wody w Polsce układ wód w Polsce ukształtował się w młodszym trzeciorzędzie i czwartorzędzie Polska nie jest krajem zasobnym w wodę; powodują to zarówno czynniki klimatyczne (stosunkowo niskie opady) oraz warunki hydrologiczne (część wód podziemnych odpływa bezpośrednio do morza) do obszarów deficytowych w wodę zalicza się: Pojezierze Wielkopolskie a zwłaszcza Kujawy, część Niz. Mazowieckiej i Niz. Podlaskiej oraz wyżyny: Śląską i Kielecką obszarami nadwyżkowymi w wodę są: Karpaty, Sudety i pn. część pasa pojezierzy

6 Wody przybrzeżne Do wód przybrzeżnych Polski należą dwie większe zatoki M. Bałtyckiego: Gdańska (z Zatoką Pucką i Zalewem Wiślanym) Pomorska (z Zalewem Szczecińskim)

7 Rzeki w Polsce do zlewiska Morza bałtyckiego należy 99,7% rzek do zlewiska Morza Czarnego należy 0,2% rzek do zlewiska Morza Północnego należy 0,1% rzek

8 Wisła w okolicach Modlina: ujście Narwi z Bugiem.

9 Charakterystyka rzek Sieć rzeczna Polski jest asymetryczna- spowodowane jest to ogólnym nachyleniem powierzchni kraju ku pn.-zach. oraz z rozwojem rzeźby w trzeciorzędzie i czwartorzędzie bardzo gęsta sieć rzeczna występuje w Karpatach i Sudetach (duże zasilanie z opadów, słabo przepuszczalne podłoże, urozmaicona rzeźba terenu) czterokrotnie rzadsza sieć rzeczna jest na wyżynach zbudowanych ze skał węglanowych (znaczna infiltracja wody w uszczelnione i skrasowiałe podłoże, głęboko zalegające zwierciadło wody gruntowej) na nizinach gęsta sieć rzeczna występuje tam, gdzie jest słabo przepuszczalne podłoże.

10 Dolina Wisły w okolicach Torunia.

11 w Polsce jest 90000 hektarów rzek rzeki polskie mają śnieżno-deszczowy ustrój zasilania wysokie stany wody w ciągu roku występują: na wiosnę, w okresie zaniku pokrywy śnieżnej i lodowej (szczególnie wysoki stan wód na nizinach), w lecie (koniec czerwca –połowa lipca) w czasie maksimum opadowego (silne wezbrania wód rzek górskich). najniższe stany wód (tzw. niżówki) występują zwykle: w okresie letnio-jesiennym (gł. od sierpnia do października) na obszarze całej Polski, i zimowym w Sudetach, Karpatach i na Wyż. Lubelskiej.

12 Wisła w Warszawie (Młociny).

13 w zimie rzeki zamarzają średni czas trwania pokrywy lodowej waha się od niespełna miesiąca na zach. do 3 na wsch.; pokrywa lodowa utrzymuje się dłużej na pn. niż na pd. najmniejsze wahania stanów wody mają rzeki pojezierzy (2–3 m), największe duże rzeki górskie (6–9 m).

14 Zakole Wisły.

15 Główne rzeki RzekaDługość całkowita Długość w Polsce Powierzchni a całkowita Powierzchni a w Polsce Wisła1047 km 194,3 tys. km 2 168,6 tys. km 2 Odra854 km742 km119,1 tys. km 2 106,2 tys. km 2 Warta808 km 54,6 tys. km 2 Bug772 km587 km39,4 tys. km 2 19,3 tys. km 2

16 Odra dolina rzeki.

17 Opady w Polsce Średnia wielkość opadów wynosi ok.600 mm (jednak rozkładają się one nierównomiernie) 2/3 rocznych opadów to opady półrocza letniego 1/3 rocznych opadów to opady zimowe Największe opady są w górach Najmniejsze opady są w środkowej części Polski Najwięcej opadów śniegu notuje się w styczniu W Beskidach i Sudetach śnieg zdarza się już we wrześniu W tatrach śnieg występuje sporadycznie także w miesiącach letnich W nizinnej części Polski grubość śniegu wynosi od kilku do kilkunastu cm W górach grubość śniegu dochodzi do 1m a nawet przekracza 2m

18

19 Jeziora w Polsce jest ok. 9300 jezior o powierzchni większej od 1 ha; jeziora zajmują 3,2 tys. km2 (ok. 1% pow. kraju), a ich łączna pojemność wynosi 17,4 km3 rozmieszczone są nierównomiernie większość (83% ogólnej liczby i 95% pow.) jest pochodzenia polodowcowego i skupia się głównie na pojezierzach: A.pojezierze Pomorskie- 3381 jezior o małej powierzchni B.pojezierze Mazurskie- 2061 jezior o dużej powierzchni C.pojezierze Wielkopolskie- 1347 jezior o różnej powierzchni D.najgłębsze jezioro- Hańcza(108,5m) najczęściej są to jeziora rynnowe i wytopiskowe

20 Śniardwy

21 prócz nich w Polsce występują jeziora: powstałe w wyniku działalności lodowców górskich znajdują się w Tatrach (po stronie polskiej 11 o powierzchni powyżej 1 ha) i Karkonoszach (2 jeziora) przybrzeżne (Łebsko, Gardno) zakolowe (w dolinach większych rzek) śródwydmowe (szczególnie liczne w międzyrzeczu Warty i Noteci) krasowe (Pojezierze Łęczyńsko -Włodawskie) deltowe (Dąbie przy ujściu Odry, Druzno przy ujściu Wisły)

22 Morskie Oko

23 Największe jeziora Polski JEZIOROPOWIERZCHNIA Śniardwy113,4 km 2 Mamry102,8 km 2 Łebsko71 km 2

24 J. Jamno

25 Wody podziemne wody podziemne w Polsce występują gł. w postaci warstw wodonośnych o swobodnym zwierciadle (wody freatyczne) znajdujących się na różnych głębokościach 75% zasobów odnawialnych wód podziemnych w Polsce występuje w czwartorzędowych poziomach wodonośnych: ich liczba i miąższość zwiększa się z płd. na pn., (są to wody porowe) na obszarze środkowej północnej Polski głównymi poziomami wodonośnymi są piaszczysto-żwirowe osady międzymorenowe między nierozpuszczalnymi warstwami skalnymi, w nieckowatych strukturach geologicznych występują wody pod ciśnieniem hydrostatycznym (tzw. wody artezyjskie)

26 szczególnym typem wód podziemnych są wody krasowe, wypełniające szczeliny w rozpuszczalnych skałach węglanowych (Wyż. Krakowsko- Częstochowska, Niecka Nidziańska, Tatry Zach.); ; wypływają one na powierzchnię w postaci obfitych źródeł (tzw. wywierzyska) Zasoby wszystkich wód podziemnych nie są znane; ocenia się, że zasoby wód gruntowych wynoszą 76,5 km 3 ; rocznie jest odnawiana ok. 1/3 zasobów

27 Zasobność w wody podziemnie dobra średnia mała bardzo małą

28 Wody podziemne zmineralizowane wody wypływające z głębszych warstw skalnych są zwykle silniej zmineralizowane w Polsce występują: I.solanki (Kołobrzeg, Ciechocinek, Inowrocław), II.wody siarkowe (Busko-Zdrój, Solec-Zdrój), III.żelaziste (Nałęczów), IV.szczawy (Krynica, Żegiestów, Polanica-Zdrój); V.naturalne cieplice, m.in. Cieplice Śląskie-Zdrój (44°C), Lądek-Zdrój (29°C), Duszniki-Zdrój (19°C).

29 Bagna i torfowiska bagna i torfowiska zajmują ok. 14,7 tys. km 2 (4,7% pow. kraju) i magazynują ok. 23 km 3 wody największe zespoły torfowisk i bagien występują w pn. -wsch. części Polski, nad Biebrzą i Narwią oprócz naturalnych zbiorników wodnych istnieją też sztuczne- jest ich ok. 100 o łącznej powierzchni 450 km 2 i pojemności 3,7 km 3 (pojemność użytkowa to 2,6 km 3 ).

30 Bagno

31 Organizmy żyjące w polskich wodach w wodach słodkich żyją ssaki: rzęsorek i wydra, oraz bardzo liczne gatunki ptaków: perkozy, kaczki, mewy (znad Morza Bałtyckiego mewy pospolita i srebrzysta). najpospolitsze gatunki ptaków to: łyska, perkoz dwuczuby i kaczka krzyżówka kiedyś, gdy rzeki Polski nie były jeszcze zatrute, żył w Wiśle jesiotr, a w górnym biegu jej dopływów: pstrąg potokowy, łosoś, troć, lipień typowe ryby wód jeszcze czystych to: ukleja, płoć, leszcz, lin, karp, okoń, szczupak, węgorz odporny na zanieczyszczenia jest karaś, a ostatnio okazał się także sum.

32 w czystych i głębokich, dobrze natlenionych jeziorach żyje: sandacz, sieja, sielawa Morze Bałtyckie jest bardzo ubogie w faunę z powodu zbyt niskiego zasolenia wody u naszych brzegów (pięciokrotnie niższe od typowego zasolenia oceanów): 1.brak w nim typowych morskich grup, jak np. szkarłupni czy głowonogów 2.ślimaków i małżów żyje zaledwie po kilka gatunków oraz tylko jeden pospolity gatunek meduzy 3.małże i meduza mają w Morzu Bałtyckim rozmiary liniowe dwukrotnie mniejsze od swoich odpowiedników żyjących w Morzu Północnym 4.pospolity jest relikt z okresu lodowcowego, skorupiak podobny do stonogi podwój wielki. 5.poławiane są: dorsz, śledź, szprot, kilka gatunków fląder, łosoś i węgorz. 6.sporadycznie pojawiają się foki: szara, pospolita i obrączkowana (nerpa) oraz morświn

33 Łabędzie

34 Flora polskich jezior Grążel żółty Rdestnica połyskująca Rdest ziemnowodny Jaskier wodny Strzałka wodna

35 Fauna polskich jezior Miętus Płoć Mulik Rak

36 Czystość wód w Polsce Wody, które można zaliczyć: do I klasy czystości, stanowią ok. 3% łącznej długości badanych rzek wody II klasy ok. 15% wody III klasy ok. 30% długości rzek reszta zaś (tj. ponad 50% długości rzek) to wody pozaklasowe, nie odpowiadające normom. Niedobra jest także jakość wód jeziornych -jest to wynikiem odprowadzania do odbiorników (jezior i rzek) znacznych ilości ścieków

37 Diagram klasy czystości wód w Polsce

38 Klasy czystości wód w Polsce

39 THE END


Pobierz ppt "Bogactwo wód w Polsce Spis treści Woda Wody w Polsce Wody przybrzeżne Rzeki w Polsce Charakterystyka rzek a.-- b.-- c.-- Główne rzeki Opady w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google