Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Wstęp do algorytmiki Autor: Marek Magiera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Wstęp do algorytmiki Autor: Marek Magiera."— Zapis prezentacji:

1 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Wstęp do algorytmiki Autor: Marek Magiera

2 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Algorytm: b Schemat postępowania podczas rozwiązywania zadania określonego typu. b Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu na podstawie informacji wejściowych (danych) uzyskasz zamierzony efekt w postaci oczekiwanych wyników. b Sposób rozwiązywania zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

3 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Cechy dobrych algorytmów: b poprawność (algorytm daje dobre wyniki dla każdych dobrych danych), b jednoznaczność (daje takie same wyniki przy takich samych danych), b skończoność (wykonuje się w skończonej ilości kroków), b sprawność (czasowa - szybkość działania i pamięciowa - "zasobożerność" )

4 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Dane a informacje b dane - szereg faktów i zjawisk (nie mają jednoznacznie określonego znaczenia), b informacje - przetworzone dane (mają konkretne znaczenie), b dane dla jednego, mogą być informacją dla drugiego, b dane przetwarzanie (algorytm) informacje

5 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Sposoby zapisu algorytmów b słownie - lista kroków najbardziej naturalny sposób zapisu algorytmu, b graficznie - z użyciem symbolicznych elementów będących odpowiednikiem czynności, b w pseudojęzyku programowania, b w konkretnym języku np. C++, VB lub TP.

6 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Przykład listy kroków Rozwiązywanie równania kwadratowego b Krok 1: Wczytaj współczynniki a, b, c równania. b Krok 2: Jeśli a = 0, wypisz komentarz: To nie jest równanie kwadratowe bo a = 0 i przejdź do kroku 7. b Krok 3: Oblicz wyróżnik (delta) według wzoru: = b*b – 4*a*c. b Krok 4: Jeśli > 0, oblicz x 1 oraz x 2 i wypisz ich wartości. b Krok 5: Jeśli = 0, oblicz x 0 i wypisz jego wartość. b Krok 6: Jeśli < 0, wypisz komentarz Brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. b Krok 7: Koniec.

7 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Schemat blokowy (Sieć Działań) Graficzny sposób zapisu algorytmu, gdzie za pomocą ściśle określonych figur geometrycznych, powiązanych trwale z określonymi typami instrukcji oraz połączeń, można czytelnie zilustrować relacje między elementami algorytmu.

8 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Program w języku Turbo Pascal program rownanie_kwadratowe; var a,b,c,d:real; c1:char; c1:char; procedure delta(a,b,c:real;var d:real); begin d:=b*b-4*a*c d:=b*b-4*a*cend; procedure jed_rozw(a,b:real); begin writeln ('Równanie posiada jedno rozwiązanie'); writeln ('Równanie posiada jedno rozwiązanie'); writeln ('x0=',-b/(2*a):6:2); end; procedure dwa_rozw(a,b,delta:real); begin writeln ('Równanie posiada dwa rozwiązania'); writeln ('Równanie posiada dwa rozwiązania'); writeln ('x1=',(-b-sqrt(delta))/(2*a):6:2); writeln ('x2=',(-b+sqrt(delta))/(2*a):6:2); end;BeginRepeat writeln(Obliczam pierwiastki równania kwadratowego'); writeln('Podaj współczynniki a,b,c:'); writeln('Podaj współczynniki a,b,c:'); write(' a= '); readln(a); write(' a= '); readln(a); write(' b= '); readln(b); write(' b= '); readln(b); write(' c= '); readln(c); write(' c= '); readln(c); delta(a,b,c,d); delta(a,b,c,d); IF d<0 Then Writeln('Równanie nie ma rozwiązania') IF d<0 Then Writeln('Równanie nie ma rozwiązania') Else IF d=0 Then jed_rozw(a,b) Else IF d=0 Then jed_rozw(a,b) Else dwa_rozw(a,b,d); Else dwa_rozw(a,b,d); write('Jeśli nie chcesz liczyć dalej wciśnij ESC'); write('Jeśli nie chcesz liczyć dalej wciśnij ESC'); c1:=readkey; c1:=readkey; until c1=chr(27); End.

9 20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Wstęp do algorytmiki http://www.marmagi.cad.pl/ http://www.marmagi.cad.pl/ Autor: Marek Magiera zajrzyj na stronę http://www.marmagi.cad.pl/ http://www.marmagi.cad.pl/


Pobierz ppt "20 września 2003r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Wstęp do algorytmiki Autor: Marek Magiera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google