Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 1 Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 1 Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego."— Zapis prezentacji:

1 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 1 Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego UE O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH Dr inż. Bohdan J. Naumienko Kierownik Projektu SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

2 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 2 Spis treści prezentacji 1.DEFINICJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STC 2.EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET 3.CELE SYSTEMOWE I REGULACJE PRAWNE 4.PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO 5.KARTY ELEKTRONICZNE 5.1. Użytkownicy i rodzaje karty elektronicznych 5.2. Standard karty elektronicznej z procesorem 5.3. Dane w jednostce pojazdowej i na karcie 5.4. Dostęp do danych w jednostce pojazdowej i na karcie 5.5. Rodzaje aplikacji do podmiotu wydającego karty 5.6. Podstawowe funkcje podmiotu wydającego karty 5.7. Procesy i elementy systemu umożliwiające obsługę użytkowników kart O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH (STC) SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

3 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 3 System teleinformatyczny - określony i spójny zespół elementów tworzących infrastrukturę źródeł danych, sieci komunikacyjnych lokalnych i rozległych, serwerów baz danych i aplikacji oraz stanowisk pracy wraz z interfejsami użytkowników, którzy działają w ramach tej infrastruktury. System Tachografów Cyfrowych (STC) – system teleinformatyczny Unii Europejskiej realizujący cele gospodarki transportowej wyznaczone w europejskich i narodowych regulacjach prawnych w sposób zgodny z tymi regulacjami. DEFINICJA TECHNOLOGICZNA SYSTEMU TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

4 SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET

5 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 5 CEL: Zapewnienie wymiany danych między administracjami narodowymi w ramach systemu tachograf ów cyfrow ych ( Rozporządzenie n°3821/85 nowelizowane Rozporządzeniami n°2135/98 oraz n°1360/2002 Aneks 1B) TACHO NET ZAPEWNIA: Niezawodną i bezpieczną wymianę danych między państwami członkowskimi UE stosującymi tachografy cyfrowe w transporcie drogowym Stosowanie przez państwa członkowskie UE tych samych procedur techniczno-organizacyjnych Wykorzystanie nowoczesnych i standaryzowanych narzędzi oraz infrastruktury e-biznesu TACHO NET jest zarządzany przez Departament Transportu i Energii Komisji Europejskiej DG TREN EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET

6 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 6 UŻYTKOWNICY TACHONETU BIERNI: Kierowcy Warsztaty Przedsiębiorstwa Pracownik PWK Kontroler Użytkownik bierny Składa aplikację o wydanie, wymianę i zmianę statusu karty Wydaje sprawdza, modyfikuje Sprawdza, m od yfikuje TACHOnet XML Messaging System CZYNNI: Pracownicy Podmiotu Wydającego Karty (PWK) Pracownicy służb kontrolnych

7 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 7 ARCHITEKTURA TRANSMISJI W TACHONECIE

8 CELE SYSTEMOWE I REGULACJE PRAWNE SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

9 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 9 ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO I ZMNIEJSZENIE RYZYKA POWAŻNYCH KATASTROF POWODOWANYCH PRZEZ TIR-Y W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU E- BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIENIE UCZCIWEJ KONKURENCJI WŚRÓD PRZEWOŹNIKÓW I OGRANICZENIE NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z FAŁSZOWANIEM ZAPISÓW TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH Modernizacja gospodarki transportowej UE i zwiększenie jej efektywności poprzez wprowadzenie technologii teleinformatycznych kontroli i zarządzania w ramach europejskiego programu Inteligentne Systemy Transportowe Zapewnienie standardów socjalnych w pracy kierowców Wprowadzenia teleinformatycznych technologii i procedur do systemów administracyjnych w ramach europejskiego programu e- państwo CELE SYSTEMU

10 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 10 PRZEGLĄD REGULACJI PRAWNYCH Legislacja społeczna UE Regulacje KE dla STC Specyfikacje techniczne KE Rozporządzenia narodowe 1. Certyfikacja warsztatów 2. Kontrole okresowe 3. Naprawy 4. Urządzenia diagnostyczne 5. Szkolenie 6. Analiza wypadków 7. Kontrole doraźne w firmach i na drogach 8. Wydawanie kart 9. Wymiana kart i urządzeń 10. Ściąganie danych 11. Archiwizacja danych 12. Przepisy karne Rozporządzenie EEC3820/85 Aneks 1 Diagram Chart Tachograph Ustawy narodowe Dyrektywa 88/599/EEC Rozporządzenie EEC2135/98 Rozporządzenie EEC3820/1985 Rozporządzenie EEC3821/85 Aneks 1B Rozporządzenie EC1360/2002

11 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 11 Definicje Ogólna charakterystyka i funkcje jednostki pojazdowej (JP): rejestratora (R), karty tachografu (KT), sensora szybkości (SS), kabla łączącego sensor z rejestratorem (K) Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne dla JP Instalacja rejestratora Kontrole drogowe i eksploatacyjne Wydawanie kart Rodzaje akceptacji Załączniki techniczne REGULACJE W ANEKSIE 1B

12 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 12 CERTYFIKACJA STC WEDŁUG REGULACJI UE EEC 2135/98 ORAZ EC1360/2002/ANEKS 1B Member State Certification Authority (MSCA) Card Issuing Authority (CIA) Member State Authorities (MSAs) Card Personalization Authority (CPA) End User European Commission European Interoperability Test Authority (EITA) Member State Type Approval Authority (MSTAA) European Root Certification Authority (EITA)

13 PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

14 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 14 Jest całkowicie cyfrowy Jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym otwarciem Współpracuje z kartami elektronicznymi Pozwala wyprowadzić dane na drukarkę lub pobrać je do wyświetlenia na monitorze Pozwala kierowcy wprowadzić ręcznie niektóre dane Posiada pamięć pozwalającą na zapis 365 dni pracy kierowcy PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO (1)

15 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 15 Tachograf cyfrowy lub karta kierowcy powinny rejestrować i przechowywać zapisy działalności kierowcy: Czas jazdy (w tym czas ciągłej jazdy) Czas pracy/dostępności Odpoczynek Zarejestrowana działalność kierowcy daje możliwość kontroli poprzez odpowiednie służby ruchu drogowego, które mogą odczytywać zapamiętane przez tachograf dane PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO (2)

16 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 16 Dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny VRN oraz identyfikacyjny VIN Dotyczące tachografu : nr urządzenia, nazwa producenta, dysfunkcje Dotyczące kierowcy: nazwisko, imiona i numer prawa jazdy Dotyczące jazdy: odległości, szybkości, czasy jazdy (jeśli kierowca nie załączy karty do tachografu i rozpocznie jazdę to dane będą rejestrowane tylko w VU) Dotyczące innej działalności kierowcy: odpoczynek, dostępność i praca będą rejestrowane poprzez ręczne wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym (mode switch- wcześniejsze dane nie są kasowane przez nowy wpis) GRUPY DANYCH ZAPISYWANE W TACHOGRAFIE I NA KARCIE

17 KARTY ELEKTRONICZNE SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

18 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 18 Personalizowana do użytku kierowcy Kierowca może mieć tylko jedną kartę 5 lat okres ważności Przechowuje dane z 28 dni pracy kierowcy Karta kierowcy UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH

19 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 19 Przeznaczona dla techników tachografu instalujących, aktywujących, kalibrujących i ustawiających urządzenia w jednostce pojazdowej 1 rok okresu ważności Personalizowana dla użytku technika warsztatu Wydana wraz z PIN-em Karta warsztatowa UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH

20 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 20 Pozwala przedsiębiorstwu zabezpieczyć i pobrać dane zarejestrowane w jednostce pojazdowej 5 lat okresu ważności Karta przedsiębiorstwa UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH

21 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 21 Wykorzystywana przez kontrolerów Okres ważności 2 lata Karta personalizowana Karta kontrolna UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH

22 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 22 DLACZEGO KORZYSTAMY Z KARTY PROCESOROWEJ? Karty procesorowe, które są programowalne i wykorzystują kryptografię, zapewniają najlepszą funkcjonalność i bezpieczeństwo Karty bez procesora mają bowiem następujące wady: Karty preprogramowane, posiadające jako do identyfikacji jedynie unikalny numer seryjny, zapewniają wyłącznie elementarny poziom bezpieczeństwa. Karty pamięciowe mogą co prawda zawierać dużo informacji identyfikacyjnej, jednak ponieważ są pasywne, zatem wprowadzane na nich zabezpieczenia są łatwe od ominięcia: –Zabezpieczenie pamięci tylko hasłem jest forsowane przez jego odgadnięcie lub inne uzyskanie. –Zabezpieczenie pamięci stałą logiką sprzętową jest opłacalne jedynie dla prostych pojedynczych funkcji jak np. w kartach telefonicznych czy w komunikacji miejskiej.

23 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 23 ANATOMIA ELEKTRONICZNEJ KARTY PROCESOROWEJ ELEMENTY KARTY PROCESOROWEJ ELEMENTY FIZYCZNE: podłoże karty, układ scalony (mikroukład, chip), styki (wyprowadzenia elektroniczne). MODUŁ KARTY = układ scalony + styki ELEMENTY PROGRAMOWE: system operacyjny SCOS (np.TCOS) oraz aplety Java Card 2.0

24 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 24 DOSTĘP DO DANYCH Dane mogą być pobrane do komputera, wydrukowane na drukarce tachografu lub wyświetlone na ekranie tachografu Karta przedsiębiorstwa, warsztatu lub kontrolna

25 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 25 DOSTEPNE RODZAJE DANYCH 6 rodzajów dostępnych danych w szczególności w postaci wydruku: 2 związane z działalnością kierowcy: pobieranie z JP i z karty 2 związane z wydarzeniami i błędami (dysfunkcje czujnika ruchu, JP, karty, etc): pobieranie z JP i z karty 1 związane z danymi technicznymi (pojazd, JP, etc.) 1 związane z przekroczeniami prędkości

26 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 26 DANE W JEDNOSTCE POJAZDOWEJ I NA KARCIE ELEKTRONICZNEJ (1) Dane związane z pojazdem tachograf dane kalibracji pojazd kierowcy aktywności wszystkich kierowców prowadzących pojazd miejscowości dane odometru szybkość jazdy i jej przekroczenia zdarzenia i błędy JP i KE kontrolerzy i typ kontroli JPKE Dane związane z posiadaczem karty identyfikacja kierowcy numer prawa jazdy aktywności kierowcy w czasie jazdy miejscowości dane odometru zdarzenia i błędy JP i KE kontrolerzy i typ kontroli

27 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 27 DANE W JEDNOSTCE POJAZDOWEJ I NA KARCIE ELEKTRONICZNEJ (2) Dane związane z pojazdem Dane identyfikacyjne urządzenia Elementy bezpieczeństwa Załączenie karty i kasowane dane Aktywność kierowcy Miejscowości rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy Dane odometru Szczegółowe dane o szybkości Zdarzenia i błędy Dane kalibracji Dane korekty czasu Dane z kontroli Zastrzeżone dane przedsiębiorstwa Pobieranie danych Dane warunków specjalnych JPKE Dane związane z posiadaczem karty Dane identyfikacyjne karty Dane identyfikacyjne posiadacza Dane prawa jazdy Dane aktywności posiadacza Miejscowości rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy Dane odometru Zdarzenia i błędy Dane użytkowe pojazdu Dane sesji karty Dane z kontroli Dane warunków specjalnych

28 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 28 DOSTEP DO DANYCH W CZASIE KONTROLI 3 podstawowe sposoby: 1.Autoryzacja kartą kontrolną i pobranie danych z jednostki pojazdowej i karty do komputera przenośnego kontrolera 2.Wydruk danych z jednostki pojazdowej i karty 3.Wyświetlenie danych na ekranie jednostki pojazdowej W przypadku 2 oraz 3 nie jest potrzebna karta kontrolna bez której jednak niektóre dane nie są dostępne

29 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 29 PRAWA DOSTEPU DO DANYCH ZWIAZANE Z KARTAMI Za pomocą swojej karty kierowca może wyświetlić i wydrukować wszystkie dane dotyczące jego osoby Za pomocą swojej karty kontroler może wyświetlić, wydrukować i pobrać wszystkie dane Za pomocą swojej karty technik warsztatowy może wyświetlić, wydrukować i pobrać wszystkie dane Za pomocą swojej karty przedsiębiorstwo może wyświetlić i wydrukować wszystkie dane nie zablokowane przez inną firmę Bez karty wszystkie dane mogą być wyświetlane lub wydrukowane z wyjątkiem danych osobowych (nazwisk i numerów kart). W tym wypadku dostęp jest ograniczony do 8 dni

30 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 30 Pierwsze wydanie – Pierwsza aplikacja o kartę tachografu Wymiana – Wymiana karty w wypadku jej zagubienia, kradzieży, lub dysfunkcji Zmiana – Zmiana danych związanych z kartą Odnowienie – Wydanie ponowne po utracie ważności po 5 latach użytkowania RODZAJE APLIKACJI O KARTĘ

31 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 31 Utrzymywanie Centrum Zarządzania Systemem (CZT), Centrum Wytwarzania Kart (CWT), Centrum Personalizacji (CPT), Centrum Certyfikacji (CCT) i Centrum Obsługi Klienta i Dystrybucji (COT) oraz realizowanie ich zadań: CZT: zarządzanie bazami danych, programami, transmisją i funkcjonowaniem infrastruktury teleinformatycznej CWT: wytwarzanie kart gotowych do personalizacji CPT: personalizacja graficzna kartCPT: personalizacja graficzna kart CCT: certyfikacja i personalizacja elektroniczna kartCCT: certyfikacja i personalizacja elektroniczna kart COT: przyjmowanie aplikacji, wprowadzanie danych i rozpatrywanie reklamacji PODSTAWOWE FUNKCJE PODMIOTU WYDAJĄCEGO KARTY

32 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 32 UŻYTKOWNIK CENTRUM WYTWARZANIA KART CENTRUM CERTYFIKACJI CENTRUM PERSONALIZACJI GRAFICZNEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ CEPiK TACHONET UE Kierowcy Pojazdy Aplikacja papierowa Aplikacja elektroniczna CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA I DYSTRYBUCJI CENTRUM ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PROCESY I ELEMENTY SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCE OBSŁUGĘ UŻYTKOWNIKÓW KART Baza kart 3 2 1 6 5 1 4 10 9 8 7 Certyfikaty Klucze 11

33 Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Proszę o pytania Dr inż. Bohdan J. Naumienko Kierownik Projektu POLSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego UE


Pobierz ppt "Dr B.J. Naumienko 05-07-05 Strona 1 Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google