Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego UE Dr inż. Bohdan J. Naumienko Kierownik Projektu SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

2 O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH (STC)
Spis treści prezentacji DEFINICJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STC EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET CELE SYSTEMOWE I REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO KARTY ELEKTRONICZNE 5.1. Użytkownicy i rodzaje karty elektronicznych 5.2. Standard karty elektronicznej z procesorem 5.3. Dane w jednostce pojazdowej i na karcie 5.4. Dostęp do danych w jednostce pojazdowej i na karcie 5.5. Rodzaje aplikacji do podmiotu wydającego karty 5.6. Podstawowe funkcje podmiotu wydającego karty 5.7. Procesy i elementy systemu umożliwiające obsługę użytkowników kart SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

3 DEFINICJA TECHNOLOGICZNA SYSTEMU TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
System teleinformatyczny - określony i spójny zespół elementów tworzących infrastrukturę źródeł danych, sieci komunikacyjnych lokalnych i rozległych, serwerów baz danych i aplikacji oraz stanowisk pracy wraz z interfejsami użytkowników, którzy działają w ramach tej infrastruktury. System Tachografów Cyfrowych (STC) – system teleinformatyczny Unii Europejskiej realizujący cele gospodarki transportowej wyznaczone w europejskich i narodowych regulacjach prawnych w sposób zgodny z tymi regulacjami.

4 EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET
SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

5 EUROPEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA TACHONET
CEL: Zapewnienie wymiany danych między administracjami narodowymi w ramach systemu tachografów cyfrowych (Rozporządzenie n°3821/85 nowelizowane Rozporządzeniami n°2135/98 oraz n°1360/2002 Aneks 1B) TACHONET ZAPEWNIA: Niezawodną i bezpieczną wymianę danych między państwami członkowskimi UE stosującymi tachografy cyfrowe w transporcie drogowym Stosowanie przez państwa członkowskie UE tych samych procedur techniczno-organizacyjnych Wykorzystanie nowoczesnych i standaryzowanych narzędzi oraz infrastruktury e-biznesu TACHONET jest zarządzany przez Departament Transportu i Energii Komisji Europejskiej DG TREN

6 UŻYTKOWNICY TACHONETU
CZYNNI: Pracownicy Podmiotu Wydającego Karty (PWK) Pracownicy służb kontrolnych BIERNI: Kierowcy Warsztaty Przedsiębiorstwa Wydaje sprawdza, modyfikuje Składa aplikację o wydanie, wymianę i zmianę statusu karty TACHOnet XML Messaging System Pracownik PWK Sprawdza, modyfikuje Użytkownik bierny Kontroler

7 ARCHITEKTURA TRANSMISJI W TACHONECIE

8 SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
CELE SYSTEMOWE I REGULACJE PRAWNE SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

9 CELE SYSTEMU ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO I ZMNIEJSZENIE RYZYKA POWAŻNYCH KATASTROF POWODOWANYCH PRZEZ TIR-Y W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU E-BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIENIE UCZCIWEJ KONKURENCJI WŚRÓD PRZEWOŹNIKÓW I OGRANICZENIE NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z FAŁSZOWANIEM ZAPISÓW TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH Modernizacja gospodarki transportowej UE i zwiększenie jej efektywności poprzez wprowadzenie technologii teleinformatycznych kontroli i zarządzania w ramach europejskiego programu Inteligentne Systemy Transportowe Zapewnienie standardów socjalnych w pracy kierowców Wprowadzenia teleinformatycznych technologii i procedur do systemów administracyjnych w ramach europejskiego programu e-państwo

10 PRZEGLĄD REGULACJI PRAWNYCH
Legislacja społeczna UE Regulacje KE dla STC Specyfikacje techniczne KE Ustawy narodowe Rozporządzenia narodowe Dyrektywa 88/599/EEC Aneks 1 Diagram Chart Tachograph Rozporządzenie EEC3820/85 Rozporządzenie EEC3821/85 1. Certyfikacja warsztatów 2. Kontrole okresowe 3. Naprawy 4. Urządzenia diagnostyczne 5. Szkolenie 6. Analiza wypadków 7. Kontrole doraźne w firmach i na drogach 8. Wydawanie kart 9. Wymiana kart i urządzeń 10. Ściąganie danych 11. Archiwizacja danych 12. Przepisy karne Aneks 1B Rozporządzenie EC1360/2002 Rozporządzenie EEC3820/1985 Rozporządzenie EEC2135/98

11 Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne dla JP Instalacja rejestratora
REGULACJE W ANEKSIE 1B Definicje Ogólna charakterystyka i funkcje jednostki pojazdowej (JP): rejestratora (R), karty tachografu (KT), sensora szybkości (SS), kabla łączącego sensor z rejestratorem (K) Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne dla JP Instalacja rejestratora Kontrole drogowe i eksploatacyjne Wydawanie kart Rodzaje akceptacji Załączniki techniczne

12 CERTYFIKACJA STC WEDŁUG REGULACJI UE EEC 2135/98 ORAZ EC1360/2002/ANEKS 1B
European Commission Member State Authorities (MSAs) European Root Certification Authority (EITA) European Interoperability Test Authority (EITA) Card Issuing Authority (CIA) Member State Certification Authority (MSCA) End User Card Personalization Authority (CPA) Member State Type Approval Authority (MSTAA)

13 PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

14 PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO (1)
Jest całkowicie cyfrowy Jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym otwarciem Współpracuje z kartami elektronicznymi Pozwala wyprowadzić dane na drukarkę lub pobrać je do wyświetlenia na monitorze Pozwala kierowcy wprowadzić ręcznie niektóre dane Posiada pamięć pozwalającą na zapis 365 dni pracy kierowcy

15 PODSTAWOWE CECHY TACHOGRAFU CYFROWEGO (2)
Tachograf cyfrowy lub karta kierowcy powinny rejestrować i przechowywać zapisy działalności kierowcy: Czas jazdy (w tym czas ciągłej jazdy) Czas pracy/dostępności Odpoczynek Zarejestrowana działalność kierowcy daje możliwość kontroli poprzez odpowiednie służby ruchu drogowego, które mogą odczytywać zapamiętane przez tachograf dane

16 GRUPY DANYCH ZAPISYWANE W TACHOGRAFIE I NA KARCIE
Dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny VRN oraz identyfikacyjny VIN Dotyczące tachografu : nr urządzenia, nazwa producenta, dysfunkcje Dotyczące kierowcy: nazwisko, imiona i numer prawa jazdy Dotyczące jazdy: odległości, szybkości, czasy jazdy (jeśli kierowca nie załączy karty do tachografu i rozpocznie jazdę to dane będą rejestrowane tylko w VU) Dotyczące innej działalności kierowcy: odpoczynek, dostępność i praca będą rejestrowane poprzez ręczne wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym (mode switch- wcześniejsze dane nie są kasowane przez nowy wpis)

17 SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
KARTY ELEKTRONICZNE SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

18 Personalizowana do użytku
UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH Karta kierowcy Personalizowana do użytku kierowcy Kierowca może mieć tylko jedną kartę 5 lat okres ważności Przechowuje dane z 28 dni pracy

19 Przeznaczona dla techników tachografu instalujących,
UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH Karta warsztatowa Przeznaczona dla techników tachografu instalujących, aktywujących, kalibrujących i ustawiających urządzenia w jednostce pojazdowej 1 rok okresu ważności Personalizowana dla użytku technika warsztatu Wydana wraz z PIN-em

20 Karta przedsiębiorstwa
UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH Karta przedsiębiorstwa Pozwala przedsiębiorstwu zabezpieczyć i pobrać dane zarejestrowane w jednostce pojazdowej 5 lat okresu ważności

21 UŻYTKOWNICY I RODZAJE KART ELEKTRONICZNYCH
Karta kontrolna Wykorzystywana przez kontrolerów Okres ważności 2 lata Karta personalizowana

22 DLACZEGO KORZYSTAMY Z KARTY PROCESOROWEJ?
Karty procesorowe, które są programowalne i wykorzystują kryptografię, zapewniają najlepszą funkcjonalność i bezpieczeństwo Karty bez procesora mają bowiem następujące wady: Karty preprogramowane, posiadające jako do identyfikacji jedynie unikalny numer seryjny, zapewniają wyłącznie elementarny poziom bezpieczeństwa. Karty pamięciowe mogą co prawda zawierać dużo informacji identyfikacyjnej, jednak ponieważ są pasywne, zatem wprowadzane na nich zabezpieczenia są łatwe od ominięcia: Zabezpieczenie pamięci tylko hasłem jest forsowane przez jego odgadnięcie lub inne uzyskanie. Zabezpieczenie pamięci stałą logiką sprzętową jest opłacalne jedynie dla prostych pojedynczych funkcji jak np. w kartach telefonicznych czy w komunikacji miejskiej.

23 ANATOMIA ELEKTRONICZNEJ KARTY PROCESOROWEJ
ELEMENTY KARTY PROCESOROWEJ ELEMENTY FIZYCZNE: podłoże karty, układ scalony (mikroukład, chip), styki (wyprowadzenia elektroniczne). MODUŁ KARTY = układ scalony + styki ELEMENTY PROGRAMOWE: system operacyjny SCOS (np.TCOS) oraz aplety Java Card 2.0

24 DOSTĘP DO DANYCH Karta przedsiębiorstwa, warsztatu lub kontrolna Dane mogą być pobrane do komputera, wydrukowane na drukarce tachografu lub wyświetlone na ekranie tachografu

25 DOSTEPNE RODZAJE DANYCH
6 rodzajów dostępnych danych w szczególności w postaci wydruku: 2 związane z działalnością kierowcy: pobieranie z JP i z karty 2 związane z wydarzeniami i błędami (dysfunkcje czujnika ruchu, JP, karty, etc): pobieranie z JP i z karty 1 związane z danymi technicznymi (pojazd, JP, etc.) 1 związane z przekroczeniami prędkości

26 DANE W JEDNOSTCE POJAZDOWEJ I NA KARCIE ELEKTRONICZNEJ (1)
JP KE Dane związane z pojazdem tachograf dane kalibracji pojazd kierowcy aktywności wszystkich kierowców prowadzących pojazd miejscowości dane odometru szybkość jazdy i jej przekroczenia zdarzenia i błędy JP i KE kontrolerzy i typ kontroli Dane związane z posiadaczem karty identyfikacja kierowcy numer prawa jazdy aktywności kierowcy w czasie jazdy miejscowości dane odometru zdarzenia i błędy JP i KE kontrolerzy i typ kontroli

27 DANE W JEDNOSTCE POJAZDOWEJ I NA KARCIE ELEKTRONICZNEJ (2)
JP KE Dane związane z pojazdem Dane identyfikacyjne urządzenia Elementy bezpieczeństwa Załączenie karty i kasowane dane Aktywność kierowcy Miejscowości rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy Dane odometru Szczegółowe dane o szybkości Zdarzenia i błędy Dane kalibracji Dane korekty czasu Dane z kontroli Zastrzeżone dane przedsiębiorstwa Pobieranie danych Dane warunków specjalnych Dane związane z posiadaczem karty Dane identyfikacyjne karty Dane identyfikacyjne posiadacza Dane prawa jazdy Dane aktywności posiadacza Miejscowości rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy Dane odometru Zdarzenia i błędy Dane użytkowe pojazdu Dane sesji karty Dane z kontroli Dane warunków specjalnych

28 DOSTEP DO DANYCH W CZASIE KONTROLI
3 podstawowe sposoby: Autoryzacja kartą kontrolną i pobranie danych z jednostki pojazdowej i karty do komputera przenośnego kontrolera Wydruk danych z jednostki pojazdowej i karty Wyświetlenie danych na ekranie jednostki pojazdowej W przypadku 2 oraz 3 nie jest potrzebna karta kontrolna bez której jednak niektóre dane nie są dostępne

29 PRAWA DOSTEPU DO DANYCH ZWIAZANE Z KARTAMI
Za pomocą swojej karty kierowca może wyświetlić i wydrukować wszystkie dane dotyczące jego osoby Za pomocą swojej karty kontroler może wyświetlić, wydrukować i pobrać wszystkie dane Za pomocą swojej karty technik warsztatowy może wyświetlić, wydrukować i pobrać wszystkie dane Za pomocą swojej karty przedsiębiorstwo może wyświetlić i wydrukować wszystkie dane nie zablokowane przez inną firmę Bez karty wszystkie dane mogą być wyświetlane lub wydrukowane z wyjątkiem danych osobowych (nazwisk i numerów kart). W tym wypadku dostęp jest ograniczony do 8 dni

30 RODZAJE APLIKACJI O KARTĘ
Pierwsze wydanie – Pierwsza aplikacja o kartę tachografu Wymiana – Wymiana karty w wypadku jej zagubienia, kradzieży, lub dysfunkcji Zmiana – Zmiana danych związanych z kartą Odnowienie – Wydanie ponowne po utracie ważności po 5 latach użytkowania

31 PODSTAWOWE FUNKCJE PODMIOTU WYDAJĄCEGO KARTY
Utrzymywanie Centrum Zarządzania Systemem (CZT), Centrum Wytwarzania Kart (CWT), Centrum Personalizacji (CPT), Centrum Certyfikacji (CCT) i Centrum Obsługi Klienta i Dystrybucji (COT) oraz realizowanie ich zadań: CZT: zarządzanie bazami danych, programami, transmisją i funkcjonowaniem infrastruktury teleinformatycznej CWT: wytwarzanie kart gotowych do personalizacji CPT: personalizacja graficzna kart CCT: certyfikacja i personalizacja elektroniczna kart COT: przyjmowanie aplikacji, wprowadzanie danych i rozpatrywanie reklamacji

32 PROCESY I ELEMENTY SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCE OBSŁUGĘ UŻYTKOWNIKÓW KART
CEPiK 5 4 Kierowcy CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA I DYSTRYBUCJI 6 CENTRUM WYTWARZANIAKART Pojazdy CENTRUM ZARZĄDZANIA SYSTEMEM 1 UŻYTKOWNIK Baza kart Aplikacja papierowa 11 2 10 1 Aplikacja elektroniczna CENTRUM CERTYFIKACJI 7 CENTRUM PERSONALIZACJI GRAFICZNEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ 8 Klucze 9 Certyfikaty TACHONET UE 3

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Proszę o pytania
POLSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH Projekt Polskiego Systemu Tachografów Cyfrowych w ramach programów e-Bezpieczeństwa oraz Inteligentnego Systemu Transportowego UE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Proszę o pytania Dr inż. Bohdan J. Naumienko Kierownik Projektu


Pobierz ppt "O KARTACH W SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google