Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A ctive S erver P ages Technologia dostępu do danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A ctive S erver P ages Technologia dostępu do danych."— Zapis prezentacji:

1 A ctive S erver P ages Technologia dostępu do danych

2 2 Czym jest ASP? Jest jedną z wielu technologii wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych stron WWW Dokumenty ASP składają się z dwóch elementów: Kodu programu Kodu HTML

3 3 Kod programu Kod programu może być napisany przy pomocy wielu różnych języków skryptowych Standardowo MS przewidział wykorzystanie VB Script Normalnie korzysta się z tak z VB Script jak i Java Script

4 4 Jak działa statyczny WWW? Oczywiście w technologii klient-server

5 5 Jak działa dynamiczny WWW? Oczywiście w technologii klient-server

6 6 Gdzie działa skrypt ASP? Skrypt ASP wykonywany jest CAŁKOWICIE po stronie servera! W dokumencie ASP można także umieszczać skrypty wykonywane po stronie klienta (w przeglądarce). Najczęściej wykorzystuje się tu Java Script

7 7 Przykład skryptu ASP Pierwszy skrypt w ASP Bieżąca godzina na serwerze to:

8 8 Tworzenie kodu ASP Kod ASP jest ograniczony znacznikami Można użyć również znaczników i Jednak lepszą metodą jest użycie pierwszego znacznika, czyli (chodzi o kolejność wykonania linii kodu)

9 9 Znaczniki ASP i HTML Wewnątrz znaczników nie można umieścić innej pary tych znaczników Wewnątrz znaczników HTML można umieszczać kod ASP, ale wewnątrz znaczników Tworząc kod ASP powinniśmy stosować przejrzysty zapis znaczników

10 10 Dyrektywy wstępne (1) Na początku dokumentu ASP można umieścić dyrektywę określającą język skryptowy (VB lub JavaScript) Brak deklaracji języka jest traktowany jako wybór VB

11 11 Dyrektywy wstępne (2) Bezpośrednio po dyrektywie językowej powinna pojawić się deklaracja wymuszająca JAWNĄ deklarację zmiennych. Dzięki niej unikniemy problemów z użyciem nieistniejącej zmiennej

12 12 Obiekt Response Do zwracania wartości zmiennej czy wyrażenia (do postaci kodu HTML) służy metoda Response.Write(wyrazenie) Z pomocą Response.Write można zwrócić także zwykły tekst, przy czym może on zawierać znaczniki HTML Zamiast Response.Write(wyrazenie) można użyć skrótu

13 13 Komentarze w kodzie W kodzie ASP komentarze sygnalizowane są apostrofem W kodzie HTML komentarze są zawarte między parą znaczników W skrypcie Java komentarze są zaznaczane parą ukośników

14 14 Zmienne w ASP Język VBScript nie rozróżnia typu zmiennej na etapie definicji. Każda zmienna, przed nadaniem jej wartości, jest typu Variant Po przypisaniu wartości ma odpowiedni (do wartości) typ danych

15 15 Nazwy zmiennych (1) Warto stosować prefixy wskazujące na typ przechowywanych danych i – Integer, np.: iLicznik sng – Single, np.. sngPodatek dbl – Double, np.. dblWynik str – String, np.. strNazwisko dt – Date, np.. dtDataUrodzenia

16 16 Nazwy zmiennych (2) bol – Boolean, np.. bolZaznaczone cur – Currency, np.. curKwotaBrutto obj – Object, np.. objFormularzRejestracji Nazwy zmiennych powinny być opisowe

17 17 Stałe Stałe są podobne do zmiennych, a zasadnicza różnica polega na tym, że po utworzeniu nie można zmienić ich wartości. Stałe tworzone są z pomocą deklaracji Const NAZWA_STALEJ = wartość Dla odróżnienia stałych od zmiennych nazwy stałych mogą być pisane dużymi literami

18 18 Tablice Deklaracja jak w VB: Dim strDni(6) Dolnym indexem jest 0 Przypisanie wartości jawne Z wykorzystaniem funkcji Array strDni=Array(poniedziałek,wtorek, środa,czwartek,piątek,sobota, niedziela)

19 19 Jak określić typ zmiennej? Funkcja VarType(zmienna) zwraca typ danych przechowywany w danej zmiennej Funkcja zwraca wartości od 0 do 17 dla podstawowych typów zmiennych (np. 2 dla integer). Dla tablicy zwracana jest wartość wyrażenia 8192+wartosc_typu (np. 8200 dla strDni, co wynika z 8192+8=8200)

20 20 Jak określić typ zmiennej? Funkcja TypeName(zmienna) zwraca ciąg znaków określający typ danych przechowywanych w zmiennej. W pokazanym niżej przykładzie zobaczymy typ Integer

21 21 Operatory działań Standardowe (+,-,*,/,^) Dzielenie całkowite, np. 5 \ 2 daje 2 Reszta z dzielenia całkowitego, 5 Mod 2 daje 1 Konkakenacja, łączenie stringów, np. Ala& &Kowalska Operatory porównania

22 22 Logika sterująca (1) Struktura If.... Then....else.... End if Struktura If.... Then.... Elseif.... Then.... Elseif.... Then..... End if

23 23 Logika sterująca (2) Select case zmienna case wartosc1 cos tam.... Case wartoscN cos tam..... Case else cos tam.... End select

24 24 Logika sterująca (3) -pętle Do... Loop Do While.... Loop iCount=1 Do While iCount<=10 Response.Write(iCount) iCount=iCount+1 Loop Przed wykonaniem pętli sprawdzany jest warunek (czy jest prawdą)

25 25 Logika sterująca (3) -pętle Do While.... Loop (inna wersja) iCount=1 Do Response.Write(iCount) iCount=iCount+1 Loop While iCount<=10 Przed ponownym wykonaniem pętli sprawdzany jest warunek

26 26 Logika sterująca (3) -pętle Do Until.... Loop iCount=1 Do Response.Write iCount iCount=iCount+1 Loop Until iCount>10 Przed wykonaniem pętli sprawdzany jest warunkek (czy jest fałszem)

27 27 Logika sterująca (3) -pętle Do Until.... Loop (inna wersja) iCount=1 Do Until iCount>10 Response.Write(iCount) iCount=iCount+1 Loop Przed ponownym wykonaniem pętli sprawdzany jest warunek (czy jest fałszem)

28 28 Logika sterująca (3) -pętle While.... Wend, działa tak samo jak Do While... Loop iCount=1 While iCount<=10 Response.Write(iCount) iCount=iCount+1 Wend

29 29 Logika sterująca (3) -pętle For... Next For iLicznik To 100 Step 2 Response.write(iLicznik) Next iLicznik Step nie jest potrzebny przy skoku o 1 Możliwe jest użycie licznika malejąco (Step ujemny)


Pobierz ppt "A ctive S erver P ages Technologia dostępu do danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google