Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turbo Pascal Turbo Pascal - jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka PASCAL, zintegrowane srodowisko programistyczne, produkt firmy Borland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turbo Pascal Turbo Pascal - jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka PASCAL, zintegrowane srodowisko programistyczne, produkt firmy Borland."— Zapis prezentacji:

1 Turbo Pascal Turbo Pascal - jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka PASCAL, zintegrowane srodowisko programistyczne, produkt firmy Borland International

2 Historia wersja 1.0 środowiska TURBO Pascal została wprowadzona na rynek w 1983 roku. wersja 4.0 ukazała się w XI 1987 r. i wprowadziła pojęcie modułu i kompilacji warunkowej w roku 1988 pojawiła się wersja 5.0 (wśród nowości znalazły się typy proceduralne i funkcyjne - jako zapowiedź skierowania produktu w stronę obiektowości oraz możliwość debugowania kodu źródłowego. wersja 5.5 wprowadziła nowy, rewolucyjny w odniesieniu do języka Pascal typ danych: typ obiektowy. ostatnia wersja oznaczona została numerem 7.0, a jej następcą stał się w 1995 r. Borland Delphi 1.0 wraz z językiem Object Pascal.

3 Podstawy – Budowa Programy napisane w języku Turbo Pascal, tak jak i w większości innych języków, posiadają swoją własną określoną budowę. Każdy poprawny program powinien składać się z nagłówka, deklaracji modułów oraz bloku głównego. W jego nagłówku określamy nazwę naszego programu. Nazwa ta nie jest jednak nigdzie wyświetlana, jest widoczna tylko w kodzie źródłowym dla wiadomości programisty. Przykładowy nagłówek może wyglądać np. tak: PROGRAM Nazwa_programu; W nazwie programu można używać liter, cyfr i znaku podkreślenia. Nie wolno natomiast zacząć nazwy od cyfry, ani używać w niej nawiasów, kropek itp. Występuje ona po słowie PROGRAM. Podczas pisania programów zaleca się wstawianie nagłówka, jednak nie jest on konieczny. Występuje opcjonalnie.

4 Deklaracja Stałych StałeStałe deklaruje się jeszcze przed głównym programem słowem kluczowym "Const", w programie przykładowo wygląda to tak: Const pi=3,14; autor=zdolny tadek; sprawdz=TRUE; Jak już pewnie zauważyłeś nawet w tak prostym programiku, zastosowałem wcięcia dzięki temu widzimy, które linie są liniami ze stałymi a które nie. Zadeklarowałem tutaj trzy stałe: pi" - przypisana została do niej liczba 3,14, teraz jeżeli dalej w programie użyjemy stałej pi" będzie ona postrzegana przez kompilator jako liczba 3,14, można ją dodawać, odejmować, wyświetlać itd. Stała autor" jest ciągiem znaków zdolny tadek, a "sprawdz" jest postrzegane jako stała logiczna "PRAWDA" wcięcia.

5 Deklaracja Zmiennych Zmienne Zmienne deklaruje się podobnie jak stałe jeszcze przed głównym programem, słowem kluczowym "Var", w programie przykładowo wygląda to tak: Var X :byte; imie, nazwisko :string; {1} Teraz zmienne zostały przypisane do danego typu, i ich wartość będzie można dowolnie zmieniać w zakresie tego typu. Zwróć uwagę że pomiędzy nazwą zmiennej a jej rodzajem, został użyty dwukropek zamiast znaku równości jak to miało miejsce przy stałych. Możliwe jest definiowanie wielu zmiennych tego samego typu w jednej linii, wystarczy je wtedy rozdzielić przecinkami {1}. KAŻDA ZMIENNA PRZED UŻYCIEM W PROGRAMIE MUSI BYĆ WCZEŚNIEJ ZADEKLAROWANA.typu

6 Kolejnym elementem programu jest deklaracja modułów. "Mówi" ona kompilatorowi, jakie moduły mają zostać dołączone do programu. Dołączane moduły udostępniają nam dodatkowe procedury i funkcje (polecenia, które będziemy później mogli użyć). Istnieje wiele modułów. Można również tworzyć własne. Dokładnie zostaną one omówione w kolejnych artykułach. Przykładowa deklaracja modułów może wyglądać następująco: USES Crt,Dos; Wszystkie moduły deklarowane są po słowie kluczowym USES i są oddzielone między sobą przecinkiem. Deklaracja modułów występuje (tak jak nagłówek) opcjonalnie. Skromną część procedur i funkcji udostępnia nam moduł SYSTEM, który dołączany jest do naszego programu automatycznie. Deklaracja modułów (bibliotek)

7 Po deklaracji modułów występuje blok główny programu. Mieści się on pomiędzy słowami BEGIN (początek) i END. (koniec). Blok ten jest obowiązkowy. Poprawnie napisany program (szablon) wyglądać może więc tak: PROGRAM Moj_pierwszy_program; USES Crt,Dos; BEGIN...treść programu... END. Wielkość liter w programach napisanych w języku Turbo Pascal nie gra roli (w przeciwieństwie do programów napisanych np. w C/C++). Można więc używać i małych, i wielkich liter. Po instrukcji END występuje kropka. Każda napisana poprawnie instrukcja powinna być zakończona średnikiem. Zapominanie wstawienia średnika jest najczęstszym błędem popełnianym przez początkujących, uniemożliwiającym poprawną kompilację. Blok główny programu

8 P rosty program wyświetlający na ekranie napis. Do wyświetlenia tekstu użyjemy procedury WRITELN. Ponieważ znajduje się ona w module SYSTEM nie musimy deklarować żadnych innych unitów (modułów). Najprostszy program Procedura Writeln oczekuje argumentu,który ma zostać przez nią wyświetlony. Może to być tekst (jak w przykładzie) i wówczas umieszczamy go w apostrofach, a może to być również liczba. Procedurze Writeln możemy przekazać również kilka argumentów i wszystkie one zostaną wyświetlane. Kolejne argumenty (do każdej funkcji/procedury) oddzielamy od siebie przecinkiem i obejmujemy wszystkie razem w nawiasy. Oto przykład: Writeln('Mam',10+5,' lat'); PROGRAM Witaj; BEGIN Writeln(Witaj w krainie języka Pascal); END.

9 Komentarze są to teksty (objaśnienia), których kompilator nie bierze pod uwagę, są one ignorowane. Widoczne są tylko przez programistę. Komentarze wstawia się między nawiasami klamrowymi "{" i "}" lub między dwuznakami "(*" i "*)". Wstawianie ich jest bardzo ważne, gdyż w dużych programach łatwo się można pogubić. Komentarze PROGRAM Witaj; BEGIN Writeln('Mam',10+5,' lat'); {procedura Writeln wyświetla napisy to jest komentarz} END.

10 Program pascalowy składa się z ciągu rozdzielonych średnikami instrukcji położonych pomiędzy słowami kluczowymi begin i end. Instrukcje stanowią symboliczny zapis operacji, które ma wykonać komputer. Instrukcje mogą zawierać wyrażenia oraz wywołania funkcji i procedur. Podsumowanie

11 Wyrażenia składają się ze stałych, operatorów i tzw. identyfikatorów. Identyfikatory są nazwami obiektów składających się na program. Mogą one zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia, nie mogą jednak zaczynać się od cyfr. Aby skompilować program, używamy polecenia Make ( F9 ). Ewentualne błędy kompilacji są odpowiednio sygnalizowane. Aby zapisać program, użyj polecenia Save ( F2 ). Do odczytania zapisanego programu z dysku służy polecenie Open ( F3 ). Chcąc uruchomić program, musisz wydać polecenie Run ( Ctrl - F9 ).


Pobierz ppt "Turbo Pascal Turbo Pascal - jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka PASCAL, zintegrowane srodowisko programistyczne, produkt firmy Borland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google