Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równoległy algorytm metody Jacobiego rozwiązywania zagadanienia brzegowego dla eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równoległy algorytm metody Jacobiego rozwiązywania zagadanienia brzegowego dla eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych."— Zapis prezentacji:

1 Równoległy algorytm metody Jacobiego rozwiązywania zagadanienia brzegowego dla eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych

2 Sformułowanie problemu

3 Dyskretyzacja zagadnienia

4 Rozwiązanie numeryczne metodą iteracji Jacobiego

5 Kod szeregowy iteracji Jacobiego
!Main Loop DO WHILE(.NOT.converged) ! perform 4 point stencil DO j=1, n DO i=1, n B(i,j)=0.25*(A(i-1,j)+A(i+1,j)+A(i,j-1)+A(i,j+1)-& H*H*F(I,J)) END DO ! copy result back into array A A(i,j) = B(i,j) ... ! convergence test omitted

6 Przykładowy podział punktów siatki pomiędzy procesory dla 9 warstw i 3 procesorów

7 Projektowanie komunikacji
Do obliczenia elementów tablicy u leżących na granicy podziału, procesor o 1 będzie potrzebował elementów u z pierwszego rzędu przypisanego procesorowi 2 oraz ostatniego rzędu przypisanego procesorowi 0.Podobnie, procesory 0 i 2 będą potrzebowały od procesora 1 elementów z odpowiednio pierwszego i ostatniego rzędu jemu przypisanych.

8 Kod iteracji Jacobiego dla warstwy punktów siatki przypisanej danemu procesorowi
c Perform a Jacobi sweep for a 1-d decomposition. c Sweep from a into b subroutine sweep1d( a, f, nx, s, e, b ) integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1), f(0:nx+1,s-1:e+1), + b(0:nx+1,s-1:e+1) integer i, j double precision h h = 1.0d0 / dble(nx+1) do 10 j=s, e do 10 i=1, nx b(i,j) = 0.25 * (a(i-1,j)+a(i,j+1)+a(i,j-1) + a(i+1,j) - h * h * f(i,j) ) 10 continue return end

9 Wariant bardzo nieoptymalny (blokujące SEND i RECEIVE)
subroutine exchng1( a, nx, s, e, comm1d, nbrbottom, nbrtop ) include 'mpif.h' integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1) integer comm1d, nbrbottom, nbrtop integer status(MPI_STATUS_SIZE), ierr C call MPI_SEND( a(1,e), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, * nbrtop, 0, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,s-1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, * nbrbottom, 0, comm1d, status, ierr ) call MPI_SEND( a(1,s), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, * nbrbottom, 1, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,e+1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, * nbrtop, 1, comm1d, status, ierr ) return end

10 Czas oczekiwania przez poszczególne procesory na dane w przypadku zastosowania wariantu 1

11 Rozpoczynanie albo od SEND albo od RECEIVE w zależności od rzędu procesora
subroutine exchng1( a, nx, s, e, comm1d, nbrbottom, nbrtop ) use mpi integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1) integer comm1d, nbrbottom, nbrtop, rank, coord integer status(MPI_STATUS_SIZE), ierr ! call MPI_COMM_RANK( comm1d, rank, ierr ) call MPI_CART_COORDS( comm1d, rank, 1, coord, ierr ) if (mod( coord, 2 ) .eq. 0) then call MPI_SEND( a(1,e), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, & nbrtop, 0, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,s-1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, & nbrbottom, 0, comm1d, status, ierr ) call MPI_SEND( a(1,s), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, & nbrbottom, 1, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,e+1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, & nbrtop, 1, comm1d, status, ierr ) else endif return end

12 Wykorzystanie procedury MPI_Sendrecv
subroutine exchng1( a, nx, s, e, comm1d, nbrbottom, nbrtop ) include 'mpif.h' integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1) integer comm1d, nbrbottom, nbrtop integer status(MPI_STATUS_SIZE), ierr c call MPI_SENDRECV(a(1,e), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, 0, & a(1,s-1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, 0, comm1d, status, ierr ) call MPI_SENDRECV(a(1,s), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, 1, & a(1,e+1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, 1, comm1d, status, ierr ) return end

13 Używanie buforowanego SEND
subroutine exchng1( a, nx, s, e, comm1d, nbrbottom, nbrtop ) use mpi integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1) integer comm1d, nbrbottom, nbrtop integer status(MPI_STATUS_SIZE), ierr call MPI_BSEND( a(1,e), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, 0, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,s-1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, & 0, comm1d, status, ierr ) call MPI_BSEND( a(1,s), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, & 1, comm1d, ierr ) call MPI_RECV( a(1,e+1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, & 1, comm1d, status, ierr ) return end

14 Połączenie nieblokowanego SEND z WAITALL
subroutine exchng1( a, nx, s, e, comm1d, nbrbottom, nbrtop ) include 'mpif.h' integer nx, s, e double precision a(0:nx+1,s-1:e+1) integer comm1d, nbrbottom, nbrtop integer status_array(MPI_STATUS_SIZE,4), ierr, req(4) C call MPI_IRECV (a(1,s-1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, 0, * comm1d, req(1), ierr ) call MPI_IRECV (a(1,e+1), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, 1, * comm1d, req(2), ierr ) call MPI_ISEND (a(1,e), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrtop, 0, * comm1d, req(3), ierr ) call MPI_ISEND (a(1,s), nx, MPI_DOUBLE_PRECISION, nbrbottom, 1, * comm1d, req(4), ierr ) call MPI_WAITALL ( 4, req, status_array, ierr ) return end

15 Program główny: definiowanie topologii w celu podziału procesorów pomiędzy poszczególne warstwy siatki. Źródło programu

16 Porównanie czasów wykonania równoległego kodu iteracji Jacobiego dla zagadnienia Poissona dla różnych wariantów komunikacji P Blokujące send Uporządkowane send sendrecv Buforowane send Nieblokujące send 1 5.38 5.54 5.40 2 2.77 2.88 2.91 2.75 4 1.58 1.56 1.57 1.50 1.51 8 1.15 0.947 0.931 0.854 0.849 16 1.18 0.574 0.534 0.521 0.545 32 1.94 0.443 0.451 0.452 0.397 64 3.73 0.447 0.391 0.362


Pobierz ppt "Równoległy algorytm metody Jacobiego rozwiązywania zagadanienia brzegowego dla eliptycznych równań różniczkowych cząstkowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google