Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwecja – Helsingborg –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwecja – Helsingborg –"— Zapis prezentacji:

2 Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010.
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Zarządzanie siecią wsparcia dla osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

3 Małgorzata Arendarska
UCZESTNICY Mirosława Jezior Mirosława Jezior Piotr Harhaj Ewelina Nowak Małgorzata Arendarska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

4 OSOBY MONITORUJĄCE Katarzyna Stec Tomasz Brzeski
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych OSOBY MONITORUJĄCE Katarzyna Stec Tomasz Brzeski Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

5 KOORDYNATORZY Piotr Harhaj Marie Christiansen

6 ZARZĄDZANIE VOF DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ZARZĄDZANIE VOF Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

7

8 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych KUNDCENTER Kundcenter – miejsce w centrum miasta, gdzie uzyskać można pełną informację, dotyczącą pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych Prezentacja obszarów zadaniowych sekcji skupionych w Kundcenter Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

9 Miejsce skupiające działania 3 sekcji
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Miejsce skupiające działania 3 sekcji customer service (punkt informacyjny) wolontariatu researchers’ team (zespół profilaktyki dla osób +80) tworzących łącznie 15-to osobowy zespół PRACY PREWENCYJNEJ jest w strukturze VOF znajduje się w centrum miasta Pracownicy Kundcenter i Stażystka… Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

10 CUSTOMER SERVICE (PUNKT INFORMACYJNY)
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych CUSTOMER SERVICE (PUNKT INFORMACYJNY) Cele udzielenie klientowi pełnej i dedykowanej informacji, diagnozowanie problemu i przekierowanie klienta do odpowiedniej instytucji lub osoby, prowadzenie dokumentacji dotyczącej problemów z jakimi przychodzą klienci i pomocy jakiej oczekują, Zadania informacja dla klienta przyjmowanie aplikacji o alarmy na przegub dłoni (dot. osób +67) wyrabianie identyfikatorów dla pracowników departamentu Metody pracy, personel informacja udzielana jest: bezpośrednio na miejscu, telefonicznie, elektronicznie, własna strona internetowa, szerokie zaplecze informacji drukowanej – różnorodne ulotki dot. prowadzonej form i zakresu pomocy, nie prowadzi się dokumentacji dotyczącej klienta, prowadzi się akcje informacyjne przy okazji organizowanych w mieście imprez, obsługiwany jest przez 4 osoby personelu – podpielęgniarki Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

11 WOLONTARIAT Zadania Cele wyszukiwanie klienta,
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych WOLONTARIAT Zadania wyszukiwanie klienta, pozyskiwanie wolontariuszy, dobieranie wolontariusza do klienta – robi to koordynator po rozmowie z klientem, podpisywanie kontraktów z wolontariuszami, przeprowadzanie szkoleń i koordynowanie pracy wolontariuszy, Cele podnoszenie standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im prowadzenia czynnego życia towarzyskiego, także poza domem, np.: meeting point; Spotkania personelu z wolontariuszami Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

12 Personel, praca wolontariusza
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Personel, praca wolontariusza wolontariat koordynują 2 osoby personelu; szkolenia: 3 spotkania po 3 godziny(wolontariusz poznaje zadania, strukturę; odbywa przygotowanie medyczne dot. chorób wieku starczego, np.: demencji), kontrakt z VOF- zawiera ubezpieczenie wolontariusza i zapewnia zwrot poniesionych kosztów, np.: dojazdy, parkingi, praca ma charakter czysto towarzyski wolontariusz sam decyduje z jaką częstotliwością i ile czasu spędza z klientem obecnie 125 wolontariuszy czynnych; 40 uśpionych; wśród czynnych 25 osób pracuje w serwisie book is coming, Prezentacja strony internetowej Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

13 RESEARCHERS’ TEAM Cele Zadania Metody pracy, personel
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych RESEARCHERS’ TEAM Cele objęcie wsparciem osoby powyżej 80 r. ż., które dotychczas nie korzystają z systemu pomocy,(ok. 6 tys. to osoby +80, w tym ok. 2 tys. nie ma wsparcia), Zadania rozpoznawanie warunków życia ludzi powyżej 80r.ż. informowanie o formach pomocy, wypełnianie i analiza anonimowych ankiet, na podstawie których powstają statystyki dla miasta – ważne źródło informacji w kreowaniu polityki socjalnej, Metody pracy, personel 2 osoby personelu – podpielęgniarki, dziennie pracownik wchodzi max. do 2 środowisk, spędza u klienta ok. 1-1,5 godz. oferta dla klienta w formie listu ze zdjęciem pracownika i telefonem kontaktowym, aranżowanie spotkań w domu klienta lub w biurze – dot. osób które wyraziły chęć spotkania, Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

14 MEETING POINT Cele, zadania Personel, praca
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych MEETING POINT Cele, zadania umożliwienie prowadzenia czynnego życia towarzyskiego osobom starszym i niepełnosprawnym animowanie działań wspierających osoby starsze, niepełnosprawne w funkcjonowaniu społecznym organizowanie szerokiej gamy zajęć Personel, praca 1 osoba koordynująca działanie na podstawie miesięcznego grafiku duża swoboda uczestników – sami decydują co i kiedy robią 16 takich miejsc w mieście; w każdym stołówka (odpłatna) Marie w Meeting Point Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

15 Przerwa na przemyślenia
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Wykład w Meeting Point Przerwa na przemyślenia Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

16 DAY CARE CENTER Zarządzanie, personel 5 takich centrów w mieście
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych DAY CARE CENTER Zarządzanie, personel 5 takich centrów w mieście manager – 1 osoba nad DCC i Meeting Point max. 12 klientów – zależy od ilości personelu i warunków Pomieszczenia Day Care Center Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

17 HOME CARE UNIT Wiadomości ogólne 7 units w mieście + 1 patrol nocny
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych HOME CARE UNIT Wiadomości ogólne 7 units w mieście + 1 patrol nocny każdy Unit ma swojego managera jest to kompleksowa całodobowa pomoc domowa miesięczna opłata 100 koron pierwsza wizyta w domu klienta – idzie kilka osób Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

18 ARCHITECTURE APARTAMENT PRESENTATION Finansowanie,praca, personel
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ARCHITECTURE APARTAMENT PRESENTATION Zadania mieszkanie pokazowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych umiejscowione w dziale pracy prewencyjnej Cele przystosowanie sprzetów życia codziennego dla potrzeb osób niepełnosprawnych prezentowanie udogodnień Finansowanie,praca, personel finansowane przez gminę funkcjonuje 2 dni w tygodniu pełna odpłatność za sprzęt 1 osoba zatrudniona - podpielęgniarka Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

19 Przykłady udogodnień DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Przykłady udogodnień Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

20 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

21 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

22 VILLA LUISE Cele, zadania
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych VILLA LUISE Cele, zadania Zapewnienie czasowo całodobowej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym mieszkającym w środowisku i zdeklarowanych tam pozostać do końca życia danie wsparcia dla rodzinom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi w środowisku gdyński odpowiednik to Ośrodek dla przewlekle chorych przy ul .Bosmańskiej Villa z zewnątrz Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

23 Praca, personel Czas pobytu max. 2 tyg.
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Praca, personel Czas pobytu max. 2 tyg. przed przyjęciem wywiad w domu klienta – robią 2 osoby personel zawsze dostępny dla klienta różne formy aktywności klient nazywany Gościem 17 miejsc w placówce obecnie pomagają 300 rodzinom Jadalnia Pani Józefa – Polka, od 38 lat w Szwecji Pomieszczenia dziennego pobytu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

24 Aneks kuchenny w pokoju
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Wyposażenie pokoju Aneks kuchenny w pokoju Kasetki – na kosztowności i na leki Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

25 Charakterystyczne lalki 
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Charakterystyczne lalki  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

26 OMTUMLAREN OŚRODEK ADAPTACYJNY
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych OMTUMLAREN OŚRODEK ADAPTACYJNY Ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym nasz odpowiednik to ŚDS w Gdyni - Ośrodek Adaptacyjny, ul Maciejewicza Jedna z 7 sal doświadczania świata Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

27 NOCNY PATROL (NACHTE PATROL)
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych NOCNY PATROL (NACHTE PATROL) Cele utrzymanie osób niepełnosprawnych jak najdłużej w ich środowisku jest to nocna forma Home Care Unit Praca praca od 23-06 nawet do 100 wizyt jednej nocy Pomoc ta wpisuje się w profilaktykę i interwencję działa 3 lata Zadania nocne wyjazdy planowane i interwencyjne Personel Zatrudnia 25 osób system pracy: 1 dzień-1 noc- 1 dzień wolny 3 leaderów 2 pielęgniarki – wyjeżdżają jedynie gdy potrzebna jest pomoc medyczna 10 osób na jednej zmianie Nachte Patrol i Stażyści Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

28 II Tydzień – część praktyczna stażu
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych II Tydzień – część praktyczna stażu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

29 FREGATTEN placówka pobytu stałegodla osób starszych/niepełnosprawnych
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych FREGATTEN placówka pobytu stałegodla osób starszych/niepełnosprawnych zadaniem jej jest całodobowa opieka nad ludźmi którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować w środowisku nawet przy wsparciu systemu pomocy dysponuje 70 miejscami są 3 oddziały Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

30 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Zarządzanie, personel Na czele placówki manager – odpowiedzialny za budżet i politykę personalną Raz w roku spotkania indywidualne z pracownikami Koordynator – współpracuje ściśle z kierownikiem placówki; odpowiedzialny za sprawy administracyjne i za bezpośredni kontakt z pracownikami; w razie potrzeby pracuje na oddziale, Pozostały personel ułożony w strukturę poziomą lecz każdy wykonuje inne zadania 72 osoby personelu 58 podpielęgniarek, z których 30 pracuje na pełen etat; pielęgniarki 2,5 etatu, fizykoterapeuta – 1 osoba pracuje z 5-oma osobami dziennie max. Manager i Stażystki Rehabilitantka Ina - podpielęgniarka Danka - podpielęgniarka Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

31 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Praca z klientem Podpielęgniarki mają dostęp do systemu komputerowego (nawet w domu) – informacje o kliencie, Każda podpilęgniarka ma dodatkowe obowiązki np.: ustalanie grafiku, zamawianie pielucho majtek, organizowanie wolnego czasu podopiecznym, terapie alternatywne – masaż, spisywanie historii podejście bardzo indywidualne, duża swoboda klienta (wyposażenie pokoju duża ilość formularzy dla pełnego monitoringu stanu mieszkańca Mieszkanka domu Wolontariuszka prowadząca kółko muzyczne Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

32 Impreza zorganizowana przez personel
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Impreza zorganizowana przez personel Forma integracji dla mieszkańców Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

33 Wizyta w innej placówce o tym samym charakterze
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Wizyta w innej placówce o tym samym charakterze zasada działania i struktura taka sama jak Fregatten 30 miejsc Spotkałyśmy pisarkę i ilustratorkę książek dla dzieci Ann Marie Sjogren, której natchnieniem jest morze Ann Marie Sjogren jej motto – Ruchomy stół oznacza aktywny mózg Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

34 HOME CARE UNIT To dział zajmujący się pomocą swiadczonąw domu klienta
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych HOME CARE UNIT To dział zajmujący się pomocą swiadczonąw domu klienta Odwiedzony przez nas Home Care Unit podzielony na 3 obszary pracuje w nim 60 osób w całym mieście jest 7 HCU Siedziba Home Care Unit Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

35 zapewnienie kompleksowego wsparcia w domu klienta
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Zadania zapewnienie kompleksowego wsparcia w domu klienta wsparcia dawać wyłącznie tyle ile potrzeba – nie więcej Dokumentacja Cele utrzymanie osoby jak najdłużej w środowisku utrzymanie jak najdłużej w sprawności Podstawowe wyposażenie w terenie Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

36 Rejony działani a zespołu
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Personel, praca 12 osób pracuje na mniej niż 100% ( od 60% do 90% ) pracownicy pracują od 645 do 2300 Budżet roczny Zespołu – 27 mln SK ( 9 ty s. SK na jedną decyzję SOL ) Zespół rejonu Eneborg Rejony działani a zespołu Eneborg Wilson Park Ollympia Zadania Leadera planowanie pracy poszczególnych grup w rejonach wizyty u nowego klienta z rehabilitantem i SOL-oficerem Regularna praca opiekunki u 4-6 osób Leader Team – Ann z pielęgniarkami i rehabilitantką Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

37 Maritta Eneborg Olympia Wilson Park
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Maritta Team leader Ann Jesica Eneborg 9 Olympia Wilson Park podpielęgniarki fizykoterapeuta Fizykoterapeuta - 60% rehabilitantka- 100% rehabilitantka pielęgniarki 2 – 150% % pielęgniarki 2 – 150% pielęgniarki 2 – 175% Struktura organizacyjna Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

38 Rododendron team w czasie wolnym…
Obserwacja przyrody z bliska napawała nas radością…

39 Efekty obcowania z… przyrodą

40 Zamek Hamleta majaczył w oddali…

41 Lecz z bliska okazał się całkiem piękny, duuuży i… wyraźny!

42 TO BE OR NOT TO BE

43 Zamek sprzyjał nawiązywaniu nowych przyjaźni ;)

44 Każdy mógł oddać się tam ulubionemu zajęciu

45 Spacer ulicami Helsingoru

46 Zabawkowy uliczny second hand …i specjaliści ds. zabawek - DZIECI

47 Rododendron team i KOPENHAGA
Oczekiwano nas tłumnie i z niecierpliwością

48 Niestety na wesele nas nie zaproszono ;((
MŁODA PARA

49 …więc dołączyliśmy do innych

50 zabawa była przednia

51 Pod okiem czujnych monitorów
Po dzikich tańcach odpoczynek w parku Pod okiem czujnych monitorów

52

53 Rododendron Team na królewskich włościach

54 Plaga króliczków w Sofiero…
inne trochę zmęczone… niektóre bardzo piękne… Króliczkom ktoś się przyglądał…

55 Po uczcie dla ducha coś dla ciała … i szwedzkich przyjaciół

56 Wieczór Polsko-Szwedzko-Ukraiński

57 Wschodnioeuropejska kuchnia bardzo gościom smakowała…

58 pracowaliśmy jak Tytani…
A w domku… pracowaliśmy jak Tytani… Często do późnej nocy…

59 Dlatego dla odreagowania…
Chłodziliśmy przegrzane zwoje przy fontannach… Fotografowaliśmy prostokątne drzewa … Czy wchodziliśmy po schodach…

60 THE END

61 W rolach głównych wystąpili:
MIRA PIOTR

62 EWELINA GOSIA

63 KASIA TOMEK

64 żarcik…

65 PIOTR…

66 …DŁUGO NIE MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ…

67 …WALCZYŁ ZE SOBĄ…

68 …LECZ W KOŃCU WYBRAŁ…


Pobierz ppt "Szwecja – Helsingborg –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google