Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010. Szwecja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010. Szwecja."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010. Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Zarządzanie siecią wsparcia dla osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

2 Mirosława Jezior UCZESTNICY Piotr Harhaj Ewelina Nowak Małgorzata Arendarska

3 OSOBY MONITORUJĄCE DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Katarzyna Stec Tomasz Brzeski

4 Piotr Harhaj Marie Christiansen KOORDYNATORZY

5 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie ZARZĄDZANIE VOF

6

7 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie KUNDCENTER Kundcenter – miejsce w centrum miasta, gdzie uzyskać można pełną informację, dotyczącą pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych Prezentacja obszarów zadaniowych sekcji skupionych w Kundcenter

8 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Miejsce skupiające działania 3 sekcji customer service (punkt informacyjny) wolontariatu researchers team (zespół profilaktyki dla osób +80) tworzących łącznie 15-to osobowy zespół PRACY PREWENCYJNEJ jest w strukturze VOF znajduje się w centrum miasta Miejsce skupiające działania 3 sekcji customer service (punkt informacyjny) wolontariatu researchers team (zespół profilaktyki dla osób +80) tworzących łącznie 15-to osobowy zespół PRACY PREWENCYJNEJ jest w strukturze VOF znajduje się w centrum miasta Pracownicy Kundcenter i Stażystka…

9 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie CUSTOMER SERVICE (PUNKT INFORMACYJNY) Cele udzielenie klientowi pełnej i dedykowanej informacji, diagnozowanie problemu i przekierowanie klienta do odpowiedniej instytucji lub osoby, prowadzenie dokumentacji dotyczącej problemów z jakimi przychodzą klienci i pomocy jakiej oczekują, Cele udzielenie klientowi pełnej i dedykowanej informacji, diagnozowanie problemu i przekierowanie klienta do odpowiedniej instytucji lub osoby, prowadzenie dokumentacji dotyczącej problemów z jakimi przychodzą klienci i pomocy jakiej oczekują, Metody pracy, personel informacja udzielana jest: bezpośrednio na miejscu, telefonicznie, elektronicznie, własna strona internetowa, szerokie zaplecze informacji drukowanej – różnorodne ulotki dot. prowadzonej form i zakresu pomocy, nie prowadzi się dokumentacji dotyczącej klienta, prowadzi się akcje informacyjne przy okazji organizowanych w mieście imprez, obsługiwany jest przez 4 osoby personelu – podpielęgniarki Metody pracy, personel informacja udzielana jest: bezpośrednio na miejscu, telefonicznie, elektronicznie, własna strona internetowa, szerokie zaplecze informacji drukowanej – różnorodne ulotki dot. prowadzonej form i zakresu pomocy, nie prowadzi się dokumentacji dotyczącej klienta, prowadzi się akcje informacyjne przy okazji organizowanych w mieście imprez, obsługiwany jest przez 4 osoby personelu – podpielęgniarki Zadania informacja dla klienta przyjmowanie aplikacji o alarmy na przegub dłoni (dot. osób +67) wyrabianie identyfikatorów dla pracowników departamentu Zadania informacja dla klienta przyjmowanie aplikacji o alarmy na przegub dłoni (dot. osób +67) wyrabianie identyfikatorów dla pracowników departamentu

10 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie WOLONTARIAT Zadania wyszukiwanie klienta, pozyskiwanie wolontariuszy, dobieranie wolontariusza do klienta – robi to koordynator po rozmowie z klientem, podpisywanie kontraktów z wolontariuszami, przeprowadzanie szkoleń i koordynowanie pracy wolontariuszy, Zadania wyszukiwanie klienta, pozyskiwanie wolontariuszy, dobieranie wolontariusza do klienta – robi to koordynator po rozmowie z klientem, podpisywanie kontraktów z wolontariuszami, przeprowadzanie szkoleń i koordynowanie pracy wolontariuszy, Spotkania personelu z wolontariuszami Cele podnoszenie standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im prowadzenia czynnego życia towarzyskiego, także poza domem, np.: meeting point; Cele podnoszenie standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im prowadzenia czynnego życia towarzyskiego, także poza domem, np.: meeting point;

11 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie P ersonel, praca wolontariusza wolontariat koordynują 2 osoby personelu; szkolenia: 3 spotkania po 3 godziny(wolontariusz poznaje zadania, strukturę; odbywa przygotowanie medyczne dot. chorób wieku starczego, np.: demencji), kontrakt z VOF- zawiera ubezpieczenie wolontariusza i zapewnia zwrot poniesionych kosztów, np.: dojazdy, parkingi, praca ma charakter czysto towarzyski wolontariusz sam decyduje z jaką częstotliwością i ile czasu spędza z klientem obecnie 125 wolontariuszy czynnych; 40 uśpionych; wśród czynnych 25 osób pracuje w serwisie book is coming, P ersonel, praca wolontariusza wolontariat koordynują 2 osoby personelu; szkolenia: 3 spotkania po 3 godziny(wolontariusz poznaje zadania, strukturę; odbywa przygotowanie medyczne dot. chorób wieku starczego, np.: demencji), kontrakt z VOF- zawiera ubezpieczenie wolontariusza i zapewnia zwrot poniesionych kosztów, np.: dojazdy, parkingi, praca ma charakter czysto towarzyski wolontariusz sam decyduje z jaką częstotliwością i ile czasu spędza z klientem obecnie 125 wolontariuszy czynnych; 40 uśpionych; wśród czynnych 25 osób pracuje w serwisie book is coming, Prezentacja strony internetowej

12 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie RESEARCHERS TEAM Cele objęcie wsparciem osoby powyżej 80 r. ż., które dotychczas nie korzystają z systemu pomocy,(ok. 6 tys. to osoby +80, w tym ok. 2 tys. nie ma wsparcia), Cele objęcie wsparciem osoby powyżej 80 r. ż., które dotychczas nie korzystają z systemu pomocy,(ok. 6 tys. to osoby +80, w tym ok. 2 tys. nie ma wsparcia), Zadania rozpoznawanie warunków życia ludzi powyżej 80r.ż. informowanie o formach pomocy, wypełnianie i analiza anonimowych ankiet, na podstawie których powstają statystyki dla miasta – ważne źródło informacji w kreowaniu polityki socjalnej, Zadania rozpoznawanie warunków życia ludzi powyżej 80r.ż. informowanie o formach pomocy, wypełnianie i analiza anonimowych ankiet, na podstawie których powstają statystyki dla miasta – ważne źródło informacji w kreowaniu polityki socjalnej, Metody pracy, personel 2 osoby personelu – podpielęgniarki, dziennie pracownik wchodzi max. do 2 środowisk, spędza u klienta ok. 1-1,5 godz. oferta dla klienta w formie listu ze zdjęciem pracownika i telefonem kontaktowym, aranżowanie spotkań w domu klienta lub w biurze – dot. osób które wyraziły chęć spotkania, Metody pracy, personel 2 osoby personelu – podpielęgniarki, dziennie pracownik wchodzi max. do 2 środowisk, spędza u klienta ok. 1-1,5 godz. oferta dla klienta w formie listu ze zdjęciem pracownika i telefonem kontaktowym, aranżowanie spotkań w domu klienta lub w biurze – dot. osób które wyraziły chęć spotkania,

13 MEETING POINT DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Cele, zadania umożliwienie prowadzenia czynnego życia towarzyskiego osobom starszym i niepełnosprawnym animowanie działań wspierających osoby starsze, niepełnosprawne w funkcjonowaniu społecznym organizowanie szerokiej gamy zajęć Cele, zadania umożliwienie prowadzenia czynnego życia towarzyskiego osobom starszym i niepełnosprawnym animowanie działań wspierających osoby starsze, niepełnosprawne w funkcjonowaniu społecznym organizowanie szerokiej gamy zajęć Personel, praca 1 osoba koordynująca działanie na podstawie miesięcznego grafiku duża swoboda uczestników – sami decydują co i kiedy robią 16 takich miejsc w mieście; w każdym stołówka (odpłatna) Personel, praca 1 osoba koordynująca działanie na podstawie miesięcznego grafiku duża swoboda uczestników – sami decydują co i kiedy robią 16 takich miejsc w mieście; w każdym stołówka (odpłatna) Marie w Meeting Point

14 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Wykład w Meeting Point

15 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zarządzanie, personel 5 takich centrów w mieście manager – 1 osoba nad DCC i Meeting Point max. 12 klientów – zależy od ilości personelu i warunków Zarządzanie, personel 5 takich centrów w mieście manager – 1 osoba nad DCC i Meeting Point max. 12 klientów – zależy od ilości personelu i warunków DAY CARE CENTER Pomieszczenia Day Care Center

16 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie HOME CARE UNIT Wiadomości ogólne 7 units w mieście + 1 patrol nocny każdy Unit ma swojego managera jest to kompleksowa całodobowa pomoc domowa miesięczna opłata 100 koron pierwsza wizyta w domu klienta – idzie kilka osób Wiadomości ogólne 7 units w mieście + 1 patrol nocny każdy Unit ma swojego managera jest to kompleksowa całodobowa pomoc domowa miesięczna opłata 100 koron pierwsza wizyta w domu klienta – idzie kilka osób

17 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Finansowanie,praca, personel finansowane przez gminę funkcjonuje 2 dni w tygodniu pełna odpłatność za sprzęt 1 osoba zatrudniona - podpielęgniarka Finansowanie,praca, personel finansowane przez gminę funkcjonuje 2 dni w tygodniu pełna odpłatność za sprzęt 1 osoba zatrudniona - podpielęgniarka ARCHITECTURE APARTAMENT PRESENTATION Zadania mieszkanie pokazowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych umiejscowione w dziale pracy prewencyjnej Zadania mieszkanie pokazowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych umiejscowione w dziale pracy prewencyjnej Cele przystosowanie sprzetów życia codziennego dla potrzeb osób niepełnosprawnych prezentowanie udogodnień Cele przystosowanie sprzetów życia codziennego dla potrzeb osób niepełnosprawnych prezentowanie udogodnień

18 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Przykłady udogodnień

19 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

20 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

21 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie VILLA LUISE Cele, zadania Zapewnienie czasowo całodobowej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym mieszkającym w środowisku i zdeklarowanych tam pozostać do końca życia danie wsparcia dla rodzinom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi w środowisku Cele, zadania Zapewnienie czasowo całodobowej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym mieszkającym w środowisku i zdeklarowanych tam pozostać do końca życia danie wsparcia dla rodzinom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi w środowisku Villa z zewnątrz gdyński odpowiednik to Ośrodek dla przewlekle chorych przy ul.Bosmańskiej

22 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Praca, personel Czas pobytu max. 2 tyg. przed przyjęciem wywiad w domu klienta – robią 2 osoby personel zawsze dostępny dla klienta różne formy aktywności klient nazywany Gościem 17 miejsc w placówce obecnie pomagają 300 rodzinom Praca, personel Czas pobytu max. 2 tyg. przed przyjęciem wywiad w domu klienta – robią 2 osoby personel zawsze dostępny dla klienta różne formy aktywności klient nazywany Gościem 17 miejsc w placówce obecnie pomagają 300 rodzinom JadalniaJadalnia Pani Józefa – Polka, od 38 lat w Szwecji Pomieszczenia dziennego pobytu

23 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Aneks kuchenny w pokoju Kasetki – na kosztowności i na leki Wyposażenie pokoju

24 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyczne lalki Charakterystyczne lalki

25 OMTUMLAREN OŚRODEK ADAPTACYJNY OMTUMLAREN OŚRODEK ADAPTACYJNY DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym nasz odpowiednik to ŚDS w Gdyni - Ośrodek Adaptacyjny, ul Maciejewicza Ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym nasz odpowiednik to ŚDS w Gdyni - Ośrodek Adaptacyjny, ul Maciejewicza Jedna z 7 sal doświadczania świata

26 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych NOCNY PATROL (NACHTE PATROL) Cele utrzymanie osób niepełnosprawnych jak najdłużej w ich środowisku jest to nocna forma Home Care Unit Cele utrzymanie osób niepełnosprawnych jak najdłużej w ich środowisku jest to nocna forma Home Care Unit Zadania nocne wyjazdy planowane i interwencyjne Zadania nocne wyjazdy planowane i interwencyjne Praca praca od 23-06 nawet do 100 wizyt jednej nocy Pomoc ta wpisuje się w profilaktykę i interwencję działa 3 lata Praca praca od 23-06 nawet do 100 wizyt jednej nocy Pomoc ta wpisuje się w profilaktykę i interwencję działa 3 lata Personel Zatrudnia 25 osób system pracy: 1 dzień-1 noc- 1 dzień wolny 3 leaderów 2 pielęgniarki – wyjeżdżają jedynie gdy potrzebna jest pomoc medyczna 10 osób na jednej zmianie Personel Zatrudnia 25 osób system pracy: 1 dzień-1 noc- 1 dzień wolny 3 leaderów 2 pielęgniarki – wyjeżdżają jedynie gdy potrzebna jest pomoc medyczna 10 osób na jednej zmianie Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Nachte Patrol i Stażyści

27 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie II Tydzień – część praktyczna stażu

28 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych FREGATTEN Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie placówka pobytu stałegodla osób starszych/niepełnosprawnych zadaniem jej jest całodobowa opieka nad ludźmi którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować w środowisku nawet przy wsparciu systemu pomocy dysponuje 70 miejscami są 3 oddziały placówka pobytu stałegodla osób starszych/niepełnosprawnych zadaniem jej jest całodobowa opieka nad ludźmi którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować w środowisku nawet przy wsparciu systemu pomocy dysponuje 70 miejscami są 3 oddziały

29 Zarządzanie, personel Na czele placówki manager – odpowiedzialny za budżet i politykę personalną Raz w roku spotkania indywidualne z pracownikami Koordynator – współpracuje ściśle z kierownikiem placówki; odpowiedzialny za sprawy administracyjne i za bezpośredni kontakt z pracownikami; w razie potrzeby pracuje na oddziale, Pozostały personel ułożony w strukturę poziomą lecz każdy wykonuje inne zadania 72 osoby personelu 58 podpielęgniarek, z których 30 pracuje na pełen etat; pielęgniarki 2,5 etatu, fizykoterapeuta – 1 osoba pracuje z 5- oma osobami dziennie max. Zarządzanie, personel Na czele placówki manager – odpowiedzialny za budżet i politykę personalną Raz w roku spotkania indywidualne z pracownikami Koordynator – współpracuje ściśle z kierownikiem placówki; odpowiedzialny za sprawy administracyjne i za bezpośredni kontakt z pracownikami; w razie potrzeby pracuje na oddziale, Pozostały personel ułożony w strukturę poziomą lecz każdy wykonuje inne zadania 72 osoby personelu 58 podpielęgniarek, z których 30 pracuje na pełen etat; pielęgniarki 2,5 etatu, fizykoterapeuta – 1 osoba pracuje z 5- oma osobami dziennie max. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Ina - podpielęgniarka Danka - podpielęgniarka RehabilitantkaRehabilitantka Manager i Stażystki

30 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Praca z klientem Podpielęgniarki mają dostęp do systemu komputerowego (nawet w domu) – informacje o kliencie, Każda podpilęgniarka ma dodatkowe obowiązki np.: ustalanie grafiku, zamawianie pielucho majtek, organizowanie wolnego czasu podopiecznym, terapie alternatywne – masaż, spisywanie historii podejście bardzo indywidualne, duża swoboda klienta (wyposażenie pokoju duża ilość formularzy dla pełnego monitoringu stanu mieszkańca Praca z klientem Podpielęgniarki mają dostęp do systemu komputerowego (nawet w domu) – informacje o kliencie, Każda podpilęgniarka ma dodatkowe obowiązki np.: ustalanie grafiku, zamawianie pielucho majtek, organizowanie wolnego czasu podopiecznym, terapie alternatywne – masaż, spisywanie historii podejście bardzo indywidualne, duża swoboda klienta (wyposażenie pokoju duża ilość formularzy dla pełnego monitoringu stanu mieszkańca Mieszkanka domu Wolontariuszka prowadząca kółko muzyczne

31 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Impreza zorganizowana przez personel Forma integracji dla mieszkańców

32 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Wizyta w innej placówce o tym samym charakterze zasada działania i struktura taka sama jak Fregatten 30 miejsc Spotkałyśmy pisarkę i ilustratorkę książek dla dzieci Ann Marie Sjogren, której natchnieniem jest morze Wizyta w innej placówce o tym samym charakterze zasada działania i struktura taka sama jak Fregatten 30 miejsc Spotkałyśmy pisarkę i ilustratorkę książek dla dzieci Ann Marie Sjogren, której natchnieniem jest morze Ann Marie Sjogren jej motto – Ruchomy stół oznacza aktywny mózg

33 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie HOME CARE UNIT Odwiedzony przez nas Home Care Unit podzielony na 3 obszary pracuje w nim 60 osób w całym mieście jest 7 HCU Odwiedzony przez nas Home Care Unit podzielony na 3 obszary pracuje w nim 60 osób w całym mieście jest 7 HCU To dział zajmujący się pomocą swiadczonąw domu klienta Siedziba Home Care Unit

34 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Podstawowe wyposażenie w terenie DokumentacjaDokumentacja Zadania zapewnienie kompleksowego wsparcia w domu klienta wsparcia dawać wyłącznie tyle ile potrzeba – nie więcej Zadania zapewnienie kompleksowego wsparcia w domu klienta wsparcia dawać wyłącznie tyle ile potrzeba – nie więcej Cele utrzymanie osoby jak najdłużej w środowisku utrzymanie jak najdłużej w sprawności Cele utrzymanie osoby jak najdłużej w środowisku utrzymanie jak najdłużej w sprawności

35 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zespół rejonu Eneborg Leader Team – Ann z pielęgniarkami i rehabilitantką Personel, praca 12 osób pracuje na mniej niż 100% ( od 60% do 90% ) pracownicy pracują od 6 45 do 23 00 Budżet roczny Zespołu – 27 mln SK ( 9 ty s. SK na jedną decyzję SOL ) Personel, praca 12 osób pracuje na mniej niż 100% ( od 60% do 90% ) pracownicy pracują od 6 45 do 23 00 Budżet roczny Zespołu – 27 mln SK ( 9 ty s. SK na jedną decyzję SOL ) Rejony działani a zespołu Eneborg Wilson Park Ollympia Rejony działani a zespołu Eneborg Wilson Park Ollympia Zadania Leadera planowanie pracy poszczególnych grup w rejonach wizyty u nowego klienta z rehabilitantem i SOL-oficerem Regularna praca opiekunki u 4-6 osób Zadania Leadera planowanie pracy poszczególnych grup w rejonach wizyty u nowego klienta z rehabilitantem i SOL-oficerem Regularna praca opiekunki u 4-6 osób

36 DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Struktura organizacyjna

37 Rododendron team w czasie wolnym… Obserwacja przyrody z bliska napawała nas radością…

38 Efekty obcowania z… przyrodą

39 Zamek Hamleta majaczył w oddali…

40 Lecz z bliska okazał się całkiem piękny, duuuży i… wyraźny!

41

42 Zamek sprzyjał nawiązywaniu nowych przyjaźni ;)

43 Każdy mógł oddać się tam ulubionemu zajęciu

44 Spacer ulicami Helsingoru

45 Zabawkowy uliczny second hand …i specjaliści ds. zabawek - DZIECI

46 Rododendron team i KOPENHAGA Oczekiwano nas tłumnie i z niecierpliwością

47 MŁODA PARA Niestety na wesele nas nie zaproszono ;((

48 …więc dołączyliśmy do innych

49 zabawa była przednia

50 Po dzikich tańcach odpoczynek w parku Pod okiem czujnych monitorów

51

52 Rododendron Team na królewskich włościach

53 Plaga króliczków w Sofiero… inne trochę zmęczone… niektóre bardzo piękne… Króliczkom ktoś się przyglądał…

54 Po uczcie dla ducha coś dla ciała … i szwedzkich przyjaciół

55 Wieczór Polsko-Szwedzko-Ukraiński

56 Wschodnioeuropejska kuchnia bardzo gościom smakowała…

57 A w domku… pracowaliśmy jak Tytani… Często do późnej nocy…

58 Fotografowaliśmy prostokątne drzewa … Dlatego dla odreagowania … Chłodziliśmy przegrzane zwoje przy fontannach… Czy wchodziliśmy po schodach…

59 THE END

60 W rolach głównych wystąpili: MIRA PIOTR

61 EWELINA GOSIA

62 KASIA TOMEK

63 żarcik…

64 PIOTR…

65 …DŁUGO NIE MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ…

66 …WALCZYŁ ZE SOBĄ…

67 …LECZ W KOŃCU WYBRAŁ…


Pobierz ppt "Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja – Helsingborg 15.05.2010. – 30.05.2010. Szwecja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google