Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badan nt. popularności internetowej problemów zarządzania prof. dr hab. Michał Trocki mgr Witalij Metelski Katedra Zarządzania Projektami Szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badan nt. popularności internetowej problemów zarządzania prof. dr hab. Michał Trocki mgr Witalij Metelski Katedra Zarządzania Projektami Szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badan nt. popularności internetowej problemów zarządzania prof. dr hab. Michał Trocki mgr Witalij Metelski Katedra Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1

2 Plan prezentacji 1.Internet i badania internetowe 2.Narzędzie Google Insight 3.Wyniki badań 4.Mocne i słabe strony badań internetowych 2

3 Trzy podejścia badań internetowych Badanie przeniesione do Internetu - 45% Nowe metod zbierania danych - 8% Badanie specyfiki Internetu ‹ - 47% 3 Źródło: D. Batorski, M. Olcoń, J.M. Zając Metodologia badań przez internet, materiały konferencyjne

4 Wykorzystanie Internetu 31 grudnia 2011 Źródło: http://www.internetworldstats.com 4 Regiony świata Ludność w mln. w 2011 Internauci w mln. w 2000 Internauci w mln. w 2011 % Populacji Wzrost 2000- 2011 % Udział (Świat) Afryka1037413913,5%2,988.4%6,2% Azja3879114101626,2%789,6%44,8% Europa81610550061,3%376,4%22,1% Bliski Wschód21637735,6%2,244.8%3,4% Ameryka Północna 34710827378,6%152,6%12,0% Ameryka Łacińska. 5971823539,5%1,205.1%10,4% Oceania / Australia 3572367,5%214,0%1,1% RAZEM ŚWIAT6930360226732,7%528,1%100,0%

5 Popularność wyszukiwarek wg wybranych państw i regionów w okresie 02.2011-02.2012 Wyszukiwarka Kraj GoogleBingYahooBaiduYandexPozostałe Australia94,07%3,99%1,44% 0,50% Europa94,42%2,26%1,06% 1,07%1,19% Polska97,99%0,84%0,23% 0,94% Rosja55,28%0,96%0,53% 42,76%0,47% Azja92,60%1,27%3,51%1,23% 1,39% Chiny30,97%1,70%1,81%65,02% 0,50% Indie97,65%0,95%1,13% 0,27% Japonia70,78%2,13%26,66%0,13% 0,30% Kanada91,69%4,97%2,60% 0,74% USA79,63%9,06%9,53% 1,78% 5

6 Cel badań 1.Zbadanie popularności internetowej zagadnień związanych z zarządzaniem. 2.Zbadanie ilościowej objętości informacji w Internecie dla badanych zagadnień. 3.Zbadanie różnic między popularnością zagadnień a dostępną informacją na ten temat. 6

7 Charakterystyka grupy badawczej 7 Grupa badawcza: > użytkownicy Internetu > używają wyszukiwarki Google > wysyłają zapytania w języku angielskim Uczestnicy nie są świadomi co do udziału w badaniach Badania są oparte o dane historyczne zbierane ciągle od 2004 roku

8 Wybrana lista zagadnień wykorzystanych w badaniach 8 1Accounting Management 13Customer Relationship Management 25Hospital Management 37Logistics management 49Program Management 61Social Entrepreneurship 2Agile Management14Decision Making Styles 26Information Management 38Management Skills 50Project Management 62Strategic Management 3Association Management 15Design Management27Innovation Management 39Marketing Management 51Public Administration 63Stress Management 4Budget Management16Disaster Management28Integration Management 40Materials Management 52Public Management 64Supply Chain Management 5Business Administration 17Distributed Management 29Interim Management 41Office Management 53Quality Management 65Systems Management 6Capability Management 18Earned Value Management 30Inventory Management 42Operations Management 54Relationship Management 66Talent Management 7Change Management19Educational Management 31IT Management43Organization Development 55Requirements Management 67Time Management 8Conflict Management20Environmental Management 32Knowledge Management 44Perception Management 56Research Management 68Value Management 9Communication Management 21Facility Management33Land Management 45Performance Management 57Resource Management 10Constraint Management 22Financial Management 34Lean Management 46Process Management 58Risk Management 11Cost Management23Forecasting35Leadership47Product Management 59Rural Management 12Crisis Management24Human Resource Management 36Lifecycle Management 48Procurement Management 60Scrum Management Areas and categories and implementations of Management: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Management, 10.03.2012

9 Narzędzie Google Insight 9 Źródło: Google Insight

10 Zmienna popularności Wykres dla zagadnienia Accounting Management (Źródło: Google Insight) Popularność wyników zapytań w wyszukiwarce (zmienna) jest przedstawiana w wartościach znormalizowanych w skali od 0 do 100. W miesiącu, w którym występowała maksymalna ilość zapytań przyjmuje wartość 100 i każdy następny punkt jest dzielony przez tą maksymalną ilość zapytań. 10

11 Zmienna objętości informacji w Internecie Wynik wyszukiwania dla zagadanienia Accounting Management (Źródło: www.google.com) Zmienna ilości znalezionych stron i podstron internetowych w wyszukiwarce Google (w domenie: www.google.com). Wartości są szacunkowe i zaokrąglane. Przy założeniu, że wartość błędu jest zbliżona w każdym rozpatrywanym przypadku, nie powinno to mieć istotnego znaczenia na porównywanie danych. Brak możliwości zbadania zmiennej dla określonego okresu czasu lub wybranego momentu w przeszłości. 11

12 Popularność internetowa zagadnień związanych z zarządzaniem projektami Zagadnienie związane z zarządzaniem Średnia wartość popularności w okresie 2004-2011. Średnia wartość popularności (IV kw. 2011r.) Wskaźnik trendu dla okresu 2004-2011 Systems Management 4013-27 12 Źródło: opracowanie własne

13 Popularność internetowa zagadnień związanych z zarządzaniem projektami Zagadnienie związane z zarządzaniem Średnia wartość popularności w okresie 2004-2011. Średnia wartość popularności (IV kw. 2011r.) Wskaźnik trendu dla okresu 2004-2011 Social Entrepreneurship 6184+23 13 Źródło: opracowanie własne

14 Popularność internetowa zagadnień związanych z zarządzaniem projektami Zagadnienie związane z zarządzaniem Średnia wartość popularności w okresie 2004-2011. Średnia wartość popularności (IV kw. 2011r.) Wskaźnik trendu dla okresu 2004-2011 Constraint Management 2429+5 14 Źródło: opracowanie własne

15 Najbardziej popularne zagadnienia związane z zarządzaniem Zagadnienia związane z zarządzaniem Ranking w 2004r. Ranking według średniej z okresu 2004-2011 Ranking w 2011r. Wzrost/ Spadek Project management 1110 Risk management 2220 Time Management 6433 Resource management 334 Business Administration 5550 Supply Chain Management 9863 Financial Management 12775 Human resource management 11 83 15 Źródło: opracowanie własne

16 Największe zbiory danych o zagadnieniach związanych z zarządzaniem w Internecie Zagadnienia związane z zarządzaniem Ranking ilości wyników wyszukiwania w dniu 15.03.2012 Szacowana ilość wyników wyszukiwania w dniu 15.03.2012 Project management1149 000 000 Risk management278 600 000 Budget Management357 200 000 Resource management 447 300 000 Forecasting547 000 000 Time Management642 800 000 Information Management 742 000 000 Quality management838 500 000 Financial Management 937 700 000 16 Źródło: opracowanie własne

17 Porównanie pozycji rankingowych Zagadnienia związane z zarządzaniem Ranking popularności wyszukiwania w 2011r. Ranking ilości wyników wyszukiwania w dniu 15.03.2012 Różnica między pozycjami w rankingach Project management 110 Risk management 220 Time Management 363 Resource management 440 Business Administration 53-2 Supply Chain Management 6104 Financial Management 792 Human resource management 8113 17 Źródło: opracowanie własne

18 Większa ilość wyników wyszukiwania w stosunku do ilości zapytań w wyszukiwarce 18 Źródło: opracowanie własne

19 Większa ilość zapytań w wyszukiwarce w stosunku do ilości wyników wyszukiwania 19 Źródło: opracowanie własne

20 Słabe strony badań internetowych bariery technologiczne bariery przeprowadzenia badań na próbach losowych ograniczona grupa badawcza – użytkownicy Internetu zróżnicowane umiejętności internetowe badanej populacji 20

21 Mocne strony badań internetowych ograniczona świadomość uczestników co do udziału w badaniu znika problem motywacji badanie ciągłe - asynchroniczne naturalne środowisko obserwacji łatwiejszy, wygodniejszy i tańszy sposób zbierania danych zróżnicowana grupa badawcza i szeroki zakres geograficzny ciągły zapis cyfrowy; wykryte błędy można odfiltrować i poprawić; rejestr danych kontekstowych 21

22 Zarządzania projektami na świecie 22 JęzykZagadnienie Angielski, Niemiecki, Francuzki, Hiszpański, Portugalski, Japoński, Chiński, Rosyjski, Polski "project management" + Projektmanagement + "gestion de projet" + "gestión de proyectos" + "gerenciamento de projetos" + " " + " " + "управление проектами" + "zarządzania projektami"

23 Analiza wybranych przypadków 23 "Scrum Project" "Scrum Project" Management "Scrum Project Management" "Scrum Management"

24 Analiza wybranych przypadków 24 Foresight Management Lokalizacja internautów poszukujących wyrażenie foresight management

25 Dziękuję za uwagę prof. dr hab. Michał Trocki mgr Witalij Metelski Katedra Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 25


Pobierz ppt "Raport z badan nt. popularności internetowej problemów zarządzania prof. dr hab. Michał Trocki mgr Witalij Metelski Katedra Zarządzania Projektami Szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google