Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORTUGUESE GEOGRAPHICAL DISCOVERIES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORTUGUESE GEOGRAPHICAL DISCOVERIES"— Zapis prezentacji:

1 PORTUGUESE GEOGRAPHICAL DISCOVERIES
Wiek XV rozpoczął się w dziejach poznania świata nową epokę, którą nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych. Z początku Xv wieku środkowa południa i południowo-wschodnia Europa zajęta była sprawami wewnętrznymi. The fifteenth century began in the history of the world a new era of knowledge, which is called a period of great geographical discoveries. From the beginning of the the XV century, the south central and southeastern Europe was occupied with affairs.

2 Innym czynnikiem, który wpłynął na rozwój wypraw zamorskich były procesy społeczno – ekonomiczne. Procesy te wiązały się rozwojem miast, handlu oraz techniki żeglarskiej. Następnym czynnikiem była chęć dotarcia do legendarnej krainy bogactw i cudów – Indii. Another factor that influenced the development of overseas expeditions were the processes of social- economic. The proceses were connected with urban development, trade and sailing techniques. The another factor was the desire of reaching the fabled land of richness and wonders - India. NAUTICAL INSTRUMENTS

3 Opanowanie oceanów to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Położenie Portugalii było niekorzystne tak długo, jak Ocean Atlantycki uważano za wodną pustynię nie do przebycia, później jej położenie nad Atlantykiem sprzyjało organizowaniu wypraw i szerokiej ekspansji. Coquest of the oceans is the one of the most important events in the human history. The location of Portugal was a disadvantage as long as the Atlantic Ocean seemed to be a kind of water desert, impossible to pass. Later its location was suitable for organizing expeditions. WOLRD : ŚWIAT

4 W końcu XIII wieku portugalskie statki handlowe żeglowały wzdłuż zachodnich wybrzeży Półwyspu Pirenejskiego. W drugiej połowie XIV stulecia wyprawy żeglarskie dotarły do Cabao de No. At the end of the XIIIth century, the Portuguese merchant ships sailed along the west coast of the Iberian Peninsula. In the second half of the fourteenth century the sailing expeditions reached the Cabao de No. CABAO DE NO

5 Ekspansja Portugalii i odkrycie drogi morskiej do Indii wiele zawdzięcza Henrykowi Żeglarzowi, który podczas wypraw do Centy w 1415 roku, zdobył wiadomości o handlu z krajami nad Nigrem. Jednym z portugalskich wynalazków był nowy typ statku- Karawela, której zaletą była prędkość. KARAWELA The portuguese expansion and the discovery of sea route to India owes much to Henry the Sailer, who gained the knowledge of trade with the countries of Niger during the expeditons to Centra in One of the portuguese inventions was a new type of a ship- the Caravel. Its advantage was the ship speed.

6 W 1441 roku Nuno Tristao wspólnie z Antao Goncalvezem zbadali 800 km wybrzeża od Rio de Oro do Przylądka Białego. W 1444 roku Tristao popłynął jeszcze dalej, odkrywając wysepki Arguin. Z wyprawy tej Portugalczycy przywieźli 29 jeńców, których sprzedali po wyjątkowo wysokiej cenie. Był to początek portugalskiego handlu niewolnikami NIEWOLNICY In Nuno Tristao together with Antao Goncalvez studied 800 km of the coast from Rio de Oro to the White Cape. In Tristao sailed even further discovering the islands of Arguin. From the expedition the Portuguese brought 29 prisoners, who had been sold with extremely high price. That was the beginning of the Portuguese slave trade.

7 W 1469 roku król portugalski zobowiązał bogatego kupca lizbońskiego Gomeza do corocznego badania nowego odcinka wybrzeża długości ok. 200 km. Gomez dokonał więcej niż od niego żądano. Wysłani przez niego żeglarze zbadali całe północne wybrzeże Zatoki Gwinejskiej. ZATOKA GWINEJSKA In 1469, King obliged a wealthy Portuguese merchant Gomez from Lisbon to annual study of the 200 km long section of the coast. Gomez did more than that he was asked for. The sailors sent by him explored the whole northern coast of the Gulf of Guinea.

8 W ciągu wspomnianego okresu Portugalczycy odkryli również wysypy leżące w Zatoce Gwinejskiej. Mają je w swym posiadaniu do chwili obecnej. Są to: Wyspa Św. Tomasza i Książęca, nazwana tak dla upamiętnienia Henryka Żeglarza. During that mentioned period, the Portuguese also discovered the islands situated in the Gulf of Guinea. They still own them. They are: the Saint Thomas Island and tha Prince Island, named in memory of Henry the Sailor. ISLANDS OF ST TOME AND PRINCÍPE

9 Author of the presentation:
Łukasz Aftański


Pobierz ppt "PORTUGUESE GEOGRAPHICAL DISCOVERIES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google