Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIT w Europie Podatki w państwach UE CIT w UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIT w Europie Podatki w państwach UE CIT w UE."— Zapis prezentacji:

1 CIT w Europie Podatki w państwach UE CIT w UE

2 Corporate Income Tax Podatek dochodowy Podatek bezpośredni
Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy CIT w UE

3 Powszechność opodatkowania
Główne założenia CIT Powszechność opodatkowania Równość opodatkowania Stawka liniowa CIT w UE

4 Podstawowe stawki CIT w państwach UE (za: Taxation Trends in the EU, Eurostat)
CIT w UE

5 CIT – obowiązek podatkowy
Jak określić siedzibę osoby prawnej? Rezydenci = nieograniczony obowiązek podatkowy Nierezydenci = ograniczony obowiązek podatkowy Zakres podmiotowy według ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Art Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami". 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. CIT w UE

6 CIT: zjawisko podwójnego opodatkowania
Podwójne opodatkowanie ma miejsce gdy: ten sam przedmiot opodatkowania ......jest w tym samym czasie ......objęty podatkiem tego samego typu ......na terenie jurysdykcji podatkowej dwóch państw Aby uniknąć podwójnego opodatkowania stosujemy przepisy bilateralnych umów międzynarodowych – o tyle, o ile przewidują korzystniejsze stawki lub metody odliczania podatków - a w innych wypadkach wdrażamy ustawową metodę proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą ( inne nazwy: metoda zaliczenia/ metoda kredytu podatkowego) Art ustawy o CIT . Jeżeli REZYDENCI osiągają również dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. CIT w UE

7 Problem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a CIT
1. Przepisy umów międzynarodowych mogą wprowadzać odmienne zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych; zgodnie z Konstytucją RP ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, jeśli ich treść nie da się pogodzić z przepisami umów; takie umowy międzynarodowe stanowią bowiem część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane 2. Według ogólnych, najczęściej powtarzających się zasad tychże umów: oddziały lub przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w POL traktuje się jak podmioty krajowe, o ile są one w POL prowadzone w formie „zakładu”, czyli stałej, samodzielnej i wyodrębnionej placówki ( np. biuro, inne miejsce zarządzania, filia spółki, kopalnia, fabryka, magazyny, warsztaty), służącej prowadzeniu przedsiębiorstwa lub zawierającej umowy na rzecz tego zagranicznego przedsiębiorstwa dochody z nieruchomości – co do zasady opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości (”u źródła”) dochody z ruchomości – odwrotnie, objęte są podatkiem obowiązującym w państwie siedziby podmiotu uzyskującego te dochody ( z wyjątkiem sytuacji, gdy te dochody są uzyskiwane przez zakład podmiotu zagranicznego, znajdujący się w POL) dochody z należności licencyjnych, dochody z odsetek i dochody z dywidend – mogą być opodatkowane zarówno w kraju wypłaty dywidendy (” u źródła”), jak też w kraju, w którym siedzibę ma podmiot uzyskujący te dochody; przy dywidendach częste w umowach są przepisy o tym, że stawka podatku CIT nie może przekraczać oznaczonego poziomu, najczęściej wyznaczanego relacją udziałów beneficjenta dywidendy w kapitale spółki wypłacających dywidendę CIT w UE

8 CIT: specjalne zasady opodatkowania dywidend
Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” Dywidendy „wypłacane spoza UE” Wypłacający Udział w kapitale > 10 % Dywidenda Odbiorca Nierezydent z UE / EOG Rezydent Efekt: Zwolnienie dywidendy od podatku CIT Wypłacający Udział w kapitale > 75% Odbiorca Nierezydent spoza UE / EOG Dywidenda Rezydent Efekt A: UPO ( proporcjonalne odliczenie podatku od dywidend zapłaconego za granicą) Efekt B: odliczenie części podatku CIT zapłaconego przez zagraniczną spółkę w jej kraju CIT w UE

9 Potrzeba harmonizacji CIT
Różnice w zasadach opodatkowania dochodu, szczególnie przedsiębiorców, stają się coraz poważniejszą barierą dla pełniejszego wykorzystania gospodarczych swobód rynku wewnętrznego Brak wspólnych przepisów w dziedzinie podatków dochodowych utrudnia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, tworzenie transgranicznych struktur gospodarczych, a także międzynarodową kooperację przedsiębiorców z różnych państw UE CIT w UE

10 Zakres harmonizacji CIT
1 Opodatkowanie dywidend 2 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych 3 Opodatkowanie w sytuacji restrukturyzacji spółek (fuzja, podział, przeniesienie siedziby) CIT w UE

11 CIT w Europie: Wielka Brytania (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
A UK resident company is liable to corporation tax on all its sources of income and capital gains, wherever arising. A company is deemed resident in the UK if it is incorporated in the UK or has its central management and control located in the UK. A non-resident company carrying on a trade in the UK through a permanent establishment located in the UK is liable to corporation tax on all income and gains attributable to that establishment. Corporation tax rates are fixed for each financial year ended 31 March. If the company’s accounting period does not coincide with the financial year, its profits must be timeapportioned and the corporation tax rate is applied accordingly. The coalition Government has announced that it intends to reduce the rate of corporation tax to 22% by 1 April 2014 (Tax base) (Tax rate) 0 – GBP 20% GBP – GBP 22% > GBP Main Rate: 24% Companies with ring-fence profits (from oil extraction and oil rights in the U.K and continental shelf). 30% Large companies (broadly, those with profits taxed at the main rate) are required to pay their tax in instalments (generally in four equal instalments). The first payment is due six months and 14 days from the first day of the accounting period. There is a de minimis limit which enables companies with an annual corporation tax liability of Ł10,000 or less to avoid making such payments. For companies not required to pay their tax in instalments, corporation tax is due for payment nine months and one day after the end of the company’s accounting period. CIT w UE

12 CIT w Europie : Wielka Brytania (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
Capital allowances are granted for depreciation of equipment and other assets at the following rates : • An annual investment allowance provides for 100% tax relief on £25,000 of qualifying plant and machinery expenditure per business, company or group. • Plant, machinery and equipment – generally 18%, where working life is less than 25 years. For certain assets where the working life is greater than 25 years or the asset is one on a list of ‘integral features’, the writing down allowance is 8% • Private cars – cars with CO2 emissions of up to 160g/Km form part of the general plant and machinery pool and attract allowances at 18%, whereas cars with higher emissions go into a special rate pool with annual allowances limited to 8% • Research and development (R&D) – 100% capital allowances are available to companies which incur qualifying expenditure of a capital nature on R&D. • Investment in energy-saving equipment and environmentally-friendly equipment – 100% first year capital allowances are available for expenditure on designated energy-efficient equipment and cars with very low CO2 emissions. Tax credits may be claimed instead of allowances by loss-making companies (although not in respect of low CO2 emitting cars). CIT w UE

13 CIT w Europie: Francja (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
Companies are subject to French corporate tax on profits of any business carried on in France. A company is said to be carrying on a business in France if it has a permanent establishment, a dependent agent or a ‘complete commercial cycle’ in France. The fiscal year usually ends on 31 December although each company can choose its fiscal year end. The company tax rate is currently %. There is a special lower rate of 15% for SMEs (turnover under EUR 7,630,000 and at least 75% owned by individuals). The first EUR 38,120 is taxed at the lower amount and the rest is taxed at %. Companies whose turnover exceeds EUR 7,630,000 also have to pay 3.3% social security contributions. Tax is payable in four instalments, the due dates being respectively 15 March, 15 June, 15 September and 15 December for accounting years ending 31 December. The balance must be paid by the 15th of the fourth month after the accounting year end. Instalments amount to 8.33% of the fiscal profits of the last complete accounting period. CIT w UE

14 CIT w Europie: Niemcy (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
Federal Tax Trade Tax German-resident companies are subject to tax on their worldwide income. Nonresident companies are required to pay tax in various forms on income derived from German sources. Resident companies are those that are incorporated in Germany or have their place of management and control in Germany. The corporation tax rate is 15%. In addition, a surcharge is levied at the rate of 5.5% of the corporation tax. The tax year in Germany is the calendar year. Companies are required to make quarterly prepayments of tax based on the previous year’s income. Corporation tax returns should be submitted by 31 May of the following year. An automatic extension of seven months (31 December) is granted for returns prepared by a tax consultant. Trade tax is applied only to business income. All business enterprises operating in Germany are subject to this tax. The trade tax rate is assessed independently by each municipality. The effective tax rates range from 7% to 17.50%. Individuals may deduct trade tax as a block credit to a certain extent against individual income tax. No tax relief by deduction or credit will be available to companies. CIT w UE

15 CIT w Europie: Szwecja (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
A company is resident for tax purposes when it is registered in Sweden. Royalties received from Swedish licensees are taxable in Sweden as income from a permanent establishment situated in Sweden. Where a treaty exists, the right to tax may be waived or limited. In accordance with the Directive 2003/49 EC, interest and royalty payments shall be exempt from withholding tax provided that the beneficial owner is a company or a permanent establishment in another Member State and the payor and payee are associated (one holds 25% or more of the capital of the other or a third company holds 25% or more of both companies). The corporate tax rate is 26.3%. The fiscal year is the calendar year. A split financial year may end on 30 April, 30 June or 31 August. Permission from the tax authorities is needed to change from a calendar year to a split financial year. Tax returns are filed annually and should be submitted by 2 May. Exemptions from tax on capital gains have been introduced. A complete exemption applies for Swedish limited liability companies on the sale of shares in non-listed Swedish or foreign companies after 30 June 2003, provided the shares are business-related holdings. Regarding shares in listed companies, the exemption from tax on capital gains applies only if the holding is at least 10% of the voting power in the company and the shares are held for a minimum period of one year. CIT w UE

16 CIT w Europie: Cypr (za: Worldwide Tax Guide, 2013)
A Cyprus resident company is subject to corporation tax on its worldwide income. Non-resident companies are subject to corporation tax only on profits derived in the Republic. Resident companies are those companies whose management and control is exercised from Cyprus. The corporation tax rate is 10%. Taxes are paid by three instalments in advance based on a provisional assessment, which should be at least 75% of the final tax charge. A fiscal year is the calendar year. Gains in respect of the sale of immovable property situated in Cyprus (including shares of a company whose assets include such immovable property) are subject to Capital Gains Tax. Both residents and non residents are subject to capital gains tax if they own immovable property in Cyprus. The applicable rate on the taxable income is 20%. No tax is levied on capital gains in respect of profits on disposal of shares of companies (other the ones which own immovable property). Branches of foreign companies managed and controlled from Cyprus are taxed as if they were Cyprus resident companies. Foreign branch profits of Cyprus companies are relieved from Cyprus tax to the extent that their activities are not investment related or corporate tax of at least 5% has been levied on its profits (one of the two criteria needs to be satisfied). CIT w UE


Pobierz ppt "CIT w Europie Podatki w państwach UE CIT w UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google