Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. rocznica śmierci JANA PAW Ł A II ZACHOWAJMY W PAMI Ę CI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. rocznica śmierci JANA PAW Ł A II ZACHOWAJMY W PAMI Ę CI."— Zapis prezentacji:

1 3. rocznica śmierci JANA PAW Ł A II ZACHOWAJMY W PAMI Ę CI

2 Wracamy dziś pamięcią do 2 kwietnia 2005 roku. Oczy całego świata skierowane były na kończącego swą ziemską pielgrzymkę Jana Pawła II. Wszyscy mamy wciąż bardzo żywo w pamięci nasz niepokój o zdrowie Papieża. Gromadziliśmy się w kościołach i na placach, by tam w skupieniu modlić się i duchowo towarzyszyć Ojcu Świętemu.

3 O godzinie 21. 37 dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie oznajmiły całemu światu moment powrotu Papieża do Domu Ojca. Tym chwilom towarzyszyło wiele łez. Był to czas wyjątkowy nie tylko ze względu na stratę Wielkiego Polaka. Braliśmy udział w duchowych rekolekcjach. Trwały spontaniczne nocne czuwania. Na ulicach i w oknach naszych domów zapłonęły świece. Chcieliśmy przeżywać wspólnie wzruszające pożegnanie naszego Wielkiego Rodaka i głowy Kościoła.

4 Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: TOTUS TUUS.

5 Proszę abyście za mnie modlili się za życia mojego i po śmierci Kalwaria Zebrzydowska 1979 Nie ustawajcie w tej modlitwie raz jeszcze powtarzam za życia mojego i po śmierci Kalwaria Zebrzydowska 2002

6 W tych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie...

7 W tych R ę kach zostawiam nade wszystko Ko ś ció ł, a tak ż e mój Naród i ca łą ludzko ść.

8 Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa… Tryptyk rzymski

9 Wielki to był człowiek Każdy katolik to Ci powie Każde słowo było przekazem Ludzie wymawiali je razem Prosto do serc trafiało Jedno ono zdanie miało Zjednoczyć ludzi na świecie Zła nie głosił On przecież Odwrotnością był tego Potrafił On nawracać człowieka złego Niemożliwe było możliwym Wiara dawała mu moc bycia szczęśliwym Lecz czas w końcu się zatrzymuje Wszystkie drogi przed nim toruje Aż w końcu dusza mężczyzny Święta Odchodzi, lecz zostawia aromat jak mięta Aromatem tym jest Słowo Boże, które głosił Słowo, które tłumaczył i w swym sercu nosił Więc Ziemię z której wezwał mnie Bóg Odchodząc stąd, niech ogarnie was Jego duch Sebastian Kujawa Kl III La

10 Świat się zatrzymał, ja płakałem

11

12 Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie

13

14

15 Ś wiat ca ł y straci ł po ludzku patrz ą c, najwi ę kszego cz ł owieka naszych czasów, Ko ś ció ł, po ludzku patrz ą c, straci ł by ć mo ż e najwi ę kszego papie ż a wszech czasów. My Polacy, po ludzku patrz ą c, stracili ś my najwi ę kszego Polaka wszech czasów. I niech nikt si ę nie dziwi i nie wstydzi ł ez, które p ł yn ą z naszych oczu, i smutku, który kryje si ę w naszych sercach. Po tych ł zach, po tym smutku, nie jeden nawet wrogi nam cz ł owiek, mo ż e powiedzie ć : Zobaczcie, jak Go mi ł owali. Ale jednocze ś nie wszyscy zyskali ś my Wielkiego Ś wi ę tego Or ę downika naszego przed Bogiem.

16 St ą d w ł a ś nie wyp ł ywa nasza rado ść, nasza nadzieja na lepsze czasy. Bo teraz role si ę zmieni ł y. Dotychczas my patrzyli ś my na Niego, a teraz On patrzy z wysoka na nas. Tak jak my cieszyli ś my si ę z Nim, tak teraz On chce cieszy ć si ę z nami. My Go podziwiali ś my, teraz mamy wielk ą historyczn ą szans ę, aby On móg ł podziwia ć nas. W naszej codziennej pracy, w naszej nauce, w naszej modlitwie. Zostawi ł nam wielkie i trudne zadania, których po ludzku my ś l ą c, nie jeste ś my w stanie zrealizowa ć. Ale na szcz ęś cie – nie jeste ś my sami!

17 Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci. Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.

18

19

20

21 "Jestem zadowolony, wy też bądźcie"

22 Wszystkim pragn ę powiedzie ć jedno: «Bóg Wam zap ł a ć »!


Pobierz ppt "3. rocznica śmierci JANA PAW Ł A II ZACHOWAJMY W PAMI Ę CI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google