Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka XX wieku Ekspresjonizm, Abstrakcjonizm, Surrealizm, Kubizm, Dadaizm, Pop-Art autor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka XX wieku Ekspresjonizm, Abstrakcjonizm, Surrealizm, Kubizm, Dadaizm, Pop-Art autor."— Zapis prezentacji:

1 Sztuka XX wieku Ekspresjonizm, Abstrakcjonizm, Surrealizm, Kubizm, Dadaizm, Pop-Art autor

2 Kierunki sztuki powsta ł e w XX wieku Ekspresjonizm Abstrakcjonizm Surrealizm Kubizm Dadaizm Pop-Art wróć

3 Ekspresjonizm Kierunek w sztuce, literaturze, muzyce, teatrze, filmie na początku XX w. Istniał głównie w Niemczech. Opozycja wobec impresjonizmu, estetyzmu i naturalizmu. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - POSZUKIWANIE PRAWD ABSOLUTNYCH I UNIWERSALNYCH - TENDENCJE MISTYCZNE, PACYFISTYCZNE - DYNAMICZNY KONTRAST - GROTESKA I KARYKATURA GŁÓWNI TWÓRCY : - Vincent van Gogh - James Ensor - Vincent van Gogh - James Ensor S ł ynniejsze prace z tego kierunku : (1) (2) wróć

4 Ekspresjonizm- prace (1) Franz Marc, Niebieski koń 1 (1911)Egon Schiele, Małżeństwo (1915) wróć

5 Ekspresjonizm- prace (2) Amadeo Modigliani, Alicja (1915) August Macke, Drzewo na polu zboża (1907) wróć

6 Vincent van Gogh S ł oneczniki (1887)Taras kawiarni w nocy (1888) wróć

7 James Ensor Intryga (1890) Maluj ą cy szkielet (1896) wróć

8 Abstrakcjonizm Zwany inczej sztuką abstrakcyjną, bezprzedmiotową lub nieprzedstawiającą. Główne nurty to abstrakcja organiczna i geometryczna. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - GRA LINII, KOLORU, BRYŁ, PŁASZCZYZN - REZYGNACJA Z PRZEDSTAWIANIA OBSERWACJI NATURY Za ojca abstrakcjonizmu uważa się Rosjanina, Wassilego Kandinsky'ego. Stworzył on tak zwany abstrakcjonizm niegeometryczny. W latach 1910-1920 moda na abstrakcjonizm ogarnęła całą Europę. Za pierwszy obraz abstrakcyjny uważa się dzieło Wassilego Kandinsky'ego, Akwarelę abstrakcyjną "Akwarelę abstrakcyjną S ł ynniejsze prace z tego kierunku: (1) (2)(1) (2) wróć

9 Kandinsky Wassily, Akwarela abstrakcyjna (1910) wróć

10 Abstrakcjonizm- prace (1) Obraz Františeka Kupki z 1909 Kzimierz Malewicz, Czarny kwadrat na bia ł ym tle, 1915 (1913) wróć

11 Abstrakcjonizm- prace (2) El Lissitzky, Autoportret El Lissitzky, Wyg ł adzacz chmur wróć

12 Surrealizm Zwany inaczej nadrealizmem. Awangardowy kierunek w sztuce, filmie oraz literaturze. MALARSTWO : kolaż fumaż formy naturalistyczne formy bliskie abstrakcji CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - TWORZENIE WIZJI RZECZYWISTOŚCI NADREALNEJ - INTERPRETACJA STANÓW PODŚWIADOMOŚCI - GROTESKA, CZARNY HUMOR, PARODIA, NONSENS GŁÓWNI TWóRCY : - Salvador Dali - Marcel Duchamp - Salvador Dali - Marcel Duchamp - Joan Miró wróć

13 Salvador Dali P ł on ą ca Ż yrafa (1937) Trwa ł o ść Pami ę ci (1931) znany równie ż pod nazw ą Mi ę kkie zegary lub Ciekn ą ce zegary, a tak ż e Uporczywo ść pami ę ci. wróć

14 Marcel Duchamp Fontanna (1917)L.H.O.O.Q (1930) WróćWróć surrealizm WróćWróć dadaizm

15 Joan Miró Karnawa ł arlekina (1924–1925) Kobieta i ptak (1982) wróć

16 Kubizm Kierunek w malarstwie i rzeźbie, zapoczątkowany we Francji. Dzieli się na 3 fazy : I okres - prekubistyczny II okres - kubizm analityczny: - odrzucenie perspektywy - rozbicie przedmiotu na elementy zgeometryzowane III okres - kubizm syntetyczny: - synteza przedmiotu przez swobodne zestawienie różnych elementów (m.in. kolaż) - maksymalnie zgeometryzowany rysunek GŁÓWNI TWÓRCY : - Pablo Picasso - Georges Braque - Pablo Picasso - Georges Braque wróć

17 Pablo Picasso Panny z Avignon(1907) Dora Maar au Chat (1941) wróć

18 Georges Braque Kobieta z gitar ą (1913) Martwa Natura (1932) wróć

19 Dadaizm Awangardowy ruch literacko-artystyczny. Rozwijał się w latach 1916-1923 w Szwajcarii, Francji, Niemczech. Wyrósł na podłożu buntu przeciwko wojnie oraz współczesnej cywilizacji mieszczańskiej. Polega na swoistym infantylizmie, stąd też nazwa tego kierunku ( dziecięce "dada' - zabawka). Dadaizm wyraża bezsens i chaos rzeczywistości. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - WŁASNA KONCEPCJA SZTUKI - SWOISTY PRYMITYWIZM I INFANTYLIZM - STOSOWANIE TECHNIKI KOLAŻU I FOTOMONTAŻU GŁÓWNI TWÓRCY : - Marcel Duchamp - Francis Picabia - Marcel Duchamp - Francis Picabia wróć

20 Francis Picabia Hera (1929) Star Dancer on a Transatlantic Steamer, (1913) wróć

21 Pop-ArtPop-Art Tendencja w sztuce współczesnej, powstała na początku lat 60. XX wieku w USA. Polega na tworzeniu kompozycji z gotowych przedmiotów, często poruszających się. Częste zastosowanie efektów dźwiękowych. Pop-Art wyróżnia różnorodność środków i technik. Zamierzeniem jest naśladowanie stylu reklam i komiksów. GŁÓWNI TWÓRCY: - Andy Warhol Andy Warhol - Robert Rauschenberg Robert Rauschenberg wróć

22 Andy Warhol wróć Campbell's Soup (1968) Posta ć Jezusa z ostatniej Wieczerzy (1986).

23 Robert Rauschenberg wróć

24 Milena Kurkowska kl.3d 15 marzec 2010r. wróć


Pobierz ppt "Sztuka XX wieku Ekspresjonizm, Abstrakcjonizm, Surrealizm, Kubizm, Dadaizm, Pop-Art autor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google